İdare Teşkilatı – Test Soruları

 1. idare teşkilatı ile ilgili test soruları ve cevapları - idari yetkilerle ilgili test soruları

  1. Devletin üstlendiği kamu hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, konularına göre uzmanlaşmış, devlet tüzel kişiliğini temsil eden bölümlere ne ad verilir?

  a. Kamu iktisadi teşebbüsü
  b. Kamu kurumu
  c. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu
  d. Bakanlık
  e. Müsteşarlık

  2. Aşağıdakilerden hangisi bakanın idari yetkilerinden biri değildir?

  a. Kanun yayımlamak yetkisi
  b. Hiyerarşik yetki
  c. İdari vesayet yetkisi
  d. Yönetmelik çıkarma yetkisi
  e. Devlet tüzel kişiliğini temsil etme yetkisi

  3. Bir ilçenin bir ilden ayrılıp bir başka ile bağlanması hangi hukuki düzenleme ile gerçekleştirilir?

  a. Kanun
  b. Müşterek Kararname
  c. Tüzük
  d. Yönetmelik
  e. Genelge

  4. Aşağıdakilerden hangisi bir taşra teşkilatı idaresidir?

  a. Üniversite idaresi
  b. İlçe idaresi
  c. Köy idaresi
  d. Belediye idaresi
  e. İl özel idaresi

  5. Vali, il genel meclisinin kesinleşen kararlarına karşı kaç gün içinde idari yargıya başvurabilir?

  a. 10
  b. 20
  c. 30
  d. 60
  e. 90

  6. Belediye idaresinin bir organı olan Belediye Meclisinin feshine aşağıdakilerden hangisi karar verir?

  a. Bakanlar Kurulu
  b. İçişleri Bakanlığı
  c. Adalet Bakanlığı
  d. Danıştay
  e. Yargıtay

  7. Aşağıdakilerden hangisi belediye meclisinin karara bağladığı işlerden değildir?

  a. Kamu hizmeti imtiyazı vermek
  b. Beldenin imar planını kabul etmek
  c. Şartlı bağışları kabul etmek
  d. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek
  e. Vergi alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek

  8. Köy muhtarı ve ihtiyar meclisini seçen köy idaresi organı aşağıdakilerden hangisidir?

  a. Yüksek Seçim Kurulu
  b. Köy derneği
  c. Köy idare kurulu
  d. Köy encümeni
  e. Köy kalkınma kurulu

  9. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

  a. Kamu tüzel kişiliğine sahip olma
  b. Özerkliğe sahip olma
  c. Ayrı bütçeye sahip olma
  d. Vesayet denetimine tabi olma
  e. Kişi topluluğu niteliğini taşıma

  10. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarını, kamu kurumlarından ayıran bir özelliktir?

  a. Özerk bütçeye sahip olma
  b. Zorunlu üyelik esasına dayanma
  c. Kanunla kurulma
  d. Kamu tüzel kişiliğine sahip olma
  e. Vesayet denetimine tabi olma

  Cevap Anahtarı:

  1. d

  2. a

  3. a

  4. b

  5. a

  6. d

  7. e

  8. b

  9. e

  10. b


  alıntı

   

   

  BiR-DOST - 03.06.2011 - 00:01Benzer Konular

 1. İdare Kavramı Test Soruları - Aöf Kamu Yönetimi Dersleri
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 12.07.2011, 12:43
 2. İç Girişimcilik – Test Soruları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Üniversite.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 14.06.2011, 00:10
 3. İdare Hukuku Test Soruları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 31.05.2011, 13:07
 4. Oryantasyon – Test Soruları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.12.2010, 00:06
 5. İdare Hukuku 106 Adet Test Soruları ve Cevapları
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Üniversite.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 24.12.2010, 20:40

copyright

Soru Cevap