Aşk Nedir-Mevlana'dan

 1. Aşk Nedir - Mevlana'dan Aşk Nedir - Mevlana'nin Aska Dair Sözleri - Mevlana Özlü Sözleri - Mevlanadan Degerli Sözler - Mevlana Ve Ask


  Aşk altın değildir saklanmaz; âşığın bütün sırları meydandadır.
  Aşk bütün gemilerin battığı limanda batmayan tek gemidir.
  Aşk davaya benzer cefa çekmek de şahide: Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki.
  Aşk geldi kan gibi. Damarlarıma derime doldu. Beni benden aldı. Varlığımı sevgiyle doldurdu. Vücudumun bütün cüzlerini dost kapladı. Benden bana kalan bir ad ancak. Ötesi hep o…
  Aşk hiçbir afetten öğüt almaz.
  Aşk öyle bir saltanattır ki zevali yoktur.
  Aşk ucu bucağı belli olmayan engin bir denizdir.
  Aşk ülkesi herkesin kendi bildiğincedir.
  Âşıkların milleti de devleti de yoktur.
  Aşkı anlatmakta akıl çamura saplanmış eşeğe döner.
  Aşkı aşktan başka hiçbir şey söndüremez.
  Aşkın beni sarmış nasihatler boşuna/İçtim o zehri ben bu şeker boşuna.
  Aşkın yedi şehrini geçtikten sonra hâlâ ilk caddenin ilk sokağındaydık.
  Mevlana

   

   

  Leyl-i Lal - 06.12.2009 - 00:45
 2. süper sözler..özellikle en sonuncusu

   

   

  Azadeyle - 06.12.2009 - 04:14
 3. vaavvv...hepSi süPer yaa...ne güZeL tariF etmiş...teşeKürLer payLAşım için...

   

   

  ziki - 06.12.2009 - 10:00


 4. Aşk Nedir
  *Şarabım aşk ateşidir,hele onun eliyle sunulursa öyle bir ateşe odun kesilmezsen yaşamak haram olur sana.
  *Söz dalga dalga coşmada amma onu dudakla,dille değil,gönülle canla anlatman daha iyi.
  *Aşk nedir,bilmiyorsan gecelere sor,şu sapsarı yüzlere,şu kupkuru dudaklara sor.
  *Su nasıl yıldızı,ayı aksettirir,gösterirse bedenler de canı,aklı bildirir,gösterir.
  *Can,aşktan binlerce edep öğrenmede,öylesine edepler ki mekteplerde okunup öğrenilmesine imkan yok.
  *Gökyüzünde,yıldızlar arasında parlak ay nasıl görünürse aşık da yüzlerce kişi arasında öyle görünür,o göründümü herkesin parlaklığı söner.
  *Akıl bütün gidilecek yolları bilse bile,gene aşk yolunu bilemez,şaşırır kalır.


  Mevlana Celaleddin Rumi

   

   

  Leyl-i Lal - 08.03.2011 - 12:35
 5. Ela canım cok saolasın...

   

   

  N.N. - 08.03.2011 - 12:50


 6. İnsan, büyük bir şeydir ve içinde her şey yazılıdır. Fakat karanlıklar ve perdeler bırakmaz ki insan içindeki o ilmi okuyabilsin. Bu perdeler ve karanlıklar; bu dünyadaki türlü türlü meşguliyetler, insanın dünya işlerinde aldığı çeşitli tedbirler ve gönlün sonsuz arzularıdır.

  Hz. Mevlana, yeni bir durumsayış ve yeni bir anlayış:
  “Kendine gel, yepyeni bir söz söyle de dünya yenilensin! Sözün öylesine bir söz olmalı kidünyanında sınırını aşmalı. Sınır nedir, ölçü ne? Bilmemeli!”

  Ya olduğun gibi görün,
  Ya da göründüğün gibi ol.

  Hz. Mevlana’nın kendi bakış açılarını yansıttığı ve amaçlarını açıkladığı sözü:
  “Biz birleştirmek için geldik, ayırmak için değil.”

  Hz. Mevlana’nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:
  “Tapımızda (yolumuzda) riyazat yok; burada hep lütuf var, bağış var. Hep sevgi, hep gönül alış, hep aşk, hep huzur var burada.”

  Hz. Mevlana sözlerinin şifa ve gıda oluşunun sırrını şu sözlerle açıklaaktadır:
  “Söz söyleyen kemal sahibi olursa, marifet ve hakikat sofrasını serdi mi, o sofrada her türlü yemek bulunur. Herkes orada gıdasını bulur.”

  Güzel söyle de halk, yüzyıllar boyunca okusun.
  Tanrı’nın dokuduğu kumaş ne yıpranır, ne eskir.

  Ben kilitten seslenen bir kapı anahtarı gibiyim sanki.
  Sanır mısın ki benim sözüm sadece bir sözdür.

