Kaymakama Bağlı Resmi Kurumlar

 1. Kaymakamlığa Bağlı Resmi Kurumlar


  Kaymakam, Türkiye Cumhuriyeti idare sisteminde mülkî taksimatta, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, hükûmeti ilçede bizzat temsil eden, ilçenin en büyük mülkî idare amiri, kolluk makamı ve ilçedeki en yetkili kamu görevlisidir. Kaymakam sözcüğü, Arapça'da "yerine" anlamına gelen kâim sözcüğüyle rütbe, mevki anlamına gelen makam sözcüğünün birleşmesinden oluşur. Kaymakam, osmanlı döneminde Padişahlık makamını temsil ederken, günümüzde ise Hükümeti temsil eder.

  Kaymakam olabilmek için, Siyasal Bilgiler, Hukuk veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden mezunu olma şartı aranır. Kaymakamlar 3 yıl süren zorlu bir eğitimden sonra müşterek kararname ile atanırlar. Kaymakam Adaylığı eğitimi aşağıdaki süreçlerden oluşur:

  İl Merkez stajı 1 ay Bakanlık Merkez stajı-1 3 ay Kaymakam Refikliği stajı 1 ay Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş stajı 1.5 ay Bakanlık Merkez stajı-2 4 ay Yurt dışı stajı 12 ay Milli Güvenlik stajı 1.5 ay Kaymakam Vekilliği stajı 8 ay Kaymakamlık Kursu 4 ay

  Kaymakam adaylığı, Mülki İdare Amirliği hizmet sınıfının ilk rütbesi olup Kaymakamlık Kursundan sonra başarılı olanların, Kaymakam olarak kura ile atandıkları sürece verilen isimdir. Eski adı maiyet memurluğudur. Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamladıktan sonra müşterek kararname ile atanarak görev başına gelen kaymakamlar, valilere bağlı olarak çalışırlar. Görev yerleri atama yönetmeliklerindeki ilçe sınıflandırmasına göre değişir. Bu süreler 2 yıldan 5 yıla kadar çıkabilmektedir. Kaymakamlık bir meslek memuriyeti olup son Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde başka bir mesleğe mensup kişilerin vekaleten bile Kaymakamlık yapmalarına olanak sağlamaz.

  Kaymakamlar, bakanlıkların İlçe Teşkilatları Kaymakama bağlı kuruluşlar olarak faaliyet gösterirler.

  3046 Sayılı Yasa Madde 8 - Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca göre aşağıdaki kuruluşların tamamından veya birkaçından meydana gelecek şekilde düzenlenir.

  a) İl valisine bağlı il kuruluşları, b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları, c) Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları.

  3046 Sayılı Yasa Madde 15/f -Bakanlıkların Taşra teşkilatı ilçe kuruluşları aşağıdaki şekilde düzenlenir:

  1. Kaymakam, 2. İlçe Müdürlüğü, 3. İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü, 4. Şeflik, 5. Memurluk.

  Yani Kaymakam ilçede her bakanlığın bir numaralı görevlisidir. Kaymakam ilçenin sorunlarını giderir ve ihtiyaçları karşılar.

  GÖREVLER


  Kaymakam görevlerini bağlı olduğu ildeki valinin denetimi altında yürütür.
  Başlıca görevleri şunlardır:
  - İlçede yasaların uygulanmasını sağlar,
  - Valinin emirlerini uygular,
  - İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,
  - Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır,
  - Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.


  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


  Kaymakam olmak isteyenlerin;
  · Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
  · Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
  · Başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
  · İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen,
  · Yeniliklere açık, yaratıcı,
  · İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip
  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


  Kaymakam, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak ilçedeki kaymakamlık binasında görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışırken vatandaşlarla, valilerle, emrindeki memurlarla, üst düzey askeri yöneticilerle etkileşim halindedir. Zaman zaman seyahat etmesi gerekir. Kaymakam bir ilçede belli bir süre çalıştıktan sonra başka bir ilçeye atanır.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


  Kaymakamlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak ilçelerde görev alırlar.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER


  Mesleğim ön eğitimi üniversitelerin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk Fakültelerinde verilmektedir.

