Gökçesu Köyü Bafra Samsun

 1. Samsun İli Köyleri - Gökçesu Köyü Hakkında -Gökçesu Köyü Tanıtımı - Gökçesu Köyü Resimleri

  Samsun
  Bilgiler
  Nüfus 450 (2000)
  Koordinatlar
  Posta Kodu 55400
  Alan Kodu 0362
  Yönetim
  Coğrafi Bölge Karadeniz Bölgesi
  İl Samsun
  İlçe Bafra

  Gökçesu, Samsun ilinin Bafra ilçesine bağlı bir köydür.


  Tarihi
  köyün adı tokuroğullarından mustafa tok un isteği üzerine verilmiştir


  Kültür

  Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.
  Coğrafya

  Samsun iline 60 km, Bafra ilçesine 13 km uzaklıktadır.
  İklim
  Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.
  Nüfus
  Yıllara göre köy nüfus verileri
  2007
  2000 450
  1997 -
  Ekonomi

  Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
  Muhtarlık

  Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

  Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

  2004 - Aytekin Çil
  1999 -
  1994 -
  1989 -
  1984 -

  Altyapı bilgileri

  Köyde, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi yoktur ancak ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.  Kaynak : Vikipedi, özgür ansiklopedi
  Kaynak : Yerel Net


  Köyünüze Ait Bilgi ve Resimleri Bu Konu Altında Paylaşabilirsiniz

   

   

