Ünlü Düşünülerden Özlü Sözler

 1. özlü sözler - güzel sözler


  * Varacağın yeri bilmiyorsan vardığın yerlerin hiçbir önemi yok. Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi. - Gandi
  * Adalet olmadan düzen olmaz. Albert Camus
  * Akıl, yalnız doğrulukta bulunur. Goethe
  * Hiçle başlayan, hiçle biter. Cornellius Gallus
  * Tanrım, beni arkadaşlarımdan kurtar ki, kendimi düşmanlarıma karşı koruyabileyim. Mareşal De Villars
  * Başıboşluk, sersemlerin tatilidir. Chesterfield
  * Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir. Voltaire
  * Yalnız güç tarafından desteklenen güç, titremeye mahkûmdur. Kossuth
  * Zaman değerlidir; ama doğruluk daha değerlidir. Disraeli
  * Yüzünü güneşe çeviren insan, gölge görmez. Helen Keller
  * Gereksinme, ürkekleri bile cesur yapar. Sallust
  * Kitaplar, hiç solmayacak bitkilerdir. Herrick
  * Sözler, tutulmak için verilir. Swıft
  * Doğru olan, haklı olandır. Alexender Pope
  * Sanat benim; bilim biziz. Claude Bernard
  * Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. Montes Quiev
  * Adalet, önce devletten gelir. Aristo
  * Gençlikte, güzellikte akıl arama Homeros
  * Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan tek bir ruhtur. Aristo
  * Bütün şeyler ya yeni ya da büyük oldukları için beğenilirler. Bacon
  * Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır. Tacitus
  * Tanrı, dolu ellere değil, temiz ellere bakar. Syrus
  * Dehanın fitili, hayatın fitilinden daha çabuk yanar. Schiller
  * Başlangıcı olan bir şey, nasıl olsa biter. Ovintilian
  * Bir diplomat evet derse, belki anlamını çıkarın; belki derse de hayır. … Eğer bir diplomat hayır derse, o adam diplomat değildir. Anonim Özlü Sözler
  * Her şeyin başlangıcı küçüktür.Çiçero
  * Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır. Washington
  * Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır. Seneca
  * Adaleti, aklın yardımı olmadan kullanmak imkânsızdır. Frevde
  * Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş olmaktır.Emerson
  * Bildiğim tek sanat şudur: Beğenmemek. Lord Byron
  * Tanrı’nın değirmeni ağır ama iyi öğütür. George Herbert
  * Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir. Landor
  * Adil olmayan ulus hür de olamaz. E. J. Sieyes
  * Tanrı, hak ve adaletle idare edenleri sever. Kur’an-ı Kerim
  * İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır. La Rochefoucauld
  * İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. Vauvenerguas
  * Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler. Cato
  * Başlamak, yarı bitirmektir. Horatius
  * Hastalıklar başlamaya görsün, dünyanın bütün ilaçlarını getirsen yine faydasızdır.Ovidius
  * İyi bitirmek, iyi başlamaktan daha üstündür. Ovidius
  * Bizi beğenenlerin hepsini severiz; ama beğendiklerimizin hepsini sevmeyiz. La Rochefoucauld
  * Aptallar, eski olayları hatırlamayı, bir bilim sayarlar. Planche
  * Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür. Horace
  * Alkış, zayıfların amacı ve sonudur. C. C. Colton
  * Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı hak etmiş demektir. Emerson
  * Sağlıklı yaşamımızın ilk yarısını ana-babalar, ikinci yarısını da çocuklar mahvediyor. Clerence S. Darrow
  * Ana-babaların çocuklarına gösterebileceği en büyük sevgi, onlarla kuracağı arkadaşlıktır. Henry Ward Beecher
  * Anıtlara ihtiyaç duymayanlar, anıtlarının dikilmesini hak etmişlerdir. Hazzlit
  * Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. Motley
