2010-2011 Sosyal Hizmetler Harç Ücretleri

 1. 2009 – 2010 Üniversite Harç Ücertleri - 2009 – 2010 Üniversite Harç Paraları ne kadar - 2010 – 2011 Üniversite Harç Paraları ne kadar - 2010-2011 Sosyal Hizmetler Harç Ücretleri ne kadar - Sosyal Hizmetler Harç Ücretleri 2010 - 2011 Sosyal Hizmetler Harç Ücretleri

  2009 – 2010 Üniversite Harç Paraları

  YÖK, üniversite öğrencileri arasında “harç” olarak adlandırılan katkı paylarının, 2009-2010 akademik yılı için yüzde 8 artırılmasını kararlaştırdı. YÖK fakültelere göre katkı payı miktarlarını belirledi. Öğrencilerden alınacak katkı payı miktarları, Bakanlar Kurulunun kararıyla kesinleşecek.

  YÖK’ün önerdiği miktarlara göre, örgün öğretimde en fazla katkı payını tıp fakültesi öğrencileri, en düşük katkı payını Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ödüyor. Katkı payı miktarları örgün öğretimde 71 TL ile 591 TL arasında değişiyor. Lisans programlarının 2009-2010 akademik yılı katkı payı miktarları şöyle:

  “Tıp fakülteleri 591 TL,
  diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri 494 TL,
  veteriner fakülteleri 386 TL,
  tıbbi biyolojik bilimler ve fizik tedavi ve rehabilitasyon programları ile teknik eğitim fakülteleri 281 TL,
  İTÜ İşletme Fakültesi 402 TL,
  mühendislik, mimarlık, mühendislik-mimarlık, inşaat, makine, maden, elektrik-elektronik, kimya metalürji, mühendislik ve teknik, uçak ve uzay bilimleri, ziraat ve orman fakülteleri, mimarlık ve tasarım fakülteleri 387 TL,
  gemi inşaat ve deniz bilimleri, deniz bilimleri, su ürünleri, denizcilik, tekstil teknik ve tasarım, sanat ve tasarım, güzel sanatlar fakülteleri 316 TL,
  fen, fen-edebiyat (fen programı), dil ve tarih-coğrafya, ilahiyat, eğitim, mesleki eğitim, sağlık eğitim, sağlık bilimleri, endüstriyel sanat eğitim, ticaret turizm eğitimi, eğitim bilimleri, edebiyat, fen- edebiyat (edebiyat ve sosyoloji programı) iletişim bilimleri ve iletişim fakülteleri 284 TL,
  hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler 313 TL,
  Açıköğretim Fakültesi 71 TL.”

  YÜKSEKOKULLAR

  Yüksekokullar içinde de en fazla katkı payını devlet konservatuvarı ve sivil havacılık ve yabancı diller yüksekokulu öğrencileri ödeyecek. Katkı payları devlet konservatuvarlarında 545 TL’den 589 TL’ye, sivil havacılık ve yabancı diller yüksekokullarında 435 TL’den 470 TL’ye yükseltildi.
  Mesleki teknoloji, tütün eksperliği, ev ekonomisi yüksekokulları öğrencileri 227 TL, bankacılık ve sigorta, uygulamalı bilimler, ilahiyat meslek, sağlık, endüstriyel sanatlar, takı teknolojisi ve tasarımı, beden eğitimi ve spor, spor bilimleri teknolojisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hemşirelik, ulaştırma, engelliler entegre yüksekokulları, tapu kadastro, sağlık hizmetleri, turizm ve otelcilik işletme ve turizm işletme ve otelcilik yüksekokulları, sivil havacılık, sosyal bilimler, teknik bilimler, su ürünleri, denizcilik, deniz
  işletmeciliği ve yönetimi, adalet yüksekokulları ile ormancılık ve uzaktan eğitim meslek yüksekokulu öğrencileri 190 TL katkı payı ödeyecek. Lisanstüstü öğrenim ücreti de 239 TL’den 258 TL’ye çıkarıldı.

