Düşmanlık ve Kindarık

 1. Düşmanlık Üzerine Sözler - Kindarlık Hakkında Sözler - Güzel Sözler - Özlü Sözler

  Akrabalar arasındaki düşmanlık,ormandaki ateş gibidir.
  Hz.Ebu Bekir (R.A.)
  * Fazla küslük düşmanlık kazandırır.
  Hz.Ömer (R.A.)
  * Düşmanın seni incetecek söz söylediğinde,sen onun hatırını okşayabilecek söz söyleyerek,onu utandırmaya çalış.
  Hz.Ali (R.A.)
  * Düşmanın kılıcına uğramamak için,ononla dost ol,iyi geçin,dostunla da iyi geçin,yoksa sana inat için gider,düşmanınla dost olur.
  Abdurrahman CÂMÎ (K.S.)
  * Düşmanın ol kimsedir ki;yoluna şaşırmış olduğun halde doğru gidiyorsun diye seni aldatır.
  Hz.Ali (R.A.)
  * En hakiki düşmanlarımız kalbimizde yaşayan şu üç şeydir:Hırs,haset ve kıskançlık.
  Abdülkadir GEYLÂNÎ (K.S)
  * Düşmanların en büyüğü,düşmanlığını gizleyendir.
  Hz.Ali (R.A.)
  * Düşmanlarımız,en büyük ahlak hocalarımızdır.Çünkü kabahatlerimizi yüzümüze vururlar.
  Abdülkadir GEYLÂNÎ (K.S)
  * Açık kalp ile konuşan düşman,içinden pazarlıklı dosttan çok iyidir.
  Hz.Ali (R.A.)
  * Her dokunduğu insanı bıçak gibi yaralayan,yani her vakit sertlikle konuşup söylediğini iyi düşünmeyen insana,herkes düşman olur.Kendisine dost görünenler bile,onun fırsat bekleyen düşmanlarıdır.
  Ahmed RÜFÂÎ (K.S.)
  * Akıllı düşman,akılsız dosttan hayırlıdır.
  Hz.Ali (R.A.)
  * Kinine yenilip kimsenin evini yıkma,kötülük eden,kötülük bulur.
  Nâsr-ı HÜSREV
  * İnsanlardan kendini çekmen,sana düşman,herkese yakınlık göstermen ise,dostlar kazandırır.
  Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)
  * Gizli düşman gibidir bil ki müdâhin (Dalkavuk ahbap)
  Sünbülzâde Vehbi
  * Zehir balla,sevgi de düşmanlıkla beraber gelir.
  FİRDEVSÎ
  * Düşmanın düşmanı,düşman kaldıkça dosttur, Düşmanın dostu,dost kaldıkça düşmandır.
  Saîd-i Nursî
  * Birini denediysen,bir defa denemek yeter. Düşmanlık gördüğün dostu yeniden sınama.
  Nâsır-ı Hüsrev
  * Konarsan güle kon,düşmana konma, Eski düşmanların dost olur sanma.
  KULOĞLU
  * İki düşmanın birbiri ile barışması,bir dostumuzun bize darılmasından daha zararlıdır.
  Cenap ŞEHABEDDİN
  * Her yangını söndürmek mümkündür;ateş su ile,zehir panzehir ile,hüzün sabır ile,aşk ayrılık ile söner.Fakat kin ateşi asla sönmez.
  BEYDEBA
  * Dünya da hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratamaz.
  Friedrich NIETZSCHE
  * Düşmanlarınızı sevin,çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyler.
  Benjamin FRANKLİN
  * Daima kendi faydasını göz önünde tutmaya çalışan kimse,pek çabuk düşman kazanır.
  CONFUCIUS
  * Düşmanlarımıza karşı beslediğimiz nefret,onların mutluluğuna,bizimki kadar zarar vermez.
  J.Petit SENN
  * Düşmanlarınızı daima bağışlayın,hiç bir şey onların bu derece canını sıkmaz.
  Oscar WILDE
  * Karamsar insan,kendi kendinin en büyük düşmanıdır.
  Jerry P.FLEISHMAN
  * En büyük düşmanın,kendinden (nefis) başkası değildir.
  LONGELLOW
  * Yenilmesi gereken ilk düşmanlar,Öfke ile umutsuzluktur.
  E.Chartier ALAIN
  * Bir düşmanı baştan atmanın en iyi yolu,onunla dost olmaktır.
  IV.HENRY
  * Dünyada düşmanı olmayan kim var ki ?
  Giovanni VERGA
  * İyiler asla düşmansız olmazlar.
  Alessandro MANZONI