  Ey oğul, herkesin ölümü kendi rengindendir. Düşmana düşmandır, dosta dost!

  Ayna Türk’e nazaran güzel bir renktedir. Zenciye nazaran o da zencidir.

  Ey can, aklını başına devşir. Ölümden korkup kaçarsın ya; doğrusu sen, kendinden korkmaktasın.

  Gördüğün, ölümün yüzü değil, kendi çirkin yüzün. Canın bir ağaca benzer; ölüm onun yaprağıdır.

  İyiyse de senden yetişmiş, yeşermiştir; kötüyse de. Hoş nahoş.. gönlüne gelen her şey senden, senin varlığından gelir.

  Bizim sözlerimizin hepsi nakit, başkalarınınki nakildir.
  Nakil, nakdin fer’idir.

  Sözünü öyle bir izah et ki havas da avam da istifade etsin.

  Herkesin aklının ereceği, fikrinin anlayacağı bir tarzda anlat.

  Söz söyleyen kemal sahibi olursa, (mağfiret ve hakikat) sofrasını yaydı mı, o sofrada her türlü aş bulunur.

  Hiçbir misafir aç kalmaz, herkes o sofrada kendi gıdasını bulur.

  Güzel üslupla söz söyleyenleriz;
  Mesih’in talebesiyiz; nice ölülere tuttuk da can üfürdük biz.

  Surette kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, manaya bak.
  Hacca giderken hac yoldaşı ara. Ama ha Hintli olmuş, ha Türk, ha Arap.
  Onun şekline, rengine bakma; azmine ve maksadına bak.
  Rengi kara bile olsa değil mi ki seninle aynı maksadı gdüyor, aynı senin rengindedir, sen ona beyaz de.

  Bu dünya zindandır, biz de zindandaki mahkumlarız.
  Zindanı del, kendini kurtar!
  Dünya nedir? Allah’tan gafil olmaktır.
  Kumaş, para, ölçüp tartarak ticaret yapmak ve kadın; dünya değildir.

  İnsaf et, aşk güzel bir iştir!
  Onun bozulması, güzelliğini kaybetmesi, (insanlardaki) tabiatın kötü niyetli oluşundandır.
  Sen, kendi şehvetine ve arzularına aşk adını takmışsın;
  Halbuki şehvetten kurtulup aşka ulaşabilmek için yol çok uzundur.

  Gönlünde Allah sevgisi arttı mı, şüphe yokki Allah seni seviyor.

  Ben,
  İnsanlara faydam dokunsun diye bu dünya zindanında kalmışım.
  (Yoksa) hapishane nerede, ben nerede?
  Kimin malını çalmışım?

  Aynı dili konuşmak, akrabalık ve bağlılıktır.
  İnsan, yabancılarla kalırsamahpusa benzer.
  Nice Hintli, nice Türk vardır ki dildeştirler (aynı dili konuşurlar).
  Nice iki Türk de vardır ki birbirine yabancı gibidirler.
  Şu halde “mahremlik (yakınlık) dili” bambaşka bir dildir.
  Gönül birliği (gönüldaşlık) dil birliğinden daha iyidir.
  Gönülden sözsüz, işaretsiz, yazısız yüz binlerce tercüman zuhur eder.

  Pergel gibiyiz; bir ayağımız sımsıkı şeriata bağlı,
  Diğer ayağımızla yetmiş iki milleti dolaşıyoruz.

  Ey özden habersiz gafil!
  Sen hala kabukla öğünüyorsun!

  Göğsünün içindekini hakiki gönül sanan kimse,
  Hak yolunda iki üç adım attı da her şey oldu bitti sandı.
  Aslında tesbih, seccade, tevbe, sofuluk, günahtan sakınma, bunların hepsi yolun başıdır.
  Hak yolcusu aldandı da bunları varacağı konak sandı.

  Bedenler, ağızları kapalı testilere benzerler.
  Her testide ne var? Sen ona bak.

  Ey Tanrı kitabının nüshası insanoğlu!
  Sen, kainatı yaratan Hakk’ın güzelliğinin bir aynasısın!
  Her şey sensin. Alemde ne varsa, senden dışarıda değil.
  Her ne ararsan, onu kendinden iste, kendinde ara.

  Kimden kaçıyoruz, kendimizden mi? Ne olmayacak şey!
  Kimden kapıp kurtarıyoruz, Hak’tan mı? Ne boş zahmet.

  Yetmiş iki millet kendi sırrını bizden dinler. Biz, bir perde ile yüzlerce ses çıkaran bir ney gibiyiz.

  Hz. Mevlana’ya sormuşlar “aşk nedir?” diye. Ben ol ki bilesin! demiş…

  Hz. Mevlana şöyle seslenmiştir insanlığa:
  “Yine gel, yine gel, her ne olursan ol yine gel
  İster kafir, ateşe tapan, putperest ol yine gel
  Bizim bu dergahımız ümitsizlik dergahı değildir
  Yüz defa tövbeni bozmuş olsun da yine gel.”

