Terminal Evredeki Hasta

 1. ölümü yaklaşan hasta - terminal hasta bakımı - terminal dönem - ölümcül hastanın evreleri

  Terminal evredeki hasta


  Ölüm bambaşka olabilir, insanca ve onurlu...
  Cicely Saunders
  Son yıllarda tıp alanında önemli gelişmeler olmasına rağmen hala bazı
  hastalıklar ölümcül olmaya devam etmektedir. Ölümcül hastalıklar psikolojik
  ve fizyolojik olarak, hem hasta ve ailesi, hem de sağlık ekibi açısından
  zorlayıcı bir durumdur .

  Terminal evredeki hasta, yaşamının son günlerini yaşayan, ölmek üzere
  olan hasta anlamına gelir. Terminal evredeki hasta; başkalarına yük olma,
  ölürken fiziksel ve mental yeteneklerin kaybolması, ölüm ile ilgili ağrı
  beklentisinde olma ve önemli yaşam hedeflerini başaramadan erken ölme
  korkusu içinde olabilir

  Terminal dönemdeki hasta hastalığı ile savaşma çabasındayken zorunlu
  olarak birçok aşamadan geçer (Kübler-Ross, 1995). Bu aşamalar inkar, öfke,
  pazarlık, depresyon ve kabullenme olarak sıralanmıştır.

  İnkar: Bu dönem tüm insanlar için benzer olarak karar vermekten ya da
  bu yönde girişim yapmaktan çekinildiği bir dönemdir. İnkarı yaşayan hasta
  öleceğine inanmaz ve yanlışlık olduğunu ümit eder. Bu dönemde kişi zihinsel
  olarak yaşananları fark etse de genellikle duygusal olarak reddetmektedir
  Bu dönemde hastanın sosyal desteklerinin arttırılması, tedavi süreciyle ilgili bilgilendirmelerin
  yapılması, inkarının sözel olarak desteklenmesi ve hastaya zaman tanınması
  önemlidir.

  Kızgınlık-Öfke: Hasta, daha yapacak çok şey varken, ölmesini haksızlık
  olarak görür. Engellenmiş kişi tedirgin olarak “neden ben” sorusunu sorar.
  Bazen hastalığın bir ceza olarak kendine verildiği düşüncesi ile öfkeyi kendine
  yöneltir. Terminal dönemde ele alınamayan öfke, bireyi
  depresyona yaklaştıran bir etkendir . Bu dönemde hastanın
  kendi yaşamını daha fazla kontrol etmesine izin verilmeli, öfke reaksiyonu
  altındaki nedenlerle ilgilenilmeli ve güven duygusu güçlendirilmelidir.

  Pazarlık: Bu evrede yaşanan çaresizlik ve umutsuzluk duygularına karşı
  çocukça bir güçlülük duygusu vardır. Bu sayede kişiler kaybettiklerini geri
  Ölüm Sürecinde Olan Hasta: Terminal Bakım ve Hospis 149
  getirebilecekleri ya da gerçeği değiştirebilecekleri duygusunu yaşayabilirler .
  Pazarlık aslında bir ertelemedir. Bu evrede hasta tanrı ve çevresindekilerle pazarlığa girişir.
  Hasta ölmemek için arayış içindedir. Bu dönemde hastaların
  konuşmaya teşvik edilmesi ve dinsel desteklerin sağlanması, korkuların ve
  günahkarlık duygularının ortadan kaldırılmasında hastaya yardımcı olmaktadır

  Depresyon: Bireyin fiziksel durumu kötüleştikçe, hastalığın ciddiyetini
  inkar, öfke ve pazarlık etme anlamsız hale gelir ve bunun sonucunda derin
  kayıp duygusu ve depresyon görülür. Bu dönemde depresyonun
  farklı iki yönü vardır. Biri hastalığın aileye ve bireye getirdiği maddi
  zorlukların yaşattığı suçluluk duygusuna ve fonksiyoneliğin kaybına bağlı
  reaktif depresyon, diğeri ise ölüme karşı hazırlığın yarattığı depresyondur
  Bu dönemde hastanın duygularını ifade etmesine olanak
  verilmeli ve hasta etkili bir şekilde dinlenerek desteklenmelidir. Bireyin
  kayıplarının yasını tutmasına izin verilirse ve aile desteği sağlanırsa birey
  kabullenme evresine daha rahat geçer.

  Kabullenme: Durumunu kabullenen hasta, daha gerçekçi davranmaya,
  yarım kalan işlerini düzene sokmaya, yakınlarına ölümünden sonra
  yapacaklarını anlatmaya başlar. Bu dönemde hastaların
  tedavi programlarına mümkün olduğunca katılmalarının sağlanması için
  hastalar cesaretlendirilmelidir.