  H İ K M E T L E R :
  * Düşmanların en tehlikelisi,dost iken düşman olan; Dostların en halisi ise,düşman iken dost olanlardır.
  * Yüzüne he rgüleni mahremi esrâr eyleme Varsa düşmanın kînini izhâr eyleme.
  * Bize düşman olanlara akıl danışmak,şeytana cennetin yolunu sormağa benzer.
  * Aşk gibi kin de insanı aptallaştırır.  A T A S Ö Z L E R İ :
  * Düşmanını sen kendinden kuvvetli gör,zayıf çıkarsa bahtına.
  * Adâvetin sonu nedâmettir.
  * Irz düşmanı onmaz.
  * Sebepsiz düşman peydâ eden,ya ahmaktır,ya geveze.
  * Düşmanı hariçte arama,ayağın dibindedir.
  * Dostuna güvenip düşmanına saldırma.
  * Düşmana sahip çıkan,düşman sayılır.
  * Düşman dilimizin altındadır.
  * Kimseyi kendine düşman etme.
  * Bu lafı iyi sakla,düşmanını iyi lafla hakla.
  * Düşmansız adam olmaz.
  * Düşmanın hakir de olsa sakın emin olma.
  * Düşman karınca ise,sen fil san.
  * Din olan yerde kin olmaz.
  * Gün geçer,kin geçmez.
  * Düşmanından kötü dille bahsetme,fakat onun hakkında istediğin kadar kötü düşün.
  Latin Atasözü
  * Mert düşman,kötü huylu dosttan iyidir.
  Bir kimseyi komşusu, akrabası ve arkadaşı methedecek olursa onun iyiliğinden şüphe etmeyiniz.
  Hz. Ömer (R.A.)
  * İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyisi, kötülüğe karşılık iyilik yapandır.
  Hz. Ali (R.A.)
  * Her şeyin bir şerefi vardır. İhsan ve iyiliğin şerefi acele yapılmasıdır.
  Hz. Ömer (R.A.)
  * Sakın, adamın iyisi ile kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik iyileri iyilikten soğutur., kötülerin de kötülüğe eğilimini artırır.
  Hz. Ali (R.A.)
  * İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.
  Ebû Bekr-i Ferrâ (Rah.A.)
  * İyilik ediniz, onun karşılığında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeyiniz.
  Hz. Ali (R.A.)
  * İyilik, günâha karşı bir şefâatçı gibidir.
  İmam Muhammed (Rah.A.)
  * Hür kimse, ihsan ile köle yapılabilir.
  Hz. Ali (R.A.)
  * Dünya da iyi insan tükenmez.
  Ş.Ahmed İbşihi (K.S.)
  * Kul, hayatı için servetini, âhireti için de dinini koruduğu müddetçe, hayır ve iyilikten ayrılmamış olur.
  Süfyân-ı Sevrî (K.S.)
  * Gönlü aydın bir kişiye râm olmak, padişahların başlarına taç olmaktan iyidir.
  MEVLÂNA Celaleddin-i Rûmî (K.S.)
  * İyiliğin ne olduğunu bilmeyen insan olabilir, fakat fenâlığı tanımayan insan olamaz.
  Hüsrev Dehlevî (K.S.)
  * İnsanoğlu iyilik ile, yırtıcı hayvanlar tuzak ile avlanır.
  Şeyh Sâdi ŞİRÂZÎ (K.S.)
  * Nimet günlerinde bir kimseye iyilik edersen, o da mihnet günlerinde sana yardıma koşar.
  Feridüddîn ATTAR (K.S.)
  * Yine ben bir öğüt aldım pîrimden, İyilik ettiğinden sakın kendini.
  KÖROĞLU
  * İyiliğe gücün yetmezse, kötülük yapma.
  Feridüddîn ATTAR (K.S.)
  * İhsan ( iyilik ve ikram ) insan oğlunun tuzağıdır.
  Osman GAZİ
  * Sen iyilik et de o zâyi olmaz, Darılıp da başa kakıcı olma.
  BÂKİ
  * Kendi iyiliğini, kötülüğünü kendinden sor. Seni kendinden başka kim iyi tanıyabilir.
  Şirazlı Hâfız
  * Deryâya bıraksan iyilik zây olmaz.
  Baba Süleyman
  * İyilerden kemlik gelmez, sevdiğim.
  KÂTÎBÎ
  * Başkalarından gördüğün kötülük, seni iyilik yapmaktan alıkoymasın. İyilik ibâdettir, kötülükle mahsuplaşmaz.
  Ali Fuat BAŞGİL
  * İyiliği, yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes anlar.
  Cenab ŞEHABEDDİN
  * İyilik, insanlık sanatıdır.
  NİZAMÎ
  * İnsan iki şeyle kendini ihtiyarlamaktan kurtarır; Biri iyi iş ve diğeri iyi söz.
  KUTADGU BİLİG
  * İyi bir adam gördüğünüz vakit, onu taklit etmeye çalışın. Kötü bir adam gördüğünüz vakit, onun kusurlarının kendinizde de arayın.
  CONFUCIUS
  * Kendi iyiliğinizi isterseniz, iyi kimselerle dost olun. Çünkü kötü bir arkadaş edinmektense yalnız kalmak daha iyidir.
  George WASHINGTON
  * Birinden iyilik gören kimse, bu iyiliği hiç unutmamalıdır. Birisine iyilik yapan adam ise yaptığı iyiliği hiç hatırlamamalıdır.
  CHARRON
  * Güneş, ışık ve sıcağından yarar sağlamak için kendisine yalvarılmasını beklemez. Sende güneş gibi ol, beklenilen iyiliği istenilmeden yap.
  EPICTETUS
  * Bir dana binlerce inek arasında kendi anasını nasıl seçer ve bulursa, insanın yaptığı iyilik ve kötülükler de eninde sonunda gelir onu bulur.
  Pançatantra
  * Bir koyun sürüsünün başında bir aslan bulunması, bir arslan sürüsünün başında bir koyunun bulunmasından daha iyidir.
  Danile DEFOE
  * Bir insan başkalarına ne kadar iyilik edebilirse etsin, Çünkü, bu dünya da yolumuz bir defa geçecektir.
  Mm de STAEL
  * Bir adamın zengin olup olmadığını herkes merak eder de iyi olup olmadığını kimse araştırmaz.
  HERRICK
  * Dünya da yapılacak en büyük iyilik; korku içinde yaşayan bir kimseyi emniyete kavuşturmaktır.
  BEYDEBA
  * İyilik severlik ve güler yüz, insana servetten ve iktidardan çok itibar ve değer sağlar.
  FE'NELON
  * Küçük iyiliklere kimse önem vermez. Oysa küçük kötülüklerin üzerinde herkes durur.
  FONTENELLE
  * İyi adam olmak için, kimseye fenalık etmemek yetmez. İyilik etmesini de bilmelidir.
  FE'NELON
  * Kahraman ile büyük adamı aynı terâziye koyarsak, bir iyi adam kadar, ağır basmadıklarını görürüz.
  Jean de LA BRUYERE
  * İyi haberler ağır ağır gelir. Çabuk gelenler yalnız kara haberlerdir.
  Alessandro MANZONI
  * İyiliğinize inanılmasını isterseniz, siz iyiliğinizden hiç bahsetmeyiniz.
  Blaise PASCAL
  * Zayıf olduğundan dolayı iyilik yapanlar, bir başka durumda kötülük de yapabilirler.
  SENANCOUR
  * İyi insanlar, kendilerine lüzumundan fazla iltifat edenlerden nefret ederler.
  EURIPIDES
  * Her türlü kötülüğü yapmağa muktedir iken, bir şey yapmamak işte budur iyilik.
  Andre - GIDE
  * Aşağılık insanlara iyilik etmek, denize su taşımaya benzer.
  Miguel de CERVANTES
  * İyilik, hiçbir zaman boşa gitmeyen tek yatırımdır.
  Thoreau HEARY
  * Ulusların gelenekleri başka başkadır. Fakat iyilik her yerde birdir.
  Heinrich HEINE
  * Bir iyiliği yapan değil, iyiliği gören hatırlamalıdır.
  ÇİÇERO
  * İyilik, insanları bir birine bağlayan altın zincirdir.
  J. Wolfgang GOETHE
  * İnsan, Allah'a ancak öteki insanlara iyilik yapmakla yaklaşabilir.
  ÇİÇERO
  * Fenalığa mani olmak da iyilik yapmak sayılmaz mı ?
  Honore de BALZAC
  * İyilik iyilikten, kötülük kötülükten doğar.
  Guatama BUDA
  * Yakışmayacaklara yapılan iyilik, kötülük sayılır.
  Ennius OUINTUE
  * İyilik isteyen, önce kendi iyi olmalıdır.
  J. Wolfgang GOETHE
  * Tek iyi şey bilgi, tek kötü şey de bilgisizliktir.
  DİYOJEN

