Trabzon Lisesi Tarihcesi

 1. TRABZONLİSESİTARİHÇESİ

  1880 yılında Trabzon’un büyük ve köklü ailelerinden Nemlizâde Hikmet Efendinin öncülüğünde, Nemlizâde Hacı Ahmet ve Nemlizâde Mehmet Efendilerin on arkadaşı ile yaptıkları davete uyan, Ali Naki Bey Trabzon’a gelerek şimdiki Cumhuriyet Mahallesi’nde Reşit Efendi’nin evinde Mekteb-i Hamidiye adı ile, altı sınıflı bir idadi, yani Lise açtı. Lisenin ilk müdürü Ali Naki bey oldu.

  ALİ NAKİ EFENDİ
  Meşhur Ibirahim Cudi Efendide bu okulda Türkçe dersleri okuttu.
  Ali Naki Bey’in bu girişimi Trabzon’un eğitim ve kültür ufkunda büyük bir canlılık meydana getirmiş ve umulanın üstünde ilgi görmüştür.
  Bu yüzden daha fazla Türk çocuğunun, Lise öğrenimi görebileceği
  büyük bir okulun yapımı gündeme gelmiştir.


  VALİ SIRRI PAŞA
  Zamanın Trabzon valisi edip saiir sirrinın öncülüğü ileşimdiki Trabzon Lisesi’nin yerinde resmi idadi (Yeni Lise) 1887 tarihinde tamamlandı. Hizmete açıldı. Ali Naki’nin müdürlüğünü yaptığı Mekteb-i Hamidiye (Öğretmen-Öğrenci) bütün kadrosuyla yeni resmi liseye aktarılmış ve Tarihi Trabzon idadisinin ilk müdürü yine Ali Naki Bey olmuştur.
  1887-1893 yılları arasında şartlar normal olmadığı için Eğitim-Öğretim de normal olmamıştı. Kuruluş nedeniyle her sınıf açılamamış, ya da kuvvetli bir ihtimalle yeterli öğrenci bulunamamıştır.
  Bütün bu olumsuzluklara rağmen 1887-1902 Öğretim yılı sonuna kadar dokuz dönem mezun verilmiştir.