  İKİNCİ ÖĞRETİMDE ARTIŞLAR YÜKSEK

  YÖK’ün önerdiği rakamlara göre, örgün öğretim gören öğrencilerin derslerini tamamlamasının ardından öğleden sonra veya akşam öğrenim gören “ikinci öğretim” öğrencilerinin katkı payı miktarlarındaki artış daha yüksek oldu. İkinci öğretimde artış oranları bazı programlarda yüzde 100 ve üstünde oldu. Engelliler entegre yüksekokulunda ikinci öğretim ücretleri yaklaşık yüzde 500 arttı.
  Katkı payları ikinci öğretim öğrencilerinden ortalama öğrenci maliyetinin yaklaşık yarısı kadar alındığı için miktarlar örgün öğretim öğrencilerinden daha yüksek olarak belirleniyor.
  2009-2010 akademik yılı ikinci öğretim öğrencilerinden alınması öngörülen öğrenim ücretleri tespit edilirken yükseköğretim kurumlarının 2009 mali yılı bütçeleri göz önünde bulundurularak bulunan cari hizmet maliyeti esas alınıyor.
  Buna göre, 2009-2010 akademik yılı ikinci öğretim için veteriner fakülteleri bin 976 TL’den 5 bin 276 TL’ye, teknik eğitim fakülteleri bin 62 TL’den bin 412 TL’ye, mühendislik, mimarlık, mühendislik-mimarlık, mühendislik ve teknoloji, mimarlık ve tasarım, inşaat, makine, maden, elektrik-elektronik, kimya metalürji, uçak ve uzay bilimleri, ziraat ve orman fakülteleri bin 416 TL’den 2 bin 400 TL’ye; gemi inşaat ve deniz bilimleri ve deniz bilimleri bin 782 TL’den 2 bin 549 TL’ye, fen, fen-edebiyat (fen programı) fakülteleri bin 186 TL’den 2 bin 343 TL’ye, hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri bin 70 TL’den 2 bin 160 TL’ye, dil tarih ve coğrafya, ilahiyat, eğitim mesleki eğitim, sağlık eğitim, endüstriyel sanat eğitim, ticaret turizm, eğitim bilimleri ve edebiyat fakülteleri 951 TL’den 2 bin 426 TL’ye, fen-edebiyat fakültesi (edebiyat ve sosyal program), iletişim bilimleri ve iletişim fakülteleri 891 TL’den bin 110 TL’ye çıkarıldı.
  Bu arada, tıbbi biyolojik bilimler ve fizik tedavi ve rehabilitasyon programları bin 976 TL’den bin 613 TL’ye düşürüldü.
  İkinci öğretimde devlet konservatuvarı 3 bin 952 TL’den 6 bin 935 TL’ye, sivil havacılık yüksekokulu 3 bin 952 TL’den 5 bin 540′a, mesleki teknoloji tütün eksperliği ve ev ekonomisi yüksekokulları bin 781 TL’den 4 bin 430 TL’ye, bankacılık ve sigorta, uygulamalı bilimler, sağlık, endüstriyel sanatlar, takı teknolojisi ve tasarımı, beden eğitimi ve spor, spor bilimleri yüksekokulları ve ilahiyat meslek yüksekokulları bin 70 TL’den bin 227′ye, engelliler entegre yüksekokulu bin 782′den 8 bin 605 TL’ye, tapu kadastro, sağlık hizmetleri, turizm ve otelcilik, turizm işletmeciliği ve otelcilik, sivil havacılık, sosyal bilimler, teknik bilimler, uzaktan eğitim, su ürünleri meslek yüksekokulları ve adalet yüksekokulları 713 TL’den bin 940 TL’ye, denizcilik ve deniz işletmeciliği ve yönetimi yüksekokulları 891 TL’den bin 563 TL’ye çıkarıldı.

  Üniversite kurulları, katkı payı miktarlarını, üniversitenin özelliğini, öğrenim dallarının niteliklerini ve sürelerini göz önünde tutarak fakülte, yüksekokul, enstitü ve bölümler itibarıyla yüzde 20 oranına kadar artırabiliyor.