  H İ K M E T L E R :
  * İnsanoğlu hilebazdır, kimse bilmez fendini, Kime iyilik edersen, sakın ondan kendini.
  * İyilik etmesini bilmeyen insanın, bildiği başka şeyden hayır gelmez.
  * İyiler diri kalır, isterse bunlar ölüler ülkesine göçmüş olsunlar.
  * İyilik eden kimseyi meth ü senâ edersek, o iyiliğin devamını sağlamış oluruz.
  * İyiliğe karşı kötülük eden adamın evinden sefâlet asla eksik olmaz.
  * Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsânını isteyen kimse, onun kullarına iyilik etsin.
  * Yaptığın iyilikleri yüzleme, sayıp dökme, sonra iptal etmiş olursun.
  * Yaptığın iyiliği setre, gördüğün lütfu neşre çalış.  alıntı

   

   

  BiR-DOST - 24.01.2010 - 00:13
 2.  

   

  BiR-DOST - 25.07.2014 - 01:06Benzer Konular

 1. Düşmanlık
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Resimli Sözler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 22.12.2012, 12:10
 2. Dil Belası - Beşinci Âfet - Düşmanlık
  Konuyu Açan: ZELAL, Forum: İslami Multimedia.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 14.12.2012, 20:39
 3. Yılan ile insanların arasındaki düşmanlık
  Konuyu Açan: GaYe, Forum: İslam Genel.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 12.12.2009, 19:51
 4. Çocuklarda Düşmanlık Hisleri
  Konuyu Açan: 1sidelya, Forum: Kadın Evlilik Ve Aile.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 05.10.2009, 08:56
 5. Alimlere Düşmanlık
  Konuyu Açan: Asiyan, Forum: Ayet Hadis Ve Dini Bilgiler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 18.03.2009, 15:48

copyright

Soru Cevap