+ Yeni Konu Aç

 

 

Mimar Sinan Bütün Eserleri Albümü

 1. mimar sinanın hayatı ve eserlerinin albümü - mimar sinan albümü - mimar sinan bütün eserleri albümü - mimar sinan eserleri arşivi


  Arkadaşlar bir öğrenci bir ödevi için bendne yardım istedi. ben netten biraz araştırdım içindne çıkılmaz hal aldı. aklıma bizim sitenin bu konularda güzel arşivler çalıştığını hatırladım. siteye geldim arattım bulamadım. ya ben beceremedim, ya başlık farklı ya da sitemizde yok. var ise bulabilmemi, yok ise toparlayabilmemi sağlayacak arkadaşların yardımını rica ediyorum. bizim çok hamarat modlarımız var. en azından vesile olayım dedim sitede bulunsun bari.

  mimar sinanın bütün eserleri resim albümü...


  ben isim listesini buraya ekliyeyim. bana yarına lazım. bana olmasa da sitede bulunması hem site yararına hem ziyaretçi ve üyelere hizmet anlamında hem de çok değerli bir kültür mirasımıza hizmet etmiş oluruz.
  şimdiden teşekkürler.


  Eserleri :

  Mimar Sinan 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darül-kurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa (hastane), 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eser vermiştir.

  1. Sokullu Mehmed Paşa Camii Lüleburgaz
  2. Mesih Mehmed Paşa Câmii Yenibahçe
  3. Şehzade Cihangir Camisi İstanbul
  4. Sultan Selim İmâreti
  5. Süleymâniye Medreseleri İstanbul
  6. Sultan Süleymân Câmii Şam
  7. Haseki Sultan İmâreti
  8. Sokollu Mehmet Paşa Camisi Havsa
  9. Sultan Süleymân İmâreti
  10. Vâlide Sultan Dârüşşifâsı
  11. Haseki Hürrem Sultan Darüşşifası
  12. Sultan Süleyman Darüşşifası
  13. Pertev Mehmet Paşa Camii İzmit
  14. Çoban Mustafa Pasa Camii Gebze
  15. Haseki Hürrem Sultan Türbesi
  16. Molla Çelebi Camii Fındıklı İstanbul
  17. Şâh-ı Hûban Türbesi
  18. Muhyiddin Çelebi Camii Tophane İstanbul
  19. Pertev Paşa Türbesi
  20. Kılıç Ali Paşa Türbesi
  21. Sinan Ağa Camii Fatih İstanbul
  22. Şemsi Ahmed Paşa Türbesi
  23. Zâl Mahmûd Paşa Türbesi
  24. Hürrem Çavuş Camii Fatih İstanbul
  25. Yunus Bey Camii Draman İstanbul
  26. Sokollu Mehmed Paşa Camii - Kadırga
  27. Sokollu Mehmet Paşa Camii - Azapkapı
  28. Sokullu Mehmet Paşa Camii - Büyükçekmece
  29. Siyavuş Paşa Türbesi
  30. Nişancı Mehmet Bey Medresesi
  31. Üçbaş Nurettin Hamza Medresesi
  32. Kapıağası Cafer Ağa Soğukkuyu Medresesi
  33. Hacı Evhad Camii Yenikapı İstanbul
  34. Bali Paşa Camii Fatih İstanbul
  35. Hadım İbrahim Paşa Camii Silivrikapı İstanbul
  36. Mehmet Ağa Türbesi
  37. Kara Ahmet Paşa Türbesi
  38. Sultan Murâd Câmii Manisa
  39. Sultan Selim Câmii Karapınar
  40. Hüseyin Paşa Câmii Kütahya
  41. Lala Mustafa Paşa Camii Erzurum
  42. Ahmed Paşa Camii Topkapı İstanbul
  43. Vezir-i âzam Rüstem Paşa Türbesi
  44. Cenabi Ahmet Paşa Camii
  45. Şemsi Ahmed Paşa Câmii Üsküdar
  46. Şehzâdeler Türbesi
  47. Hüsrev Paşa Türbesi
  48. Şehzâde Sultan Mehmed Türbesi
  49. Şehzâde Sultan Mehmed Türbesi
  50. Sultan Süleyman Türbesi
  51. Abdüsselâm Câmii İzmit
  52. Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi
  53. Mehmed Bey Câmii İzmit
  54. Şehzade Camii Şehzadebaşı İstanbul
  55. Yahya Efendi Türbesi
  56. Sokollu Mehmet Paşa Darülkurrası
  57. Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı
  58. Sultan Süleyman Han Dârülkurrâası
  59. Valide Sultan Darülkurrası
  60. Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi
  61. Haseki Külliyesi
  62. Şah Sultan Camii Eyüp İstanbul
  63. İskender Paşa Camii Kanlıca İstanbul
  64. Rüstem Paşa Camii - Tahtakale
  65. Mihrimah Sultan Câmii - Üsküdar
  66. Çavuşbaşı Camii Sütlüce İstanbul
  67. Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı
  68. Haseki Camii İstanbul
  69. Şehzadebaşı Camii İstanbul
  70. Süleymaniye Camii İstanbul