  TRABZON MEKTEB-İ İDADİ-İ MÜLKİ


  TRABZON MEKTEB-İ İDADİ-İ MÜHRÜ

  Trabzon Lisesi Trabzon

  trabzon lisesi
  trabzon anadolu lisesi
  trabzon meslek lisesi
  trabzon atatürk lisesi
  trabzon cumhuriyet lisesi
  trabzon endüstri meslek lisesi
  trabzon fatih lisesi
  trabzon fen lisesi
  trabzon güzel sanatlar lisesi
  trabzon imam hatip lisesi
  trabzon kanuni anadolu lisesi
  trabzon kanuni lisesi
  trabzon kız meslek lisesi
  trabzon lisesi mezunları
  trabzon sağlık meslek lisesi
  trabzon spor lisesi
  trabzon ticaret lisesi
  trabzon ticaret meslek lisesi
  trabzon yomra fen lisesi
  trabzon yomra lisesi
  trabzon yunus emre lisesi
  trabzon affan kitapçıoğlu lisesi
  trabzon affan lisesi
  trabzon akçaabat lisesi
  trabzon anadolu güzel sanatlar lisesi
  trabzon anadolu kız meslek lisesi
  trabzon anadolu meslek lisesi
  trabzon anadolu ticaret lisesi
  trabzon anadolu öğretmen lisesi
  trabzon araklı lisesi
  trabzon atatürk sağlık meslek lisesi
  trabzon beşikdüzü anadolu lisesi
  trabzon beşikdüzü anadolu öğretmen lisesi
  trabzon beşikdüzü öğretmen lisesi
  trabzon erdoğdu lisesi
  trabzon lise
  trabzon lisesi forum
  trabzon lisesi resimleri
  trabzon maçka lisesi
  trabzon tevfik serdar anadolu lisesi
  trabzon tevfik serdar lisesi
  trabzon vakfıkebir lisesi
  trabzon öğretmen lisesi
  trabzonspor lisesi
  trabzon affan kitapçioğlu lisesi
  trabzon akçaabat anadolu lisesi
  trabzon anadolu iletişim meslek lisesi
  trabzon anadolu imam hatip lisesi
  trabzon anadolu lise
  trabzon anadolu lisesi puanları
  trabzon anadolu lisesi puanı
  trabzon anadolu teknik lisesi
  trabzon anadolu ticaret meslek lisesi
  trabzon araklı anadolu lisesi
  trabzon araklı anadolu öğretmen lisesi
  trabzon arsin anadolu lisesi
  trabzon arsin lisesi
  trabzon ata lisesi
  trabzon atatürk sağlik meslek lisesi
  trabzon beşikdüzü sağlık meslek lisesi
  trabzon erdogdu lisesi
  trabzon fatih lisesi mezunları
  trabzon fatih lisesi öğretmenleri
  trabzon imamhatip lisesi
  trabzon imkb kız meslek lisesi
  trabzon kiz meslek lisesi
  trabzon kızmeslek lisesi
  trabzon lise puanları
  trabzon lisesi 2007
  trabzon lisesi biz
  trabzon lisesi futbol
  trabzon lisesi futbol takımı
  trabzon lisesi mezunlari
  trabzon lisesi oks
  trabzon lisesi öğrenci
  trabzon lisesi öğrencileri
  trabzon lisesi öğretmenleri
  trabzon maçka anadolu lisesi
  trabzon merkez endüstri meslek lisesi
  trabzon of anadolu lisesi
  trabzon of imam hatip lisesi
  trabzon saglık meslek lisesi
  trabzon sağlik meslek lisesi
  trabzon sürmene lisesi
  trabzon teknik lisesi
  trabzon teyfik serdar anadolu lisesi
  trabzon tonya anadolu lisesi
  trabzon trabzon lisesi
  trabzon turizm meslek lisesi
  trabzon vakfıkebir anadolu lisesi
  trabzon yomra anadolu lisesi
  trabzon yunus emre anadolu lisesi
  trabzon yunusemre lisesi
  trabzon çarşıbaşı sağlık meslek lisesi
  www trabzon lisesi
  özel trabzon ata lisesi
  trabzon 80 yıl endüstri meslek lisesi
  trabzon akçaabat sağlık meslek lisesi
  trabzon anadolu lise puanları
  trabzon anadolu lisesi taban puanları
  trabzon anadolu lisesi taban puanı
  trabzon anadolu meslek kız meslek lisesi
  trabzon anadolu meslek ve kız meslek lisesi
  trabzon atatürk saglık meslek lisesi
  trabzon beşikdüzü atatürk lisesi
  trabzon beşikdüzü imkb anadolu öğretmen lisesi
  trabzon endustri meslek lisesi
  trabzon imkb anadolu kız meslek lisesi
  trabzon lisesi forumu
  trabzon spor lisesi k12
  trabzon tarım meslek lisesi
  trabzon teknik lise
  trabzon yomra fen lisesi resimleri

   

   

