Önemli bazı kısaltmalar ve anlamları

 1. türkçe kısaltmalar


  Yazma kolaylığı sağlamak, yazıdan ve yerden tasarruf etmek gayesiyle kelime veya cümleler yerine kullanılan harfler veya kısa yazılışlar. Çok eski çağlara giden kısaltmalar, günümüze madeni paralardan ve yazılardan gelmiştir.
  Papirus ve parşömenin gelişmesiyle, yazı da ilerlemiş ve kısaltmalar elde kopya edilmede zamandan tasarruf için kullanılmıştır. Günümüzde bilim, teknoloji ve iş hayatının gelişmesi çok farklı kısaltmaların doğmasına yol açmıştır. Fizik ve matematik gibi bazı alanlarda haflerden farklı olarak çeşitli semboller kısaltmalar için kullanılmıştır.

  Önemli bazı kısaltmalar ve anlamları:


  A. Alay (Askeri terim), Angstrom
  AA Anadolu Ajansı
  AAL American Air Lines (Amerikan Hava Yolları)
  ABD Amerika Birleşik Devletleri (USA)
  AGİK Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Konferansı
  Adr. Adres
  Alb. Albay
  AMAT American Mission for Aid to Turkey (Amerika’dan Türkiye’ye Yardım Kurulu)
  Amp. Amper
  ANAP Anavatan Partisi
  a.s. Aleyhisselam (Allah’ın selamı onun üzerine olsun)
  Ank. Ankara
  AP Adalet Partisi, Associated Press (Amerikan Haberler Ajansı)
  Apt. Apartman
  Ar.Gör. AraştırmaGörevlisi
  As. Asker, askeri, askerlik (Askeri terim) Asistan
  Astsb. Astsubay
  AŞ,A.Ş. Anonim Şirketi
  Atğm. Asteğmen
  Atm. Atmosfer
  AÜ Ankara Üniversitesi
  BAC, B. A.C. Birleşik Arap Cumhuriyeti
  BBC, B. B.C. British Broadcasting Coorparation (İngiliz Radyosu)
  Bçvş. Başçavuş
  BEA British European Airways (İngiliz Avrupa Hova Yolları)
  BJK, B.J.K. Beşiktaş Jimnastik Kulübü
  Bkz. (bkz.) Bakınız
  Bl. Bölük (Askeri terim)
  BI.K., Bl.K.lığı Bölük Komutanı, Bölük Komutanlığı (Askeri terim)
  Bn. Bayan
  Bnb. Binbaşı
  Bşk. Bşk.lık Başkan, Başkanlık
  Bş. Öğ. Başöğretmen
  Bştbp. Baştabip
  Bul. Bulvar
  BÜ Boğaziçi Üniversitesi
  Cad. Caddesi
  C.C. Celle Celalühü (Uludur, Yücedir.)
  CHP, C.H.P. Cumhuriyet Halk Partisi
  CIA, C.I. A. Central Intelligance Agency (ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı)
  C.G.S. Santimetre, gram, saniye birim sistemi
  CIF, c.i.f. Maliyet, sigorta, navlun (Cost. in surarance, freight)
  cm. Santimetre
  Cmh. Bşk. Cumhurbaşkanı
  ÇEK, Ç. E.K. Çocuk Esirgeme Kurumu
  Çev. Çeviri, çeviren
  ÇNAEM Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
  Çvş. Çavuş
  d. Dakika
  DDT Dichlor-Diphenyl-Trichlor-aethan (Pire, sinek vb. yok etme ilacı)
  DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi
  Dipl. Diploma, Diplomalı
  DM Deutsche Mark (Alman Markı)
  DMO Devlet Malzeme Ofisi
  DNA Deoksiribo Nükleik Asit
  Doç. Doçent
  DPT Devlet Planlama Teşkilatı
  Dr. Doktor
  DSİ Devlet Su İşleri
  DTCF, D.T.C.F. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
  Dz. Ataş. Deniz Ataşesi
  Dz. HO Deniz Harp Okulu
  Dz. K. Deniz Komutanı
  Dz. Kuv. Deniz Kuvvetleri
  E East, Est (Doğu)
  EBK Et ve Balık Kurumu
  Ecz. Eczane
  Ed. F. Edebiyat Fakültesi
  Ef. Efendi, Efrat (As.)
  EFTA European Free Trade Association (Avrupa Serbest Ticaret Ortaklığı)
  EGO, E.G.O. Elektrik Gaz Otobüs İşletmeleri (Ankara Belediyesi)
  EKG Elektrokardiyografi
  EOKA Ethnike Organosis Kypriotikes Apelentberoseos (Kıbrıs’ta Rum Çete Örgütü)
  ESHOT Elektrik Su Havagazı Otobüs Tramvay İşletmeleri (İzmir Belediyesi)
  FAO Food and Agriculture Organization (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) (Roma’da)
  FB., F. B. Fenerbahçe Spor Kulübü
  FBI Federal Bureau of Investigation (Amerikan Milli Emniyeti)
  FIFA Federation Internationale de Football Association (Milletlerarası Futbol Federasyonu)
  FIS Federation Internationale de Ski: (Milletlerarası Kayakçılar Federasyonu)
  FKB Fizik, Kimya, Biyoloji
  FOA Froeign Operations Administration (Amerika’nın yabancı devletlere yardım fonu)
  Gal. Galon
  Gmr. Gümrük
  Gn. Kur. Genel Kurmay
  Gön. Gönderen
  g. Gram
  Gram. Gramer Dilbilgisi
  GS., G.S. Galatasaray Spor Kulübü
  H. Hidrojen, Hicri
  HO, H.O. Harp Okulu
  HP Beygirgücü
  Hrk. Bşk., Bşk.lığı Harekat Başkanı, Başkanlığı
  Hrp. T. D. Bşk., Bşk.lığı Harp Tarihi Dairesi Başkanı, Başkanlığı
  Hst. Hastane
  Hst. Bş. Hek. Hastane Başhekimi, Başhekimliği
  Hv. Hava
  Hv. Kuv. Hava Kuvvetleri
  Hz. Hazret veya hazretleri
  ICAO International Civil Avation Organization (Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı)
  IMCO Inter-Governmental Maritime Consultavive Organization
  (Milletlerarası Denizcilik Danışma Teşkilatı)
  IMF International Monetary Fund (Milletlerarası Para Fonu)