  Hz. Mevlana, yeni bir durumsayış ve yeni bir anlayış:
  “Kendine gel, yepyeni bir söz söyle de dünya yenilensin! Sözün öylesine bir söz olmalı kidünyanında sınırını aşmalı. Sınır nedir, ölçü ne? Bilmemeli!”

  Ne olurdu, seninle tatlılaşsaydım; yaşayış zaten acı.
  Ne olurdu, sen razı olsaydın benden de, herkes kızsaydı bana.
  Ne olurdu, seninle aram düzgün olsaydı da, bütün alemlerle aram açılsaydı, dünya yıkılıp yansaydı.
  Sen beni sevdikten sonra malın mülkün değeri mi olur? Zaten toprak üstünde ne varsa hepsi de toprak olacaktır.
  Alem O’nunla kaimdir ve O’nsuz olan hiçbir şey yoktur. O’nun rızası, rahmeti, bereketi ve tecellisi olmayan hiçbir şeyin değeri yoktur.

   

   

  Leyl-i Lal - 17.03.2011 - 09:51

 7. "Kıyamette namazları, oruçları, sadakaları getirip teraziye koyarlar. Fakat sevgiyi getirdikleri zaman , bu İlahi aşk teraziye sığmaz. Bu yüzden asıl olan aşktır. (Fihi Mafih, 325-326)

  Bu aşkın mahiyeti ise sözle anlatılmaz, satırlara sığmaz . Ancak tadanlar bilir:
  Birisi sordu : 'Aşıklık nedir ?' Dedim ki : " Benim gibi olursan bilirsin !" (Mecalis-i Sab'a, 82)

   

   

  Leyl-i Lal - 28.04.2011 - 14:53


 8. Mevlana ;
  "Anam aşk, babam aşk,
  Peygamberim aşk, Allahım aşk,
  Ben bir aşk çocuğuyum,
  Bu aleme aşkı ve sevgiyi söylemeye geldim."
  sözleriyle aşkın dört hak mezhebin özü olduğunu belirtir. Buradan anlaşılan şudur ki , yalnızca dinin kurallarına uymakla yetinenler, dinin özünü tanımayıp , kabukta kalanlardır. Asil olan insanin ibadetlerine Allah aşkını katması, tam bir ihlas ve samimiyetle kulluk etmesidir.
  Hazret-i Mevlana, Allah aşkının dışındaki sevgilere aşk denemez ;
  "Aşk , renge ve kokuya bağlı olursa, o aşk değildir, kişiye bir utançtır." (Mesnevi,I/224)

  "Faniye olan aşk ebedi değildir. Çünkü insan bu düzenin hükmüne , ebediliğe müsait değildir.
  Her an gönüle feyizler veren , goncadan daha taze olan , gözün ve ruhun safası olan İlahi aşk bakidir.
  Daima diri ve ebedi olana aşık ol, Sırrını o nura kavuştur.
  Onun aşkını iste, Çünkü bütün peygamberler, veliler bu aşkı , iksirin ta kendisi bildiler

   

   

  Leyl-i Lal - 31.05.2011 - 11:00
 9. Hz Mevlana sözleri - Mevlanaca sözler - Mevlana sevgi sözleri - Mevlana ask sözleri
  Bilgi de hikmet de helal lokmadan doğar;
  Aşk da merhamet de helal lokmadan meydana gelir.
  İlahi aşk; tam bir sadakat ister
  Ve aşık sadece Allah sevgisi ile huzur bulur.
  Aşk’ ı seç!
  Zira Aşk’ ın tatlı hayatı olmazsa bu hayat bir yüktür..
  Aşk mumu ateş gibi görünür
  Ama baştanbaşa nurdur, hoşluktan, güzellikten ibarettir..

  Hz.Mevlana

   

   

  Leyl-i Lal - 15.11.2012 - 01:45Benzer Konular

 1. Edep Nedir - Mevlana
  Konuyu Açan: refik, Forum: Resimli Sözler.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 15.02.2013, 22:47
 2. Mevlana Kimdir - Mevlana Nerede Yaşamıştır - 6. Sınıf
  Konuyu Açan: ZELAL, Forum: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 23.01.2013, 00:34
 3. Mevlana'nın Mezhebi Nedir?
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: İslami Sorular Ve Cevaplar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 14.09.2011, 01:21
 4. Aşk Nedir Mevlana - Mevlanadan Aşk Üzerine
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Sözler Yazılar Mesajlar.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 06.09.2011, 01:47
 5. Seven Advıce of Mevlana-Mevlana’nın Yedi Öğüdü
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Diğer diller ve genel konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 18.12.2009, 00:33

copyright

Soru Cevap