  Yukarıdaki fakültelerden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olmaları durumunda İçişleri Bakanlığınca yapılacak Kaymakamlık sınavına girebilirler.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI


  Mesleğin ön eğitimine girebilmek için,
  - Lise veya dengi okul mezunu olmak,
  - Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) İktisat, Ekonomi, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler veya Hukuk lisans programları için yeterli Eşit Ağırlık (EA) puan almak,
  - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda İktisat, Ekonomi, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Hukuk lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

  Bu lisans programlarını bitirenler doğrudan kaymakam olamamaktadırlar. Kaymakamlık mesleğine girebilmek için öncelikle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını (KPSS) kazanmak gerekmektedir. Daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından ayrıca bir yarışma sınavı yapılmaktadır.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ


  - Temel eğitimde; siyaset bilimine giriş, siyasal düşünceler tarihi, siyasal politikaya giriş, çevre sorunları, Türkiye'nin toplumsal yapısı, mahalli idareler, kamu personeli yönetimi, kentleşme ve konut politikası, ekonomi, işletme, maliye ve hukuk dersleri verilmektedir.
  - Üç yıllık staj devresinde; İl Merkez Stajı, Kaymakam Refikliği Stajı, Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı, Bakanlık Merkez Stajı, Bilgileri Artırılmak ve Uygulamaları Yeniden Öğrenmek Üzere Yurtdışı Stajı, Kaymakam Vekilliği Stajı yaparak Kaymakamlık Kursuna katılırlar.

  MESLEKTE İLERLEME


  İçişleri Bakanlığının Kaymakamlık sınavını kazanan kaymakam adayları, valilik emrine atanırlar, staj bitiminde hazırlayacakları kaymakamlık tezinin vali tarafından uygun görülmesinden sonra girdikleri sınavı başaran adaylar, 5inci sınıf bir ilçeye kaymakam olarak atanırlar. Üç yıl bu ilçede çalıştıktan sonra "Mahrumiyet Bölgesi" diye nitelenen 6ncı sınıf bir ilçede iki yıl çalışırlar, sonra 4üncü sınıf bir ilçeye kaymakam olarak veya bir ile vali yardımcısı olarak atanırlar. Sonraki yıllarda 3üncü, 2nci ve 1inci sınıf ilçelerde kaymakam olarak veya illerde vali yardımcılığına atanarak mesleklerine devam ederler. Ayrıca, valilik görevine Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geçebilirler.

   

   

  LEVIS-501 - 27.04.2009 - 23:28
 2. KAYMAKAMLIĞA BAĞLI RESMİ DAİRELER - KAYMAKAMLIĞA BAĞLI ALT BİRİMLER


  KURUM ADI

  Jandarma Komutanlığı

  Emniyet Müdürlüğü

  Yazı İşleri Müdürlüğü

  Özel İdare Müdürlüğü

  Milli Eğitim Müdürlüğü

  Halk Eğitim Müdürlüğü

  Tarım Müdürlüğü

  Sağlık Grup Başkanlığı

  Devlet Hastanesi

  Malmüdürlüğü

  Vergi Dairesi Müdürlüğü

  Tapu Sicil Müdürlüğü

  Nüfus Müdürlüğü

  Kadastro Müdürlüğü

  İlçe Müftülüğü

  Halk Kütüphanesi

  Spor Salonu

  PTT Müdürlüğü

   

   

  Han - 29.04.2009 - 10:05
 3. ödevime yardımcı oLdunuz çok sağoLun..

   

   

  ShekeRy - 07.05.2009 - 21:38
 4. bu site sayesindearaştırma ödevlerimi yapıyorum

   

   

  nzgl - 13.05.2009 - 19:56
 5. evett her siteye baktım yoktu bu sşteye baktım üye oldum buldum arşmalarımı

   

   

  bloom. - 18.05.2009 - 11:28
 6. teşekkürler

   

   

  mercury46 - 24.04.2010 - 16:20
 7. çok sağol çok yardımcı oldun

   

   

  Draon21 - 27.04.2010 - 19:54
 8. kaymakamlığa bağlı alt birimler gerçekten doğrumu????????????????

  ?????????????????????????????????????????????????? ???

   

   

  kızak - 20.05.2010 - 20:11
 9. saol çok yardımcı oldun

   

   

  pamuk_şeker - 12.04.2011 - 19:29Benzer Konular

 1. Kaymakamlığa Bağlı Resmi Kurumlar
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Siyaset bilimi.
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj : 15.04.2013, 17:41
 2. Kaymakamlığa bağlı resmi kurumlar
  Konuyu Açan: sasa51, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 02.05.2012, 04:04
 3. Kaymakamlığa Bağlı Resmi Kurumlar
  Konuyu Açan: gazicanşirin, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 30.04.2012, 01:31
 4. kaymakama bağlı resmi kurumlar
  Konuyu Açan: pinar-sahin, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 06.04.2012, 13:07
 5. Kaymakamlığa Bağlı Kurumlar
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üye, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 25.03.2012, 14:50

copyright

Soru Cevap