  Camiler :

  1. İstanbul Süleymâniye Câmii,
  2. İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,
  3. Haseki Camii,
  4. Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı
  5. Mihrimah Sultan Câmii - Üsküdar’da, iskelede
  6. Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de),
  7. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Kadırga Limanında),
  8. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Azapkapısı’nda),
  9. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Büyükçekmece)
  10. Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında),
  11. Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da),
  12. Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde),
  13. Kara Camii - Sofya
  14. Kazasker İvaz Efendi Camii
  15. Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de),
  16. Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında),
  17. Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde),
  18. Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta),
  19. Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da),
  20. Ferhad Paşa Câmii (Çatalca’da),
  21. Drağman Yunus Camii
  22. Gazi Ahmet Paşa Camii
  23. Hadım İbrahim Paşa Camii
  24. Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu, Tosya'da)
  25. Molla Çelebi Camii
  26. Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik’te),
  27. Piyale Paşa Camii
  28. Rüstem Paşa Câmii - Tahtakale
  29. Selimiye Camii - Edirne
  30. Zâl Mahmûd Paşa Câmii - Eyüp
  31. Çavuşbaşı Camii - Sütlüce
  32. İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da),
  33. Şah Sultan Camii - Eyüp
  34. Şehzade Camii - Şehzadebaşı
  35. Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de),
  36. Şemsi Ahmed Paşa Câmii (Üsküdar’da),
  37. Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da),
  38. Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de),
  39. Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da),
  40. Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Hafsa’da, Trakya),
  41. Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz’da),
  42. İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da),
  43. Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında,
  44. Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında),
  45. Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de),
  46. Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında),
  47. Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da),
  48. Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında),
  49. Yunus Bey Câmii (Balat’ta),
  50. Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında),
  51. Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında),
  52. Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda),
  53. Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında),
  54. Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de),
  55. Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında),
  56. Çoban Mustafa Paşa Câmii (Gebze’de),
  57. Pertev Paşa Câmii (İzmit’te),
  58. Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da),
  59. Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da),
  60. Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de),
  61. Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta),
  62. Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da),
  63. Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da),
  64. Mehmed Bey Câmii (İzmit’te),
  65. Osman Paşa Câmii (Kayseri’de),
  66. Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de),
  67. Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da),
  68. Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da),
  69. Sultan Alâeddin Selçûkî Câmiinin (Çorum’da) yenilenmesi,
  70. Abdüsselâm Câmiinin (İzmit’te)yenilenmesi,
  71. Kiliseden dönme Eski Câminin (İznik’te)Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması,
  72. Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de),
  73. Sultan Murâd Câmii (Manisa’da),
  74. Orhan Câmiinin (Kütahya’da)yenilenmesi,
  75. Kâbe-i şerîfin kubbelerinin tâmiri,
  76. Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya’da),
  77. Sultan Selim Câmii (Karapınar’da),
  78. Sultan Süleymân Câmii (Şam, Gök Meydanda),
  79. Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için, Edirne’de),
  80. Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de),
  81. Haseki Sultan Câmii (Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında),
  82. Cedid Ali Paşa Câmii (Babaeski’de),
  83. Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de),
  84. Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya’da),
  85. Sofu MehmedPaşa Câmii (Hersek’te),
  86. Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de),
  87. Firdevs Bey Câmii (Isparta’da),
  88. Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da),
  89. Tatar Han Câmii (Kırım, Gözleve’de),
  90. Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala’da),
  91. Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala’da),
  92. Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).