  MaRaBoGLu61 - 15.12.2007 - 04:11

 2. 1891 - 1892 (1307 - 1308) ÖĞRETİM YILI
  HEYETİ TEDRİYESİ
  Hikmet.Terbiye ve Heyeti ve Hıfzıssihha Muallimi : CELAL BEY
  İlmi Servet, Hukuk, Ticaret, Coğrafya : İHSAN BEY
  Lisani Osmani ve Farisi ve Tarihi Umumi : ABBAS EFENDİ
  Arap Muallimi : MEHMET BAHAEDDİN EFENDİ
  S.Ulumu Riyaziye ve Ravanini. Mülkiye :ABDULLAH BEY
  Tarihi Tabii ve Kimya : EDİP BEY
  Hüsnü Hat :VASIF EFENDİ
  Hesap : MUSTAFA EFENDİ
  Resim : NURİ EFENDİ
  Fransızca : JOZEF EFENDİ
  Ceraskol : NAZMİ EFENDİ
  1894 - 1895 (1310 - 1311) ÖĞRETİM YILI
  HEYETİ TEDRİYESİ
  Usul-u Defteri, Belagat ve Ebediyat Muallimi :REŞİT BEY
  Lisan-ı Arabi ve Farisi : ABBAS EFENDİ
  Cografya ve Kimya ve Mevalit (Muavin-i Evvel) : MEHMET ALİ EFENDİ
  Hesap nazırı ve ameli ve cebir : ALİ ARSLAN EFENDİ
  Fransızca : JOZEF EFENDİ
  Hikmet ve Heyet ve müsellesat (Müdür) : ABDULLAH BEY
  Ulum-u Diniye : MEHMET BAHAEDDİN EFENDİ
  Turkçe.Tarih ve Malumat-ı nafia (Muavin-i Salis) : MAZHAR EFENDİ
  Hüsnü Hat : ALİ RIZA EFENDİ
  Türkçe : ABDULLAH EFENDİ
  Resim : NURİ EFENDİ
  Hendese, Hukuk ve Ceraskol (Muavin-i Sani) : SEHBAZ
  1896 - 1897 (1312 - 1313) ÖĞRETİM YILl
  MUALLİMİN
  Kavanin ve Mevalid ve Fransızca Muallimi : HAMİT EFENDİ
  Hendese ve Hikmet Muavini (Müdür) : MEHMET EFENDİ
  Fransızca ve Coğrafya Muallimi (Muavin-i Sani) : FAİK BEY
  Kimya ve malumatı Fenniye ve Ceraskal Muallimi : HACI İBRAHİM EFENDİ
  Tarih-i Umumi, İnşa, Kitabet, Usul-u Defter Muallimi : MEHMET SAİT EFENDİ
  Ulumu Diniye Muallimi : MEHMET BAHAEDDİN EFENDİ
  Arabi, Jarisi, Belagat ve Edebiyat Muallimi : ABBAS EFENDİ
  Türkçe Hüsnühat Muallimi : ABDULLAH EFENDİ
  Resim Muallimi : NURİ EFENDİ
  Cebir, Hesap, Müselesat, Kozmoğrafya Muallimi :RÜŞTÜ EFENDİ

  1899 - 1900 (1315 - 1316) ÖĞRETİM YILI
  MUALLİMİN
  Malumat-ı Fenniye ve Servet Muallimi : ZİVER BEY
  Kavanin, Kimya, Kitabet-i Resmiye ve Hendese Mu. : MEHMET TEVFİK EFENDİ
  Akaid, Edebiyat ve Ahlâk, Arabi ve Farisi Muallimi : ABBAS ZİHNİ EFENDİ
  Diğer arabi Muallimi : MEHMET BAHAEDDİN EFENDİ
  Usul-u Defteri ve Tarih-i Umumi Türkçe Muallimi : MEHMET SAİT EFENDİ
  Hesap, Cebir ve Müsellesat ve Kozmoğrafya ve Mevalit Mu. : AHMET ŞÜKRÜ EFENDİ
  Makina ve Coğrafya, Hikmet Muallimi : İBRAHİM FEHMİ EFENDİ
  Fransızca Muallimi (Muavin-i Evvel) : AHMET FAİK EFENDİ
  Hüsnü Hat ve Türkçe Muallimi : ABDULLAH EFENDİ
  Resim Muallimi : AHMET REMZİ EFENDİ

  1901 - 1902 (1317 - 1318) ÖĞRETİM YILI
  MUALLİMİN
  Kavanin, ilmi servet ve usul Defteri Muallimi : TEVFİK BEY
  Fransızca, Kimya, Malumat,.Fenniye Muallimi (Müdür) : MEHMET TEFİK BEY
  Mevalid, Cebir. Hendese, Müsellesat, Kozmoğrafva Muallimi : HİLMİ EFENDİ
  Fıkhı Şerif, Edebiyat. Ahlâk, Arabi, Farisi Muallimi : ABBAS EFENDİ
  Hesap Hikmet, Makine Muallimi : İBRAHİM EFENDİ
  Tarih-i l'mumi. Türkçe, Arabi Muallimi : MEHMET SAİT EFENDİ
  Türkçe.Hüsnü Hat, Uum-u Diniye Muallimi : ABDULLAH EFENDİ
  Fransızca, Kitabeti Resmiye Muallimi : MUSTAFA ASIM EFENDİ
  Resim ve Coğrafya Muallimi : AHMET REMZİ EENDİ
  Ulum-u Diniye Muallimi : HAFIZ MESUT EFENDİ
  Hıfzısihha Muavini : SITKI EFENDİ