  Nerissa-Su - 02.02.2010 - 19:16
 2. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  adlı dergide yayımlanan sayın M.Yavuz ERLER'in bir çalışması olan
  OSMANLI NÜFUS KAYITLARINA DAR ALTERNATF BR KAYNAK: DEFTER- LVA-I
  CANK (1837)
  AN ALTERNATIVE SOURCE TO THE OTTOMAN CENSUS RECORDS: ADMINISTRATIVE
  RECORD BOOK OF THE CANIK (1837)
  araştırmada yayımlanan Canik Sancağına bağlı Bafra Kasabası Gökçesu köyü ile de ilgili bir makale var.
  Telif hakkı yoksa aşağıaya yapıştırayım..Varsa da kaldırabiliriz.
  Tüm Karadenizliler okusun...
  .
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  OSMANLI NÜFUS KAYITLARINA DAR ALTERNATF BR KAYNAK: DEFTER- LVA-I
  CANK (1837)
  AN ALTERNATIVE SOURCE TO THE OTTOMAN CENSUS RECORDS: ADMINISTRATIVE
  RECORD BOOK OF THE CANIK (1837)
  Mehmet Yavuz ERLER*
  Özet
  Osmanlı nüfus kayıtlarından yararlanılarak nüfus konusu ile ilgili pek çok çalıma yapılmıtır.
  Ancak Osmanlı Devletinde düzenli nüfus sayımları dıındaki kaynaklardan yalnızca vergi defteri olarak
  nitelendirebileceimiz Tapu Tahrirler üzerinde çalımalar mevcuttur. Hâlbuki avarız kayıtları, temettüat
  ve idari anlamda gerçekletirilen kayıtlardaki nüfus verileri de alternatif bir kaynak oluturmaktadır.
  Samsun yöresi için düzenlenen mahalle muhtar ve imamlarına dair kayıt defteri bu anlamda önemli
  veriler içerir. dari açıdan Samsuna ait bütün yerleke adları kaydedilirken göçmen, konar-göçer ve
  yerleik topluluklarında bir özetini sunar.
  Anahtar Kelimeler: Canik, Muhtar, mam, Kemah, Sivas, Müslüman, Hristiyan, dari Yapı
  Abstract
  There are many studies related to the population issue that based on the Ottoman census records.
  Nevertheless there is only well-known alternative source as named Fiscal Registration Notebooks,
  which were, hold for the purpose of taxpayers record above the regular census record during Ottoman
  Empire. However there are other sources to find clues on the population records such as avarız,
  temettüat and administrative records books that offer to the historians as an alternative documents to
  search the population number. An administrative notebook that was hold for the Samsun’s muhtar
  (district ruler) and imams (mosque prayer) obtains important clues on the matter of the population. In
  the notebook the settlement place names were recorded while indicating and summarizing the
  population and migrants as well.
  Key Words: Canik, Muhtar, Imams, Samsun, Sivas, Muslim, Christian, Administrative Board.
  dari anlamda oluturulan siyasal corafya nüfus dinamikleri ile de ilikilendirilmitir. Roma
  döneminde (Constantin) bölgesel stratejiler dikkate alınarak gerçekletirilen idari taksimat belli oranda bir
  nüfusu da hesaba katmaktaydı. Dou Roma (Bizans)’yı takiben Osmanlı’nın “örfen” ya da “öteden berü”
  tabirleri ile açıklanan yasallama sürecinde; Bizans’a ait idari mirasında muhafaza edildiini iddia etmek
  yersiz olmayacaktır. Osmanlı Eyalet sisteminin, en azından Anadolu bölümünde, Dou Roma ve Selçuklu
  idari yapısının bir devamı olduu gerçeini belirlemek mümkündür. Ancak, Osmanlı Devleti’nin idari
  anlamdaki yapılanıı zamanın tecrübelerine paralel olarak devamlılıını korumutur. Dou Roma’ya ait
  idari yapılanma mirasının bir müddet devam ettirildii belirtilebilir. Ancak yönetimsel anlamda duyulan
  yeni ihtiyaçlar Dou Roma’nın mirasında da bir takım yeni deiikliklerin gerçeklemesine neden
  olacaktır. Deneyimli devlet adamlarının sayısal artıları, nüfusun artıı ve bazen de olaanüstü hallerin
  zorunlu kıldıı idari birimlerin deiimleri Osmanlı’ya özgü bir yapılanmanın oluumuna da tanıklık eder.
  Osmanlı’nın idari yapı üzerinde gerçekletirdii deiimlerin ana dinamikleri Avrupa’da uygulanan
  ölçütlerin deerlendirilmesi ile gerçeklese de temel kıstasların nasıl ve nerelerde uygulanacaı gerçeini
  corafya ve insan faktörü belirlemitir. Bu nedenledir ki ; “Batılılama” çalımalarının idari anlamdaki
  yansımalarının uygulamaları Osmanlı toplumunun kendi iç dinamikleri ile yorulmutur. Osmanlı
  Devleti’nde 1831–1838 yılları arasında uygulanmaya balanan nüfus sayımı ve vergilendirme ilemleri
  her ne kadar “Batılılama” programının bir sonucu olarak kabullenilse de1; Osmanlı’da vergi ölçütüne
  dayalı nüfus sayımları öteden beri varlıını koruyan bir uygulamaydı. Osmanlı Tapu Tahrir Defterleri
  demografik yapıyı dikkate alan bir devlet oluumunun en açık ispatlarından biridir.
  Samsun yöresinde bulunan mahalle muhtarları, imam, kocaba ve kâhyaların kayıt defteri nüfusa
  ilikinde bazı veriler içermektedir. Her eyden önce 1837 yılında Canik Sancaının net bir yerleke
  listesini sunan kayıt defteri konargöçerlere ilikin de bilgiler içerir. Ayrıca defterde yer alan bilgiler
  sayesinde, Samsun yerlekeleri arasında bulunan Hıristiyan veya Müslüman inanç yapısının yer aldıı
  corafyayı belirginletirmek mümkündür. Osmanlı Devlet yetkililerinden Ahmet Hulusi tarafından 1837
  * Doç. Dr. Mehmet Yavuz ERLER, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Tarih Bl. Samsun.
  1 Stanford J. Shaw, Osmanlı mparatorluu ve Modern Türkiye, C.II, stanbul 1983, s.70.
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  170 M. Yavuz ERLER
  yılında hazırlanan defterdeki verileri üç ana balık altında incelemek, içerdii bilgileri deerlendirmek
  açısından daha doru bir yaklaım olacaktır.2
  A. Defterde Yer Alan Yerleke Adları ve dari Sınırlar
  Defter-i Liva-yı Canik içinde yer alan yerleke isimleri incelendiinde Canik Sancaının, sancak
  merkezi olan Samsun ile birlikte 19 kaza ve 453 köy konumundaki yerlekenin kaydedildii anlaılır.
  Ancak defterdeki konar-göçerlerin köy tasnifi altında yer alması yerleik düzende olmayan nüfusunda
  sayısı dikkate alınarak bir tasnifin yapıldıı eklinde yorumlanabilir. Her kaza merkezindeki mahalleye ve
  kazaya balı köye, büyüklüüne göre bir ya da iki muhtar ve imam atanmıtır. Bazı mahalle ya da
  köylerde imam atanmamıtır. Bu durum idari bir personel eksikliinden ziyade Alevi inancına sahip
  unsurların imama ihtiyaçları olmadıı eklinde deerlendirilmitir. Hıristiyan mahalle ve köylerde ise
  yalnızca birer kocaba ve kâhya yer almaktadır. Yine bazı Hıristiyan göçebe gruplarına yalnız bir kocaba
  ya da yalnızca bir kâhyanın atandıı anlaılmaktadır. Köy muhtarları ve imamları incelendiinde baba adı
  ya da lakapları aynı muhtarların bir köyün iki mahallesindeki varlıkları belirli ailelerin muhtarlık ve
  imamlık görevini aile mirası olarak devraldıkları eklinde deerlendirilebilir.
  Canik Sancaı’ndaki yönetsel merkezler belirlenirken bazı kazaların daha büyük bir nüfusu
  bünyesinde barındıran kaza merkezlerine baımlı kılındıı tespit edilmitir. Buna göre Canik
  Sancaı’ndaki en büyük kaza Bafra’dır. Sancak merkezi olmamakla beraber Bafra Kazası kayıt defterinde
  ilk sırada yer almıtır. Bafra Kazasının sahip olduu köy miktarı yüz ondur. Ayrıca Bafra Kazasının
  Canik Sancaı bünyesinde bulunan en fazla mahalleye sahip olduu anlaılmaktadır. Bafra Kazasında yer
  alan dokuz mahalle arasında yer alan Ermeni ve Rum Mahallelerinin 1837 sonrasındaki bir tarihte
  Samsun’a nakledildikleri anlaılmaktadır. Canik Sancaına ait eriye Sicillerinde 1850 sonrasındaki
  kayıtlarda sıklıkla karımıza çıkan Samsun merkez kazada bulunan Rum ve Ermeni mahalleleri 1837
  tarihine ait kayıt defterinde Samsunda deil Bafra’da yer almaktadır. Özellikle 1869 yangınında haneleri
  yanan Rum ve Ermenilerin barınma sorunlarını gidermek amacıyla Bafra’ya göçmeleri ve aylarca orada
  kalmaları daha önceden ikamet ettikleri bu bölgeye aina olduklarını kanıtlar3. Bafra Kazası idari anlamda
  daha geni bir idari alanı kapsadıından ve nüfus olarak ta daha youn olduu içindir ki Alaçam Kazası
  da Bafra Kazasına baımlı kılınmıtır. Bafra Kazasına balı kılınan Alaçam Kazasında mahalle yoktur.
  Kaza merkezi olarak ta Alaçam köyü zikredilmitir. Bu durum Alaçamın arazinin geniliini sınırlamak
  için kaza tayin edildi fakat yeterli oranda nüfusa sahip bir yerleke oluturamadıından Bafra’ya balı
  kılındıı tezini güçlendirir. Alaçam Kazasında toplam on dokuz köy olması da idari anlamda ayrıca
  deerlendirilmesi gereken bir baka özelliktir.
  Canik Sancaı’nda yer alan Samsun Kazası ise kayıt defterinde ikinci sırada yer almıtır. Samsun
  Kazasındaki köy miktarlarının kendinden sonra gelen bazı kazalardan daha az olmasına ramen ikinci
  sırada kaydedilmesi yönetsel merkezlerin konumlandırılmasında nüfus dinamiklerinin dikkate alındıı
  gerçeini ortaya çıkarır. Çünkü Samsun Kazası ve köyleri çounlukla iki mahalleden olumutur.
  Samsun’a balı Kab-ı Maden Oymaı Reayaları Kazası’nda (bugünkü Asarcık ancak Toptepe’den Denize
  sahili olan bir idari yapıyı içermektedir) yer alan köylerde geni bir alana yayılmıtır. Asarcık ve Cobu
  Deresini izleyerek Yılanlı Dere vadisinden sahildeki Top Tepe ve Çırakmana kadar olan alan üzerinde
  konulanan bu Hıristiyan köyleri Samsun Kazasının nüfus grafiini de artırmı olmalıdır. Samsun
  Kazası’nda 1837 yılı itibariyle altı mahalle ve otuz iki köy olduu belirlenmitir. Samsun Kazasına balı
  olan Kab-ı Maden Oymaı Reayalarının da kaza konumunda idare edildii belirlenmitir. Ancak bu
  kazanın yönetsel anlamda var olmasına karın somut anlamda bir kaza merkezi söz konusu deildir. Bu
  yüzdendir ki Kab-ı Maden Oymaı Reayalarının yerletikleri köyler kaza konumunda idari yapıya dâhil
  edilmi fakat Samsun Kazası merkezinden yönetilmilerdir. Kab-ı Maden Oymaı Reayaları Kazası’nda
  yirmi altı köy tespit edilmitir. Köy isimlerinin öz Türkçe adlardan oluu bu Hıristiyanların Ortodoks
  Türkler olma ihtimalini de bünyesinde taır. Örnein Sinme Ta, Çelik Alan, Sarı Yurt, Babasan, Kıla,
  Gökçe, Yayla Krii ve Çırakman gibi Samsun civarına yakın yerlekelerdeki Hıristiyan köy isimleri her
  hangi bir slami kültürel etkileimin izlerini yansıtmaktan çok uzaktır. Bu isimler Rum ya da Ermeni
  Hıristiyan isimlerinden çok Türk izleri taımaktadır. Bu durum ya çok daha önceleri Müslüman
  Türklerden (Selçuklu) etkilenen Ermeni, Rum ya da Ortodoks Türkleri akla getirmektedir. Eer Rumca ve
  Ermenice isimlerle köy adları resmi kayıtlara dâhil ediliyorsa neden pek çok Hıristiyan köyü Türkçe
  isimleri tercih etmitir. Anadolu’da slam kültürü altında pek çok Türk yerlekesinin ismi Türkçeden çok
  2 Babakanlık Osmanlı Arivi (B.O.A.), A.RSK., Defter No. 1693, 1253 H., “ktiza-yı irade-i âliye üzere Canik Sancaı’nın havi
  olduu kazalarının mahallat ve kuralarında nasb-ı tayin olunmu olan imame ve muhtaranın isimlerini mübeyyin tanzim ve tahrir
  olunan defteridir. 1253”
  3 Mehmet Yavuz Erler, “Karadeniz’de Avrupai Bir Kent: Samsun (1865–1875)”, Karadeniz Tarihi Sempozyumu, C.I, Trabzon
  2007, ss. 541–569.
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Dair Alternatif Bir Kaynak: Defter-i Liva-ı Canik (1837) 171
  Arap kültürünü yansıtırken Hıristiyan köylerinin Öz Türkçe adlarını muhafaza etmeleri dikkat
  çekmektedir. Ayrıca Samsun Kazasına balı Hıristiyan köylerinde yer alan Kocaba ve Kâhyaların
  lakapları da Türkçe özellikler taımaktadır. Örnein Yunbat adlı Hıristiyan köyünde Kocaba olan