  Medreseler :

  1. Sultan Süleymân Medresesi (Mekke’de),
  2. Süleymâniye Medreseleri (İstanbul’da),
  3. Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde),
  4. Sultan Selim Medresesi (Edirne’de),
  5. Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu’da),
  6. Şehzâde Sultan Mehmed Medresesi (İstanbul’da),
  7. Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı’nda),
  8. Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
  9. Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında),
  10. Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
  11. Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı’da),
  12. MehmedPaşa Medresesi (Kadırga’da),
  13. MehmedPaşa Medresesi (Eyüp’te),
  14. Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında),
  15. Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul’da),
  16. Ali Paşa Medresesi (İstanbul’da), 17i.lşiplş.ml.çmö)AhmedPaşa Medresesi (Topkapı’da),
  17. Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul’da),
  18. İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul’da),
  19. Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş’ta),
  20. İskender Paşa Medresesi (Kanlıca’da),
  21. Kasım Paşa Medresesi,
  22. Ali Paşa Medresesi (Babaeski’de),
  23. Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Gebze’de),
  24. Ahmed Paşa Medresesi (İzmit’te),
  25. İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında),
  26. Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar’da),
  27. Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı’da),
  28. Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu’da),
  29. Ahmed Ağa Medresesi (Çapa’da),
  30. Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu’nda),
  31. Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük’te),
  32. Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük’te),
  33. Üçbaş Medresesi (Karagümrük’te),
  34. Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih’te),
  35. Hâcegizâde Medresesi (Fâtih’te),
  36. Ağazâde Medresesi (İstanbul’da),
  37. Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş’ta),
  38. Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece’de),
  39. Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih’te),
  40. Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
  41. Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba’da),
  42. Şahkulu Medresesi (İstanbul’da),
  43. Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar’da),
  44. Yunus Bey Medresesi (Draman’da),
  45. Karcı Süleyman Bey Medresesi,
  46. Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür’da),
  47. Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi’nde),
  48. Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
  49. Kirmasti Medresesi,
  50. Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük’te),
  51. Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer’de),
  52. Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim’de),
  53. Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar’da),
  54. Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara’da),
  55. Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme’de).

  Külliyeler :

  1. Haseki Külliyesi
  2. Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi
  Dârülkurrâlar

  1. SultanSüleymanHanDârülkurrâası (İstanbul’da),
  2. Vâlide Sultan Dârülkurrâsı (Üsküdar’da),
  3. Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı (İstanbul’da),
  4. Mehmed Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),
  5. Müftü Sa’di Çelebi Dârülkurrâsı (Küçükkaraman’da),
  6. Sokullu MehmedPaşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),
  7. Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı (Fâtih’te).

  Türbeler :

  1. Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş’ta),
  2. Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi (Beşiktaş’ta),
  3. Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı’da),
  4. Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye’de),
  5. Şehzâde Sultan MehmedTürbesi (Şehzâdebaşı’nda),
  6. SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında),
  7. Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe’de),
  8. ŞehzâdelerTürbesi (Ayasofya’da),
  9. Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında),
  10. Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp’te),
  11. MehmedPaşa Türbesi (Topkapı’da),
  12. Çocukları için inşâ ettiği türbe,
  13. Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp’te),
  14. Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp’te),
  15. Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp’te),
  16. Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar’da),
  17. Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophâne’de),
  18. Pertev Paşa Türbesi (Eyüp’te),
  19. Şâh-ı Hûban Türbesi (Üsküdar’da,
  20. Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye’de).