  1902 - 1903 (1318 - 1319) ÖĞRETİM YILI
  MUALLİMİN
  Kavanin ve ilmi servet Isul-u Defteri Muallimi
  Mevalit ve Türkçe ve Kimya ve Kitabet Muallimi (Müdür)
  Coğrafya ve Mihanik ve Fizik ve İlmi Eşya Muallimi
  Tarih ve Ebediyat ve Hendese ve Ahlâk ve Kozmoğrafya Muallimi
  Hesap ve Cebir ve Hıfzısihha ve müsellerat Muallimi
  Arabi ve Akaid ve Farisi Muavini
  Fransızca Muallimi
  Türkçe ve Hüsnü Hat ve Akaid Muallimi
  Akaid Muallimi
  Kesim Muallimi

   

   

  MaRaBoGLu61 - 15.12.2007 - 04:13
 3. 1903 - 1904 (1319 - 1320) ÖĞRETİM YILI
  MUALLİMİN
  Kavanin ve ilmi servet ve usul defteri Muallimi : TEVFİK BEY
  Mevalid ve Türkçe ye Kitabet Muallimi (Müdürü Evvel) : MUSA KAZIM EFENDİ
  Coğrafya ve mehanik ve ilmi eşya muallimi (Müdürü Sani) : İBRAHİM ETHEM EFENDİ
  Tarih ve Edebiyat ve Ahlâk ve Hendese ve Kozmografya Muallimi : İZZET BEY
  Hesap. Cebir ve Hıfzıssıhha ve Müsellarat Muallimi : İBRAHİM EFENDİ
  Fransızca ve Kimya Muallimi : PANAYORD EFENDİ
  Arabi ve Akaid ve Farisi Muallimi : ABBAS EFENDİ
  Türkçe ve Hüsnühat ve Akait Muallimi : ABDULLAH EFENDİ
  Akaid Muallimi : HAFIZ EFENDİ
  Resim Muallimi : REMZİ BEY

  1904 - 1905 (1320 - 1321) ÖĞRETİM YILIMUALLİMİN
  İlmi Servet ve Kavanin Muallimi : MEHMET TEVFİK BEY
  Usulü defteri Muallimi : ÖMER LÜTFÜ EFENDİ
  Mevalid. kitabet ve malumatı ziraiye Muallimi : MUSA EFENDİ
  Coğrafya, Fizik, Makine, Muallimi (Müdür-ü Sani) : İBRAHİM ETHEM EFENDİ
  Hendese, hesap, cebir, Müsellesat Muallimi (Muavin-i Evi.) : ALİ VAKIF EFENDİ
  Tarih, ahlâk, edebiyat ve kozmografya Muallimi : ALİ OSMAN EFENDİ
  Fransızca ve kimya Muallimi (Muavin-i Safis) : PANAPORT EFENDİ
  Akaid, arabi ve farisi muallimi : ABBAS EFENDİ
  Türkçe, hüsnü hat Muallimi : ABDULLAH EFENDİ
  Diğer Akaid, arabi Muallimi : HAFIZ MESUT EFENDİ
  Resim Muallimi : AHMET REMZİ EFENDİ
  ilmi eşya Muallimi : İBRAHİM NEŞAT EFENDİ
  Malumat-ı sıhhiye Muallimi : HÜSEYİN EFENDİ
  Ticaret Şubesi Fransızca Muallimi : MEHMET TEVFİK BEY
  Ticaret Şubesi I sulu Defteri Muallimi : ÖMER LÜTFÜ EFENDİ
  Ticaret Şubesi Coğrafya Muallimi : İBRAHİM ETHEM EFENDİ
  Emtiayı Ticariye Muallimi : HÜSEYİN EFENDİ
  1905 - 1906 (1321 - 1322) ÖĞRETİM YILI

