Terminal Evre Hasta Bakımında Hospis

 1. ölümü yaklaşan hasta - terminal hasta bakımı - terminal dönem - ölümcül hastalara sağlık hizmeti
  Terminal Evre Hasta Bakımında Hospis

  Terminal dönemde yaşam kalitesinin olası en yüksek düzeyde tutulması ve
  semptomatik tedavi önemlidir. Bu dönemde ağrı ve
  semptomların giderilmesi gerekir. Ağrı ve sempromların başlamadan
  önlenmesine yönelik çalışan hospisler, terminal dönemde olan hastaların bakım
  verildiği kurumlardır. Bu kurumlara tedavisi mümkün olmayan, ölümcül tanısı
  olan hastalar kabul edilmektedir. Hospislerin ev ortamına uygun biçimde
  düzenlenmesine özen gösterilmektedir. Böylece, hastalar ev ortamı
  koşullarında gerekli bakımı alarak, son dönemlerini ağrısız, huzur içinde
  geçirmektedirler .Modern hospis hareketi terminal hastalık
  yerine, aile ve hastanın duygusal ve fiziksel semptomlarına (ağrı kontrolü,
  konstipasyon, oral ülserasyonlar, dekübütüs ülserleri gibi) odaklanır
  Profesyonel bir ekip tarafından verilen bu bakım, tedavi edici bir yaklaşım
  değil; destekleyici bir bakımdır.

  Günümüzde yaşamın son döneminde bulunan hastalara sunulan sağlık
  hizmetinin “düşmanla savaşma” mantığı ile yapılandırılması nedeniyle ölümcül
  Ölüm Sürecinde Olan Hasta: Terminal Bakım ve Hospis 155
  hastalıkların kabullenilmesinde güçlükler yaşanmakta ve ölüm süreci acı verici
  olmaktadır (Civaner, 2003). Tedavi edici yaklaşımların tükendiği hastalarda
  başta olmak üzere, tedavi süresince ya da ölüm anına kadar ve sonrasında yas
  sürecinde, hasta ve yakınlarının fiziksel ve psikososyal gereksinimlerinin
  karşılanmasında palyatif bakım önemli bir yer tutmaktadır.
  Palyatif bakım veya hospis kliniklerinin amacı; onaylanan yaşamı ve
  kabullenilen ölümü normal sürecinde götürmek ve yaşam kalitesini arttırmaktır
  (Aktaş, 2007). Hospis bakım, ağrıyı azaltmak, hastayı rahatlatmak, aile ve
  arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak için planlanmaktadır (By
  Mayo Clinic, 2006).
  1967 yılında Londra’da hemşire Cicely Saunders kendisinin kurduğu ve
  ölüme yaklaşan hastaların bakımının verildiği bir kurum ile “hospis” hareketini
  başlatmıştır. Gelişmiş ülkelerde daha da
  geliştirilen bu sistem şu anda terminal hastaların rutin evde bakımı, evde
  günlük vizitler, evde hemşirelik hizmetleri ve gerektiğinde hospitalizasyon
  hizmetlerini de sağlamaktadır. Ülkemizde “Hospis” kavramı yeni yeni
  anlaşılmakta olup, bu tür kuruluşların yapısı ve işleyişleri hakkında yasal bir
  düzenleme bulunmamaktadır.Sağlık Bakanlığımızın 2005
  yılında yayınlamış olduğu “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında
  Yönetmelik” de evde bakım hizmetlerinin bir sağlık kuruluşu olan hospis
  içinde verilebilmesini sağlayacak maddeler içermemektedir. Ayrıca ülkemizde
  evde destek hizmeti veren özel birkaç kurum ve sınırlı sayıdaki palyatif tedavi
  ünitelerinin dışında tamamen hospis olarak nitelendirilebilecek bir sistem ne
  yazık ki halen yoktur .
  Türkiye’de hastalara uzun süreli palyatif bakım verebilecek, hospis
  kavramına yakın ilk kuruluş Türk Onkoloji Vakfı’nın, İstanbul Yeşilköy’de
  “Kanser Bakımevi” adı ile 1993-1997 yıllarında hizmete soktuğu kuruluştur.
  Bu tür kuruluşlarda yatan hastalara sosyal güvenlik sistemlerimizce ödeme
  yapılmaması, bağış kaynaklarının yetersizliği, hasta ve yakınlarınca hospis
  kavramının yeterince anlaşılmaması bu öncü kuruluşun kapanmasına yol
  açmıştır. Palyatif bakım amaçlı ikinci “Hospis” girişimi ise Hacettepe Onkoloji
  Enstitüsü Vakfı tarafından 2006 yılında sonuçlandırılmış ve Hacettepe
  Onkoloji Hastanesine çok yakın, tarihi bir Ankara evi yeniden 12 odalı bir
  hospis’e dönüştürülmüştür. Ancak yasal düzenlemelerin olmayışı nedeni ile bu
  evin “Hacettepe Umut Evi” adı ile kanserli hastaların tedavi ve sonrasında
  birkaç hafta gibi kısa süreli konaklamalarını ve minimal ölçüde hemşire
  hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayacak şekilde hizmet vermesi
  öngörülmüştür.

  Sonuç olarak, terminal dönem bakımda Amerika’da ve Avrupa’da oldukça
  yaygın olan, İngiltere’de palyatif bakım uzmanlığı, Amerika’da hospis ve
  palyatif tıp ihtisas dalı olarak onaylanan ,multidisipliner
  sağlık desteği vermesi planlanan “hospis hizmetleri”nin ülkemizde de
  yaygınlaşması, sağlık çalışanlarının desteğini alması ve bu hizmetin sosyal
  güvenlik sistemi kapsamına alınması gerekmektedir. Ülkemizde de son bakım
  evleri kurulmalı, gerek tıp gerekse hemşirelik programlarında terminal bakım
  ihtisas alanları oluşturulmalıdır. Ayrıca bu merkezlerin sorumluluğunu
  üstlenecek kişileri yetiştirecek eğitim programlarının oluşturulması ve
  sürekliliğinin sağlanması son derece önemlidir. Bu konuda gönüllülere, özel ve
  devlet kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Unutulmamalıdır ki,
  hastaların son dönemlerinde evde veya hospislerde bakımı hem ekonomik hem
  de hasta ve yakınlara daha uygun bir yaklaşımdır.

   

   

  Ay Kız - 27.04.2012 - 16:03Benzer Konular

 1. Evre Dershanesi İstanbul Kadıköy
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: İstanbul.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 18.02.2013, 18:23
 2. Terminal Evre Hasta Yakınlarının Keder Yaşaması
  Konuyu Açan: Ay Kız, Forum: Sağlık Genel.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.04.2012, 15:55
 3. Terminal Evredeki Hasta
  Konuyu Açan: Ay Kız, Forum: Sağlık Genel.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 27.04.2012, 15:51
 4. Beş Evre - Vu Şing
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Mitoloji.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 08.04.2011, 22:04
 5. Üçüncü Evre
  Konuyu Açan: Sylar, Forum: Yaşam Hikayeleri.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 08.04.2010, 10:20

copyright

Soru Cevap