  Çolakolu Lefter, Öksüz Panayut, Babasan Köyü Kocabaı Kocabıyık ve Kâhyası Yanak Dimitri
  isimlerinde yer alan lakaplar Türk kimliinin izlerini taır.
  Canik Sancaı’na ait kayıt defterinde ki Bafra ve Samsunun ardından gelen üçüncü büyük kaza ise
  Arım (bugünkü Çaramba)’dır. Arım Kazasında yer alan iki mahalle büyük oranda Yeil Irmaın iki
  yakasında konulanan nüfusu barındırmaktadır. Gerçekte Canik Sancaı’nda yer alan pek çok köydeki iki
  mahalleli yapı arazi artlarının zorunlu kıldıı bir akarsu, tepe ya da ormanlık alan nedeniyle birbirlerine
  yakın fakat corafi bir etmenle ayrı konulanan bir köyü nitelendirir. Ancak bu köylerdeki birden fazla
  mahalle oluumunun bir nedeni olarak da nüfus dinamiklerini de göz ardı etmemek gerekir. Yine de net
  bir nüfus bilgisinin olmadıı 1837 tarihi Samsunu için arazi artlarının varlıını kabullenmek en doru
  seçenektir. Arım Kazası 1837 yılında otuz be köyü bünyesinde barındırmaktadır. Arım Kazası iki
  mahallesi ve otuz be köylük idari alanı ile birlikte civarındaki kazalar içinde yönetsel yapı merkezi
  konumunu korumutur. Bafra ve Samsun kazalarında olduu gibi Arım Kazası’da kendine balı kazalara
  sahiptir. Bu kazalardan Ökse Kazası yirmi iki köye sahiptir. Arım (Çaramba) ile Sonisa sınırı arasında
  bulunan Ayvacık Kazası ise iki mahalleye sahiptir. Arım’a balı olan Ayvacık Kazası merkezindeki
  Çaramba Köprüba ve Rum Köprübaı mahalleleri aslında bir köprünün varlıını belirginletirir. O halde
  bir akarsu vardır ve Yeil Irmak’a karıır. Gerçektende bu sahada yaptıımız aratırmalarda Yeil Irmak’a
  karıan bir akarsu olduunu tespit etmi bulunmaktayız. Gerçi üzerindeki köprü modernlemitir ama
  yine de o eski günleri anımsatmaya yarayan köprü temeline ait emareleri tespit etmek olasıdır. Çaramba
  Köprübaı Mahallesi muhtemelen Akarsuyun Çaramba (Arım) tarafında kalan mahallesini Rum
  Köprübaı Mahallesi ise bir milleti nitelendirmeden ziyade Eyalet-i Rum olarak da bilinen Sonisa
  yönünde ve köprü kenarında kurulan mahalleyi nitelendirir. Kısacası yer adları saha aratırması
  yapıldıında inanılmayacak oranda ilginç bilgileri de karınıza çıkarabilmektedir. Arım Kazasına balı
  olan iki mahalleli Ayvacık Kazası ise kırk be köye sahiptir. Bu durum Ayvacık Kazasının, hem nüfus
  hem de Sancak merkezine yakınlık açısından daha avantajlı olan Arım’ın önüne geçmesini
  salayamamıtır.
  Canik Sancaındaki dördüncü büyük yönetsel kaza merkezi ise Terme Kazasıdır. Ancak Terme Kaza
  merkezinin her hangi bir mahallesi belirtilmedii gibi yönetsel yapının merkezi konusunda da bir netlik
  yoktur. Terme Kazası olarak nitelendirilen yönetsel yapının yirmi altı köyü olduu tespit edilmitir. Yine
  Terme Kazasına balanmı olan Akçay Kazasının ise otuz köye sahip olduu anlaılır. Bu durum geni
  arazi yapısının sınırlandırılması için duyulan ihtiyaçtan kaynaklanmı bir uygulama olsa gerektir.
  Gerçektende incelemi olduumuz daha erken tarihli ve 1837 sonrası dönemlere ait Evkaf Defterleri’nden
  elde ettiimiz verilerde gerek Terme’nin gerekse Akçay’ın bazen tamamı bazen de önemli bir köy
  miktarının ya Ünye Kazasına ya da Arım Kazasına balandıını tespit etmek mümkün olmutur.4 O halde
  yönetsel anlamda bir merkez oluturacak nüfus dinamiklerine sahip olmayan Termenin kaza konumunda
  idari yapıda yer almasının tek nedeni geni arazi yapısının sınırlandırılmasına yönelik idari bir uygulama
  olarak deerlendirilmelidir. Ayrıca Terme Çayı çevresinde konulanan köyler ile Simendirik ve Gölyazı
  bataklıkları corafi yapının sorunlu kıldıı bölgeyi bir kaza idaresi altında tasnif etme ihtiyacını
  belirginletirmi olmalıdır.
  Canik Sancaı’nda yer alan beinci büyük yönetsel birim ise Ünye Kazasıdır. Ünye Kazası en
  azından sahip olduu be mahalle ve sahip olduu “taife-i Ermeniyan” grubu ile birlikte yönetsel anlamda
  civar kazalara merkez olacak demografik bir konuma sahiptir. Ünye Kazasının yedi köyü tespit
  edilmitir. Ancak köy olarak tasnifi yapılan Göçebe Reayanın varlıı alıılageldik Yörük taifesinin
  dıında konargöçer olan Hıristiyanlarında olduunu ispatlar. Özellikle Ünye Kazasına balı Cevizdere
  (Cözdere?) Kazası’nda bulunan “Balıkçı Göçebe Reayası” sahil Hıristiyanlarının bir kısmının balıın
  peinden yer deitirdiini kanıtlamaktadır. Ünye Kazasına balı olan Efraz Kazası ise on bir köyden
  oluan bir yapıya sahiptir. Onu takip eden Fenaris Kazası on iki köye ve Cörei Kazası ise altı köye sahip
  idari birimler olmakla beraber yönetsel anlamda Ünye Kazasına baımlı kılınmılardır. Yine Ünye
  Kazasına balı bulunan Cevizdere Kazası’nda ise on köy tespit edilmitir.
  Canik Sancaına ait kayıt defterindeki altıncı büyük kaza ise Fatsa Kazası olarak belirlenmitir. Fatsa
  Kazasında da her hangi bir mahalle adı verilmemekle beraber Fatsa merkezinde ikamet ettii belirlenen
  Rum Reaya, Bazar (Rize-Pazar), Ordu ve Kaya Ardı Ermenilerinin kaza merkezinin nüfus dinamiini
  oluturduu eklinde deerlendirilmitir. Fatsa Kazasının dokuz köye sahip olduu anlaılmaktadır. Fatsa
  4 Mehmet Yavuz Erler, Lodges of Dervishes, Monastic Complexes and Shaping of Social Groups in the Otoman Canik District
  (1800-1860), Quaderni della Casa Romena di Venezia, No. 4, 2006, Venezia, s. 91-107.
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  172 M. Yavuz ERLER
  Kazasına balı olan Serke Kazasında da dokuz köyden oluan bir sınır ortaya çıkmaktadır. Fatsa’ya balı
  Meydan Kazası’nda be köy. Yine Fatsa Kazasına balı olan Ke Deresi Kazası’nda altı köyden oluan
  bir yapıyla karılaılmıtır. Serke Kazası’nda bulunan Kabaköy, Osmane Köy ve Alakiri Reayaları ile
  Meydan Kazası’nda bulunan Çubuklu reayaları ayrıca kayıt defterinde kocaba ve kâhyaları ile birlikte
  kaydedilmilerdir.
  Canik Sancaı’nda yer alan yedinci büyük kaza olan Kavak ise sahip olduu yirmi dokuz köy ve
  oldukça geni sınırı ile kayıt defterine eklenmitir. Muhtemelen nüfus dinamii yeterli olan Kavak
  Kazasına her hangi bir kazanın balaması yoluna gidilmediinden hem yönetsel anlamda büyük
  merkezlerden biri hem de kendine balı kazası olmadıı için en sorunsuz idari merkezlerden birini
  oluturmutur.
  Canik Livası kayıt defterinde en büyük kazadan en küçük kazaya doru bir tasnifin yapıldıını iddia
  etmek yersiz olmayacaktır. Ancak köy konumundaki yerlekelerde nüfustan ziyade merkez kazaya olan
  uzaklık yakınlık ilikisi dorultusunda bir tasniften söz etmek mümkündür. Çünkü belirlediimiz köyler
  genellikle uzaktan merkez kazaya doru yakınlaan köylerin bir listesi halindedir. Bu köylerin deiik
  yönler dikkate alınarak o dönemin yol güzergâhı üzerinde yer alan köyler olması gerekir. Dolayısıyla köy
  isimleri takip edilerek devrin olası bir ulaım aını da belirlemek ileride mümkün olacaktır. Canik
  Livasında 1837 yılı itibariyle belirlediimiz kazalar ise, gerek idari gerekse demografik gerekçelerle
  büyüklüklerine göre sıralamaları u ekilde tespit edilmitir.
  Canik Livası Kazaları (1837)
  Sıra Nr. Merkez Kaza Tabi Kaza
  1 BAFRA KAZASI
  2 Alaçam Kazası
  3 SAMSUN KAZASI
  4 Kaza-yı Kab-ı Maden
  Oymaı Reayaları (bugünkü Asarcık)
  5 ARIM KAZASI
  6 Ökse Kazası
  (bugünkü Kutlukent)
  7 Ayvacık Kazası
  8 TERME KAZASI
  9 Akçay Kazası (bugünkü Salıpazarı)
  10 ÜNYE KAZASI
  11 Efraz (fraz?) Kazası
  12 Fenaris Kazası
  13 Cörei Kazası
  14 Cevizderesi (Cözderesi?) Kazası
  15 FATSA KAZASI
  16 Serke Kazası
  17 Meydan Kazası
  18 Ke Deresi Kazası
  19 KAVAK KAZASI
  Tablodan anlaılacaı üzere Canik Livasında on dokuz kaza olmakla beraber merkez kaza konumuna
  sahip ancak yedi kazanın varlıı belirlenmitir. Kazalara, muhtemelen büyüklüklerine göre idari bir
  taksimatın sonucu olarak sıralama listesinde önceliin verildii öngörülmekle beraber idari anlamda bir
  baka anlayıında varlıı dikkat çeker. Özellikle Terme ve Kavak Kazasının dier kazalar gibi mahalleye
  sahip olmamakla beraber merkez kaza konumunda belirlenmeleri geni arazi yapısının sınırlandırılması
  zorunluluu karısında ortaya çıkan idari bolukları doldurma amaçlı yapılanmalar olarak yorumlamak
  mümkündür. Canik Livasındaki bir dier dikkat çekici özellik ise büyüklüklerine göre sıralanan kazaların
  stanbul merkez alınarak yapılmı olmasıdır. Buna göre stanbul’a sahil kesiminde en yakın konumda
  olan kazaların öncelikli kaydedildikleri anlaılır. Buna göre Kavak Kazası sahil üzerinde olmadıı için en
  son kaydedilen kaza olarak karımıza çıkar. Dorudan yönsel anlamda bir tasnife dayalı sıralama
  yapılmı olsaydı her halde Kavak Fatsa’dan stanbul istikametinde en yakın kaza olacaı için öncelikli
  kaydedilmesi gerekirdi. O halde stanbul’un yönsel anlamda dikkate alındıı ancak yerleke ve
  demografik büyüklüklerin de ele alınarak bir tasnifin yapıldıını iddia etmek yersiz olmayacaktır. Yine de
  stanbul un bir deniz merkezi olduu ve kara balantılarının zayıflıı nedeniyle Kavak ilçesinin deniz
  ulaımı dikkate alınarak geri plana alınmı olacaı ihtimalini de göz önünde bulundurmakta yarar vardır.
  Kısacası Canik Livası’nda yönetsel yapının merkezi konumundaki Samsun Kazası deil de neden Bafra
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Dair Alternatif Bir Kaynak: Defter-i Liva-ı Canik (1837) 173
  Kazası ile balayan tasnif sisteminin Kavakla sonlandırılmı olması, çeitli ihtimal ve varsayımları
  bünyesinde barındırmaya devam eder.
  Sonuç itibariyle Canik Sancaı’nda bulunan her yerleim yerine muhtemelen nüfusu gözetilerek, eer
  Müslüman’sa muhtar ya da muhtarlar ile imam eer Hıristiyan nüfusa sahipse kocaba ve kahya
  atanmıtır. Bu görevlilerin kayıt defterindeki isimleri Samsun yöresindeki Salnameler öncesine ait en eski
  devlet memuru listesinin de olumasını salamaktadır. Ayrıca Canik Sancaı’nda bulunan göçebe
  gruplarına da yapılan muhtar, imam, kocaba ve kâhya atamaları, Samsun yöresindeki nüfus
  dinamiklerini algılama açısından önemli veriler sunar. Bu veriler dorultusunda Canik Sancaı’nda
  bulunan konar-göçer gruplarının çounlukla Hıristiyanlardan olutuu ve genel nüfusun oldukça küçük
  bir dilimini tanımladıı iddia edilebilir. Konar-göçer grupların ise çounlukla Ünye ve Fatsa Kazaları ile
  bunlara balı civar kazalar bünyesinde yer aldıkları tespit edilmitir. Canik Sancaı Kayıt Defteri’nde
  dikkat çeken bir dier husus ise birkaç yerleke isminin bir köy olarak kaydedilmi olmasıdır. Bu isimler
  ya geni aile çekirdeklerini ya da birbirine yakın fakat ayrı konulanmı mahalleleri nitelendirmektedir.
  Birden fazla isimle kayıt altına alınan köylerde iki muhtarın olduu tespit edilmitir. Bazı durumlarda tek
  isim altında kaydedilen köylerde de iki muhtar ataması yapılmıtır. Bu durum muhtemelen bir nüfus
  younluuna göre muhtarların atandıı eklinde deerlendirilmitir. Kayıt defterinde yer alan köylerin
  bazılarında bir bazılarında iki muhtara yer verilirken bütün Müslüman köylerinde yalnızca bir imamın
  atandıı belirlenmitir. Yine Hıristiyan köylerinde çounlukla bir kocaba ve bir kâhya atanırken bazen
  yalnız kocaba bazen de yalnızca kâhyanın atandıı örneklere de rastlanmıtır. Eer atamalar nüfus
  aırlıı dikkate alınarak yapıldıysa Canik Sancaı’nda yer alan Hıristiyan köylerinin nüfus dinamiinin