  MUALLİMİN
  Kavanin ve timi Servet Muallimi : MEHMET TEVFİK BEY
  Kitabet. Türkçe, Usulü, Tahrir Muallimi (Müdür-ü Evvel) : FAİK BEY
  Kimya. Müvevllit. Fizik, Mihanik Muallimi (Müdür-i Sani) : ETHEM EFENDİ
  Coğrafya, Tarih Muallimi (Muavini Sani) : ALİ OSMAN EFENDİ
  Fransızca Muallimi (Muavin-i Salis) : PANAPORT EFENDİ
  Arabi, akaid muallimi : VEKİLİ HACI ESAT EFENDİ
  Hesap, timi eşya, malumat. Ziraiye ve sıhhiye ve usul-u defteri Muallimi : RIFKI EFENDİ
  Türkçe, hüsnühat, akaid Muallimi
  Diğer akaid ve Farisi Muallimi : ABDULLAH EFENDİ
  Resim Muallimi : AHMET RESMİ EFENDİ
  Ticaret Şubesi Fransızca Muallimi : AHMET TEVFİK EFENDİ
  Ticaret Şubesi Coğrafya Muallimi : İBRAHİM ETHEM EFENDİ
  Ticaret Şubesi Ticaret Usulü defteri Muallimi : RIFKI EFENDİ
  Ticaret Şubesi tstatistik Usul-u Muhasebe Muallimi : YANİ EFENDİ
  Ticaret Şubesi Hattı Fransevi Muallimi : PANOPART EFENDİ  1309-1310 (1893-1894) MEZUNLARI
  1892-1893 öğretim yılında yeni ders programı mucibince 6. ve 4.sınıfa elverişli talebe bulunmadığından bu sınıflar teşkil edilememiştir. Bu yüzden mezun yoktur.  1310-1311 (1894-1895) MEZUNLARI
  7 YILLIK İ DAD İ D İ PLOMASI ALANLAR
  Ziya Efendi
  İbrahim Galip Efendi
  İbrahim Neşet Efendi
  İbrahim Ethem Efendi
  Fuat Efendi
  5 YILLIK İ DADİ Dİ PLOMASI ALANLAR
  İsmail Hakkı Efendi
  Mahmut Celal Efendi
  Hasan Tahsin Efendi
  Şaban Efendi
  Ömer Lütfü Efendi
  Nazif Efendi
  Ahmet Namık Efendi
  İbrahim Halil Efendi
  Behçet Efendi

  1311-1312 (1895-1896) MEZUNLARI
  5 YILLIK İ DAD İ D İ PLOMASI ALANLAR
  Süleyman Servet Efendi
  Mustafa Mesut Efendi.
  Mehmet Hamdi Efendi
  Mehmet Faik Efendi
  Aslan CelalEfendi
  Ali Atıf Efendi
  Halil Efendi
  Hamit Akif Efendi
  Ahmet Besim Efendi
  Zihni Efendi
  Şükrü Efendi
  İbrahim Ethem Efendi
  Mahmut Murat Efendi
  Mesut Efendi
  Halil Kamil Efendi
  Nuh Bahri Efendi  1312-1313 (1896-1897) MEZUNLARI
  7 YILLIK İ DADİ DİPLOMASI ALANLAR

  İsmail Hakkı Efendi
  Şaban Hilmi Efendi
  Ömer Lütfü Efendi
  Mehmet Behçet Efendi
  Halil Rıfat Efendi
  5 YILLIK İ DAD İ D İ PLOMASI ALANLAR
  Mahmut Halis Efendi
  Mehmet Tahir Efendi
  Yusuf Ziya Efendi
  Mustafa Efendi
  Mehmet Şevket Efendi
  İbrahim Sami Efendi
  Emin Efendi
  İbrahim Ethem Efendi
  Eşref Efendi
  Hafız Ahmet Efendi
  Hamit Efendi

