Türkçe kelimeler ve anlamları ( D ) 1. D

  Dad: 1.Yakınma anlatan, vah, eyvah anlamında bir ünlem. 2. Ey, hey anlamında bir ünlem.

  Dağ salı: Dağ düzlüğü, dağ eteği.
  Dağ: Kızgın demirle vurulan özlük belirtici damga, işaret, nişan.
  Dağdağa: Çekişme, anlaşmazlık.
  Dağlanmak: 1 .Kızgın demirle damgalanmak. 2. Yanmak. 3.Sağaltma amacıyla vücudun yaralı ve sayrılıklı bölümlerinin kızgın demirle yakılması.

  Dağlı: Damgalı.
  Daha: Bundan sonra.
  Daim: Sürekli, her an, daima.
  Dal: Omuz, omuz başı.
  Dalam: Dalayım
  Dalda: Gölge.
  Daldalanmak: Gölgelenmek.
  Daldalık: Gölgelik.
  Dalgerdan: 1.Güzel göğüs. 2.Vücudun omuzla birlikte göğüsten yukarı bölümü, büst. Dalıptır: Dalmıştır, dalıyor.
  Dallanmak: Salınmak, sallanmak.
  Daluptur: Dalmıştır, dalıyor
  Dam: Tuzak.
  Dane: Tane, tohum, çekirdek.
  Dane-i kısmet: Kısmet tohumu.
  Danışmak: Konuşmak.
  Danıştırmak: Konuşturmak.
  Dankilom: Rum kadın ismi.
  Dar çekmek: İdam edilmek.
  Dar gün: Kara gün; sıkıntılı, zor, bunalımlı an.
  Dar I: Sıkıntı, bunalım .
  Dar II: Darağacı, ölüm hükümlülerini asmak İçin kurulan -kullanılan- sehpa.
  Dar: Ev, yer, dar ağacı.
  Dara çekilmek: Dağarcında idam edilmek, asılarak İdam edilmek.
  Dara çekmek: Darağacında idam etmek.
  Dara düşmek: Sıkıntıya düşmek, zorda kalmak, bunalmak.
  Daranmak: Taranmak.
  Dar-ı Mansur: Hallac-ı Mansur'un idamı.
  Darılıpsan: Darılmışsın.
  Darıyıp: Taramış.
  Dartmak: Tartmak.
  Daş: Taş.
  Daylak: Tüylü devenin erkeği.
  De ki: Sanki, tut ki.
  Değer: Dokunur.
  Değilem: Değilim
  Değilem: Değilim.
  Değişke: Varyant.
  Dehr: Dünya, zaman, devir.
  Dehr-i zulmet: Zulüm devri.
  Dem etmek: Sazla çalıp, söylemek.
  Dem: Soluk, nefes, ses.
  Deman: (Damen) etek.
  Demek: Söylemek.
  Demi devran: Dünya demi. (Devir zamanı)
  Demkeş: Devamlı öten bir güvercin cinsi, şarap içen
  Der: Der, söyler
  Dercetmek: Toplamak.
  Derde çatmak: Derde düşmek.
  Derdimend: (Derdmend) tasalı, kaygılı, dertli.
  Dergah: Tekke.
  Derilmek: Toplamak.
  Deriptir: Toplamıştır.
  Dermek: Toplamak.
  Dertli Emrah: Ercişli Emrah.
  Derun: İç taraf, dahil, kalp.
  Dest: El.
  Deste: Demet; sıra.
  Devran: Dünya, zaman.
  Devr-i cihan: Dönen dünya.
  Devşirmek: Toplamak, toparlamak.
  Deyer: Der ki, söyler ki.
  Deyişmek: Karşılıklı şiir söylemek.
  Dırığ: Esirgemek.
  Di: Söyle.
  Didar: Yüz, çehre.
  Didarın kıyamete kalması: Sevgiliyle kavuşmanın, sevgiliye kavuşmanın kıyamete kalması.
  Dide seli: Gözyaşı.
  Dide: Göz.
  Dilber: Güzel.
  Dilçevüren: Dilçeviren, söz gezdirici, dedikoducu.
  Dildar: Sevgilisinin gönlünü çelmiş.
  Dil-inen: Dil ile [dilinen=diliyle ]
  Dimek: Demek, söylemek
  Din uğrusu: Din hırsızı.
  Dinnemek: Dinlemek.
  Dinnemez: Dinlemez.
  Dir: Derlemek, toplamak, bir araya getirmek.
  Diskinmek: Korkudan sıçramak: uykudan sıçrayarak uyanmak.
  Diş: Düş, rüya.
  Divana: Divane.
  Diyek: Diyelim, söyleyelim.
  Diyeller: Derler, söylerler.
  Diyer: Der, söyler.
  Diyiş: Deyiş, şiir.
  Dodağ [dodah]: Dudak.
  Dodağınnan: Dudağından.
  Doğancı: Erciş'in Altındede (Zilan) bölgesindeki eski bir yerleşim alanı.
  Dolama: Çuha giysi, kat kat giysi.
  Dolu: 1.İçki. 2.Halk inancında Pir'in , Üçler'in, Erenler'in-Hakk katından aşıklık verilenlere sunduğu kutsal içkiyle dolu kadeh, kase.

