İbrani - İran - Fenike Uygarlıkları Konu Anlatımları

 1. İbrani İran Fenike Uygarlıkları İle İlgili Konu Anlatımları - Fenike Uygarlıkları Konu Anlatımları - İran Konu Anlatımları - İbrani Konu Anlatımları - Tarih Konu Anlatımları  İbraniler, Özellikleri (Yahudilik Ortaya Çıkışı)

  -Hz. Musa zamanında Kudüs’ü başkent yaptılar.

  -Tarihte ilk tek tanrılı inanca sahip toplumdur.

  -Bu dinin yalnız İbrani halkına gönderildiğine inanırlar. Bunun sonucu Musevilik dünya dini olamamış, buna karşılık Musevilerin, eriyip yok olmasını önlemiştir.

  -Tarihte ilk defa tek tanrılı bir dine inanan İbraniler, Musevilik dininin sadece kendi kavimlerine ait olduğunu kabul ederek diğer toplumlarda yayılmasını engellemişlerdir.

  -Bu durum dünyanın değişik yerlerine dağılan Yahudilerin milli birliklerini korumalarını ve varlıklarını sürdürmelerini sağlamıştır.


  İran Uygarlığı, Özellikleri

  -İran uygarlığı, Medler ve Persler tarafından gelişmiştir.

  -Ülke satraplık denilen eyaletlere bölünmüştür.

  -Medler, Ticareti canlandırdılar.

  -Posta örgütü kurdular.

  -Düzenli ve güçlü ordu birlikleri kurdular.

  -Dinleri Zerdüştlük (Ateşe tapan)

  -İran’da ilk Partlar, sonra Medler yaşamıştır. M.Ö. 6. y.y.’da Persler Medler’i yıkmışlardır.

  -Çok büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. (İndus Nehri’nden Ege Denizi’ne, Kafkaslardan Basra Körfezi’ne kadar)

  -Ülkeyi “satraplık” denilen eyaletlere ayırmışlardır.

  -Ticaret gelişmiştir. (Ticaret yolları üzerinde oldukları için)

  -Tarihte bilinen ilk posta teşkilatını kurmuşlardır.

  -Zerdüştlük dini (ateşperest) hâkimdir.

  -Büyük İskender son vermiştir.


  Fenike Uygarlığı, Özellikleri

  -Fenikeliler, Lübnan dağları ile Akdeniz sahili arasında kalan kıyı şeridine yerleşmişlerdir.

  -Arazilerinin tarıma elverişli olmaması ve Mısır’dan Anadolu’ya ulaşan ticaret yolu üzerinde bulunmaları Fenikelilerin ticaret alanında ilerlemelerini sağlamıştır.

  -Fenikeliler şehir devletçikleri halinde yaşamış ve krallıkla idare edilmişlerdir.

  -Fenikeliler kurdukları kolonilere sadece ticari amaçlarını gerçekleştirmek için gittiklerinden dolayı askerliğe önem vermemişler ve kolonilerini yurt edinmemişlerdir. Bu nedenle kolonilerini kaybetmişlerdir.

  -Tarihe en önemli katkıları günümüz Latin alfabesinin temelini oluşturan 22 harfli ilk alfabeyi bulmalarıdır.

  -Denizcilik ve ticaret faaliyetleriyle gelişme gösteren Fenikeliler Doğu ve Ön Asya uygarlıklarındaki gelişmeleri Batıya taşıyarak kültürler arası etkileşimi sağlamışlardır.

  -Sami kökenlidirler.

  -Kuruldukları bölge Lübnan çevresidir.

  -Tarımdan ziyade denizcilik ve deniz ticaretinde gelişip koloniler kurmuşlardır.

  -Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. (Sidon, Biblos, Sayda, Sur)

  -Kolonilerine sadece ekonomik amaçlarla gittikleri için uzun süre tutunamamışlardır.

  -Alfabeyi (harf yazısı) ilk kez Fenikeliler bulmuştur. (Daha sonra İyon, Yunan ve Romalılar geliştirmiştir, Latin Alfabesi oluşmuştur.)

  -Tüccar bir kavimdir.

  -Gemicilik sanatı gelişmiştir.

  -Latin alfabesinin temelini oluşturdular.

  -Fildişi işlemesi ve camı buldular.

   

   

  MiSS-FENER - 23.04.2010 - 21:44Benzer Konular

 1. İbrani Uygarlığı
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Tarih Genel.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 01.12.2012, 11:52
 2. Açıköğretim Lisesi Konu Anlatımları
  Konuyu Açan: Nerqish, Forum: Lise.
  Cevaplar: 32
  Son Mesaj : 03.04.2012, 15:57
 3. Maltepe Dersaneleri - Fizik Konu Anlatımları
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Fizik.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 12.12.2011, 22:55
 4. Orta Asya Ve İran Uygarlıkları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.09.2010, 22:24
 5. Fenike Mitolojisi
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Mitoloji.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 30.08.2010, 03:44

copyright

Soru Cevap