  * Ana-babalarımız tesadüfle, arkadaşlarımız seçimle kazanılır. Delille
  * Arkadaşlarınızı kaçırmamanın tek yolu şudur: Ne borç alacaksınız, ne de borç vereceksiniz. Paul De Kock
  * En iyi arkadaşlar hayvanlardır; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar. George Eliot
  * Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Miguel de Cervantes
  * Arkadaşlar kavun gibidir. Neden mi? Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsınız da ondan. Caude Mermet
  * Dahilerin yüzde biri hüner, yüzde doksan dokuzu da terdir. Thomas Edison
  * Başkaları için zor olanı yapmak kabiliyetli olmaktır; kabiliyetliler için imkânsız olanı yapmak da, dâhi olmaktır. Henry Frederic Amiel
  * Deha, insanın kendi ateşini yakmasıdır. John Foster
  * Devlet başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim. Henry Clay
  * Bir insan devlet başkanı olurken getirdiği ünü, ayrılırken götüremez. Jefferson
  * Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister. Yetmiş yaşına gelince, yine dünyayı değiştirmek ister, ama yapamayacağını bilir. Clarence S. Darrow
  * Ağır ağır hızlan. Augutus Caesar
  * Akıllı insan, bütün yumurtalarını bir tek sepete koymaz. Cervantes
  * Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır. Colaridge
  * Arkadaşlık, hayatın şarabıdır. Young
  * Nezaketle başlayan bir arkadaşlığın kökleri kolayca sökülebilir. Gerge Eliot
  * Arkadaşlık, yapılmaz; doğar. H. B. Adams
  * Çok ünlü bir kişinin hiç arkadaşı yoktur. Gray
  * Düşman isterseniz, dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz, bırakın, dostlarınız sizi geçsin. La Rochefoucaukd
  * Kadınlar da, krallar gibidir. Bir türlü arkadaş edinemezler. Lord Lyttleton
  * Banker, güzel havalarda size bir şemsiye verip yağmurlu bir günde geri alan adamdır.Anonim
  * Banka hesapları, ordulara karşı koymaktan daha tehlikelidir. Jefferson
  * Barış bile, büyük ücretle satın alınır. Franklin
  * En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. Çiçero
  * Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. Sokrates
  * Şeytan, işlerini gördürmek için işsiz elleri seçer. Isaac Watts
  * Başkalarının yanılmalarına bak, dikkati öğrenirsin. Syrus
  * Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atlı gidiverir. Franklin
  * Her din, öteki dinler kadar doğrudur. Burton
  * İnsanlar din hakkında yazarlar, savaşırlar, ölürler de, din için yaşamasını bilmezler. Colton
  * Diplomat, kadınların doğum günlerini hatırlayan, ama yaşlarını unutan adamdır. Anonim
  * İnsanı daha az değil, doğayı daha çok severim. Lord Byron
  * Doğanın en büyük armağanı, hayatın kısalığıdır. Plinius
  * Herşey aynı nefesten alır: Hayvanlar, insanlar, ağaçlar… Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur; insanlar yalnızlıktan ölür. Kızılderili Reisi Seattle
  * Herşeye karşın herkes sevdiğini öldürür. Kimi bunu sert bakışıyla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak kişi bunu bir öpücükle, cesur adam bir kılıçla … Oscar Wilde
  * Yalan ölümlü, doğru ölümsüzdür. Mary Baker Eddy
  * Doğruyu konuşmak için iki kişi ister: doğru söyleyen, doğru dinleyen! Thoreau
  * Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var, biliyor musunuz? Çok dinleyelim de az konuşalım diye. Diyojen
  * Kimse, duymak istemeyen kadar sağır olamaz. M. Henry
  * Eğitim bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. Lord Brougham
  * Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. Emerson
  * Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir. Heinrich Mann
  *

