2012 YGS Türkçe Soruları ve Cevap Anahtarı

 1. 2012 ygs sınavı - ygs soruları ve cevapları - 2012 ygs soruları - 2012 ygs türkçe soruları
  2012 - YGS / TÜR TÜRKÇE TESTİ


  1.
  Çevremdeki her şeyi izlerim. Otobüste, yolda, vapurda,
  ilgimi çeken hiçbir durumu kaçırmam. Bunun gibi, dinlediğim
  bir şarkıdaki duygu, izlediğim bir filmdeki sahne,
  zihnimde imgeye dönüşebilir. Tüm bu deneyimler, birikimler,
  duygulanımlar sonucunda bakıyorsunuz ki
  sözcükler üzerinde düşünmeye, onlarla dans etmeye
  başlamışsınız. Hatta sözcükleri yaşıyorsunuz, dahası
  sözcüklerin iç evreninde bir yolculuğa çıkıyorsunuz.
  Sözcüğün melodisi, tınısı, kâğıda dökülürken çıkardığı
  ses, büyük bir lezzet sunuyor. Sizin kattığınız duyguyla
  bambaşka bir zenginlik kazanıyor.
  Bu parçada konuşan kişi altı çizili sözlerle, sözcüklere
  yönelik olarak neyi yaptığını belirtmiştir?

  A)
  Onların anlam katmanlarında dolaştığını
  B)Anlatımını yalnızca dilin çevrimindekilerle sınırlandırdığını
  C)Ses özelliklerine, anlamdan daha çok önem
  verdiğini

  D)Kullanıma yenilerini kattığını
  E)Duygusal boyutlu olanları sıkça kullandığını

  2.
  Bir yazara göre çocuk beyinleri aynı tornadan çıkmış
  küçük kaplara benzer, bunların ancak algılarla
  doldurulması gerekir. İşte bu yüzden onlara masal
  anlatılmayacaktır. Hatta çiçek desenli halılar ya da
  kuşlu kelebekli tabaklarla fincanlar görmeleri de
  engellenecektir. Çünkü onlara göre çiçekler halılarda
  yetişmez; kuşlarla kelebekler, tabaklara ve fincanlara
  yapışıp kalmaz. Çocukların her şeyi dört işlem yoluyla
  değerlendirebilmeleri, yaşamları boyunca salt akıllarının
  buyruğuna uyarak davranmaları sağlanacaktır böylece.
  Birer insan değil de ileride yararlı olmaları beklenen
  robotlar sayılan çocuklara ancak gözle görülen, akılla
  kavranan olgular öğretilecektir. Yazar, bu yönteme göre
  yetiştirdiği çocukları bir tahta perdenin deliğinden sirk
  gösterilerini izlerken yakalayınca neredeyse fenalık
  geçirmiştir. Çünkü bu, akılla ve çarpım tablosuyla hiçbir
  ilişkisi olmayan, şiir okumak kadar ayıp bir eğlencedir.
  Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler
  arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A)Kişisel farklılığı yok sayma

  B)Gerçekler dünyasıyla sınırlı kalma
  C)Duyguları önemsemeyip dışlama
  D)Başkalarının isteklerine göre yaşama
  E)Her şeyi olumsuz yönleriyle değerlendirme

  3.
  Bir gün Nuruosmaniye’de bir yazar arkadaşımla karşılaştım.
  “Ne o beyim, romancılığa mı başladın?” dedi.
  Şaka etmediğini sesinden, bakışından anlamıştım. Demek
  benim takma adla yazmama bir şey demiyordu da
  kendi adımı kullanarak yazmamı ---- sayıyordu. Roman,
  romancıların alanıydı. Bir ozan buraya burnunu sokamazdı.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden
  hangisi getirilmelidir?

  A)kendi borusunu çalmak

  B)başına dert açmak
  C)iş çıkarmak
  D)çizmeden yukarı çıkmak
  E)kendi göbeğini kendi kesmek

  4.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde klasiklerle ilgili
  farklı bir düşünce dile getirilmiştir?

  A)Söyledikleri, hiçbir dönemde tüketilmez.

  B)Okurların dünyasında özgün ve değişmeyen bir yeri
  vardır

  C)İnsan, yaşamının her döneminde onlarda kendini
  bulur.