  1313-1314 (1897-1898) MEZUNLARI
  7 YILLIK İDADİ DİPLOMASI ALANLAR
  Ömer Şevki Efendi
  Mehmet Hamdi Efendi
  Süleyman Servet Efendi
  Aslan Celal Efendi
  Mustafa Mesut Efendi
  Mehmet Faik Efendi
  Ali Atıf Efendi
  Hamit Akif Efendi
  Mahmut Murat Efendi
  İbrahim Ethem Efendi
  Nuh Bahri Efendi
  Halil Kamil Efendi
  Hasan Tahsin Efendi
  Mesut Şerafettin Efendi
  Mehmet Nafiz Efendi
  Yanko Efendi
  5 YILLIK İ DADİ DİPLOMASI ALANLAR
  Mustafa Zihni Efendi
  Mustafa Cemalettin Efendi
  Rıfk ı Efendi
  Mustafa Efendi
  Mahmut Cemal Efendi
  Hüseyin Rahmi Efendi
  Şükrü Efendi
  Eyüp Sabri Efendi
  Mehmet Temel Efendi
  Kamil Efendi
  Hacı Efendi
  Mehmet Nuri Efendi
  İbrahim Hakk ı Efendi
  Salih Efendi
  Ali Rıza Efendi
  Remzi Efendi
  Osman Nuri Efendi
  İbrahim Efendi
  Rıfkı Efendi
  Mithat Efendi
  TRABZON LİSESİ TARİHÇESİ

  11314-1315 (1898-1899) MEZUNLARI
  7 YILLIK İ DADİ DİPLOMASI ALANLAR
  1 Salih Zeki Efendi
  87 Mehmet Halis Efendi
  113 Yusuf Ziya Efendi
  166 Mustafa Ruhi Efendi
  131 Mehmet Tahir Efendi
  38 Mehmet Hamit Efendi
  7 Mehmet İhsan Efendi
  18 OlambiyosEfendi
  126 Mehmet Şevket Efendi
  50 Mehmet Emin Efendi
  61 İbrahim Sait Efendi
  125 Mehmet Eşref Efendi
  28 Hafız Ahmet Efendi
  56 İbrahim Ethem Efendi
  5 YILLIK İ DADİ D İ PLOMASI ALANLAR
  193 Mehmet Halit Efendi
  212 Mehmet Sait Efendi
  175 Mehmet Faik Efendi
  31 Kadri Efendi
  82 Hacı Mehmet Efendi
  110 Hüsnü Efendi
  172 Mustafa Sami Efendi
  95 Hüseyin Avni Efendi
  117 Mehmet Esat Efendi
  188 Ahmet Basri Efendi
  86 Mustafa Hakkı Efendi

  1315-1316 (1899-1900) MEZUNLARI
  7 YILLIK İ DAD İ D İ PLOMASI ALANLAR
  Rahmi Efendi (EYÜBOĞLU)
  Mehmet Nihat Efendi
  Mehmet Rıfkı Efendi
  129 Eyüp Sabri Efendi
  1 Mustafa Zihni Efendi
  29 Mahmut Cemal Efendi
  2 Mehmet Şükrü Efendi
  126 Mehmet Temel Efendi
  30 Mehmet Kamil Efendi
  44 Mustafa Hakkı Efendi
  5 Osman Remzi Efendi
  57 Mehmet Pertev Efendi
  130 Halil Nihat Efendi (BOZTEPE)
  5 YILLIK İ DADİ DİPLOMASI ALANLAR
  8 Ali Sami Efendi
  143 Raif Efendi
  148 Şü kr ü Efendi
  11 Yanko Efendi
  7 S ü leyman Efendi
  171 Emin Efendi
  162 Celal Efendi
  38 Hasan H üsnü Efendi
  44 Mehmet Emin Efendi
  9 Seyit Asım Efendi
  35 Ali Efendi
  168 Ahmet Ali Efendi
  167 Zeynel Abidin Efendi
  41 Hasan Tahsin Efendi
  46 Zeynel Abidin Efendi
  43 Akif Efendi
  92 İsmet Efendi
  161 Ali Efendi
  169 Fuat Efendi
  1316-1317 (1900-1901) MEZUNLARI
  7 YILLIK İ DAD İ D İ PLOMASI ALANLAR
  141 Mehmet Sayit Efendi
  140 Faik Efendi
  19 Halil Halit Efendi
  74 Ahmet Kazım Efendi
  132 Kadri Efendi
  75 Şükrü Efendi
  6 Hacı Ahmet Razı Efendi
  137 Hasan Basri Efendi
  33 Ahmet Bahri Efendi
  134 Mustafa Hakkı Efendi
  5 YILLIK İ DAD İ D İ PLOMASI ALANLAR
  24 Abdullah Hamit Ef.
  296 AH Sabi Ef.
  20 Ahmet Lü tfü Ef.
  85 S ü leyman Sururi Ef.
  249 Fuat Ef.
  194 Ata Ahmet Ef.
  63 Mehmet Fevzi Ef.
  150 Mehmet Mira ç Ef.
  69 Ali Ş efik Ef. (BEKMAN)
  12 İ sfendiyar Ef.
  151 Ahmet Sat ı h Ef.
  70 Mustafa Ali Ef.
  145 Necati Ef.
  166 Osman Abdullah Ef.
  155 İ brahim Et hem Ef.
  7 YILLIK İDADİ DİPLOMASI ALANLAR