  2010-2011 Öğretim Yılı Harç Ücretleri  FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI - ÖĞRENCİ KATKISI YTL

  Tıp Fakülteleri 591

  Diş Hekimliği Fakültesi 494

  Eczacılık Fakültesi 494

  İTÜ İşletme Fakültesi Müh. 402

  Mühendislik Fakültesi 387

  Mimarlık Fakültesi 387

  Müh.-Mimarlık Fakültesi 387

  Mühendislik ve Tekn. Fak. 387

  Mimarlık ve Tasarım Fak. 387

  İnşaat Fakültesi 387

  Makina Fakültesi 387

  Maden Fakültesi 387

  Elektrik-Elektronik Fak. 387

  Kimya Metalurji Fak. 387

  Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi 387

  Ziraat Fakültesi 387

  Orman Fakültesi 387

  Veteriner Fakültesi 386

  Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak. 316

  Deniz Bilimleri Fakültesi 316

  Su Ürünleri Fakültesi 316

  Denizcilik Fakültesi 316

  Sanat ve Tasarım Fakültesi 316

  Güzel Sanatlar Fakültesi 316

  Tekstil Tekn. ve Tasarım Fak. 316

  Hukuk Fakültesi 313

  İktisat Fakültesi 313

  İşletme Fakültesi 313

  Siyasal Bilgiler Fakültesi 313

  İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 313

  Fen Fakültesi 284

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  (Fen Programı) 284

  Dil Tarih ve Coğrafya Fak. 284

  İlahiyat Fakültesi 284

  Eğitim Fakültesi 284

  Mesleki Eğitim Fakültesi 284

  Sağlık Eğitim Fakültesi 284

  Endüstriyel San.Eğt. Fak. 284

  Ticaret Turz.Eğt. Fakültesi 284

  Eğitim Bilimleri Fakültesi 284

  Sağlık Bilimleri Fakültesi 284

  Edebiyat Fakültesi 284

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  (Edebiyat ve Sos.Prog.) 284

  İletişim Bilimleri Fakültesi 284

  İletişim Fakültesi 284

  Tıbbi Biyolojik Bil.Prog. 281

  Fizik Tedavi ve Reha.Prog. 281

  Teknik Eğitim Fakültesi 281

  Açıköğretim Fakültesi 71

  Yabancı Dil Destek Birimleri, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ve Yabancı Dil

  Hazırlık Okulları için kazanılan fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payı

  ödenecek.  YÜKSEKOKULLAR

  Yüksekokullar için belirlenen katkı payları da şöyle:

  FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI - ÖĞRENCİ KATKI PAYI YTL

  Devlet Konservatuvarı 589

  Sivil Havacılık Yüksekokulu 470

  Mesleki Teknoloji Y.O. 227

  Tütün Eksperliği Y.O. 227

  Ev Ekonomisi Y.O. 227

  Bankacılık ve Sigorta. Y.O. 190

  Uygulamalı Bilimler Y.O. 190

  İlahiyat Meslek Y.O. 190

  Sağlık Yüksekokulları 190

  Endüstriyel Sanatlar Y.O. 190

  Takı Tek. ve Tasarımı Y.O. 190

  Beden Eğit. ve Spor Y.O. 190

  Spor Bilimleri Tek. Y.O. 190

  Fizik Ted. ve Reh. Y.O. 190

  Hemşirelik Yüksekokulu 190

  Ulaştırma Y.O. 190

  Ormancılık M.Y.O. 190

  Engelliler Entegre Y.O. 190

  Tapu Kadastro M.Y.O. 190

  Meslek Yüksekokulları 190

  Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 190

  Turz.ve Otelcilik İşl.Y.O. 190

  Turz.İşl.ve Otelcilik Y.O. 190

  Sivil Havacılık M.Y.O. 190

  Sosyal Bilimler M.Y.O. 190

  Teknik Bilimler M.Y.O. 190

  Su Ürünleri M.Y.O. 190

  Uzaktan Eğitim M.Y.O 190

  Adalet Yüksekokulu 190

  Denizcilik Y.O. 190

  Deniz İşl.ve Yön.Y.O. 190

  Lisansüstü Öğretim 258


  İKİNCİ ÖĞRETİM
  Yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretimde öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ise şöyle belirlendi:


  FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI ÖĞRENİM ÜCRETİ YTL

  Veteriner Fakültesi 2.134

  Tıbbi Biyolojik Bil.Prog. 2.134

  Fizik Tedavi ve Reha.Prog. 2.134

  Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak. 1.924

  Deniz Bilimleri Fakültesi 1.924

  Su Ürünleri Fakültesi 1.924

  Denizcilik Fakültesi 1.924

  Sanat ve Tasarım Fakültesi 1.924

  Güzel Sanatlar Fakültesi 1.924

  Tekstil Tekn.ve Tas. Fak. 1.924

  Mühendislik Fakültesi 1.529

  Mimarlık Fakültesi 1.529

  Müh.-Mimarlık Fakültesi 1.529

  Mühendislik ve Tekn. Fak. 1.529

  Mimarlık ve Tasarım Fak. 1.529

  İnşaat Fakültesi 1.529

  Makina Fakültesi 1.529

  Maden Fakültesi 1.529

  Elektrik-Elektronik Fak. 1.529

  Kimya Metalurji Fak. 1.529

  Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi 1.529

  Ziraat Fakültesi 1.529

  Orman Fakültesi 1.529

  Fen Fakültesi 1.281

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  (Fen Programı) 1.281

  Hukuk Fakültesi 1.155

  İktisat Fakültesi 1.155

  İşletme Fakültesi 1.155

  Siyasal Bilgiler Fakültesi 1.155

  İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 1.155

  Teknik Eğitim Fakültesi 1.147

  Dil Tarih ve Coğrafya Fak. 1.027

  İlahiyat Fakültesi 1.027

  Eğitim Fakültesi 1.027

  Mesleki Eğitim Fakültesi 1.027

  Sağlık Eğitim Fakültesi 1.027

  Sağlık Bilimleri Fakültesi 1.027

  Endüstriyel San.Eğt. Fak. 1.027

  Ticaret Turz.Eğt. Fakültesi 1.027

  Eğitim Bilimler Fak. 1.027

  Edebiyat Fakültesi 1.027

  Fen-Edebiyat Fakültesi

  (Edebiyat ve Sos. Prog.) 962

  İletişim Bilimleri Fakültesi 962

  İletişim Fakültesi 962


  FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI ÖĞRENİM ÜCRETİ YTL

  Devlet Konservatuvarı 4.268

  Sivil Havacılık Yüksekokulu 4.268

  Engelliler Entegre Y.O. 1.924

  Mesleki Teknoloji Y.O. 1.923

  Tütün Eksperliği Y.O. 1.923

  Ev Ekonomisi Y.O. 1.923

  Bankacılık ve Sigorta. Y.O. 1.155

  Uygulamalı Bilimler Y.O. 1.155

  İlahiyat Meslek Y.O. 1.155

  Sağlık Yüksekokulları 1.155

  Endüstriyel Sanatlar Y.O. 1.155

  Takı Tek. ve Tasarımı Y.O. 1.155

  Beden Eğit. ve Spor Y.O. 1.155

  Spor Bilimleri Tek. Y.O. 1.155

  Fizik Ted. ve Reh. Y.O. 1.155

  Hemşirelik Yüksekokulu 1.155

  Ulaştırma Y.O. 1.155

  Ormancılık M.Y.O 1.155

  Denizcilik Y.O 962

  Deniz İşl.ve Yön.Y.O. 962

  Tapu Kadastro M.Y.O. 770

  Meslek Yüksekokulları 770

  Sağlık Hizmetleri M.Y.O. 770

  Turz.ve Otelcilik İşl.Y.O. 770

  Turz.İşl.ve Otelcilik Y.O. 770

  Sivil Havacılık M.Y.O. 770

  Sosyal Bilimler M.Y.O. 770

  Teknik Bilimler M.Y.O. 770

  Adalet Meslek Yüksekokulu 770

  Su Ürünleri M.Y.O. 770

  Uzaktan Eğitim M.Y.O. 770


  Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödeniyor. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulanmayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödeniyor.

  Katkı kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen ve 2009-2010 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, kayıt sırasında birinci taksit katkı payı alınmayacak. Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler, katkı paylarının tamamını ikinci taksitle birlikte ödeyecek.

  Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarı yıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınacak. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere, yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az 2 yarı yıl, yıl esası uygulananlarda ise en az 1 öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden, kayıt dondurulan yıl için katkı payı alınmayacak. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmeyecek.

  Lisans üstü öğrenimde öğrenci katkı payı öğrenci tarafından iki eşit taksitte ödenecek. İlk taksit kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarı yılın başında ödenecek.

  Bakanlar Kurulu üniversite öğrencilerinden alınacak harç miktarlarına bu yıl zam yapmadı.

  Bakanlar Kurulunca, üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ödemesi gereken katkı paylarını belirledi.

  Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve 31 Temmuz 2010 tarihinden itibaren geçerli olan karara göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerden okudukları bölümlere göre birinci öğretimde 71 TL ile 591 TL; ikinci öğretimde ise 770-4 bin 268 TL arasında katkı payı alınacak.

  Bakanlar Kurulu Kararına göre üniversitelerdeki lisans programlarının 2010-2011 akademik yılı katkı payı miktarları şöyle:

  ''Tıp fakülteleri 591 TL, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri 494 TL, veteriner fakülteleri 386 TL, tıbbi biyolojik bilimler ve fizik tedavi ve rehabilitasyon programları ile teknik eğitim fakülteleri 281 TL, İTÜ İşletme Fakültesi 402 TL, mühendislik, mimarlık, mühendislik-mimarlık, inşaat, makine, maden, elektrik-elektronik, kimya metalürji, mühendislik ve teknik, uçak ve uzay bilimleri, ziraat ve orman fakülteleri, mimarlık ve tasarım ile mühendislik ve doğa bilimleri fakülteleri 387 TL, gemi inşaat ve deniz bilimleri, deniz bilimleri, su ürünleri, denizcilik, tekstil teknik ve tasarım, sanat ve tasarım, güzel sanatlar fakülteleri 316 TL, fen, fen-edebiyat (fen programı), dil ve tarih-coğrafya, ilahiyat, eğitim, mesleki eğitim, sağlık eğitim, sağlık bilimleri, endüstriyel sanat eğitim, ticaret turizm eğitimi, eğitim bilimleri, edebiyat, fen- edebiyat (edebiyat ve sosyoloji programı) iletişim bilimleri ve iletişim fakülteleri ile insani bilimler ve edebiyat fakültesi 284 TL, hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler 313 TL, Açıköğretim Fakültesi 71 TL.''

  -YÜKSEKOKULLAR

  Yüksekokul öğrencileri de harç ücretlerini zamsız ödeyecek.

  Katkı payları devlet konservatuvarlarında 589, sivil havacılık yüksekokullarında 470, mesleki teknoloji, tütün eksperliği, ev ekonomisi 227 TL, bankacılık ve sigorta, uygulamalı bilimler, ilahiyat meslek, sağlık, endüstriyel sanatlar, takı teknolojisi ve tasarımı, beden eğitimi ve spor, spor bilimleri teknolojisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hemşirelik, ulaştırma, engelliler entegre , tapu kadastro, sağlık hizmetleri, turizm ve otelcilik işletme ve turizm işletme ve otelcilik, sivil havacılık, sosyal bilimler, teknik bilimler, su ürünleri, denizcilik, deniz işletmeciliği ve yönetimi, adalet yüksekokulları ile ormancılık ve uzaktan eğitim meslek yüksekokulunda 190 TL olarak alınacak.

  Lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler de 258 TL ödeyecek.

  -İKİNCİ ÖĞRETİM-

  Üniversitelerde ikinci öğretim ücretleri de şöyle:

  Veteriner fakültesi ile tıbbi biyolojik bilimler programı, fizik tedavi ve rehabilitasyon programı 2 bin 134 TL, gemi inşaat ve deniz bilimleri, deniz bilimleri, su ürünleri, denizcilik, sanat ve tasarım, güzel sanatlar, tekstil teknik ve tasarım ile gemi inşaatı ve denizcilik fakülteleri 1924 TL, mühendislik, mimarlık, mühendislik-mimarlık, mühendislik ve teknik, mimarlık ve tasarım, inşaat, makine, maden, elektrik-elektronik, kimya metalurji, uçak ve uzay bilimleri, ziraat, orman fakülteleri 1529, fen, fen-edebiyat (fen programı) 1281 TL, hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri 1155; teknik eğitim fakültesi 1147 TL, Dil Tarih ve Coğrafya, eğitim, mesleki eğitim, sağlık bilimleri, sağlık eğitim, endüstriyel sanat eğitim, ticaret turizm eğitim, turizm, insani bilimler ve edebiyat, eğitim bilimleri edebiyat fakülteleri 1027 TL, fen- edebiyat (edebiyat ve sosyoloji programı) iletişim bilimleri ve iletişim fakülteleri 962 TL.