  Donburcuh-dunburcuh: Tomurcuk.
  Doru: Bir at tonu. [Gövdesi kızıl, yelesi ve (çoğunlukla) ayakları kara olan at.]
  Dost: 1. Tanrı. 2. Sevgili
  Dostlar dostu: Zor durumda kalana yardım edici Hızır.
  Doymiyi: Doymuyor.
  Döndi: Döndü.
  Dönmenik: Dönmeyiz.
  Dört iklim: Dört yön; Doğu, batı, güney, kuzey yönlerindeki ülkeler.
  Dört kitap: Büyük dinlerce kutsal sayılan dört din kitabı. Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur .
  Dört köşe: Dört yön. Doğu, batı, kuzey, güney yönleri, bu yönlerdeki ülkeler, yerler.
  Döş: Etek.
  Döşek: Yatak, minder.
  Döşürmek: Devşirmek, toplamak.
  Dözmek: Katlanmak, dayanmak.
  Dudu: (Tuti) Dudu kuşu, papağan.
  Dudu: Papağan türünden, taklit yapan bir kuş.
  Duman: Bulut, sis.
  Duram: Durayım.
  Durasan: Durasın.
  Durasız: Durasınız.
  Durmuşam: Durmuşum.
  Durmuyi: Durmuyor.
  Durna: Turna.
  Durupsan: Durmuşsun, duruyorsun, durmuşsan, duruyorsan.
  Dutar: Tutar.
  Dübeş: Tavla oyununda zarların iki beşi göstermesi.
  Dübür: İki yaşındaki erkek keçi.
  Dügü: Pirinç.
  Dühan: Tütün, duman. Kur'an-ı Kerim'in 44. suresinin adı.
  Dülbent: Yazma.
  Dür eyle: Uzak dur.
  Dür: İnci.
  Dür: Uzak, doğmak, bölüm. İlahi rahmetten kısmen veya tamamen yoksun olma
  Düş: Rüya.
  Düşdi: Başladı, koyuldu.
  Düşeliden: Düştüğünden beri, düştüğü an.
  Düşem: Düşeyim.
  Düşersiz: Düşersiniz.
  Düşgüni: Düşkünü.
  Düşim: Düşeyim.
  Düşmek: İnmek.
  Düşüpsen: Düşmüşsün, düştün.
  Düşüptür : Düşüyor, düşmededir.
  Düz: Kır, ova, çöl.
  Düzmek: Dizmek, sıralamak, süslemek.
  Düzülür: Dizilir, sıralanır.


   

   

  CA-CHALLENGE - 11.10.2008 - 18:11
 2. güzel paylaşım

   

   

  G1R1T - 03.02.2009 - 12:03Benzer Konular

 1. Türkçe kelimeler ve anlamları ( E )
  Konuyu Açan: CA-CHALLENGE, Forum: Türkçe Turkche Olmasın.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 22.04.2012, 22:33
 2. Türkçe kelimeler ve anlamları ( A )
  Konuyu Açan: CA-CHALLENGE, Forum: Türkçe Turkche Olmasın.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 04.02.2009, 13:23
 3. Türkçe kelimeler ve anlamları ( H )
  Konuyu Açan: CA-CHALLENGE, Forum: Türkçe Turkche Olmasın.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 03.02.2009, 12:01
 4. Türkçe kelimeler ve anlamları ( Y )
  Konuyu Açan: CA-CHALLENGE, Forum: Türkçe Turkche Olmasın.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.10.2008, 18:32
 5. Türkçe kelimeler ve anlamları ( F )
  Konuyu Açan: CA-CHALLENGE, Forum: Türkçe Turkche Olmasın.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.10.2008, 18:17

copyright

Soru Cevap