  genel nüfusa oranla düük olduu iddia edilebilir. Ne var ki kaza merkezlerinde bile bulunan Hıristiyan
  mahalle ve köylerin nüfus younluu olmakla beraber yalnızca bir kocaba ve kâhyanın atanmı olması
  idari anlamda Hıristiyan unsurların devlet nezdinde temsillerinin sınırlanmaya çalııldıı eklinde de
  deerlendirmek mümkündür.
  B. Defterde Yer Alan Dini Tasnif Sistemi
  Canik Sancaı’ndaki muhtar, imam, kocaba ve kâhyalara ilikin olarak hazırlanan defterde, sosyal
  yapının inancına dair renklerinde deerlendirildii anlaılmaktadır. Canik Sancaı’nda yer alan Hıristiyan
  ve Müslüman köylerinin herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın birlikte deerlendirilmeleri bu konuda
  idari bir tasarrufun olmadıı eklinde deerlendirilebilir. Ancak Samsun merkez kazaya balı olan Maden
  Kabı Oymaı Hıristiyanlarına ait köylerin ayrı bir balık altında toplanması bir anlamda Sancak
  merkezlerindeki nüfusa ait inanç yapısının dikkate alındıını kanıtlar. Ancak bu türden oymak ve göçebe
  eklinde geni bir airet yapısının bünyesinde taıyan Hıristiyan nüfus idari anlamda ayrı bir
  konulandırılması Osmanlının olaan uygulamalarından birisi olarak kabullenmelidir. Çünkü Müslüman
  Yörük, Etrak (Türkmen) ve Ekrad (Kürt) taifelerinde de aynı tarzdaki nitelendirme Canik Defterinde yer
  almakla beraber ülke genelinde öteden beri var olagelen bir uygulamanın sonucudur. O halde Hıristiyan
  oymak ve göçebe köylerinin ayrı balıklar altında toplanmasını olaan karılamak gerekir. Bununla
  birlikte yerleik olarak sürekli ikamet halinde olan Hıristiyan köylerinin dier Müslüman Gürcü, Çerkez,
  Kürt ve dahi Türklerden oluan köylerle birlikte anılmaları dinsel anlamda bir ayrımcılıın yapılmadıı
  izlenimini kuvvetlendirmektedir. Canik Livasına ait defterde yer alan tasnif sisteminde idari olmasa da
  sosyal anlamda bir dinsel ayrımcılıın olaan farklılıını izlemek mümkündür. Elde edilen verilerde
  Hıristiyan köylerinin yalnızca Hıristiyanlar, Müslüman köylerinin de yalnızca Müslümanlardan olutuu
  anlaılmaktadır. Müslüman köyleri listede birbirini takip ederken aynı özellik Hıristiyan köylerinde de
  tespit edilmitir. Fakat bazı durumlarda Müslüman köyleri arasında bazen bir bazen de birkaç Hıristiyan
  köyüne rastlamak olasıdır. Kayıt defterinden anlaılacaı üzere Müslüman köy ve mahallelerin önemli
  oranda iki muhtarı ve bir imamı bulunmaktadır. Ancak bazı Müslüman köylerinde imamın bulunmadıı
  anlaılır. Bu durum ya bir imam ataması yapılmadıı ya da köyde bir caminin olmadıı anlamına
  gelmektedir. Ayrıca bu köylerin Alevi inancına sahip ancak slam dinine mensubiyetleri nedeniyle
  Müslümanlarla birlikte tasnif edilen nüfusa ait yerlekeler olma ihtimalide bir hayli yüksektir. Bazı
  durumlarda ise Müslüman göçebe gruplarında imamın atanmadıı tespit edilmitir. Hıristiyan mahalle ve
  köylerinde ise younluklu olarak bir kocaba ve bir kâhya bulunmaktadır. Ancak bazı yerleik bazen de
  göçebe olan Hıristiyan nüfusa temsilci olarak yalnızca bir kâhyanın atandıı belirlenmitir.
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  174 M. Yavuz ERLER
  Canik Livası’nda Müslüman ve Hıristiyan Yerlekelerin Kazalara Daılımları
  (1837)
  Kaza simleri ki
  Muhtarlı
  Bir
  mamlı
  Mahalle
  Sayısı
  Bir
  Kocabaı
  Bir
  Kâhyalı
  Mahalle
  Sayısı
  ki
  Muhtarlı
  Bir
  mamlı
  Köy
  Sayısı
  Bir
  Muhtarlı
  Bir
  mamlı
  Köy
  Sayısı
  Bir
  Muhtarlı
  mamsız
  Köy
  Sayısı
  Bir
  Kocaba
  Bir
  Kâhyalı
  Köy
  Sayısı
  Bir Kâhya
  Bir
  Kocabalı
  Köy
  Sayısı
  Toplam
  Müslüman
  Köy
  Sayısı
  Toplam
  Hıristiyan
  Köy
  Sayısı
  BAFRA
  KAZASI
  7
  2
  78
  1
  -
  31
  -
  79
  31
  ALAÇAM
  KAZASI
  -
  -
  9
  -
  -
  1
  -
  9
  1
  SAMSUN
  KAZASI
  6
  -
  11
  5
  -
  16
  -
  16
  16
  KAB-I
  MADEN
  OYMAI
  REAYALARI
  KAZASI
  -
  -
  -
  -
  -
  25
  -
  -
  25
  ARIM
  KAZASI
  2
  -
  30
  5
  -
  -
  -
  35
  -
  ÖKSE
  KAZASI
  -
  -
  13
  9
  -
  -
  -
  22
  -
  AYVACIK
  KAZASI
  -
  2
  25
  4
  -
  18
  -
  29
  18
  TERME
  KAZASI
  -
  -
  17
  10
  -
  -
  -
  27
  -
  AKÇAY
  KAZASI
  -
  -
  22
  7
  -
  -
  1(kocaba)
  29
  1
  ÜNYE
  KAZASI
  4
  Bir
  muhtarlı
  2
  -
  5
  1
  ki
  Muhtarlı
  -
  1
  6
  1
  EFRAZ (fraz?)
  KAZASI
  -
  -
  -
  7
  1
  -
  2
  8
  2
  FENARS
  KAZASI
  -
  -
  -
  8
  3
  -
  1
  11
  1
  ÇÖRE
  KAZASI
  -
  -
  -
  3
  3
  Bir köy
  iki
  muhtarlı
  -
  -
  6
  -
  CEVZDERES
  KAZASI
  -
  -
  -
  8
  1
  -
  1
  9
  1
  FATSA
  KAZASI
  -
  2
  9
  -
  -
  -
  -
  9
  -
  SERKE
  KAZASI
  -
  1
  9
  -
  -
  -
  -
  9
  -
  MEYDAN
  KAZASI
  -
  1
  5
  -
  -
  -
  -
  5
  -
  KEDERES
  KAZASI
  -
  -
  6
  -
  -
  -
  -
  6
  -
  KAVAK
  KAZASI
  -
  -
  23
  6
  -
  -
  -
  29
  -
  Canik Kayıt defterinde yer alan yerlekelere atanan muhtar, imam, kocaba ve kâhyalar dikkate
  alınarak yapılan deerlendirmede Hıristiyan ve Müslüman köyleri belirlemek mümkün olmutur. Bu
  verileri defterdeki tasnif sistemi dorultusunda ele aldıımızda Canik Sancaı’nda 107 köyün Hıristiyan
  ve 346 Köyünde Müslüman nüfus tarafından oluturulduu belirlenmitir. Kaza merkezine sahip ve
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Dair Alternatif Bir Kaynak: Defter-i Liva-ı Canik (1837) 175
  kendine tabi kazaları bulunan yerlekeler dikkate alındıında 1837 Canik Sancaı’nda, Samsun Kazası,
  Arım Kazası, Kavak Kazası merkezi olarak kabul edilen Nefs-i Kavak ile Karka köyünde tamamen
  Müslümanlardan oluan yerleimcileri tespit etmek mümkün olmutur. Bunun yanı sıra pek çok tali
  kazanın merkezinde Hıristiyan nüfustan oluan yerleimcilere rastlanmıtır. Bafra, Ünye ve Fatsa gibi
  büyük kaza merkezlerinde de Hıristiyan mahallelerin varlıı dikkat çeker. Ayvacık Kazasına balı ve
  sonu “Oymak” eklinde biten köylerin hem Müslüman hem de Hıristiyan yapıya sahip oluları ilgi
  çekmektedir. Bu durum bir sosyal grubun Ayvacık kırsalında Hıristiyanlıktan slamiyet’e ihtida ettii
  eklinde de deerlendirilebilir. Madenkabı (Kab-ı Maden) Kazası köylerinin tamamen Hıristiyan olduu
  anlaılır. Bazı tali belgeler sayesinde bunların Erzincan’ın Kemah ya da Elazı Maden yöresinden gelen
  Hıristiyanlar olduu belirlenmitir.5 Her ne kadar göçebe Hıristiyanlar olarak kayıtlara geçen yöre
  sakinlerinin Ermeni ve Rum olarak kaydı yapılmısa da6, köy adlarının özgün Türkçe kelimelerden
  oluması akıllara Ortodoks Türklerin varlıını getirmektedir.
  Sonuç itibariyle Canik Sancaı’nda yer alan dinsel yapının en belirgin unsurlarını Müslüman ve
  Hıristiyanlar oluturmutur. Ancak Hıristiyan ve Müslümanların mezhep farklılıkları idari olarak
  düzenlenen bu defterde yer almamaktadır. Osmanlı Devleti’nin en azından 1837 resmi anlayıında
  mezheplerden ziyade bir dine mensup geni kitlelerin varlıının tespiti yeterli olmutur. Sosyal yapı
  içinde aynı dine mensup insanların belirli mahalle ve köylerdeki olaan birliktelikleri sonucu ortaya çıkan
  yerleim yapısı devletin böylesi bir tasnifini kolaylatırmı ve doal bir uygulama haline dönütürmü
  olsa gerektir. Canik Livası kayıt defterine bakarak yörede Müslüman yerlekelerin fazlalıı nedeniyle
  etkin dini yapının slamiyet olduunu vurgulamakta yarar vardır. Özellikle lhanlılar döneminde kurulan
  Samsun Kaza merkezi ve bir Türk Kalesi etrafında ekillenen yerleimciler, 1837 yılında tamamen
  Müslüman bir görünüme sahiptir. Ancak Samsun Kazasına yakın bölgelerden sonraki yıllarda yaanan iç
  göçün zamanla Liva merkezinin demografik yapısında deiime yol açtıı tahmin edilmektedir.
  C. Defterde Yer Alan Etnik Tasnif Sistemi
  Canik Livası Kayıt defterinde sistematik olmamakla beraber etnik yapıya ilikin bir tanımlamanın
  varlıı dikkat çeker. Özellikle Hıristiyan mahalle yerlekelerinden bahsedilirken Ermeni ya da Rum
  nitelendirmeleri kullanılmıtır. Köylerde ise bu nitelendirmenin nadiren yapıldıı anlaılmaktadır. Buna
  göre Bafra Kaza merkezinde bir Rum ve bir de Ermeni mahallesinin en azından 1837 yılında varlıı
  belirlenmitir. Bafra köy isimleri filolojik anlamda Türk kültürünün özgün daarcıını beraberinde
  taımakla birlikte ulus yapısına delil tekil edecek bazı izleri de bünyelerinde barındırmaktadırlar. Canik
  Livası yerleke adları arasında rastladıımız Türk tabiri bir tek Bafra Kazasında yer alan Türk Köy’de
  karımıza çıkmaktadır. Ayrıca Bafra köyleri arasında yer alan Tatarlı, Yörgüç Eyüp Laz ve Yörük Alanı
  eklinde ki adlar dorudan egemen ulusun varlıını en azından yerleke adları ile de corafyaya
  kazıdıını kanıtlar. Bafra köyleri arasında yer alan Kürtler ma Kıla köyü de etnik yapı içinde Müslüman
  bir baka unsurun nitelendirilmesi olarak tanımlanmı olmalıdır. Bafra’da yer alan bazı köylerin muhtar
  ve imamları olmasına ramen taıdıkları adlar bir tür ihtida hareketinin de varlıı konusunda kanıtlanmayı
  bekleyen ipuçları taımaktadır. Örnein Köprücüyan ma Gulamolu köyü Müslüman olmakla beraber
  Ermenice “oul” ekini muhafaza etmesi manidardır. Yine Rumlar tarafından kutsal kabul edilen suya
  verilen Ayazma adılını da Bafra’da ki Ayazma köyünde tespit etmek mümkün olmutur. Bu köyde imamı
  ve muhtarı olan bir köy olarak kayıtlara geçmitir. Yine Müslüman bir köy olduu imamından belli olan
  Çıkrıkçı Ahristo ve Kurt Olan köyündeki Ahristo adılı bir anlam taır mı bilinmez. Bu arada Bafra’da
  yer alan Hıristiyan unsurlara ait pek çok yerleke adılında “Zımmi” eklindeki nitelendirme Rum ulusunu
  nitelendirmek için kullanılmı olmalıdır. Bafra’da yer alan bazı Hıristiyan köylerinde ise Urmanos,
  Fidelya ve Kostanti Oulları ibarelerine rastlanılmıtır ki bunlar muhtemelen Rum köyleridir. Bazı
  Hıristiyan köylerinde de Türk ve Müslüman köylerinde belirlenen geni aile çekirdeklerinden bahsetmek
  mümkündür. Yani köyü ilk oluturan yerleimcinin baba, karde ya da oullarla anılarak bir köy adının
  oluturulması eklindeki gelenein Hıristiyan köyleri içinde geçerli olduu anlaılmaktadır. Örnein
  Yayla, Köse Kahya, Stefan, Kara Vasil olu Köyü eklindeki yerleke bunun ilginç bir kanıtını oluturur.
  Samsun Kaza merkezinde 1837 yılı itibariyle hiçbir Hıristiyan dinine mensup unsura rastlanmaz.
  Ancak Samsun Kaza merkezini çevreleyen ve Kab-ı Maden Oymaı Hıristiyanları olarak kaydedilen
  köylerin hemen tamamı Hıristiyan yerleimciler tarafından oluturulmutur. Samsun Kaza merkezini
  çevreleyen kırsal alana konulandırılan bu Hıristiyan köylerinin hangi ulusa mensup olduklarına dair net
  bir emare tespit edilememi olmakla beraber köy adları ve köylerin idari anlamdaki temsilcisi olan
  5 BOA., NFS.d, Gömlek Nr. 979 ve 993, “Erzincan Kemah’tan gelen göçebeler.”
  6 BOA., MAD.d., Gömlek Nr. 2177731, “Madenkabı Kazası Ehl-i zimmet reayaya (Ermeni ve Rum) ait defter.”, 1266 H.
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  176 M. Yavuz ERLER
  kocabalar ile kâhyaların lakaplarının Türkçe olması bazı ipuçlarını beraberinde taır. Bu köy isimleri ve
  lakaplardaki Türkçe (Arapçadan arınmı), ya Türklerle slamiyet öncesi temas kuran bir ulusun kültürel
  etkileimini ya da gerçekte Türk ama Ortodoks olan bir sosyal yapının varlıını kanıtlar. Özellikle