  Sami Arif Efendi


  Emin Osman Efendi


  Emin Osman Efendi


  Şü krü Nuri Efendi


  Yanko Bandeli Efendi


  Ali Akif Efendi


  Asım Mustafa Efendi


  Mehmet Hüsnü Efendi


  Akif Hasan Efendi


  Akif Hasan Efendi


  Vasfi Hasan Efendi

  Raif Şevki Efendi

  Z.Abidin İ madettin Efendi

  İsmet Lebip Efendi


  1900 YILI ŞAKİRDAN (Talebe) MEVCUDU
  SINIF
  NEHARİ
  LEYLİ

  YEK Û N
  1
  44
  1

  45

  2
  45
  5

  50

  3
  27
  4

  31

  4
  15
  11

  26

  5
  11
  12

  23

  6
  6
  10

  16

  7
  4
  11

  15

  YEKÜN
  152
  54

  206


  1318-1319 (1902-1903) MEZUNLARI
  8 YILLIK İDADİ DİPLOMASI ALANLAR
  (Bir yıl Ticaret Sınıfı ilaveli)
  269 Ali Ahmet Ef.
  20 Lü tfü Ahmet Ef.
  85 Süleyman Osman Ef.
  37 Salih Osman Ef.
  194 Ata Ahmet Ef.
  31 Aziz Fuat Ef.
  68 Raif Hasan Ef.
  151 Salih Temel Ef.
  70 Mustafa Ali Ef.
  166 Osman Abdullah Ef.
  63 Abidin Hakk ı Ef.
  426 Muhsin İ zzet Ef.

   

   

  MaRaBoGLu61 - 15.12.2007 - 04:17

 4. Trabzon Lisesi 1968 yılına kadar Orta-Lise kısmı ile bir arada Eğitim-Öğretim yaptı. Bu yıllarda batı yönündeki bahçede inşa edilen ve hizmete giren Cumhuriyet Ortaokulunun açılması üzerine Lise bünyesindeki ortaokul sınıfları olduğu gibi bu yeni okula aktarıldı. Yatılı ortaokul öğrencileri, Lise pansiyonunda kalmalarına rağmen Cumhuriyet Ortaokulunda öğrenim gördüler.
  Trabzon Lisesi uzun süre bölgenin tek okulu olarak hizmet vermiştir. Büyük devlet adamları ve şahsiyetler yetiştirmenin gururunu yaşamış ve yaşamaya devam edecektir.
  1972’den sonra diğer Liselerin açılması ile tek okul olma özelliğini kaybetmiştir.
  1996 yılında da Trabzon Lisesindeki yatılı bölüm Bakanlıktan izin alınarak kapatılıp öğrencileri Atatürk Lisesine aktarılmıştır.
  Cumhuriyet Döneminde ki okul müdürleri şunlardır:
  1) Mehmet Rasim ARSLAN
  2) Şerif Efendi
  3) Ömer Faruk ÇETİN
  4) Sami AKYOL
  5) Faik DRANAZ
  6) Sırrı BİLGE
  7) Kemal OR
  8) Ömer Faruk BAYIN
  9) Kemal ÜLKER
  10) Mustafa SARICALI
  11) Adil TEOMAN
  12) Mehmet Emin KUTAL
  13) Hikmet DEMİRÇELİK
  14) Hüdai KALYONCU
  15) Kemalettin DİLAVER
  16) Yunus AVCI
  17) Fikret KORKMAZ
  18) Lütfi ERSOY
  19) Rauf TOKGÖZ
  20) Ömer EYÜBOĞLU