  İkinci öğretimde yüksekokullarda ise öğrenim ücretleri 770 TL ile 4 bin 268 TL arasında değişiyor. İkinci öğretimde devlet konservatuvarı ve sivil havacılık yüksekokulu öğrencileri 4 bin 268 TL, meslek yüksekokulları, tapu kadastro meslek yüksek okulu, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu, turizm ve otelcilik işleri, sivil havacılık meslek yüksek okulu, adalet meslek yüksek okulu, uzaktan eğitim meslek yüksek okulu, su ürünleri meslek yüksek okulu öğrencileri 770 TL ödeyecek.

  -ÖDEME-

  Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılamayacak ve yenilenmeyecek. Ancak yükseköğrenim kurumları, verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrencilere ek süre verebilecek.

  Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenecek. YURTKUR'a katkı kredisi için başvuran adayların katkı payları YURTKUR tarafından ödenecek. Ancak ikinci öğretim ücreti için YURTKUR tarafından kredi verilmiyor.

  Katkı kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen ve 2010-2011 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, kayıt sırasında birinci taksit katkı payı alınmayacak.

  Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler, katkı paylarının tamamını ikinci taksitle birlikte ödeyecek.

  Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmayacak ve yenilenmeyecek.

  Zaman

  Karar Sayısı : 2010/815

  Ekli “2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 27/8/2010 tarihli ve 15545 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  Abdullah GÜL

  CUMHURBAŞKANI

  2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET

  MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI İLE

  İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Normal Öğretim Öğrencilerinden Alınacak Katkı Payları İle İlgili Esaslar

  Katkı tutarları

  MADDE 1- (1) 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin cari hizmet maliyetlerine Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkının tutarları ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

  Cari hizmet ödeneklerinin tespiti

  MADDE 2- (1) Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet ödenekleri, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutularak, farklı miktarlarda tespit edilir. Bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmı Devletçe karşılanır ve yükseköğretim kurumu özel bütçesine ödenek olarak konulur. Geri kalan kısmı öğrenci tarafından ödenir. Devletçe karşılanacak kısım, cari hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz.

  Öğrenci katkı payını süresinde ödemeyenler hakkında yapılacak işlem

  MADDE 3- (1) Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Ancak, yükseköğretim kurumları verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrencilere ek süre verebilirler.

  Öğrenci katkı payının karşılanması

  MADDE 4- (1) Öğrenci katkı payı bizzat öğrenci tarafından karşılanır. Öğrenci tarafından ödenecek katkı payının bir kısmı veya tamamı öğrencinin talebi hâlinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun normal öğretim süresi kadar süre ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca bütçe imkânları çerçevesinde kredi olarak verilebilir.

  (2) Bu kredinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile kredi alan öğrencilerin yükümlülükleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliğine göre belirlenir.

  (3) Bir yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra, ikincisine katılan öğrenciler ile lisansüstü öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kredi olarak verilmez. Ancak, ön lisans öğrenimini bitirdikten sonra ara vermeden lisans öğrenimine devam eden öğrencilere intibak programı süresi hariç katkı payı kredi olarak verilebilir.

  (4) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna geri ödenmeyen harç veya katkı kredisi borçları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

  Öğrenci katkı payının ödenmesi

  MADDE 5- (1) Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma veya yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken; yarıyıl sistemi uygulanmayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenir.

  (2) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, kayıt sırasında birinci taksit katkı payı alınmaz. Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler, katkı paylarının tamamını ikinci taksitle birlikte öderler.

  (3) Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarıyıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden kayıt dondurulan yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmez.

  Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim hakkı kazanan öğrenciler

  MADDE 6- (1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavları sonucu girdiği yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmesi kesinlik kazanan öğrenciler, ikinci yükseköğretim kurumuna ait cari maliyet miktarlarına tabidirler.

  Lisansüstü öğrenimde öğrenci katkı payı

  MADDE 7- (1) Lisansüstü öğrenimde öğrenci katkı payı öğrenci tarafından iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit kayıt olma veya yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyılın başında ödenir.

  (2) Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler de diğer normal örgün öğretim öğrencilerinin yararlanmış oldukları hizmetlerden yararlanırlar.

  Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payı

  MADDE 8- (1) Yabancı dilde eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç olmak üzere yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payı iki katı olarak alınır.