  D)Anlaşılıp kavranabilmesi özel bir çaba, özel bir
  okurluk donanımı gerektirir.

  E)Onları okumaktan alınan haz hiçbir zaman azalmaz.

  5.
  Barthes’in “Sözcükler herkesin malıdır ama cümle
  yalnızca yazarın.” sözü aşağıdakilerden hangisiyle
  ilişkilendirilemez?

  A)Anlatım
  B)Anlamdaşlık
  C)Özgünlük
  D)Öznellik
  E)Biçem

  6.
  Yazar; karşıtlıkların üst üste yığıldığı, ucu açık, kesin bir
  yargıya götürmeyen, tam bitmeyen metinleriyle, okuru
  düşüncelerin eşiğinde bırakıyor.
  Bu sözlere göre yazarın, okura yönelik olarak gerçekleştirmek
  istedikleri arasında aşağıdakilerden
  hangisi yoktur?

  A)Okuduklarını tamamlatıp onu bütünselliğe kavuşturtma
  B)Düş gücünü geliştirme
  C)Çok boyutlu düşündürme
  D)Yorumlamaya yönlendirme
  E)Söylenenlerin kanıtlanmasını isteme

  7.
  (I) Mario Giordano’nun Deney adlı romanı ilk kez dilimize
  çevrilmesine karşın sinemaseverler bu isme yabancı
  değil. (II) Deney önce Das Experiment, ardından
  da The Experiment adlarıyla iki kez sinemaya uyarlanmıştı.
  (III) Bu uyarlamalar, romanı kadar başarılı değilse
  de ilki Alman, ikincisi Amerikan yapımı olan her iki film
  de seyircilerin ilgisini çekmişti. (IV) Doğrusunu söylemek
  gerekirse hikâyesi o kadar etkileyici ve sinemaya
  uyarlamaya o kadar elverişli ki bu filmlerin ilgi çekmemesi
  için yönetmenlerin özel bir beceriksizlik göstermeleri
  gerekliydi. (V) Çünkü Deney otorite ve güç arasındaki
  ilişkiyi, iktidarın doğasını ve büyüsünü, hapishanenin
  işlevini, sonuç olarak da insanın karanlık yanlarını
  sorgulayan bir roman.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
  hem olumlu hem de olumsuz bir eleştiri söz konusudur?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  8.
  (I) Tanpınar’ın yarım kalmış son romanı Ay’daki Kadın
  bir rüyadan uyanışla başlar ve içinde “rüya” sözcüğünün
  geçtiği bir cümleyle yarıda kalır. (II) Kitapta en çok yinelenen
  sözcüktür rüya; roman da adını, edebiyatımızda
  benzeri az bulunur bir mizahla kurulmuş eşsiz bir rüyadan
  alır. (III) Tanpınar’ın roman ve şiirlerini yakından
  tanıyanlar için Ay’daki Kadın’ın baştan aşağı bir rüya dili
  ve atmosferiyle kurulduğunu söylemek de şaşırtıcı olmayacaktır.
  (IV) Ay’daki Kadın, daha ilk sayfasından
  anlaşılacağı gibi okuyucuyu Tanpınar’ın o bilinen dünyasının
  hazlarına hemen götüren bir roman. (V) Öte
  yandan, tamamlanmamış kitabın dünyası, çok belirgin
  düzeltmeleriyle Tanpınar’ın kimi romancı sırlarını ve
  kararsızlıklarını açığa vuran bir dünya.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
  kişisel düşünceye yer verilmemiştir?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  9.
  (I) Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 1940’ta yayımladığı, ikinci
  şiir kitabı olan Çocuk ve Allah okurla yeniden buluşuyor.
  (II) Türk şiirinin dil ve yapı bütünlüğü bakımından
  en sağlam yapıtlarından biri. (III) Bin yıllık Türk şiirinin
  yüzyılımızdaki son halkası olarak varlığını koruyor.
  (IV) Şair; kitapta, insanın evrendeki yerini, doğanın görkemi
  karşısındaki sarsılış ve duyuşlarını dile getiriyor.
  (V) Bunları çocuklara özgü bir düş gücüyle yansıtıyor.
  Bir şair ve yapıtından söz edilen bu parçadaki
  numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda
  verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A)I. cümlede, anlatılan kitabın daha önce de basıldığından
  söz edilmiştir.
  B)II. cümlede, şiirlerin benzerlerinden ayrılan yönlerine
  değinilmiştir.
  C)III. cümlede, şiirleri güzel ve etkileyici kılan etkenler
  üzerinde durulmuştur.
  D)IV. cümlede, işlenen temalara değinilmiştir.
  E)V. cümlede, şiirlerin nasıl bir bakış açısıyla oluşturulduğu
  belirtilmiştir.