  Biz mi çocuklarımızı eğitiyoruz, yoksa onlar mı bizi? Sigeirner
  * SEN YUVANDA SICAK YATAĞINDA YATARKEN BEN İSE PARCALANMIŞ VİCUDUMUN ACISINI CEKIYOM :::KADERE REST ÇEKTIM İSYANLARDAYIM

  * Eğitim ana kucağında başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Hosea Ballov
  * Bir el, öteki eli; iki el de bütün yüzü yıkar. John Flo Rio
  * Erdemin tek armağanı yine erdemdir. Emerson
  * Erdemli kişinin uykusu tatlı olur. Addison
  * Bir yüzyılın felsefesi, bir sonraki yüzyılın sağduyusudur.Henry Ward Beecher
  * Az felsefe insanı tanrı tanımazlığa, derinlemesine felsefe de tanrı’ya götürür.Bacon
  * Felsefe, hiçlikten gelip hiçliğe giden bir yoldur.Bierce
  * Fırsat, adamın kapısını iki kere çalmaz.Chamfort
  * Her insanın hayatında mutluluğa kavuşabilmesi için verilmiş bir saat vardır. İş, o saati kaçırmamakta. …Beaumont İle Fletcher
  * Birini bekletmek en büyük alçaklıktır. Zamanını çalacağına, parasını çal, daha iyi.Horace Mann
  * Ben bu başarıyı, her toplantıya çeyrek saat erken gitmekle kazandım.Nelson
  * Gerçeğin rengi gridir. Andre Gide
  * Gerçekler, aranmadıkları zaman da açığa çıkarlar.Menander
  * Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz.Nietzsche
  * Göğün her yerde mavi olduğunu anlamak için dünyayı dolaşmanız gerekmez.Goethe
  * İnsanı yaralayan tek şey, gerçektir.Napoleon
  * Bir insanı doğru yapmak isterseniz ona güveniniz; düzenbaz yapmak isterseniz ona güvenmeyiniz.G. Bernard Shaw
  * Güvenilmek, sevilmekten iyidir.George Macdonald
  * Kendinden başka, kimden istersen kuşkulan.Bovee
  * Güzel bir şey, her zaman iyi değildir; ama iyi bir şey her zaman güzeldir.Ninon De L’enclos
  * Güzellik doğruluk, doğruluk güzelliktir.Keats
  * Güzellik, doğanın kadınlara ilk verip, ilk aldığı armağandır.Anonim
  * Güzellik, güçtür; gülümseyiş de kılıcıdır onun.Charles Reade
  * Soysuz güzellik kokusuz menekşe gibidir.Seneca
  * Işıklar söndüğü zaman, bütün kadınlar güzeldir.Plütarkhos
  * Öfkeli bir kafayı, en çabuk yatıştıran şey güzelliktir.Beaumont ile fletcher
  * Sevgililer, güzelliğe zamanla alışıp onu gözleriyle değil, duygularıyla görmeye başlarlar.Addison
  * İnsanlar melek, melekler de tanrı olmak isterler.Alexander Pope
  * Hoşnutsuzluk bir insanın ya da bir ulusun ilerlemesi için ilk adımdır.Oscar Wılde
  * Kimse kimseyi rızası olmadan yönetemez.Lıncoln
  * Her ulus hak ettiği hükümet tarafından yönetilir.Joseph De Maistre
  * Hükümetler, sevilmeyenlerin, azınlığın haklarını korumak için vardır. Sevilenlerle zenginlerin ihtiyaçları yoktur buna; çünkü onların arkadaşları çok, düşmanları azdır.Wendell Phillips
  * Kimse beceremeyeceği ticarete atılmaz; ama herkes ticaretlerin en zoru olan “hükümet” işine gözünü bile kırpmadan girmek ister.Sokrates
  * Değişen bir toplumla, değişen bir dünyada hükümetler kalıcı olamazlar.Leon blum
  * Hükümetlerin en iyisi, bize kendimizi idare etmeyi öğreten hükümetlerdir.Goethe
  * İnsanlar hür olarak doğar, ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar.Jean Jacques Rousseau
  * Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler ne selameti, ne de hürriyeti hak etmişlerdir.Franklin
  * Bana, hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin.Milton
  * Tanrı bize hem hayat, hem de hürriyet verdi.Jefferson
  * Ah hürriyet! Senin adına ne cinayetler işleniyor.Mme Jeanne Roland
  * Her insan, bir dünyadır.Herbert
  * İnsan ‘ne ise o olmayı’ reddeden tek yaratıktır.Albert Camus
  * Ne yazık ki insan, hâlâ insan olamamıştır.Brownıng
  * Bütün insanlığı tanımak, insanları teker teker tanımaktan daha kolaydır.La Rochefoucauld
  * İnsan, insanın kurdudur.Plautus