  Bu müdürler döneminde Trabzon Lisesi pansiyonlu okul olarak hizmet etmiştir. 1941-1995 tarihleri arasında okul oldukça yıpranmıştır. Bu tarihler arasında yapılan onarımlar yeterli olmamıştır. Özellikle yatılı birimleri, bodrum katları, kullanılmaz hale gelmiştir. 1995’te okul müdürü olarak atanan Ömer EYÜBOĞLU okulu baştan aşağı onarımdan geçirmeye başlamış ve bu çalışmayı halen sürdürmektedir. Şu an okulda 3280 gündüzlü öğrenci, 6 yönetici, 132 öğretmen, 1 memur, 10 hizmetli ve 1 teknisyen bulunmaktadır.
  Eskiden spor salonu olarak hizmet veren birim yeniden onarılarak konferans salonu, yatılı bölümün kalkmasıyla boşalan yatakhane bölümleri ise; 3 adet Laboratuar, 7 derslik ve 1bilgisayar sınıfı haline getirildi. Yemekhane, dolaphane bölümleri (2800 m2) onarılarak Jimnastik salonları, soyunma odaları, tuvalet, arşiv ve resim atölyesi (800 m2) haline getirilmiştir.
  Revir olarak hizmet veren bina modern hale getirilerek yabancı dil sınıfları, eski biyoloji laboratuarı müzik sınıfı haline, konferans salonu altındaki (800 m2) alan da düzenlenerek 3 adet sınıf, depolar, banyo ve tuvaletler haline getirildi. Okul ön bahçeleri halkın, okul öğrencileri, öğretmenlerinin oturup dinlenebileceği alan haline getirilip hizmete açıldı.
  Kütüphane modern bir hale getirilerek eski yerinde hizmete devam etmektedir.
  Futbol sahasının etrafındaki duvarlar onarılıp tel kafeslerle çevrilerek koruma altına alındı. Kapalı spor salonu bitirilerek hizmete açıldı.Bu arada 1940 yıllarındaki yapısına uygun dış cephesi restore edilmiş, çatısı onarılıp 50.000 kiremit değiştirilmiştir.
  2005 Yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Okulumuz Anadolu Lisesi kapsamına alındı. Bu kapsam doğrultusunda öğretmen kapasitesinde azalma olmuştur ve bazı öğretmenler Anadolu Lisesi kısmına aktarılmıştır. Geri kalan kısmı ise genel lise bölümünde görevlerine devam etmektedir. 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılına kadar bu işleyiş devam edecektir. Bu tarihin bitiminde okuldaki öğrencilerin hepsi Anadolu Lisesi Satatüsündeki öğrencilerden oluşacaktır.

   

   

  MaRaBoGLu61 - 15.12.2007 - 04:17Benzer Konular

 1. Trabzon'un Tarihçesi
  Konuyu Açan: Miss.ultrAslan, Forum: Trabzon.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 19.11.2009, 22:56
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 14.07.2009, 23:59
 3. Trabzon - Merkez - Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: Liseler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 14.07.2009, 15:23
 4. Trabzon Ayasofya Müzseinin Tarihçesi
  Konuyu Açan: MaRaBoGLu61, Forum: Trabzon.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 09.05.2009, 13:58
 5. Trabzon Fatih Lisesi Tarihçesi
  Konuyu Açan: MaRaBoGLu61, Forum: Trabzon.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 04.10.2008, 18:19

copyright

Soru Cevap