  İmâretler :

  1. SultanSüleymân İmâreti (Süleymaniye’de),
  2. Haseki Sultan İmâreti (Mekke’de),
  3. Haseki Sultan İmâreti (Medîne’de),
  4. Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirne’de),
  5. SultanSelim İmâreti (Karapınar’da),
  6. SultanSüleymân İmâreti (Şam’da),
  7. Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbul’da),
  8. SultanSüleymân İmâreti (Çorlu’da),
  9. Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdar’da),
  10. Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdar’da),
  11. Sultan Murâd İmâreti (Manisa’da),
  12. Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscuk’ta),
  13. Rüstem Paşa İmâreti (Sapanca’da),
  14. MehmedPaşa İmâreti (Burgaz’da),
  15. MehmedPaşa İmâreti (Hafsa’da),
  16. Mustafa Paşa İmâreti (Gebze’de),
  17. MehmedPaşa İmâreti (Bosna’da).

  Dârüşşifâlar :

  1. SultanSüleymân Dârüşşifâsı (Süleymaniye’de),
  2. Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Haseki’de),
  3. Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdar’da)

  Su Yolları Kemerleri :

  1. Bend Kemeri (Kağıthâne’de),
  2. Uzun Kemer (Kemerburgaz’da),
  3. Mağlova Kemeri(Kemerburgaz’da),
  4. Gözlüce Kemer (Cebeciköy’de),
  5. Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz’da).
  6. Kırık Kemer
  Köprüler

  1. Büyük çekmece Köprüsü,
  2. Silivri Köprüsü,
  3. Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde),
  4. Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü (Tekirdağ’da),
  5. Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar’da),
  6. Kapıağası Köprüsü (Harâmidere’de),
  7. MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlı’da),
  8. Vezir-i âzam Mehmed Paşa (Mostar) Köprüsü (Bosna’da, Vişigrad kasabasında).
  9. Drina Köprüsü
  10. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü

  Kervansaraylar :

  1. Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında),
  2. Kervansaray (Büyükçekmece’de),
  3. RüstemPaşa Kervansarayı (Rodosçuk’ta),
  4. KebecilerKervansarayı (Bitpazarı’nda),
  5. Rüstem Paşa Kervansarayı (Galata’da),
  6. Ali Paşa Kervansarayı (Bursa’da),
  7. Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı’nda),
  8. Pertev Paşa Kervansarayı (Vefâ’da),
  9. Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın’da),
  10. Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapanca’da),
  11. Rüstem Paşa Kervansarayı (Samanlı’da),
  12. Rüstem Paşa Kervansarayı (Karışdıran’da),
  13. RüstemPaşa Kervansarayı (Akbıyık’ta),
  14. Rüstem Paşa Kervansarayı (Karaman Ereğlisi’nde),
  15. Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı (İpsala’da)
  16. MehmedPaşa Kervansarayı (Hafsa’da),
  17. Mehmed Paşa Kervansarayı (Burgaz’da),
  18. RüstemPaşa Kervansarayı (Edirne’de),
  19. Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne’de),
  20. İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbul’da).