  10.
  (I) Işığın Anadolu’ya dokunduğu yerde ilk karşılaşacağınız,
  Harranlı çocukların yüzleridir. (II) Gölgenin ve
  ışığın uyumunu yakalamaya çalıştığınız sırada, küçük
  bir çocuğun size yolun kenarından el salladığını görürsünüz.
  (III) Irmakta tuttuğu balığı, ağaçtan topladığı elmayı
  ya da otların arasından derlediği yaban çiçeklerini,
  almanız için size uzatır. (IV) Oradan geçen bir yolcu olarak
  onların dünyasında nasıl bir umut olduğunuzu bütünüyle
  bilemezsiniz. (V) Çocukların büyüklere kızdığı bir
  dünyayı hayal bile edemediklerinden, arabanız üstlerine
  tozlar savursa da size hiç içerlemezler.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde
  ögelerin sıralanışı “Duvarın dibindeki kızı görünce
  Harran Kalesi’nde bir akşamüstü karşılaştığım o esmer
  kızın büyüleyici yüzünü anımsadım.” cümlesiyle
  aynıdır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  11.
  Verdiği her uzun aranın ardından yeni albümüyle gönlümüzü
  fethetmeyi başaran pop müziği sanatçısı, bu kez
  eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün
  penceresinden bakıyor ve dinleyiciyi yine oldukça
  etkiliyor.
  Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi
  yoktur?

  A)Ünlü daralması
  B)Ünlü düşmesi
  C)Ünsüz yumuşaması
  D)Ünsüz türemesi
  E)Ünsüz benzeşmesi

  12.
  (I) Gül kokusu bana hep çocukluğumu hatırlatır. (II) Babam
  Akdeniz’e yaptığı seyahatlerinden her dönüşünde
  tenekeler dolusu gül reçeli getirirdi. (III) Sabahın erken
  saatlerinde uykulu gözlerle onu karşıladığımızda algıladığımız
  ilk şey, evin içini saran gül kokusu olurdu.
  (IV) Kahvaltı soframız birkaç çeşit gül reçeliyle bezenir,
  gül reçellerinden hangisinin daha güzel olduğu konusunda
  sohbetler edilirdi. (V) Yıllar sonra Gül Festivali
  için Isparta’ya gittiğimde çocukluğumun gül kokulu günleri
  gözlerimin önünde canlanıverdi.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
  aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A)I. cümle, yüklemi geniş zamanlı basit bir cümledir.
  B)II. cümle, içinde zarf tümleci olan birleşik bir cümledir.
  C)III. cümle, kurallı bir fiil cümlesidir.
  D)IV. cümle, olumlu ve sıralı bir cümledir.
  E)V. cümle, yüklemi sürerlik fiiliyle oluşturulmuş girişik
  bir cümledir.

  13.
  Hiçbir söz, hiçbir varsayım, hiçbir kuram yaşanan somut
  gerçeklerin yerini tutamaz; bin kez söylenen yağmur
  sözcüğünün bir damla yağmurun yerini tutamayacağı
  gibi.
  Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?