  lhanlılar döneminde ehirleen Samsun Kaza merkezi çevresinde lhanlıların ilk kurulu devresindeki
  Hıristiyanlıın devlet politikası olarak kabullenilmesinin de etkisi olmu olmalıdır. Yine de günümüze
  kadar uzanan bu yerlekeler ve adlarının dıında mimari yapının tarihsel izlerini yansıtacak hiçbir iz
  geride bırakılmamıtır. Mevcut bazı kilise kalıntıları da hazine hayaliyle yanıp tutuan yoksulların ya da
  tamahkâr varlıklıların tahribatından kurtarılabilinmi deildir. Bafra Kazası’nda bulunan Hıristiyan ve
  Rum mahallelerinin 1853–1856 tarihleri arasında Samsun Kaza merkezine yönelmeleri neticesinde
  Samsun Kazasını çevreleyen kırsalın Hıristiyanlarını da ehir merkezine çekmi olmalıdır. O halde
  Samsun Kaza merkezinde oluan Hıristiyan mahallelerinde yaayan insanların sosyal anlamda kent
  kültüründen ziyade kırsal kültüre eilimli olduklarını iddia etmek yersiz olmayacaktır. Sosyal yapı içinde
  yer alan Hıristiyan unsurunun bu geç zamanlı kent kültürüne adaptasyonu, ehir merkezinde oluan dini
  yapılarından kiliselerin neden camiler kadar eski bir tarihe sahip olamadıklarını açıklar. Samsun Kaza
  merkezini çevreleyen ve on altısı Müslüman ve on altısı da Hıristiyan olan köy adları da taradaki etnik
  yapı üzerinde fikir vermektedir. Örnein Karakoyun ma Caniklü köyü, bir Türk boyunu
  nitelendirmektedir. Dereköy, Türkmenler, Cırlabuk köyü de bir ulusun varlıına emare tekil etmitir.
  Ayrıca Samsun Kazası kırsalında yer alan Ekrat (Kürt) Taifeleri köyü de bir göçün beraberinde taıdıı
  sosyal yapıya ait kimlik olarak deerlendirilmeyi beklemektedir.
  Arım Kaza merkezinde Müslümanlar tarafından oluturulan iki mahalle yer almaktadır. Özellikle
  Arım Kazası civarında yer alan Alan ma Alacaviran köyünün üzerine kaydedilen “Tokatlı” ibaresi civar
  metropollerden Arım Kazası’na gelerek yerleen unsurların varlıını kanıtlar. Arım Kazasına balı olan
  Ökse (bugünkü Kutlukent-Tekkeköy-Dikbıyık) Kazası kırsalında yer alan Araplu Köyü bir ulusun
  varlıından ziyade Suriye’den göçen Karayaka Yörüklerinin ilk yerlekelerini oluturmaktadır. Yine
  burada yer alan civar köylerinde Karayaka Yörüklerine mensup unsurlar oldukları tahmin edilmektedir.
  Karayaka Yörüklerinin 1865 sonrasında Kafkas göçmenlerine devredilen arazilerini terk ederek kılak
  olarak kullandıkları Erbaa/Karayaka, Bafra yörelerinde younlatıkları tahmin edilmektedir. Ökse
  kazasında Karayaka Yörüklerinin halen Dikbıyık/Kurt Ahmetli Çerkez köyünde bir mahalle olarak
  varlıklarını sürdürdükleri anlaılmaktadır. Yine Karayaka airetine mensup bu civardaki köylerin
  Kafkasya’dan gelen Çerkez ve Gürcülerle birlikte aynı yerlekeleri birlikte paylatıkları ve zamanla
  Kafkasyalı bu unsurlarla kaynatıkları belirlenmitir. Kendilerini bazen Ankara’dan geldikleri eklinde
  nitelendiren bu unsurların Suriye (am), Adana-Antep, Diyarbakır-Yozgat, Ankara-Eskiehir ve oradan
  Tokat ve Samsuna (Bafra ve Ökse kazası) ulaan bir Yörük airetinin göç öyküsünden haberleri yoktur.
  Arım Kazasına balı olan Ayvacık Kazası’nda 1837 yılında yer alan Karye-i Muhacirin-i Çerakese ibaresi
  Kafkas göçmenlerinin bu corafyada Karayaka Yörük aireti ile olan birlikteliklerinin 1865 göçü
  öncesine tekabül ettiini kanıtlar. Ayvacık Kaza merkezinde ve Tekincek Köyü’nde Ekrat (Kürt)
  taifelerinin de varlıı 1837 tarihli kayıt defterindeki verilerden anlaılmaktadır. Yine Ayvacık Kazsında
  yer alan Tuna Oymaı, til Baı, Bölükbaı Oymaı, Keskin Oymaı köylerinde ki gibi hem Müslüman
  ve hem de Hıristiyan köylerinin birbirini takip etmesi Hıristiyan Türklerin slamiyet’e geçi aamalarını
  nitelendiren emareler olsa gerektir. Ancak bu Türklerin Roma mparatorluu bünyesine Hazar mparatoru
  kızı Çiçek Hatun döneminde 750–925 yıllarında gelen Kafkasya meneli Türkler mi yoksa Don-Volga-
  dil havzasından Hunlarla birlikte Tuna’yı aıp Balkanlara Bulgaristan’a gidip sonradan buraya göçen
  Bulgar Türkleri mi olduunu belirlemek yeni verilere müracaatı gerekli kılmaktadır. Ayvacık Kazası
  köyleri arasında belirlenen Karye-i Kedereli Oymaı Reayaları ibaresi de Fatsa Kazasına balı Ke
  Deresi Kazası’ndan Ayvacık Kazasına yönelik bir iç göç hareketinin varlıını kanıtlamaktadır. Yine
  Ayvacık Kazası kayıtlarından Semail, Derbend, Demirlü ve Kabalı köylerinin Sivas’dan gelen Müslüman
  göçmenler olduu anlaılır.
  Terme Kazası kırsalındaki Eynesillü köyü Giresun Eynesil’den gelerek yerleen ve 1837’de bir
  Müslüman köyü olarak varlıklarını sürdüren kimselerin varlıına iaret eder. Özellikle Terme Kazasına
  balı Akçay (Salıpazarı) Kazası’nda bulunan ve bugün aynı isimi taıyan Bazlamac Köyü ve civarındaki
  sakinlerin Gürcü oldukları dikkate alındıında Kafkasya’dan 1856 öncesi yaanan bir göç hareketinin
  varlıı anlaılır. Akçay Kazası’nda yer alan ve bir Müslüman köyü olan Karye-i Gıptiyan’da bir tür ulusal
  kimliin izlerini taıyabilir. Ancak emin olduumuz bir ey vardır ki oda Akçay’da yer alan Karye-i Ekrat
  (Kürt) taifesinin bir kimlii nitelendirmi olmasıdır.
  Ünye Kazası’nda ise göçebe Hıristiyanların varlıına dair ibareler bulmak mümkündür. Yine Ünye
  Kazasına balı Çörei Kazası’nda kaydedilen Ekrat (Kürt) Taifesi dıında bir kimlik nitelendirici kayıt
  bulunmamaktadır. Bununla birlikte Ünye Kaza merkezinde bulunan “Zımmiyan” ve “Ermeniyan”
  mahalleleri Rum ve Ermeni kimliklerine iaret etmitir. Ünye merkez kazaya balı köylerden birisi olan
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Dair Alternatif Bir Kaynak: Defter-i Liva-ı Canik (1837) 177
  Karye-i Zeynik ve Gobi köyündeki Gobi eer bir göl ya da çöl adıysa Ünye’deki Türklerin göç
  corafyalarını belirginletirmek bir hayli kolaylamı olacaktır.
  Fatsa Kaza merkezinde bulunan Reaya-yı Rum ve Bazar, Ordu ve Kaya Ardı Ermeni ibareleri bariz
  bir kimlik tanımlaması olarak dikkat çeker. Ayrıca Fatsa merkez kazada bulunan Ermeniler, buraya Pazar,
  Ordu ve Kaya Ardı bölgelerinden göç yoluyla gelen bir sosyal yapıyı nitelendirmektedir. Yine Ke Deresi
  Kazasında yer alan Karye-i Kendikse ma Tatarcık köyü Anadolu’da ki Mool egemenliinin kalıntıları
  olarak bir kimlik tespiti yapmaktadır. Yine Ke Deresi Kazasında yer alan Karakoyunlu ma Akça Kise
  köyü de Türk airetlerinden birinin yöredeki varlıını kanıtlar.
  Kavak Kazası ise Canik Livasına balı olup sahile uzantısı olmayan tek kaza özelliini elinde tutar.
  Kavak merkezini oluturan Nefs-i Kavak ma Karkı köyü iki mahalleye sahip Müslüman bir yapıya
  sahiptir. En azından 1837 yılı itibariyle Kavak ve civar köyleri arasında hiçbir Hıristiyan köyüne dair veri
  olmaması ilgi çeker. O halde Kavak Kazası Türk ve slam kimliini sahil kazalarına oranla çok daha
  önceleri salama almı olmalıdır. Özellikle Çakallı yolu üzerinde yer alan Selçuklu dönemine ait
  Kervansaray bunun yerle yeksan olmu bir abidesi olarak yıllara inat varlıını sürdürmeye devam
  etmektedir. Kavak bölgesindeki ulus kimliinin 1865 Kafkas göçlerine kadar özünlüünü koruduunu
  iddia etmek yersiz olmayacaktır. Ancak 1837 yılındaki kayıtlarda Seyyid Ali Köyü muhtarı olan Çerkes
  olu Süleyman’ın varlıı münferit kitlelerin göçünü kanıtlar. Kavak köyleri arasında yer alan Kayı,
  Bayındır, Artuklu ve Tatar Musalu gibi köy adları bir kimlik deerlendirmesi olarak ele alınabilir. Yine
  de Kavak Kazası köy adlarında sıkça karımıza çıkan Aslanca ve Kara Aslan gibi bu yöreye ait olmayan
  bir canlıyı nitelendiren köy adları yöre sakinlerinin ya bu hayvana kafayı bozdukları ya da bu canlının
  egemen olduu sahalardan buraya gelen Türkler ya da Arapların olduu yönünde deerlendirilebilir.
  Özellikle Gulam Köyünde Badatlı olu Osman Efendinin imamlık yapması ve Azaklu köyündeki Arap
  olu Emrullah Efendi’nin imam olarak hizmet vermesi Badat yöresinden bir grubun Kavak kırsalını
  mesken tuttuu eklinde incelenebilir. Belki de bu Aslan takıntısı bu Irak corafyasından çok daha erken
  dönemlerde Kavak’a göç etmitir. Özellikle Kral lakaplı muhtarlarda belki sadece lakapta deil gerçekte
  de bilinmeyen bir tarihi kökeni ifade eder.
  Sonuç itibariyle deerlendirmeye çalıtıımız 1837 yılına ait defterdeki Canik Livası kaza ve köy
  adları yalnızca birer kelimeden ibarettir. Belki de deerlendirmelerimiz tamamen laf-ı güzaftır. Yine de
  bo oturup bo konumaktansa fikir üretmekten zarar gelmez düsturuyla gerek inanç, gerek kimlik ve
  gerekse göçebe-ehirli kültürüne ilikin bir takım verilerin deerlendirmesi yapılmaya çalıılmıtır. Aynı
  yer isimleri ve ahıs isimleri dikkate alınarak özellikle lakaplardan yola çıkılarak meslek grupları,
  göçmenler, kimlikler ve daha nice dil bilimsel aratırmalara veri kaydetmesi açısından ekte bu defterin
  Türkçe harf karakterlerine çevirisi eklenmitir.
  Bafra Kazası Mahalleleri (1837)
  Sıra No. Mahalle Adları Muhtar mam Kocabaı Kahyası
  1 Hacı Nabi ve Sofulu Muhtar-ı Evvel Ekmekçizen
  Mehmet
  Muhtar-ı Sani Cebel olu
  Hacı sa
  mam-ı evvel Nuri
  Efendi
  2 Cami-i Kebir Ahmet Efendi- Hacı Seydi
  Numan Efendi
  3 Küçük Hamam ve Müftü Akman ........- Sazar olu
  Mustafa
  Nazif Efendi
  4 Hacı aban ve Karkalı Yusuf olu Yusuf- Kara
  Ahmet olu brahim
  Mustafa Efendi
  5 Cilhane eyh olu smail- Güveci
  olu Seydi
  Geyikcizade Hafız
  Mehmet Efendi
  6 Debbahane Saruklu olu Ahmet Efendi-
  Hacı olu Mustafa
  Akcazade Salih
  Efendi
  7 Yaka ve shaklu eyh Mustafa- Hacı
  Mehmet
  Mensurzade
  Mehmet Efendi
  8 Rumiyan Dedek olu
  Madenci Vasil
  Kalyoncu olu
  Madenci
  Hırakim
  9 Ermeniyan Akob Hallac Yakup
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  178 M. Yavuz ERLER
  Bafra Kazası Köyleri(1837)
  Sıra No. Köy Adları Muhtar mam Kocabaı Kahyası
  1 Türkköy Aça mam olu Dursun- Nuh
  olu Deli Mehmet
  Mustafa Efendi
  2 Serdenlü ve Kara eyh Safracı olu Kara Hasan-
  Barutsuz olu Ali
  brahim Efendi
  3 Alpagut Öküz olu Sava Babucu olu
  Kirako
  4 Kuçular Uran olu brahim- Türkmen
  olu brahim
  Ahmet Efendi
  5 Virancık, Ekberli ile Elmacık
  ve Kozazı
  Hacı olu Mustafa- ahba olu
  Molla Hüseyin
  ... olu Mehmet
  Efendi
  6 Selam-ı Aleyk Haroa olu
  Yani
  Mihail
  7 Kaykusuz ve Kolaycılu Tekein olu Ömer- Ak olan
  Hasan
  Hüseyin Efendi
  8 ... Harifi ve Yaya Osman olu Kör Osman-
  Pir olu Mustafa
  Sinan olu
  brahim Efendi
  9 Gökçe Su Sarnik olu
  Aksidas
  Kostanti olu
  Nazari
  10 lyaslu ve Ganberlü ve Paa
  eyh
  Ali Hoca olu Mustafa- Behir
  olu Ali
  Hüseyin Efendi
  11 Börümce, Deirmen Özü ve
  Kulukhane
  Topal Hüseyin olu Hasan-
  Paça olu Hüseyin
  Hasan Efendi
  olu Mehmet
  Efendi
  12 Köprüciyan ve Gulamolu Gulam olu Halil-
  Kara Hüseyin olu Hasan
  Hoca olu
  Ahmet Efendi
  13 negazi Karaolan olu Mehmet- Cemil
  olu Mahmut
  Hüseyin Efendi
  14 Kelemkırı ve Garibah Kolaycı olu Mustafa -Put
  Osman
  Hacı olu Ali
  Efendi
  15 Kiraciyan ve Tatarlı ...... olu Hasan- Köle (Gülle?)
  olu Halil
  Mehmet Efendi
  16 Gökçe Aaç ve Gülderisi Mente olu Veli- Erzade
  Mehmet
  Kır olu Halil
  Efendi
  17 Yörgüç Eyüp Laz Uzunca olu Hacı Hasan- Fik
  olu Salih
  Musa Efendi
  18 Kara Burç Kavaklı olu Hacı Mehmet Hasan Efendi
  19 Demiek Ak Hüseyin olu Mehmet- Kel