  Mecburi hizmet karşılığı öğrenim görenlerin öğrenci katkı payı

  MADDE 9- (1) Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı ilgili Bakanlık veya kuruluş tarafından yükseköğretim kurumlarına ödenir.

  (2) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Millî Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler, Yüz TL katkı payı öderler. Bunların ödeyecekleri katkı payları Maliye Bakanlığınca, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulur ve Millî Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılır.

  Öğrenci katkı paylarının kamu bankalarına yatırılması ve kullanılacağı alanlar

  MADDE 10- (1) Cari hizmet maliyetine öğrenci katkı miktarı, öğrenciler tarafından yükseköğretim kurumlarınca kamu bankalarından herhangi birinde açtırılan hesaba yatırılır. Yatırılan öğrenci katkı payları rektörlükçe en geç ilgili ayın sonuna kadar yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilerek üniversitenin strateji geliştirme daire başkanlığı hesabına aktarılır. Aktarılan bu miktarlar başta öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor ve diğer sosyal hizmetleri olmak üzere üniversitenin cari, kalkınma plan ve programlarına uygun yatırım, transfer ve öğrencilerin kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılmasına ilişkin giderlerinde kullanılır.

  Adları değiştirilen fakülte ve yüksekokullarda öğrenci katkı payı

  MADDE 11- (1) Kanun veya kararnamelerle adları değiştirilen, fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler yeni fakülte veya yüksekokul adına göre öğrenci katkı payını öderler.

  Süresinde mezun olamayanlar ile lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğrenim yapanların öğrenci katkı payı

  MADDE 12- (1) Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans veya lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilere Devlet katkısı ödenmesine devam olunur. Ancak normal öğrenim süreleri içinde mezun olamayanlardan öğrenci katkı payı birinci yıl için % 50, müteakip yıllar için % 100 fazlasıyla alınır. Mezuniyet veya staj durumunda olup da, öğrenimleri bir yıl sonraya sarkan öğrencilerden ise ilk yarıyılda mezun olmaları durumunda ikinci yarıyıl için katkı payı alınmaz.

  (2) Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğrenim yapan öğrenciler için öğrenci katkı payı %100 fazlası ile alınır.

  Araştırma görevlilerinin öğrenci katkı payı

  MADDE 13- (1) Lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmaz. Ancak, vakıf üniversitelerinde çalışıp Devlet üniversitelerinde lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler ile ikinci öğretimde lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler katkı payı öderler.

  Üniversite yönetim kurullarının öğrenci katkı payını artırma yetkisi

  MADDE 14- (1) Ekli (I) sayılı cetveldeki miktarları üniversitelerin özellikleri, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri göz önünde tutularak fakülte, yüksekokul, enstitü ve bölümler itibarıyla % 20 oranına kadar arttırarak uygulamaya üniversite yönetim kurulları yetkilidir.

  Açıköğretim programı uygulayan fakülte ve yüksekokullara aktarılacak öğrenci katkı payı

  MADDE 15- (1) Anadolu Üniversitesinde açık öğretim programı uygulayan fakülte ve yüksekokulların 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında tahsil ettikleri öğrenci katkı paylarının toplamının % 20’sine kadar olan kısmı söz konusu fakülte ve yüksekokullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kurumlarına aktarılır. Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesinin birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

  Öğrenci katkı payı alınmayacaklar

  MADDE 16- (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaz.

  İKİNCİ BÖLÜM

  İkinci Öğretim Öğrencilerinden Alınacak Öğrenim Ücretleri İle İlgili Esaslar

  İkinci öğretim için öğrenim ücretleri

  MADDE 17- (1) 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretim için öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

  Öğrenim ücretlerinin ödenme şekli

  MADDE 18- (1) Öğrenim ücretleri iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise yarıyıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulamayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenir.

  (2) Öğrenim ücretleri ders sayısı ve yarıyıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden kayıt dondurulan yıl için öğrenim ücreti alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan öğrenim ücretleri varsa bu miktar iade edilmez. Aynı zamanda mezuniyet veya staj durumunda olup da öğrenimleri bir yıl sonraya sarkan veya erken mezun olan öğrencilerden ilk yarıyılda mezun olmaları durumunda ikinci yarıyıl için öğrenim ücreti alınmaz.