  INS International News Service (Milletlerarası Haber Servisi)
  IRO International Refugee Organization (Milletlerarası Mülteci Teşkilatı)
  İHA İhlas Haber Ajansı
  İÜ İstanbul Üniversitesi
  İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi
  İmp. İmparator
  Kd. Kıdemli
  kg. Kilogram
  Khz. Kilohertz
  KİT Kamu İktisadi Teşekkülleri
  KKK Kara Kuvvetleri Komutanı
  K. Kuv. Kara Kuvvetleri
  Kl. Kilolitre
  KLM Koniklijke Luchtvaart Maatschappij (Hollanda Kraliyet Hava Yolları)
  km. Kilometre
  Koll.Şti. Kollektif Şirketi
  Kom. Komisyon
  Kom.Şti. Komandit Şirket
  Kor. Kolordu
  Kora. Koramiral
  Korg. Korgeneral
  krş Kuruş, Karşılaştırınız
  KS, K.S. Kuddise Sirruh
  Kur. Kurmay
  Kur. Bşk. Kurmay Başkanı
  Log. Logaritma
  lt. Litre
  Ltd. Limited
  Ltd. Şti. Limited Şirketi
  Lv. Levazım
  Lv. Sa. Al. Kom. Levazım Satım Alma Komisyonu
  M., MÖ, M.Ö. Milat, Miladi, Milattan önce
  m., m Metre
  mad. Madde
  Md. Müdür
  M. E. B. Milli Eğitim Bakanlığı
  mg. Miligram
  MİT Milli İstihbarat Teşkilatı
  mm., Milimetre
  MHP Milliyetçi Hareket Partisi
  MSP Milli Selamet Partisi
  Mrşl. Mareşal
  MS, M.S. Milattan Sonra
  MTA Maden Tetkik Arama (Enstitüsü)
  MTTB Milli Türk Talebe Birliği
  Mu. Muhabere
  Müh. Mühendis
  Mv. Hast. Mevki Hastanesi
  N North (Kuzey)
  NASA National Aeroautics And Space Administialion (ABD Milli Havacılık ve Feza Dairesi)
  NATO North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı)
  No. Numara
  O.W. Ouest West: Batı
  ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  Onb. Onbaşı
  Opr. Operatör
  Or. Oramiral
  Ora. Oramiral
  Ord. Ordinaryüs
  Ord. Prof. Ordinaryüs Profesör
  Org. Orgeneral
  Ort. Ortaklık
  Oto. Otomobil
  Öğ. Öğretmen
  Öğr. Öğrenci
  ölm. Ölüm, Ölümü
  Ör. Örnek
  P. Polis
  PK, P.K. Posta Kutusu
  Prof. Profesör
  Pş. Paşa
  PTT Posta Telgraf Telefon (İdaresi)
  Rd. Radar
  RNA Ribo Nükleik Asit
  r. Yarıçap
  r.anh, r.anha Radıyallahü anh, anha (Allah ondan razı olsun)
  r.aleyh Rahmetullahi aleyh (Allahü tealanın rahmeti onun üzerine olsun)
  S South (Güney)
  s. Sayfa
  sa. Saat
  SABENA Société Anonyme Belge D’Expolitation da la Navigation Aérienne (Belçika Hava Yolları)
  s.a.v Sallallahü aleyhi ve sellem (Ona hayır dualar olsun)
  Sb. Subay
  Sin. Sinüs
  SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
  SEATO Sout East Asia Treaty Organization (Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı)
  sm., cm. Santimetre
  s. Saniye
  Sok. Sokak
  SOS, S.S.S. Save Our Souls (Denizde milletlerarası acele yardım isteme imdat işareti)
  Şb. Şube
  Şrt. Şirket
  TAO Türk Anonim Ortaklığı
  TASS Telgrafneo Agenstsvo Soveteskovo Soyuza (Rus Haber Ajansı)
  TAŞ, T. A.Ş. Ticaret Anonim Şirketi
  Tb. Tabur
  Tbp. Tabip
  TBMM, T. B.M.M. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  TC Türkiye Cumhuriyeti
  TCDD, T.C. D. D. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
  TCK Türk Ceza Kanunu
  Tel. Telefon
  Telg. Telgraf
  TGRT Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu
  Tğm. Teğmen
  THA Türk Haberler Ajansı
  THK Türk Hava Kurumu, Türk Hukuk Kurumu
  THY Türk Hava Yolları
  TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri
  TL Türk Lirası
  TMMOB Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
  TMO Toprak Mahsülleri Ofisi
  TNT Trinitrotoluen (Dinamit)
  TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
  TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
  Tug. Tugay
  Tuğg. Tuğgeneral
  Tümg. Tümgeneral
  TV Televizyon
  UFO Unidentified Flying Obsect (Bilinmeyen Uçan Cisim)
  UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultüral Organization
  (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı)
  UNİCEF United Nations International Children’s Emergency Fund
  (Birleşmiş Milletler MilletlerarasıÇocuklara Acil Yardım Fonu)
  UP United Press (Associations) (Amerikan Haberler Ajansı)
  UPU Universal Postal Union, Union Postale Universelle (Milletlerarası Posta Birliği)
  USA United States of America (Amerika Birleşik Devletleri)
  Uzm. Uzman
  Üçvş. Üsçavuş
  Ütğm. Üsteğmen
  V Volt
  vb. ve benzeri, ve bunun gibi, ve başkaları
  vd. Ve devamı
  Vet. Veteriner
  vs. ve saire
  W West (batı), Watt
  WB World Bank (Dünya Bankası)
  WHO World Health Organization (Dünya Sağlık Birliği)
  WHO Word Meteorological Organization (DünyaMeteoroloji Birliği)
  Yd. Yedek
  Yd. Sb. Yedek Subay
  Y. Müh. Yüksek Mühendis
  Yb. Yarbay
  yy. Yüzyıl
  Yzb. Yüzbaşı
  Yrd. Doç. Yardımcı Doçent