  * Ülkemi, ailemden daha çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem.Feneleon
  * Dünya benim ülkem, insanlar benim kardeşlerim, iyilik yapmak da benim dinimdir.Thomas Paine
  * Gerçek olan bir tek yarış vardır: insanlık yarışı.George Moore
  * Zalimlere isyan etmek, tanrı’ya itaat etmektir.Jefferson
  * Ara sıra çıkarılan küçük isyanlar, hükümetlerin sağlığını koruyan ilaçlardır.Jefferson
  * Herkesin işi demek, hiç kimsenin işi demektir.Isaac Walton
  * Bir işe ne kadar az insan karışırsa, o iş o kadar çabuk biter.Homeros
  * Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.Ziya Paşa
  * İyimser, her felakette bir fırsat; kötümser de her fırsatta bir felaket görür.Anonim
  * Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez.Helen Keller
  * Kabiliyetli bir insanın arkasında her zaman kabiliyetli başka insanlar vardır.Çin Atasözü
  * Biz kendimizi, neler yapabileceğimize bakarak yargılarız; başkaları da neler yaptığımıza bakarak yargılar.Longfellow
  * Doğal bitkiler gibi, doğal kabiliyetler de bakılmak ister.Bacon
  * Yaşımız ilerledikçe, kabiliyetlerimizin sınırları ortaya çıkar, j. A. Proude
  * Her şeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım.Herman Melvılle
  * İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.La Rochefoucauld
  * Cüce, dağa da çıksa cüce, dev, kuyuya da girse devdir.Seneca
  * Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğini sevmeye çalış. Corneille
  * Dayanmak kaderi yenmektir.Campbell
  * Kalbin atışı, kaderin sesidir.Schiller
  * Kitap hiç aldatmayan bir arkadaştır.Guilbert De Pıxrecourt
  * İyi kitaplar çok iyi, kötü kitaplar da çok kötüdür.Emerson
  * Korkacağımız tek şey korku olmalıdır.F. D. Roosevelt
  * Kimse, korktuğu adamı sevmez.Aristo
  * Korkak bir köpeğin ısırması, havlaması yanında hiç kalır.Quıntus Curtus Rufus
  * Korku, bilgisizlikten doğar.Emerson
  * Korkak, tehlikede olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar.Goethe
  * Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir.Konfuçyüs
  * Kimseden korkmayan kişi, herkesi korkutan kişi kadar güçlüdür.Schiller
  * Körlerin ülkesinde tek gözlü kral olur.Erasmus
  * Görmek istemeyenler kadar kör yoktur.Swıft
  * Krallar idare etmezler; hükümdarlık ederler.Bismarck
  * Her taç, dikenlerden yapılmış bir taçtır.Carlyle
  * Zar atmanın bir tek güzel yolu vardır: Zarı çöp tenekesine atmak.Chatfield
  * Kumar, kötülüğün çocuğu, eşitsizliğin kardeşi, belanın babasıdır.Washıngton
  * Kurnazlık her işe yarar, ama hiçbir iş için yeterli değildir.Amiel
  * Kurnazlık, akıllılık değildir.Euripidies
  * Az bildiğimiz bir şeyden kuşkulanmayız. Ama bilgiyle birlikte kuşku da artar.Goethe
  * Kuşku, umutsuzluk denilen şeytanın kardeşidir.John Boyle O’reılly
  * Bir şeye inanmak için kuşkuyla başlamalıyız.Stanıslaus
  * Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku.Bulwer-Lytton
  * Okuma hevesini, Hindistan’ın bütün hazinelerine değişmem.Gibbon
  * Önce iyi kitapları okuyun; yoksa onları elinize almak için hiçbir istek duymazsınız.Thoreau
  * Orta değerde olan bir şey, değersizdir.Thomas Paine
  * Aşırılık, gerçek mutluluğu getirmez.Goethe
  * Sağduyu, kaba kuvvetin üstündedir.Gallus
  * Doğrusunu isterseniz, sağduyuyu sağ olarak bulmak çetin bir iştir.Horace Greeley
  * İnsanda yeteri kadar sağduyu olunca adı dâhiye çıkıyor.H. W. Shaw
  * İnsan, bazen sağduyusundan korkuyor.Cervantes
  * Sağduyu, ata binen bir sarhoşa benzer: bir yandan biner, öteki yandan iner.Martin Luther
  * Sen sağduyuna bak; o zaman öteki duygular kendilerine bakarlar.Lewıs Carroll
  * Sağduyusu olanlar için her şeyin bir faydası vardır.La Fontaine
  *