  Düzenli bir şekilde tanımlanan bu evreler, terminal dönemdeki tüm
  bireylerde aynı şekilde yaşanmayabilir. Hatta hastaların çoğunluğu iki ya da üç
  evreyi aynı zamanda yaşayabilirler . Tanımlanan bu
  aşamalar kesin sınırlamalar olmamakla birlikte, ölümcül hastaları
  anlayabilmekte önemli bir rehberdir. Kübler-Ross bu evrelerde umudu önemli
  ve sürekli bir etken olarak görmektedir. Yeni bir ilaç, yeni bir tedavi yöntemi,
  bir çalışmadan elde edilen başarılı sonuç gibi düşünceler hastaların son aylarına
  hatta haftalarına kadar korudukları düşüncelerdir. Bu umut sadece iyileşme
  umudu değil, aynı zamanda ölümü kabul ederek ölme umududur .
  Ölümcül hastaların bakımında temel amaç, hastanın fiziksel ve ruhsal
  yönden rahatlığının sağlanması ve kalan yaşam süresinin
  kalitesinin arttırılması olmalıdır. Terminal dönemdeki hasta ve yakınlarına
  verilecek hizmette en önemli rol hemşirelere düşmektedir

  Terminal evredeki hastayla çalışan hemşireler hastaların korkuları, hastanın
  bireyselliğinin ve aile bütünlüğünün korunması, ailenin duygusal ve fiziksel
  olarak güçlenmesi için planlama yapma ve aileyi yas sürecine hazırlama,
  semptomları kontrol ederek hastanın rahat ölümünü sağlama ile sorumludurlar

  Yaşamın son günlerini yaşayan hastanın bakımında, hastanın
  duygusal ve fiziksel gereksinimlerini karşılayabilmek için hemşirenin gerekli
  bilgi, beceri ve anlayışa sahip olması hasta ve ailesine etkili
  psikososyal destek sağlayabilmek için onların duygularını anlaması ve kabul
  etmesi gereklidir. Bunun için öncelikle hemşirenin kendi davranışlarına ilişkin
  bir iç görü kazanmasını sağlamak önemlidir. Ölmekte olan hasta ile iletişim
  kurmak, ona gereksinimi olan desteği verebilmek için, hemşirelerin öncelikle
  yaşam, hastalık, ölüm ve kayba ilişkin kendi duygularını gözden geçirmeleri,
  hastalara daha iyi fiziksel ve psikolojik bakım sağlamalarında etkili olmaktadır

  Hastaları dinlemek ve hastaların hastalıkla ilgili duygu ve düşüncelerini
  paylaşmak için güdüleyici sorular sormak önemlidir.
  Hemşirelerin böylesi bir iletişimi sürdürebilmeleri için sürekli okumaları,
  bilgilerini uygulamaya aktarmaları ve kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir

  Bireylerin geçmiş deneyimleri, destek kaynakları tartışılmalı,
  olumsuz düşünceleri ortaya çıkarılmalı ve genel problem çözme yöntemleri
  anlatılmalıdır. Hemşirelik uygulamalarında amaç, bireylerin hastalık ve ölüm
  süreci ile baş etmelerinde ve yaşantılarında anlam bulmalarında onlara yardım
  etmektir. Ölüm yaşamımızdaki en büyük kayıp olgusudur. Ancak deneyimlenmemiş
  olana karşı duyulan korku, yok olma korkusu ve bilinmeyene doğru yapılan
  yolculuk her bireyi korkutur. Bir yandan geleceğe ilişkin belirsizlik
  yaşanırken, diğer yandan hastalığın ölümü yaklaştırıyor olması hastaların
  duygulanımlarını olumsuz etkilemekte, kaygı ve korku düzeyini arttırmaktadır

  Ölümü yaklaşan hastaların bakımı ve ölüm olayı, sağlıkla ilgili mesleklerin
  en zor yönlerinden biridir. Hiç istenmeyen bir durum olsa da terminal dönem
  hastaları için önemli üç durumsöz konusudur.
  Bunlar; ağrı, yalnızlık ve izolasyondur.
  Ölümcül hastalıklar her hastada farklı şiddet, düzey ve çeşitte psikolojik
  tepkilere yol açmalarına rağmen sıklıkla gösterilen psikolojik tepkiler yas
  reaksiyonu, depresyon, kaygı, inkar, kızgınlık, hostilite, yansıtma, patolojik
  bağımlılık, agresif direnç, regresyon ve suçluluk duygusu şeklinde olmaktadır

  Ölmek üzere olan hastada psişik morbiditeyi ve psikolojik acıyı azaltmak,
  uyumu sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak, kaygı, depresyon ve diğer
  psikiyatrik semptomları düzeltmek, yalnızlık ve izolasyonu önlemek, ağrı ve
  diğer fizyolojik semptomlarla başetmeye yardım etmek, hastanın tedaviye etkin
  katılımını sağlamak ve hastanın umutlarını destekleyip güçlendirmek ele
  alınması gereken temel hemşirelik yaklaşımlarıdır.

   

   

  Ay Kız - 27.04.2012 - 15:44
 2. güzel

   

   

  hido57 - 27.04.2012 - 15:51Benzer Konular

 1. Terminal Evre Hasta Bakımında Hospis
  Konuyu Açan: Ay Kız, Forum: Sağlık Genel.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.04.2012, 16:03
 2. Terminal Evre Hasta Yakınlarının Keder Yaşaması
  Konuyu Açan: Ay Kız, Forum: Sağlık Genel.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.04.2012, 15:55
 3. Hotel Terminal - Roma
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Tatil Rehberi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 19.05.2011, 11:11
 4. Vista Temaları - Terminal
  Konuyu Açan: FeRDaa, Forum: Windows.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 16.09.2010, 11:30
 5. Terminal Hotel - Milan
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Tatil Rehberi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 10.08.2010, 17:09

copyright

Soru Cevap