  Saraylar :

  1. Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt’ta),
  2. Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı’da),
  3. Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar’da),
  4. Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray’da),
  5. Atmeydanı Sarayının yeniden inşâsı (Atmeydanı’nda),
  6. İbrâhim Paşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
  7. Yenikapı Sarayının yeniden inşâsı (Silivrikapı’da),
  8. Kandilli Sarayının yeniden inşâsı (Kandilli’de),
  9. Fenerbahçe Sarayının yeniden inşâsı (Fenerbahçe’de),
  10. İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşâsı (İstanbul şehir dışında),
  11. Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşâsı (Halkalı’da),
  12. Rüstem Paşa Sarayı (Kadırga’da),
  13. MehmedPaşa Sarayı (Kadırga’da),
  14. Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında),
  15. MehmedPaşa Sarayı (Üsküdar’da),
  16. Rüstem Paşa Sarayı (Üsküdür’da),
  17. Siyavuş Paşa Sarayı (İstanbul’da),
  18. Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar’da),
  19. Siyavuş Paşa Sarayı (yine Üsküdar’da),
  20. Ali Paşa Sarayı (İstanbul’da),
  21. AhmedPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
  22. Ferhad Paşa Sarayı (Bâyezîd civârında),
  23. Pertev Paşa Sarayı (Vefâ Meydanında),
  24. SinânPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
  25. Sofu MehmedPaşa Sarayı (Hocapaşa’da),
  26. Mahmûd Ağa Sarayı (Yenibahçe’de),
  27. MehmedPaşa Sarayı (Halkalı yakınında Yergöğ’de),
  28. Şâh-ı Hûbân Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında),
  29. Pertev Paşa Sarayı (şehrin dışında),
  30. AhmedPaşa Sarayı (şehrin dışında),
  31. AhmedPaşa Sarayı (Taşra Çiftlik’te),
  32. AhmedPaşa Sarayı (Eyüp’te),
  33. Ali Paşa Sarayı (Eyüp’te),
  34. MehmedPaşa Sarayı (şehrin dışında, Rüstem Çelebi Çiftliğinde),
  35. Mehmed Paşa Sarayı (Bosna’da),
  36. Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde).

  Mahzenler :

  1. Buğday mahzeni (Galata Köşesinde),
  2. Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede),
  3. Anbar (sarayda),
  4. Anbar (Has Bahçe Yalısında),
  5. Mutbak ve kiler (sarayda),
  6. Mahzen (Unkapanı’nda),
  7. İki adet anbar (Cebehâne yakınında),
  8. Kurşunlu Mahzen (Tophâne’de).

  Hamamlar :

  1. SultanSüleymân Hamamı (İstanbul’da),
  2. Sultan Süleymân Hamamı (Kefe’de),
  3. Üç Kapılı Hamam (Topkapısarayında),
  4. Üç Kapılı Hamam (Üsküdar Sarayında),
  5. Haseki Sultan Hamamı (Ayasofya yakınında),
  6. Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı’da),
  7. Haseki Sultan Hamamı (Yahudiler içinde),
  8. Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da),
  9. Vâlide SultanHamamı (Karapınar’da),
  10. Vâlide SultanHamamı (Cibâli Kapısında),
  11. Mihrimah SultanHamamı (Edirnekapı’da),
  12. Lütfi Paşa Hamamı (Yenibahçe’de),
  13. MehmedPaşa Hamamı (Galata’da),
  14. MehmedPaşa Hamamı (Edirne’de),
  15. Kocamustafapaşa Hamamı (Yenibahçe’de),
  16. İbrâhim Paşa Hamamı (Silivrikapı’da),
  17. Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı (Sulumanastır’da),
  18. Sinân Paşa Hamamı (Beşiktaş’ta),
  19. Molla Çelebi Hamamı (Fındıklı’da),
  20. Kaptan Ali Paşa Hamamı (Tophâne’de),
  21. Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapı’da),
  22. Müfti Ebüssü’ûd Efendi Hamamı (Mâcuncu Çarşısında),
  23. Mîrmirân Kasımpaşa Hamamı (Hafsa’da),
  24. Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında),
  25. Nişancı Paşa Hamamı (Eyüp’te),
  26. Hüsrev Kethüdâ Hamamı (Ortaköy’de),
  27. Hüsrev Kethüdâ Hamamı (İzmit’te),
  28. Hamam (Çatalca’da),
  29. RüstemPaşa Hamamı (Sapanca’da),
  30. Hüseyin Bey Hamamı (Kayseri’de),
  31. Sarı Kürz Hamamı (İstanbul’da),
  32. Hayreddin Paşa Hamamı (Zeyrek’te),
  33. Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrük’te),
  34. Yâkub Ağa Hamamı (Tophâne’de),
  35. Haydar Paşa Hamamı (Zeyrek’te),
  36. İskender Paşa Hamamı,
  37. Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehremini’de),
  38. Kethüdâ Kadın Hamamı (Akbaba’da),
  39. Beykoz Hamamı,
  40. Emir Buhârî Hamamı (Edirnekapı dışında),
  41. Hamam (Eyüp’te),
  42. Dere Hamamı (Eyüp’te),
  43. Sâlih Paşazâde Hamamı (Yeniköy’de),
  44. Sultan Süleymân Hamamı (Mekke’de),
  45. HayreddinPaşa Hamamı (Tophâne’de),
  46. Hayreddin Paşa Hamamı (Kemeraltı’nda),
  47. Rüstem Paşa Hamamı (Cibâli’de),
  48. Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da)