  Sağlık bir beden değil, bir kafa meselesidir.Mark Baker Eddy

  * Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir.Arap Atasözü
  * Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.Emerson
  * Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.Kanuni Sultan Süleyman
  * Sarhoşluk, gönüllü çılgınlıktır.Seneca
  * Su içmek, insanın kendisini ne hasta, ne borçlu ne de karısını dul yapar.John Neale
  * Belaların en büyüğü sarhoşluktur.Jefferson
  * Hep içki içenler, içkinin tadını bilmezler.Prior
  * Şarap içenler şarap gibi düşünürler.Washıngton İrving
  * Sarhoşun mektubu, meyhanede okunur.Türk Atasözü
  * Söz gümüşse, susmak altındır.Anonim
  * Sessiz sular, derinden akar.İngiliz Atasözü
  * Sessizlik ihanet etmez.John Boyle O’reilly
  * Konuşma; herkes seni filozof sansın.Latin Atasözü
  * Konuşmadığım için değil, konuştuğum için pişman olurum.Syrus
  * Boş fıçı çok ses çıkarır.John Jewel
  * İnsanın konuşacak kadar zekâya, ya da susacak kadar akla sahip olmaması büyük bir talihsizliktir.La Bruyere
  * Dünya, sonsuzluğun içinde küçük bir parantezdir.Sir Thomas Browne
  * Allah’tan korkmayanlardan kork.Abdülkadir
  * Sen kendi kendine yardım et ki, Allah da sana yardım etsin.Anonim
  * Allah’ı ararsın bulamazsın; bir gün korunun birinde küçük bir çiçek olarak ansızın karşına çıkıverir.Bliss Carman
  * Namuslu bir Allah, insanların en soylu düşüncesidir.İngersoll
  * Allah ilmi dileyene, malı istediğine verir.Türk Atasözü
  * Her acının bir tatlı, her tatlının da bir acı yanı vardır.Emerson
  * Kusursuzluğun arkasından gitmek, tadın arkasından gitmektir.Matthew Arnold
  * Tatlı etin suyu ekşi olur.Ben Johnson
  * Ürkek biri tehlikeden önce çekingen, tehlike sırasında korkak, tehlikeden sonra da cesurdur.Jean Paul Richter
  * Tehlikeye karşı tehlikeye atılmak dünyanın en saçma şeyidir.Leigh Hunt
  * Herkes, hiç olmazsa bir kişi için tehlikelidir.Mme De Sevigne
  * Zengin denizciler, yoksul çobanları sevindiren yağmura küfrederler.Edmund Waller
  * Bir insan toprak sahibiyse, toprak da o insanın sahibidir.Emerson
  * İnsanların, büyük tutkuları olmasaydı, küçük işleri başarırlardı.Longfellow
  * Eğer en yüceye ulaşmak istiyorsan, en aşağıdan başlamalısın!Syrus
  * Tutku, aşka meydan okuyan tek kuvvettir.Colley Cibber
  * Tutkusu olmayan bir erkek, güzelliği olmayan bir kadın gibidir.Frank Harrıs
  * Tutku ile aşk, büyük işlerin kanatlarıdır.Goethe
  * Tutku, bir köylü ile bir iş adamında kötülük; bir kralda ise fazilettir.Philip Massinger
  * Tutku, başarısızlığın son sığmağıdır.Oscar Wılde
  * Tutku, evrensel bir hastalıktır. Onsuz din, tarih, sevgi, sanat olamaz.Balzac
  * İdare edilemeyen tutkuların başka bir adı da çılgınlıktır.Thomas Hobbes
  * Tutku, dinlenmek bilmez.Bulwer-Lytton
  * Bizi, bizden başka kimse utandıramaz.J. G. Holland
  * Utanç, gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.Aristo
  * Acınmaktansa kıskanılmak dana iyidir. Heredot
  * Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes
  * Aşk bir kadının yaşamının tüm öyküsü, erkeğin ise yalnızca bir serüvenidir. Madama de Stael
  * Aşk hakkında herşey doğru, herşey yanlıştır. Hakkında söylenecek hiçbir şeyin saçma olmadığı tek şey aşktır. Chamfort
  * Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar.Newton
  * Aşk, eşeğe bile dans ettirir.Fransız atasözü
  * Aşk, imkansız birçok şeyi mümkün kılar. Goethe
  * Aşkın gizemi, ölümün gizeminden daha büyüktür. Oscar Wilde
  * Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir. Bertnard Russel
  * Atalarından sana kalanı hak etmeye bak! Yoksa senin olmazlar. Goethe
  * Aynı dili konuşan değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. Mevlana
  * Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, Söyleyeyim: ANNEM’dir. Abraham LINCOLN
  * Başkalarının sık sık affedin, ama kendinizi asla… Publilius Syrus
  * Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. Balzac
  * Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Yilmaz Erdogan
  * Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın. Eflatun
  * Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. HZ.Muhammed s.a.v
  * Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.Goethe
  * Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez. Mevlana
  * Bir yargıç: İyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.Sokrates
  * Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır. Tagore
  * Büyük adamların hataları güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür. Cucong
  * Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır. Bertolt Brecht
  * Cehaletle deha arasındaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları var cehaletinse hiçbir sınırı yoktur. Whoopi Goldberg
  * Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim. Goethe
  * İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik. Hz. Ali
  * İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar. Leonardo da Vinci
  * İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler.Montaigne
  * İnsanlar hatalarını mutluyken değil ancak mutsuzken anlar. Daniel Defoe
  * İnsanları iyi tanıyın, her insani fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.Mevlana
  * İnsanları yükselten iki büyük vasıf vardır; erkeğin mert, kadının namuslu olması. Napoleon
  * İnsanların mutlulukları yada mutsuzlukları,talihin olduğu kadar Kendi karakterlerinin de eseridir.!! La Rochefoucauld
  * İsterseniz yanlış düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düşünün. Doris Lessing
  * İyi ağaç kolay yetişmez;rüzgar ne denli güçlü eserse,ağaç da o denli sağlam olur. J.Willard Marriot
  * İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur. Mevlana Celaleddin-i Rumi
  * İyimser kişi, yaranın üstünde artık kabuk, kötümser kişi ise kabuğun altında yine yara görür.Shakespeare
  * Kadın olsun , kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır. Cenap Şahabettin
  * Karanlığı lanetlemektense, bir mum yakın. Konfüçyus
  * Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın. Konfüçyus
  * Kıskançlımda gururun payı aşktan fazladır. La Rochefoucauld
  * Kötü bir cemiyetin bozamadığı insanı, Kötü bir arkadaş bozar.La Edri
  * Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve de gelecek treni görür. J.Harris
  * Mal kaybeden, bir şey kaybetmiştir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. Goethe
  * Mutlu olduğunuz zaman, size bu mutluluğu veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz!A.Maurois
  * Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. Oscar Wilde
  * Ne söyleyeyim diye başta düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pişman olmaktan iyidir!Sadi
  * Gerçek, gecikmeyi sevmez.Seneca
  * Gereksinme, buluşların anasıdır.Anonim
  * Gereksinmenin yasası yoktur.Cromwell
  * Bize öyle bir güç verin ki, kendimizi başkalarının gördüğü gibi görelim.Burns
  * Her parlayan altın değildir.Cervantes
  * Bazı insanlar parlatılmış pirinci, altın külçelerinden bile üstün sanırlar.Chesterfıeld
  * Görünmek istediğin gibi ol.Aeskhylos
  * Zırh kuşanıp kılıç takmak, adamı şövalye yapmaz.Chaucer
  * Görünüşe göre karar verme.La Fontaine
  * Bir eğlenceyi, kendilerini göstermek için görmeye gelenler de vardır.Ovidius
  * Her kukuletalı keşiş değildir.Shakespeare
  * Neden akıllılar aptal, aptallar da akıllı gibi görünmek isterler, anlamıyorum.Young
  * Sabırla nezaket birleşince güç doğar.Leight Hunt
  * Nerede yaşayan bir yaratık gördümse, orada güçlü olmak isteğine rastladım.Nietzsche
  * Güç süreklidir; ama gücün kazandığı zaferlerin ömrü pek kısa olur.Lıncoln
  * Gücü yaratan şey düşüncedir.Pascal
  * Güç, yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır.Lord Acton
  * Güçlü adamlarla dostluk kurmak kadar tehlikeli bir şey yoktur.Phaedrus
  * Toplum, güven üstüne kurulmuştur.South
  * Herkese karşı iyi davran, çok az insanla yakınlık kur; güven bağlayacağın insanları da iyice dene.Washington
  * Tanrı’ya güven ama barutunu da kuru tutmaya bak.Cromwell
  * Yeneceklerine inananlar, yenerler.Vergilius
  * Doğru olduğuna inan da, ne istersen yap.David Ccrockett
  * Hürriyet, başkalarına vermedikçe alamayacağımız tek şeydir.Wıllıam Allen Whıte
  * İnsanlar hür, hürriyetler de zincire vurulmuş olarak doğarlar.Schıller
  * Tanrı, hürriyeti ancak onu arayanlara verir.Webster