  Öğrenim ücreti taksitlerini ödemeyenler hakkında yapılacak işlem

  MADDE 19- (1) Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır, bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilir. İkinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir artış yapılmaz.

  Öğrenim ücretinin kredi olarak verilemeyeceği

  MADDE 20- (1) Öğrenim ücreti, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilmez.

  Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücreti

  MADDE 21- (1) Yabancı dilde eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç olmak üzere yabancı dille eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücreti %50 fazlasıyla alınır.

  Katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler ile yatay geçiş yapanların öğrenim ücretleri

  MADDE 22- (1) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve bulundukları sınıf mevcudunun ilk %10’una girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler, üst sınıfta yalnız o yıl için normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı öğrenim ücreti olarak öderler.

  (2) Yatay geçiş şartlarına uygun olarak ikinci öğretim programlarından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücretlerini ödemeye devam ederler.

  (3) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanırlar. Bu durumdaki öğrencilerden o yıl için normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktar öğrenim ücreti olarak alınır.

  İkinci öğretim programı kapatılanların katkı payı

  MADDE 23- (1) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca ikinci öğretim programının kapatılmasından dolayı örgün öğretim programına aktarılan mevcut öğrenciler örgün öğretim öğrencilerinin ödedikleri katkı payını öderler.

  Geçiş yapanların öğrenim ücreti

  MADDE 24- (1) Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından örgün veya ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler ile yurtdışında eğitim gören ve denklikleri yapılarak Türkiye’deki bir üniversitede lisans öğrenimlerini tamamlamalarına karar verilen ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler, geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak bunlardan tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve eczacılık fakültesine geçiş yapan öğrenciler cari hizmet maliyetinin yarısını öğrenim ücreti olarak öderler. Örgün öğretime geçiş yapan öğrencilerden alınacak ücretler hakkında bu Kararın 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır. Bu öğrenciler için 14 üncü madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, Devlet memurluğu görevi yükümlülüğü çerçevesinde yurt dışında çalışmakta iken, görev süreleri dolup yurda dönenlerin, yükseköğrenimine yurt dışında başlayıp Türkiye’de devam edecek olan çocuklarından normal öğretim programına devam edeceklerden o programın katkı payı, ikinci öğretim programına devam edecek öğrencilerden ise ikinci öğretim ücreti alınır.

  Öğrenim ücretlerinin kullanılması

  MADDE 25- (1) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğrenim gören öğrencilerden alınan öğrenim ücretleri rektörlükçe, en geç ilgili ayın sonuna kadar yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilerek üniversitenin strateji geliştirme daire başkanlığı hesabına aktarılır. Aktarılan bu miktarlardan, normal örgün öğretimde aynı öğrenimi gören öğrencilerden alınan katkı payının yarısına isabet eden miktarı, bu öğrencilerin başta beslenme olmak üzere sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılır.

  (2) Geriye kalan ödenek, üniversite bütçesine dahil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılır.

  Öğrenim ücreti alınmayacaklar

  MADDE 26- (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Kaydını sildirenlerin katkı payları ve öğrenim ücretleri

  MADDE 27- (1) Lisans Yerleştirme Sınavını kazandığı yıl kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

  Uygulamaya ilişkin tebliğ

  MADDE 28- (1) Maliye Bakanlığı bu Kararın uygulanması ile ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurulunun görüşünü alarak tebliğler çıkarabilir.

  Yürürlük

  MADDE 29- (1) Bu Karar 31/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 30- (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

   

   

  Leyl-i Lal - 19.10.2010 - 13:47Benzer Konular

 1. 2011 - 2012 Açıköğretim Aöf Harç Ücretleri
  Konuyu Açan: crazyossie, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 10.10.2011, 21:03
 2. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı 2011
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 29.03.2011, 22:51
 3. 2010 2011 Harç Katkı Kredisi
  Konuyu Açan: Nerqish, Forum: Genel Konular.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 24.09.2010, 11:11
 4. 2010 – 2011 AÖF Harç Ücretleri
  Konuyu Açan: SU-PERISI, Forum: Üniversite.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 20.08.2010, 23:13
 5. 2009-2010 Açıköğretim Harç ve Cari Hizmet Ücretleri
  Konuyu Açan: Gül_yarasi, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 14.08.2010, 15:01

copyright

Soru Cevap