  Mustafa olu Osman
  Salih Efendi
  20 Kelikler Kara Ahmet-Sinan olu
  Mustafa
  Mustafa Efendi
  21 Çulha Koca Recep olu Nasuh- Göd olu
  Ali
  Sucend olu
  Hüseyin Efendi
  22 negazi ve ... Zımmileri Kır Demirci olu
  Yani
  Delice olu
  Yani
  23 Müderris Gedii Yani .......... olu
  Yorgi
  24 Pelit Bükü Suhte olu brahim-Kendir olu
  Ali
  brahim Efendi
  25 Yiit Alan Bosdil olu Hasan- Sarı Osman
  olu Mustafa
  Civan olu
  Hüseyin Efendi
  26 Kolayverdi Kör Hüseyin olu Ahmet- Emir
  olu Ali
  Tir olu Ali
  Efendi
  27 Kolay Mustafa- Dursun olu Ahmet Mustafa Efendi
  28 Asarlı, Kolay Zımmileri Köykü olu
  Vasil
  Öksüz olu
  Mirnav
  29 Andır Tatar olu Mahmut-Mahmut
  olu Hasan
  Süleyman Efendi
  30 ... ...... olu brahim-
  Emir Mehmet olu Mustafa
  Uzun Ali olu
  Mehmet Efendi
  31 Kovanlık Tatar olu Ali-
  Tatar olu brahim
  Mustafa Efendi
  32 Kanluk Önü Sakızcı olu brahim-
  Hebel olu brahim
  .......... olu Eyüp
  Efendi
  33 Çal Köy Karagöz olu Himmet-
  ........ Mehmet
  Memi Efendi
  34 Mardar Karakoç olu Mahmut- Salih Efendi
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Dair Alternatif Bir Kaynak: Defter-i Liva-ı Canik (1837) 179
  Dede Mehmet
  35 Köseli Osman-Topal mam olu Hasan Kör olu Ahmet
  Efendi
  36 Ayazma Dalı olu SeydiÖmer
  olu Ömer
  Ömer Efendi
  37 Lengerli, Yılmazlı ile Yörük
  Alanı
  Deli brahim olu Mustafa-
  Molla Ali
  Ali Efendi
  38 Sürmeli Aslan olu
  Nikola
  ..... olu
  Yorgi
  39 Urmanos Yorgi Ekiz olu
  Panayut
  40 Kelik Karagöz Mehmet-
  Ak Mustafa
  Mehmet Efendi
  41 Doan Yuvası olu olu
  42 Darboaz Kara Kiraki Sava olu
  Dimid
  43 Kızakcı ..... olu Mehmet-
  Kara Mehmet
  Abdullah Efendi
  44 Kukıyan ve Geleric Kubat smail- Kör Mehmet olu
  Mustafa
  Emin Efendi
  45 Tokuz Aalıı ve Engiz
  Zımmileri
  Gürcü olu
  ..........
  Mukaddisi
  Anasdas
  46 Canikli Yurdu ve Tekincik Miri olu Yani Kel Bira
  olu Yani
  47 El Alan Abdi olu brahim-
  Mahmut olu Molla Hüseyin
  Mustafa Efendi
  48 Kayalu ve Kablancık Tanil olu Ömer-
  Kara Ahmet olu Ahmet
  smail Efendi
  49 Çiftlik Dede olu Halil-
  Gülce olu Hasan
  Abdurrahman
  Efendi
  50 Korundar Alancık Memi olu Mustafa-
  Bace olu Abdi
  Hacı olu Ali
  Efendi
  51 Yel Alan Cir olu Ali-
  Demirci olu Kara Hasan
  Mehmet Efendi
  52 Caud Suhter olu- Hacı olu Hüseyin Ali Efendi
  53 Deve Alanı Mustafa-Hacı Hasan Hacı Hüseyin
  Efendi
  54 Alan Kara brahim olu brahim-
  Ayvaz olu Osman
  Hüseyin Efendi
  55 Hüccetlü Hasan- Mustafa Ömer Efendi
  56 Koz Alan Yera olu
  Nikola
  Yera Yorgi
  57 Erik Bükü Hacı olu Mehmet- Abdullah Ömer Efendi
  58 Boyalu ve Çelik Alan ...... Ali olu Mehmet-
  Molla Bekir
  Uruç olu
  Hüseyin Efendi
  59 Sarbuse Kara Ali olu Mustafa-
  Kara Ali olu Osman
  Ömer Efendi
  60 ıklık Güce olu Vasil Lazari olı
  Yani
  61 Yayla ve Köse Kahya ve
  Stefan ve Kara Vasil olu
  Beklü olu
  Dimid
  Arab olu
  Abram
  62 Sarmaık ve Tekye Kavaklu Osman-
  Uzun olu Mahmut
  Hüseyin Efendi
  63 Gazi Beklü Cud olu Ali-
  Sandık olu Mehmet
  Ahmet Efendi
  64 Ak Tekke ve Martı Kala ükür olu Mustafa-
  Tomal olu Mustafa
  Hacı Ahmet
  Efendi
  65 Hoca Hüseyin sa olu Mustafa-
  Dirik Kel Hasan
  Osman Efendi
  66 eyh Ula ve Torun olu ve
  Tecir Beklü
  Hamza olu Ali-
  Odabaı olu Süleyman
  Hacı Hasan
  Efendi
  67 Fidelya Kostanti olu
  Behri
  Dokuz olu
  Hıralanbu
  68 Kıran ve Karaca Börk nce Mehmet olu Mehmet-
  nce Mehmet olu Hamza
  Kara Ahmet olu
  Molla Abdullah
  69 Kirte Deli Hasan-
  Kaba Sakal Hasan
  Süleyman Efendi
  70 ... ve eyh Uran Bacaksız olu Süleyman-
  Mustafa
  nce zade
  Mehmet Efendi
  71 Çıkrıkçı Ahristo ve Kurt Zibal- Kurt olu Eyüp Mehmet Efendi
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  180 M. Yavuz ERLER
  Olan
  72 Tasköy Çalık olu Halil- Hatip olu
  smail
  Mehmet Efendi
  73 Kuyu Altı Çakır olu Yani ...... Banayut
  74 Kostanti oulları Eplipe Nikola
  75 Tekke Zımmileri ....... olu Lefter ....... lya
  76 ... ve Osman Beylü nce Panayut
  olu Koda
  Tumak olu
  Kiraki
  77 Hacılar Kürtler ile Kıla Numan olu SeydiÇil
  Hasan
  Hafız smail
  Efendi
  78 n Özü mam olu Mehmet-
  Arap olu Ali
  Osman Efendi
  79 Aca Alan ..... olu Yorgi Lazari olu
  Kostanti
  80 Tutmaah Lefter Kara Papas
  olu Panayut
  81 Baraltı Todik Türüd olu
  Bavli
  82 Asma Çam Kalaycı olu
  Yorgi
  Sava olu
  Vasil
  83 Kirazlu Tumak olu
  Aleksan
  Stefan olu
  Yorgi
  84 Kabaçukur, Ot Kayası ile
  Kuçular
  Çolak Yani
  Yani olu
  Yera
  85 Sofu Çukuru Kucanın Yorgi Kürd olu
  Yorgi
  86 Pire Yurdu Çavu olu Hıro Panayut
  87 Doyran ve Hibillü Himmet olu Ali- Aya olu
  Ali
  Ömer olu
  Osman Efendi
  88 Gökçe Boaz Sivillü Hüseyin-
  Müezzin olu Ali
  smail Efendi
  89 Bedi ve eyhler Deli Salih- Sarı Ahmet olu
  Mehmet
  Süleyman Efendi
  90 Ak Gönü Çakır Suhte olu Ahmet- Kel
  Osman olu Mehmet
  Hüseyin Efendi
  91 Yenice ve Kara Bayraktar
  olu ve Yukarı Elma
  Kürt Ömer olu Feyzullah-
  Urbacı olu Hasan
  Ali Efendi
  92 Takelik ve Sincar Tonkal olu Salih- Kara
  brahim olu smail
  Mehmet Efendi
  93 Göçkün Hatip olu Mehmet-
  Memi olu Mustafa
  Mehmet Efendi
  94 Zeytun Halak olu Mehmet-
  Kara aban olu Ömer
  Hacı Hüseyin
  Efendi
  95 Kara Haylu Taçı olu Bedri Topuz olu
  Dimit
  96 Çıtırlık Dimid Kalaycıolu
  Dimid
  97 Toylu Deli Mehmet-
  Eyüp olu Hacı Bekir
  Kayık olu
  Mehmet Efendi
  98 Oyma Bahi Dingil olu Nasuh-
  Mehmet olu Nasuh
  Hüseyin Efendi
  99 Sakar nek Müezzin olu Hasan-
  Hotman olu Hüseyin
  Kabail olu
  Hüseyin Efendi
  100 Kızlak Himmet- Çakır olu Hasan Ali Efendi
  101 Münecab Debil olu MehmetÇulha
  olu Ahmet
  Ahmet Efendi
  102 Yukarı Isırganlu Kimba olu lyas-
  Co olu Süleyman
  Himmet Efendi
  103 Aaı Isırganlu Hatip olu lyas-
  Yani olu Ali
  Veli Efendi
  104 Filik Kızılca olu Hasan-
  ....... olu Hasan
  Hatip olu Ali
  Efendi
  105 Gökçe Aaç Dursun olu Ali-
  Tanil olu Mehmet
  Hıdır Efendi
  106 Terskırık Toklu olu Mehmet-
  Battal olu Mehmet
  Veli Efendi
  107 Ali Dede Yutası Ali Dede Olu Mustafa-
  Müezin olu Hüseyin
  Ömer olu
  Hüseyin Efendi
  108 Tepe Yutası ....... olu Ali- Yörgüç olu
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Dair Alternatif Bir Kaynak: Defter-i Liva-ı Canik (1837) 181
  Kurt Hasan olu Hasan Himmet Efendi
  109 Viran ve Kabaklu ... olu Mehmet-
  Kara Mustafa olu Ali
  Topal mam olu
  Mustafa Efendi
  110 nderesi ve ... Kakül olu Sava Yapulcu olu
  Kirkor
  BAFRA KAZASINA BALI ALAÇAM KAZASI KÖYLER (1837)
  Sıra
  Nr.
  Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Nefs-i Alaçam Uzun olu
  Panayut
  Uzun olu Lazari
  2 Yukarı Malkoç Çuhurcu olu Ali-
  lyas olu Hüseyin
  Kocaba olu
  Hüseyin Efendi
  3 Alamet Molla Hüseyin-Umur
  olu Ramazan
  Çürük olu Mustafa
  Efendi
  4 Vicekler Hasan olu Ali-Divane
  olu Abdullah
  Göncü olu Ali
  Efendi
  5 Youn Belid ve Pesmurcu Deresi Eyüp olu Süleyman-
  Halil olu Hüseyin
  Ali Efendi
  6 Aaı Malkoç Dervi olu Ali-
  Aslan olu Osman
  Veli Efendi
  7 Kabalu ... olu Osman-
  Güdel olu slam
  Süleyman Efendi
  8 Demirci Köy, Kaluk ve Kara Çukur Hasan- Ahmerci olu
  Ali
  Hasan Efendi
  9 Kozköy ve ... Osman olu Mehmet-
  Mırık Mehmet
  Ali Efendi
  10 Nefs-i Alaçam slamları ve
  Gelemen
  ...... olu Ali- ......
  Bacak olu Mustafa
  Ali Efendi
  SAMSUN KAZASI (1837)
  Sıra Nr. Mahalle Adı Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Said Bey Uzun Halil olu Ahmet-
  Müezin Hacı Hüseyin Efendi
  El hac Mehmet Emin Efendi
  2 Hançerli Ali Efendi-Terzi Ahmet Ahmet Reit Efendi
  3 Bazar Hafız smail-Nalband Ali Osman Efendi
  4 Cami-i Kebir Hatip Mehmet-Abdulmuttalip Ahmet Efendi
  5 Mekre Hacı Mehmet Efendi-Durmu
  Ali
  Ali Efendi
  6 Hacı Hatun ile çkale Kavaklu Halil Mehmet Efendi
  SAMSUN KAZASI KÖYLER (1837)
  Sıra nr. Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Kayı Kurt olu Ali-
  Himmet olu Ali
  Süleyman Efendi
  2 Da Köyü Ali Koca olu Hüseyin Molla Mustafa
  3 Aladun Said olu Salih smail Efendi
  4 Dereköy, Türkmenler,
  Cırlabuk
  Kara Mustafa-Seydi olu Osman Molla Mehmet
  5 Kara Koyun, Canikli ......- Bekir olu Himmet Molla Ahmet
  6 Aksular Memi olu Osman Molla Mustafa
  7 Çakırlar, Bozmellü ve
  Karaköy
  Tunha Mehmet-Battal Mustafa
  Molla Hüseyin
  8 Çivril ve Kabaklu Kara Mustafa-Kakar olu Ali Mehmet Efendi
  9 Badırlı Kör Osman Molla Mehmet
  10 Dereler ve Acıbükü Kibal olu Ali-Kel Ali olu Ali Molla Halil
  11 Uzgur, Kuculu ve
  Kıran
  Kara Ömer-mam olu Hüseyin Molla Hüseyin
  12 Koymat ve Ma lyas Koca Mustafa-Çökmet Salih Molla brahim
  13 Nemlus ve Ahulu Topal Mehmet-Küçük olu Mustafa Yusuf Efendi
  14 Ak Alan Çukadar olu Mehmet-Cila olu
  Hasan
  Mehmet Efendi
  15 Köseli Ömer Bee olu Mehmet Salih Efendi
  16 Ekrat Taifeleri Kürt Halil-Çakır Ali olu Mehmet Molla Mehmet
  17 Çardak Kirii Kara Kavuk
  olu Panayut
  Yera
  18 Demirci Suyu Todor Koda
  19 Kızıl Olak Gavril Ektir olu
  Panayut
  20 Karagöl Kirkor olu Cıdagık olu
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  182 M. Yavuz ERLER
  Kostanti Borife
  21 Düzköy Papaz Kostanti Kuyustur
  olu Yoriha
  22 Beklik Papaz stavri Kirkor olu
  Stefan
  23 Kızıl Göl Demirci olu
  Pavli
  Bakırcı olu
  Vasil
  24 Gürgen Pınarı ve Kuru
  Gökçe
  Semerci olu
  Yorifa
  Yani olu
  Stefan
  25 Kabakönü Kalpak olu
  Yani
  Yorika
  26 Boylan Kalbuz olu
  Kostanti
  Sandalcı
  olu Dimid
  27 Kadıköy Stefan Kiraz olu
  Sava
  28 Ada Reayaları .......... Nikola Papaz olu
  Yani
  29 Göl Yalaı ve Saib
  Reayaları
  Papaz Pur
  Todor
  30 Serniç Bunarı ........... Sava Adem olu
  Yani
  31 Döer Bei ve Ali Bey Kosta Ekici olu
  Yur (Pur)
  32 Çınarlu Papaz Tudor Dertli olu
  Andreya
  Samsun Kazasına Balı Kayı Madeni Oymaı Reayaları (1837)
  Sıra Nr. Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Oran Papaz olu Panayut Kocabıyık olu Nazari
  2 Döerisi ile Asaraaç Kalaycı olu ....... Kiraki Kıran olu .....
  3 Sarı Bıyık ve Hayat
  Deresi
  Koca Kavur olu Stefor Kara Sava
  4 Kara Berçin ........ Eksendi ..... Kostanti
  5 Yarmalu Batak ve
  Haydar
  lya olu Yor Sırtı Siyah olu Nikola
  6 Çınar Aılı ........ Nikola Kiraki olu Efesdos
  7 Bacan ....... Mihail Dürzü olu Nikola
  8 Çekenek ........ Vartemyos Babul olu Yor
  9 Sinme Ta aban olu Hıralanbu Banayut olu Yor
  10 Ökse Oymaı Papaz olu .......... lya Sefer olu Nikola
  11 Ömer Gölü Tınas olu Sava Bayram olu Bedri
  12 Samruk ve Çelik Alan Papaz olu Hıralamabu Çakır olu Kiraki
  13 Çal Tınas olu Sava ........ Lefter
  14 Çırakman ...... lya Bolos olu Hıralanbu
  15 Ali Bey ve Gökçe Pınar Kömürcü olu Hıralanbu Andon olu Sava
  16 Andırya Mahallesi Gavril olu Nazari ....... Aleksi
  17 Kuruçu olu ve Pelit
  olu Oymaı
  Kürklü Panayut Fetvacı Apostol
  18 Cenker Bolatcı olu Panayut Polatcı olu Tınas
  19 Arucak Sava olu Dimidri Kalaycı olu Hıro
  20 Yunbat Çolak olu Lefter Öksüz Panayut
  21 Sarı Yurt Buz olu Yani Palancı olu Lazar
  22 Babasan Kocabıyık Pur Yanak Dimidri
  23 Kiriclü Pur olu Yani Esbir olu Abram
  24 Kıla Makarisi manet Makarisi Yorgi
  25 Gökçe Cebr olan Yani Tudor olu Sava
  26 Yayla Kirii Oliferos Yuri