   

   

  AYIŞIĞI - 11.06.2009 - 14:42
 2. hepsini okuyamadım ama güzel sözler,teşekkürler

   

   

  cemre09 - 03.07.2009 - 18:26
 3. Adalet olmadan düzen olmaz. Albert Camus
  kesinlikle.doğru.

   

   

  wolverine - 04.07.2009 - 22:29
 4. Güç, yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır.Lord Acton

   

   

  anjelikk - 11.07.2009 - 18:59Benzer Konular

 1. Özlü Sözler
  Konuyu Açan: SusKunN, Forum: Sözler Yazılar Mesajlar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 20.10.2010, 15:55
 2. Ünlü düşünürlere ve veya yazarı anonim kalmış özlü sözler
  Konuyu Açan: OZAN, Forum: Sözler Yazılar Mesajlar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.05.2010, 00:23
 3. Ünlü İsimlerden Özlü Sözler
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Sözler Yazılar Mesajlar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 09.05.2010, 04:36
 4. Kısa Almanca sözler Sayfası Özlü Sözler
  Konuyu Açan: GaYe, Forum: Gurbetçiler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 02.04.2010, 11:45
 5. Özlü Sözler - 1
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Sözler Yazılar Mesajlar.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 18.07.2008, 07:15

copyright

Soru Cevap