   

   

  ıssızada - 26.04.2010 - 20:47
 2. güzel bir çalısma

   

   

  holyguard - 26.04.2010 - 23:24
 3. Start verildi en kısa zamanda dev eser main-bord'da
  Farkı fark edenler diyarında olacak

  ©MaRaBoGLu61

   

   

  MaRaBoGLu61 - 27.04.2010 - 00:58
 4. sayın maraboğlu her bir eserin ayrı başlık altında er-geç boardda yer alacağından şüphem yoktu zaten.

  bir de kısa yoldan bütün eserlerin resimlerinin tek başlıkta bir arada albüm olarak bulunması güzel olurdu.

  ben de zaten senin çiçeğe yetişemedim sevgili kaktus hocam farkını ortaya koyup hemen güzel bir flaş yaptı. ben mimar sinan eserlerini flaş yapmayı düşünüyorum.

  ilgi için sana ve katkıda bulunan, bulunacak her kese teşekkürler.

   

   

  ıssızada - 27.04.2010 - 01:12
 5. Sevgili ıssızada tüm resimlerin tek başlıkta olması o konyu sayfayı oldukça kasar
  insanlar işkence çekmesin
  Tek tek Konuları hazırlıyoruz Konularda eserlerin tarihçesi ve en az 4 adet resimleri olacak
  en son olarakta bittiğinde bir teks konusu hazırlarız
  bir başlık altında toparlarız
  Sonra o konudan istediği eserin konusuna tıklayarak direk o eser hakkında bilgi ve resimlere ulaşılabilir

  ©MaRaBoGLu61


  Belki son olarak Böyle bir Konu Hazırlayabiliriz

   

   

  MaRaBoGLu61 - 27.04.2010 - 01:20
 6. evet güzel düşünmüşsün. allah kolaylık versin başarılar .

   

   

  ıssızada - 27.04.2010 - 01:26
 7. Şimidye kadar bitirdiklerimizi konunun ilk mesajına ekledik

  ©MaRaBoGLu61

   

   

  MaRaBoGLu61 - 28.04.2010 - 01:46
 8. farkındayım. emeğine sağlık.

   

   

  ıssızada - 28.04.2010 - 02:12Benzer Konular

 1. Mimar Sinanın Eserleri
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üye, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 03.01.2013, 17:49
 2. Mimar Sinan Hayatı Eserleri
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üye, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 08.05.2012, 22:20
 3. mimar sinan
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üye, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 17.02.2011, 19:20
 4. mimar sinan
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üye, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 12.02.2011, 13:01
 5. Mimar Sinan Eserleri
  Konuyu Açan: MaRaBoGLu61, Forum: Müzeler Ve Tarihi Eserler.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 01.05.2009, 17:30

copyright

Soru Cevap