  ARIM KAZASI (1837)
  Sıra Nr. Mahalle Adı Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Çay Emir olu Hacı MehmetÇelebi
  Molla Mehmet
  Hafız Süleyman Efendi
  2 Orta Hasan Kadıolu Hacı
  Mehmet- Hacı Mustafa
  Hafız Ahmet
  ARIM KAZASI KÖYLER (1837)
  Sıra Nr. Köy Adı Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Demircilü Hacı Salih-Hacı brahim Mustafa Efendi
  2 Acıklu ile Sazlı Yener Efendi olu
  Abdullah- Tahir
  Hacı Yakup Efendi
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Dair Alternatif Bir Kaynak: Defter-i Liva-ı Canik (1837) 183
  3 Oklular ile Uzunlu Hacı Hasan-Hacı Mehmet
  olu
  Said Efendi
  4 Aaçlar ile Soluca Ömer- Osman Abdulrahman Efendi
  5 Ömerli ile Tatarlu Hasan- Abdurrahman Mustafa Efendi
  6 Kudoanlu ile Camilü Aık Ömer olu Salih
  aban Çelebi olu Emin
  Mustafa Efendi
  7 Küplüye ile Çerçiler Halid (?) olu Mustafa
  Hızır olu Ali
  Mustafa Efendi
  8 Bakraclu ile Sadıklu Köstüllü Olu Süleyman-
  Ciz olu Ahmed
  Hacı Mustafa Efendi
  9 Hassa Bahçe Hacı Mente olu Ali-
  Kiliolu Mustafa
  Mehmet Efendi
  10 Halvaçlı ile Mahmudlu Nuri- Hacı Hüseyin Molla Hüseyin olu
  Hasan
  11 Tokurlular Hacı Ahmed olu
  brahim- Eyüp olu
  Mehmet
  Hasan Efendi
  12 Yamanlu ile Kuculu Emrullah olu dris- Sarı
  Ali olu Hacı
  Emir Vaaz olu
  Ahmed Efendi
  13 Ali Beklüler 1.Hacı sa olu Mehmet
  2.Dervi
  Hacı olu Mustafa
  Efendi
  14 Ak Kuzulu Hızır olu Hacı Ali- Hacı
  Abdullah
  Osman Efendi
  15 eyh Habil ile Kırtik Basil olu Abdullah-
  Salih olu smail
  Mustafa Efendi olu
  Mustafa Efendi
  16 Körtuna ile Kabalu Molla Mehmet olu Molla
  Hüseyin- Molla Mehmet
  olu brahim
  Yusuf olu Halil
  Efendi
  17 Hacı Beklü Abadız- smail olu
  Hüseyin
  Hacı Hüseyin Efendi
  18 Kumarlı ile Kabdan Sırça olu Salih- Dertlü
  olu Mehmet
  Salih Efendi
  19 Yavillü ile Köseli Himmet olu brahim-
  Sikke olu Halil
  Hatip Ali Efendi
  20 Seyfliler ile Tabuluca nce Mehmet olu Hasan-
  aban
  Süleyman Efendi
  21 Hacı Musalular Recep olu Ahmet- Ali
  Osman
  Abdullah Hoca olu
  Bekir Efendi
  22 Ustacalu ile Mahra Kudi Mehmet olu
  Mehmet-Muhak olu
  Yusuf
  Recep Efendi
  23 Hacılu Hacı Recep olu Ahmet-
  Hacı Recep olu Mehmet
  Mustafa Efendi
  24 Anlu ile Karacalu Hatip olu Mehmet-Hasan
  olu brahim
  Hatip olu Ali Efendi
  25 Menalu ile Tanihatlu Akgöz olu Ahmet-Sarı
  Mustafa
  Kethüda olu Ahmet
  Efendi
  26 Cacil ile Uluköy Muhsin olu Salih Hacı brahim ou
  Mehmet Efendi
  27 Celme Müftü olu Mehmet-Uzun
  olu Hüseyin
  smail olu Mehmet
  Efendi
  28 Biha ile Demirlü Ahmet olu Mehmet-
  Cansız olu Mehmet
  Hatib Mehmet Efendi
  29 Muslibu ile Sarmısak Çerkes olu Salih-
  Kahraman olu Emin
  Mehmet Efendi
  30 Ordu Hacı olu Mehmet-
  Süleyman olu Ali
  Mehmet Efendi
  31 nil Laz olu Mehmet Mehmet Efendi
  32 Zoar Merzifonlu olu Mehmet Kadı olu Salih Efendi
  33 Alan ile Karacaviran (Tokatlı) Kadı Bekir ol Mustafa Hacı Yusuf Efendi
  34 Düz Yaykıl Viregen ile
  Ayazma
  Ahmet olu Ali Hasan Efendi
  35 Yaykınlar ile Kocalar Salih olu Ali- Sarı Salih
  olu Ahmet
  Hatip Ali Efendi
  ARIM KAZASINA BALI ÖKSE KAZASI KÖYLER (1837)
  Sıra Nr. Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Sarıcalu Kadıolu Ali Efendi,
  Alinekolu Mehmed
  Kadızade Mehmet Efendi
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  184 M. Yavuz ERLER
  2 Sungurlu ile Kiraz Bucaı Mehmetolu Ahmet,
  Aktımarlıolu Salih
  brahim Efendi
  3 Manamut ile Köseli Sarac Mehmed Hasan Efendi
  4 Arablu ile Durkutlu Fakikolu Mustafa,
  Bostalolu Süleyman
  Fakiyezade Mehmed
  Efendi
  5 Tekincik ile Ramazan Çakır Ali olu Hasan Osman Efendi olu
  Mustafa Efendi
  6 Semail ile Karacalu (Kıraclu) Muzudiolu Numan,
  Hacı Mehmed olu
  Ahmed
  Hacı Ahmed olu
  Mustafa Efendi
  7 çlü ile Kara Bakçe Hacı brahim Efendi
  olu Mustafa Efendi,
  Hasan
  smail Efendi
  8 Irmak Sırıı ile Caraf Halil Ahmet Efendi
  9 Datimur ile Kullu Hacı Ali, Bekirolu
  Mehmed
  brahim Efendi
  10 Kethüdalı Ali olu Hasan Ömer Efendi
  11 Kara Olan ile Hamzalı Mehmed, Paaolu
  brahim
  Hızırolu Mehmed
  Efendi
  12 Çınarlık ile Balahor Mirik Halil olu
  Mehmed
  Uyuzolu Abdullah
  Efendi
  13 Katır Azı ile Ekreclü Hacı Bekir,
  Abdulrahman olu
  Mehmed
  Osman Efendi
  14 Tekfur Meydanı ile Kuhane Molla Süleyman Ali Efendi
  15 Sarmısak Deirmenci olu
  Ahmed
  Mehmed Efendi
  16 Güdedi (Gödedi) Kökçü olu Hasan Salih Efendi
  17 Büyüklü Kara Salih, Kara
  Mustafa olu
  Tonya olu Hatib
  Mehmed Efendi
  18 Baliclü ile Hacı Danimenlü Dulcuolu Mustafa,
  Emir Ali olu Mehmed
  Halil Efendi
  19 Ahalu Pir olu Mustafa Bucakolu brahim
  20 Gümen ile Yenice ve Saraclu Kuru Mehmed olu
  Mehmed, Hafız olu
  Ali
  Hatip Ahmed Efendi
  21 Auklu ile Kara Muslu Kara Mehmed, Baolu
  Abdurrahman
  Mustafa Efendi
  22 eyh Güvan ile Bayramlu Oflu Ömer, Boran olu
  Ahmed
  Abdulkerim Efendi
  ARIM KAZASINA BALI AYVACIK KAZASI (1837)
  Sıra Nr. Mahalle Adı Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Çaramba
  Köprübaı (Ermeniyan)
  Madkisi Simeon, Münzik
  2 Rum Köprübaı Kamber olu
  Banika
  Yuri
  ARIM KAZASINA BALI AYVACIK KAZASI KÖYLER (1837)
  Sıra Nr. Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Civar Abdulcelil olu Hasan,
  Emir Ahmed olu Ahmed
  Mustafa Efendi
  2 Boyacılu ile Kurd Ahmetli Hacı Turuni Ahmed,
  Abdulrahman olu
  Mehmed
  Hatib olu Abdullah
  Efendi
  3 Kökçeli ile Kumköy Odabaı olu Hasan,
  Abidin
  Mehmed Efendi
  4 Beg Yenicesi Kayıkçı olu Ali,
  Aık Ömer olu Mehmed
  Salih Efendi
  5 Eri Kum Koca Ali, Biddedli olu
  Ahmed
  Hüseyin Efendi
  6 Nefs-i Ayvacık ile Yukarı
  Yenice
  brahim Aanın olu
  Mehmed
  Ali Efendi
  7 Soku Alan ile Kise Alan Ali, Sarı Köse olu
  brahim
  Ahmed Efendi
  8 Çökeklü Molla Hüseyin olu
  Osman
  Ali Efendi
  9 Hisarcık Kul Osman, Hasan Ali Efendi
  10 Ömerlü Koca Hüseyin Ali Efendi
  11 Muhacirin-i Çerakese brahim Hacı Davud Efendi
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Dair Alternatif Bir Kaynak: Defter-i Liva-ı Canik (1837) 185
  12 Ayvacık Kazası ile Tekincek
  Köyünde bulunan Ekrad
  (Kürt) Taifeleri
  Hasan, Tahir Mehmed Efendi
  13 Kasbar olu Oymaı Kasbar olu Mustafa,
  Alemdar olu Mehmed
  Abdullah Efendi
  14 Derbend Oymaı ile Tütüncü
  olu
  Osman, Tütüncü olu
  Hüseyin
  Humiz olu Mustafa
  15 Deli Hüseyin olu Oymaı Mehmed, brahim Mustafa Efendi
  16 Hacı smail olu Oymaı Hacı smail olu
  Mehmed,
  Hacı smail olu Durmu
  Efendi olu Halil
  Efendi
  17 Kutlu Deresi ile Dikicik Halil Efendi,
  Kara Bela olu Mehmed
  Ali Efendi
  18 Cin mam olu Oymaı Cin mam olu Hasan,
  Karında Mustafa
  Mehmed Efendi
  19 Kayıkçı olu Oymaı Kayıkçı olu Hasan, Koca
  Ali
  Ali Efendi
  20 Mahmut Aa Oymaı Mahmud Aa, Karındaı
  olu Ali
  Hasan Efendi
  21 ehbaz olu Oymaı Halil olu Osman, Ahmed
  olu Ali
  Osman Efendi
  22 Kadıkirii Oymaı Beyazıd olu Ali,
  Kara Dayı olu Mehmed
  Mehmed Efendi
  23 Musa Bölükbaı Oymaı Musa Bölükbaı olu
  Ahmed, Karındaı
  Mustafa
  Halil Efendi
  24 Keskin olu Oymaı Keskin olu Osman,
  Karındaı smail
  Halil Efendi
  25 Tosun (Tuna) Oymaı Tosun olu Halil,
  Karındaı Mehmed
  brahim Efendi
  26 til Baı Bayrakdar olu Mehmed,
  Bolad olu Mustafa
  brahim Efendi
  27 Töngel ve Terice brahim olu Mehmed,
  Alemdar Ömer
  Ali Efendi
  28 Kedereli Oymaı Reayaları Kedereli olu
  Arakil Muhdisi
  Muhdisi
  Mavril
  29 Gökçeköy Usta olu ile
  Çakmak Oymakları Reayaları
  Avaik Kalos
  30 Usta olu Oymaı Usta olu
  Ohannes
  Ekil
  31 Kalyoncu olu Oymaı Kalyoncu olu
  Ohannes
  ehak (?)
  32 Sungurd olu Oymaı Sungurd olu
  Mudisi Matos
  Karabina
  33 Milaslı Oymaı Milaslı olu
  ehak (?)
  Artin
  34 Bolad olu Oymaı Bolad olu
  Muhdisi Devid
  Artin
  35 Kadı Kirii Aca olu Serkis Artin
  36 Keskin olu Oymaı Karagöz olu
  Kazir
  ehak
  37 Kockan olu Oymaı Kockan olu
  Kalos
  Kalos
  38 Ordu Baı ile nil Baı Ziyil olu
  Karabet
  Terzi olu
  Okista (?)
  39 Sinme Ta Oymaı Burdam olu
  Yani
  Brakova
  40 Kökyar olu Oymaı Yani Sava
  41 Ordu Baı Rum Taifesi Stefan olu Bavli Kiraki
  42 Tankarlı Efrire Afisdas
  43 Karamuk Yakoy Hralanbu
  44 Derbend ve Semail Sivasluları
  (Taife-i slam)
  Ahmed Kethuda, Usta
  Hüseyin
  -
  45 Demirli ile Kabalı Sivaslıları Bardakçı olu Hasan,
  Usta Aliani olu Hüseyin
  Bekir Efendi
  TERME KAZASI KÖYLER (1837)
  Sıra Nr. Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Fakir Ali ile Dut Bacaı Molla Mehmed,
  Osman
  Mustafa Efendi
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  186 M. Yavuz ERLER
  2 Yukarı Köy Bucaı Mustafa Osman Efendi
  3 Koyunlu Feyzullah Ali Efendi
  4 Bekdi aban brahim Efendi
  5 Eynesillü Ömer, Mustafa Ali Efendi
  6 man Alimi Memi Ali Efendi
  7 Karabakçe Ahmed Salih Efendi
  8 Aaı Korfu Lütfullah, Salih Mehmed Efendi
  9 Aaı Köy Bucaı Ali Mehmed Efendi
  10 Fenik ile Bazıköy Mahmud, Mustafa Ali Efendi
  11 Elma Köy Ömer, Mehmed Osman Efendi
  12 Kilidi ile Asa uaib Molla Hasan, Ali Ali Efendi
  13 Yallu Mustafa, Feyzullah Mehmed Efendi
  14 Kuçulu ile Cadır Akköy Hacı Bekda, dris Ahmed Efendi
  15 Tapınar Meruk ile Ekrecilü Ali, Bekir Abdullah Efendi
  16 Ahalu ile Aliar Ahmed, Hüseyin Mehmed Efendi
  17 Kayırlu brahim brahim Efendi
  18 Karacaköy Hasan Osman Efendi
  19 Zelihalı ile Dandırlı Kara Ali, Ali Ali Efendi
  20 Bakraçlu Hasan Hasan Efendi
  21 Süleymanlu ile Emir Yusuf ve
  Kır Kahraman
  Mehmed, Ali Ahmed Efendi
  22 Murad uayib ile shazlı ve
  Mahruclu ve Dadıralı
  Mustafa, Ali Aziz Efendi
  23 Korkucak Ali, Mustafa Ahmed Efendi
  24 Yukarı Korfu Hüseyin, Salih Hacı Hüseyin
  Efendi
  25 Aaı Kıraclu ile Yukarı
  Kıraclu
  Feyzullah, Mehmed Ahmed Efendi
  26 Kara Mahmud Mehmed Mehmed Efendi
  27 Geçmi smail, Ali Mehmed Efendi
  TERME KAZASINA BALI AKÇAY KAZASI KÖYLER (1837)
  SıraNr. Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Sakarlu Osman, Hasan Mustafa Efendi
  2 Avcı Molla Ali smail Efendi
  3 Üsketü Mehmed, Ali Mehmed Efendi
  4 Hüseyin Mescidi brahim Hacı Ramazan Efendi
  5 Koçan Salih Receb Efendi
  6 Bazlamac Mustafa, Mehmed Mehmed Efendi
  7 Uzunlu brahim Ahmed Efendi
  8 nebeklü Ali Osman Bekir Efendi
  9 Sarayköy ile Kızılcalı smail-Durmu Mehmed Efendi
  10 Doan Avcı aban-Emrullah Emrullah Efendi
  11 negazi Mehmed Yusuf Efendi
  12 Nefs-i Akçay ile Cellad Sadullah-Abdullah Mehmed Efendi
  13 Havliye Molla Halil Mustafa Efendi
  14 Kıla ile Kozköy ve Kalfalı Mehmed-brahim Ali Efendi
  15 Kıraclu Molla Salih-Mehmed Mustafa Efendi
  16 Emir Hac ile Karaman Hüseyin-Ali Salih Efendi
  17 Sarı Hasan ile Eblak (lan) ve
  Gökçeli
  Hasan-Hasan Molla Hamza
  18 eyhlü ile ehabeddin Molla Ömer-Molla
  Hasan
  Abdurrahman Efendi
  19 Yuain ile Tekincek Ahmed-Mehmed Musa Efendi
  20 Hüma Mehmed-Hasan Ali Efendi
  21 Kürekös brahim-Mehmed Ali Efendi
  22 Celavurd brahim-Salih Mehmed Efendi
  23 Yeil ile Kızılot Hüseyin-Mehmed Veli Efendi
  24 Karahanlu ile Dibeklü Nurullah-Molla
  Hüseyin
  Musa Efendi
  25 Uyuzlu ile Dibecik Molla Ömer-Yunus Osman Efendi
  26 Gıbtiyan Seyfi Molla Hasan
  27 Ekrat (Kürt) Taifeleri Hacı Hüseyin-Hasan Hacı Ali
  28 Esad ve Töngellü Bel