   

   

  AYIŞIĞI - 27.05.2009 - 00:08
 2. Çok teşekkürler, çok güzel bir bilgi...

   

   

  bbxx - 17.11.2010 - 16:41
 3. Paylaşım için teşekkür

   

   

  rockturk - 17.11.2010 - 17:08
 4. paylaşımınız için teşekkürler

   

   

  rüzgar54 - 30.11.2010 - 19:48
 5. F30

   

   

  06ömer - 26.03.2012 - 14:43Benzer Konular

 1. İnternette Kullanılan İngilizce Kısaltmalar Ve Anlamları
  Konuyu Açan: SU-PERISI, Forum: Network ve internet.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 06.03.2011, 20:05
 2. İslami Kısaltmalar ve Anlamları
  Konuyu Açan: Şayeste, Forum: İslami Sorular Ve Cevaplar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 16.12.2009, 13:52
 3. Tekrarlanan Bazı Rüyaların Anlamları
  Konuyu Açan: gülfin, Forum: Rüya Tabirleri.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 24.09.2009, 18:21
 4. Bazı İslami Kelimelerin Anlamları
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: İslami Sorular Ve Cevaplar.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 05.07.2009, 12:49
 5. Bazı Dualar ve anlamları
  Konuyu Açan: elma kurdu, Forum: İslam Genel.
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj : 28.12.2007, 17:33

copyright

Soru Cevap