  Kociyeleri
  Hasan-brahim Molla Durmu
  29 Mesihid Köy Kociyeleri Mehmed-Mustafa Molla Ahmed
  30 Kocamanbaı Reayaları Ohannes
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Dair Alternatif Bir Kaynak: Defter-i Liva-ı Canik (1837) 187
  ÜNYE KAZASI (1837)
  Sıra Nr. Mahalle Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Çömlekçi ve Burunucu Molla Resul Mehmed Efendi
  2 Orta Abdullah Mustafa Efendi
  3 Çamurlu Süleyman Sadık Efendi
  4 Kale Deresi Mehmed Efendi Hacı smail Efendi
  5 Zimmiyan Sivri olu Simidi
  (?)
  Deko
  6 Taife-i Ermeniyan Muhdisi Karabet
  ÜNYE KAZASI KÖYLER (1837)
  Sıra Nr. Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Yavi Abdullah Ali Efendi
  2 Zeynik ve Göbi Mustafa Mehmed Efendi
  3 Korta Mehmed Ali Efendi
  4 Acirli (ncirli?) Mustafa Mustafa Efendi
  5 Seylan Ali Ahmed Efendi
  6 Kala Hasan Osman
  7 Göçebe Reaya Arakil
  ÜNYE KAZASINA BALI EFRAZ (FRAZ?) KAZASI KÖYLER (1837)
  Sıra Nr. Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Çatak Sarı Mustafa Süleyman Efendi
  2 Körte Deresi Gani olu Mehmed Hasan Efendi
  3 Göced Ömer Efendi olu
  Mehmed
  Arif Efendi
  4 Celadır brahim Mehmed Nadi
  Efendi
  5 Manastır Cüdek olu Osman Mustafa Efendi
  6 Yeniceli ile Kocaman ve
  Laleli
  Yunus Hasan Efendi
  7 Kurtluca Kara Mehmed olu
  Bekda
  Mehmed Efendi
  8 Kinar Bınar Topal olu Mehmed Hüseyin Efendi
  9 Kiraz Tepesinde
  Göçebe Reaya
  lya
  10 Üç Bınar
  Göçebe Reaya
  Avannes
  11 Göçebe sak ve Bogün Oluk Camyari olu Hıdır
  ÜNYE KAZASINA BALI FENARS KAZASI KÖYLER (1837)
  Sıra Nr. Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Kilas Kara Ahmed olu
  Ahmed
  Hasan Efendi
  2 Goraz Osman olu
  Mehmed
  Mehmed Efendi
  3 Genehor Çavi olu Hasan Mehmed Efendi
  4 Sırma ve çeri Bükü Mehmed Mehmed Efendi
  5 Nureddin Kabusuz olu
  Hüseyin
  Osman Efendi
  6 Kızılca Kise ile Yaisan
  Dizdar ve Yaycı
  Selim Alisi olu
  Mehmed
  Hüseyin Efendi
  7 Sofu Kara Halim Ataullah Efendi
  8 Çukur Kabucu olu Ali Ahmed Efendi
  9 Koruklu Abdi
  10 Göçebe Baltalu Yatak ve
  Cınkırt
  Hıdır
  11 Kara Aaç Tepesi Veli
  12 Göçebe Reaya Kayık olu Artin
  ÜNYE KAZASINA BALI CÖRE KAZASI KÖYLER (1837)
  Sıra Nr. Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Nefs-i Çörei ve Kızılca Kise Cebeci olu smail Osman Efendi
  2 Cözlü ve Ke Köse Ömer olu
  Mehmed-Çolak
  olu Mustafa
  -
  3 Sarı Halil ve Gülceiz Mehmed Osman Efendi
  4 Kadılar Molla Osman -
  5 Kartil Ali Kadı olu Osman
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  188 M. Yavuz ERLER
  Efendi
  6 Ünye Kazalarında
  Taife-i Ekrad (Kürt)
  Ömer -
  ÜNYE KAZASINA BALI CEVZDERES (CÖZDERES?) KAZASI KÖYLER (1837)
  Sıra Nr. Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Derefte Mehmed Ahmed Efendi
  2 Urmalu Ahmed smail Efendi
  3 Saraycık Ali Mehmed Efendi
  4 Kuçalu Ali Mehmed Efendi
  5 Uncalı Halil -
  6 Denizbükü ile Sehriban ve
  Kutoan
  Ali Ali Efendi
  7 Lahana Mehmed Hüseyin Efendi
  8 Taflancık Osman Mustafa Efendi
  9 Güdeclü Ali Mehmed Efendi
  10 Reaya Göçebe-i Balık Karabet
  FATSA KAZASI KÖYLER (1837)
  Sıra Nr. Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Evkaf ile Kolbar Kalafat olu
  Mustafa-Hasan
  olu Mustafa
  Suamiz olu
  brahim Efendi
  2 Aaı Tepeköy ile Yukarı
  Tepeköy
  Nuslu olu Ali-Faki
  olu Ali
  Mehmed Efendi
  olu Hüseyin
  Efendi
  3 Kökez ile Gün Ali ve regün Tonba olu
  Fahrihan-Ali Usta
  olu brahim
  Hatip brahim
  Efendi olu smail
  Efendi
  4 Döenlik ile Yenice Kebir ve
  Bihiye Sıır
  Musa Kadı olu Ali
  Efendi- Süleyman
  olu Yusuf
  Hatip Halil Efendi
  olu Dursun Efendi
  5 Yukarı Çaltımar, Aaı
  Çaltımar, Cacıla ve Hızır
  Beyli
  Hızır Sibahi olu
  Hasan-Receb olu
  Osman
  Hatib Ali Efendi
  olu Hasan Efendi
  6 Mir ah Bükü Kudi Ali olu
  Fahrihan-Pizeki
  olu Osman
  Müftü Ali Efendi
  zade smail Efendi
  7 Yassı Ta ile Geçdik Bostancı olu
  Mustafa-mam olu
  Ali
  Mehmed Efendi
  olu Hatip Mehmed
  Efendi
  8 Göller ile Mukdala ve Kulak Zor olu Ahmed-
  Zor olu brahim
  Bayram Efendi olu
  Hatib Mehmed
  Efendi
  9 Kara Hamza ile Sayica Tekin olu
  Mustafa-Sakallu
  olu Mehmed
  Emin Efendi olu
  Abdulzevi Efendi
  FATSA KAZASINA BALI SERKE KAZASI kÖYLER (1837)
  Sıra Nr. Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Bel Alan ie Yalı ve Kona Saır olu Ali-
  Kocan (?) olu Ali
  Hatib olu Hüseyin
  Efendi
  2 Geyikcilü ile Salhalu Bal olu Memi-
  Ahmed Alisi olu
  Osman
  Ellez olu Ali
  Efendi
  3 Karkucak ile Akça Kise Kütük olu
  brahim- Celal olu
  Tahir
  Salih Efendi olu
  Selim Efendi
  4 Kökez ile Köse Bucaı ve
  Göl
  Beklü olu
  Abdullah-Uzun
  olu Ali
  Aruk olu Hacı
  Mehmed Efendi
  5 Miri ile Karaaaç ve Gökçeli Sarı olu Dursun-
  Kahraman
  Efendizade
  Süleyman
  Hatib Mustafa
  Efendi olu brahim
  Efendi
  6 Nefs-i Serke ile Derbend ve
  Tekke
  Çavi olu
  Hüseyin- Havle (?)
  olu Ali
  Müslim olu
  Abdullah Efendi
  7 Göynücek ile Demircilü Altı Parmak olu
  Recep- Fındık olu
  Hatip Hüseyin
  Efendi olu Halil
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Dair Alternatif Bir Kaynak: Defter-i Liva-ı Canik (1837) 189
  Ahmed Efendi
  8 Könüvak ile Erikcilü ve
  Kıraclu ve Duman
  Altı Barmak olu
  Ömer Efendi- Altı
  Barmak olu
  Ahmed
  Altı Barmak olu
  Osman Efendi
  9 Kızma Ulya ve Kızma Süfla Deli Hasan olu
  smail- Tatar olu
  Osman
  Halil Efendi olu
  Abdulrahim Efendi
  FATSA KAZASINA BALI MEYDAN KAZASI KÖYLER (1837)
  Sıra Nr. Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Tokur ile Divani ve Karacalar Molla Mustafa olu
  Molla Abdullah-
  Döngel olu
  Mehmed
  Mehmed Efendi
  olu hasan Efendi
  2 Gemre ile Samur ve Kaba
  Kise ve Kovancılu
  nce Osman olu
  Hasan-Kadı olu
  Mustafanın Damadı
  brahim
  Muhsin Efendi olu
  Ahmed Efendi
  3 Cukdeirmen ile Kadıncık Muslu olu
  Abdullah-Sarı olu
  Osman
  Halil Efendi olu
  Ali Efendi
  4 Aca Alan ile Arkın Kacmar olu Ali-
  shak Aa olu
  Abdurrahman
  Osman Efendi olu
  brahim Efendi
  5 Nefs-i Meydan ile Ali ve Rasi Dizman Halil olu
  Mehmed- Hacı Ali
  olu Mehmed
  Mehmed Efendi
  olu Ali Efendi
  FATSA KAZASINA BALI KEDERES KAZASI KÖYLER (1837)
  Sıra Nr. Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Korkan ile Batrılar Ali Aa Mustafası
  olu Mehmed-
  Kılıc olu Hüseyin
  Osman Efendi olu
  Ali Efendi
  2 Keci ile Kemtos Hacı Hasan olu
  Ali- Hacı Hasan
  olu Osman
  Halil Efendi olu
  Osman Efendi
  3 Kendikse ile Tatarcık Hacı Fettah olu
  Mustafa-Hacı
  Fettah olu Salih
  Said Efendi olu
  Mustafa Efendi
  4 Karakoyunlu ile Akça Kise Bucak olu Salih-
  Eyüb Efendi olu
  Molla Ahmed
  Yakub olu
  Feyzullah Efendi
  5 Koz Pınar ile Dur Ali ve Tepe
  Alan
  aban olu Hasan-
  Receb olu
  Mehmed
  Soic olu Halil
  Efendi
  6 Çayır Alan ile Çatluca Hin olu Hasan-
  Halim olu Kara
  Ali
  Kırım olu Mustafa
  Efendi
  7 Fatsa Kazasında bulunan
  Reayayı Rum
  Kalabuz olu
  Kostanti
  Nikola
  8 Serke Kazasında Kabaköy,
  Osmane Köy ve Alakiri
  Reayaları
  Kei olu Muhdisi
  Sava
  Tobal Yaninda olu
  Yuri
  9 Meydan Kazasında Çubuklu
  Reayaları
  Yazıcı olu Oannes Agop olu Kirkor
  10 Fatsa Kazasında Bazar Ordu
  ve Kaya Ardı Ermeni
  Usya olu ehak
  (?)
  Kalaycı olu Sergiz
  KAVAK KAZASI KÖYLER (1837)
  Sıra Nr. Köy Adları Muhtar mam Kocaba Kahya
  1 Nefs-i Kavak ile Karka Hacı olu Abidin-Usta
  Ahmed olu Mehmed
  Hacı olu Ali Efendi
  2 Kayı köy ile Aslanca Topçu olu Hüseyin-
  Kahveci Ahmed olu
  Mehmed
  Müderris Mahmud Efendi
  3 Depecik ile Ahurlu Kral olu Abdullah- Emir
  Mehmed olu Mehmed
  Molla Mustafa olu El-Hac
  Salih Efendi
  4 Cukur Kebir ile Safid Karaka olu Halil-
  Kulaksız olu Abdullah
  Kavazan olu Ömer Efendi
  5 Alaçam ile Alaçam Deresi Dacı olu Ömer- Koca Mahalı olu Yusuf Efendi
  Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi
  The Journal of International Social Research
  Volume 2 / 8 Summer 2009
  190 M. Yavuz ERLER
  Mahmud olu Ömer
  6 Baalan ile Bek Beslü Tobal mam olu Ömer-
  Tobal mam olu brahim
  Hacı olu smail
  7 Bel Alan ile Kozalan ve Dere
  Köy
  Kara Olan olu Ahmed-
  Atcı olu Ali
  ehirli olu Mehmed Efendi
  8 Sarı Alan ile Duman ve
  Bayındır
  Köleci olu Süleyman Demirci olu Receb Efendi
  9 Murat Beyli ile Duraköy ve
  Kavallu
  Küçük olu Mehmed-
  Yanuk olu Süleyman
  Hil (?) Musa olu Süleyman
  10 Umurlu ile Ilıca ve Teknecik Bican olu Mehmed-
  Güdül olu Hüseyin
  sa olu Mustafa Efendi
  11 Cermeli ile Çarıklu Viraz olu Abdullah- Nısıf
  olu Mehmed
  Tuluca olu brahim
  12 Köseli ile Bektimur ve Orta
  Köy
  Kethüda olu Mustafa-Ali
  Efendi olu Ali
  Hatib olu Ali Efendi
  13 Kuca ile Demirci Köy til olu Ömer-Kara
  Hüseyin
  Müderris Mustafa Efendi
  14 Çukurbük ile Ulamca ve
  Kayabaı
  Küleci olu Ahmed- Kral
  olu Ömer
  Halil olu Mehmed Efendi
  15 Gulam ile Gulam Çukuru ve
  Kıranlu ve Tabaklu
  Selam olu Emrullah-
  Güdük olu Osman
  Badadlı olu Osman
  Efendi
  16 Çakallu ile Minoz Kör Ali olu Mustafa-
  Kadı olu Abdullah
  El Hac Mehmed Efendi
  17 Mahmudlu ile Deirmencilü
  ve Susuz
  Gümücü Ali olu Ali Sarı Osman olu Osman
  18 Kazancı ile Kara Aslan Alaba olu Hasan- Ömer
  olu Mehmed
  Balcı olu Mehmed Efendi
  19 Sernic ile Çivril Kuru olu Ahmed- Kral
  olu Ali
  Hatib olu Mehmed Efendi
  20 Uraslu ile Kethuda Köy ve
  Muhtalu
  Mahmud olu smail-
  Alay Beyi olu Receb
  Köse olu Ahmed Efendi
  21 Seyyid Ali ile Göçebe ve
  Divanbaı
  Ayaz olu Ömer- Çerkes
  olu Süeyman
  Ömer olu Hasan Efendi
  22 Bek Köy ile Cayırlu Mustafa olu Ömer Habdiz (?) lu Mustafa
  Efendi
  23 Cellü ile Basdad ve Artuklu Suya Köle olu Salih Deli (Veli?) Ali olu Ali
  Efendi
  24 Mahmud Beklü ile Danıc Kürt Halil olu Mehmed-
  Kerim olu Osman
  Sarıca olu Mehmed Efendi
  25 Karayusuflu ile Alagömlek Sarı Hasan olu Osman Kırbıyık olu Mustafa
  Efendi
  26 Sakallu ile Tatar Musalu ve
  Selme ve Tekke
  Bodur olu Ali-Köse olu
  Mustafa
  Müderris Abdullah Efendi
  27 Kranto ile Aca Kise Sekman olu Osman-
  Akba olu Osman
  Cingöz olu brahim Efendi
  28 Azaklu ile Sarbak Molla Halil olu Mehmed-
  Sinbal olu Mehmed
  Arab olu Emrullah Eendi
  29 Kıraclar ile Mezra Tokur olu Mehmed Behar olu Mehmed Efendi

   

   

  Nick_i_yok - 11.09.2011 - 02:15Benzer Konular

 1. Yeşil Bafra Motorlu Taşıt Sürücüler Kursu Bafra Samsun
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Samsun.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.11.2012, 16:54
 2. Gökçesu Yeşiltepe İlköğretim Okulu Bafra Samsun
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Samsun.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 10.10.2012, 09:49
 3. Kaygusuz Köyü - Bafra - Samsun
  Konuyu Açan: dumanalti, Forum: Samsun.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 04.02.2010, 20:48
 4. Yağmurca Köyü Bafra Samsun
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Samsun.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03.02.2010, 18:03
 5. Elalan Köyü Bafra Samsun
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Samsun.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 02.02.2010, 09:30

copyright

Soru Cevap