  A)Ek fiil almış sözcük
  B)Benzetme edatı
  C)Sayı sıfatı
  D)Birleşik sözcük
  E)Yeterlik fiili

  14.
  I
  İletişim konusunda çağımızda teknolojinin bize
  sunduğu olanaklardan olabildiğince yararlanmaya
  çalışırken öte yandan en yakınımızdaki kişilerin
  seslerini duymakta, dillerini anlamakta zorlanıyoruz.
  II
  Giderek daha az göz göze geliyoruz. Sevgimizi daha
  III
  az dile getiriyoruz. Büyük kalabalıklar içinde yaşayan
  IV
  “yalnız”ların sayısı günden güne artıyor böylece.
  V
  Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak
  aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A)I. sözcük, yönelme durumu eki almış bir zamirdir.
  B)II. sözcük, dönüşlülük eki almıştır.
  C)III. sözcük, hem yapım eki hem çekim eki almıştır ve
  cümlede belirtili nesne görevinde kullanılmıştır.
  D)IV. sözcük, ad soyludur ve bulunma durumu eki
  almıştır.
  E)V. sözcük, belgisiz sıfattır.

  15.
  Bilgisayar teknolojisiyle yetişen kuşaklarda ekrandan
  kitap okumanın yaratacağı hazzı, bilgisayarla ileriki
  yaşlarda tanışan insanlar tadamayacaktır.
  Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A)İyelik eki almış sözcük
  B)Geçişsiz çatılı yüklem
  C)İsim-fiil eki almış sözcük
  D)Belirtisiz ad tamlaması
  E)Sıfat tamlaması

  16.
  Necip Fazıl ( ) şair oluşunun öyküsünü şöyle anlatıyor:
  “Şairliğim on iki yaşımda başladı. Annem hastanedeydi.
  Ziyaretine gitmiştim. Beyaz yatak örtüsünde, siyah kaplı,
  küçük ve eski bir defter ( ) Bitişikte yatan veremli hasta
  kızın şiirleri varmış defterde. Bunu söyleyen annem,
  bir an gözlerimin içini tarayarak ‘Senin, şair olmanı ne
  kadar isterdim!’ dedi. Annemin dileği bana, içimde besleyip
  de on iki yaşıma kadar farkında olmadığım bir şey
  gibi göründü. Gözlerim hastane odasının penceresinde
  ( ) savrulan kar ve uluyan rüzgâra karşı uzun uzun
  düşünerek içimden şöyle bir karara vardım ( ) ‘Şair olacağım,
  hem de büyük bir şair ( )’ Ve oldum.”
  Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin
  hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla
  getirilmelidir?

  A)( (.) ( ( (.)
  B)(,) (.) ( ( (.)
  C)(,) (…) (,) ( (!)
  D)(,) (…) ( (,) (.)
  E)( (…) ( ( (!)

  17.
  (I) Yetişme döneminde sevilmiş, kişiliğine saygı gösterilmiş,
  kendisiyle barışık bir insan değilseniz yaşamda
  karşılaşacağınız kimi güçlüklerin üstesinden gelemezsiniz.
  (II) Yaşamda çirkin-güzel ikilemi, insanı kendisine
  sürekli çekidüzen vermeye zorlayan bir yargılama ölçütü.
  (III) Çalışkanlığınız, yaratıcılığınız, iletişim beceriniz,
  sorumluluk bilinciniz, dürüstlüğünüz, içtenliğiniz, adalet
  duygunuz ikinci planda bırakılarak yalnızca bu çerçevede
  değerlendirilmeye tabi tutuluyorsunuz. (IV) Bu durumla
  karşılaşan bir insanın böylesi bir ölçütü yadsıması
  ve kendini bedensel görünüşü dışındaki özelliklerle de
  var etmeye çalışması, yadırganacak bir davranış sayılmamalı.
  (V) Bunları yaşayan birinin, bazı insanların sırf
  doğuştan gelen özelliklerle öne çıkarılmasına tepkisi,
  gerçekte kıskançlık değil, eşitlik isteğidir.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
  düşüncenin akışını bozmaktadır?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  18.
  (I) Servetifünun temsilcileri içinde Tevfik Fikret’ten sonra
  “en büyük şair” olarak nitelendirilen Cenap Şahabettin
  ile okul kitaplarında ilk karşılaşmam hançer gibi keskin
  bir Erzurum kışına rastlar. (II) Zaten büyük bir çoğunluğumuz
  şair ve yazarlarla ancak okul kitaplarında tanışmışızdır.
  (III) Ne gariptir ki o büyük şairin o büyük şiiriyle
  Erzurum’un kan donduran, kasıp kavuran soğuğu yüzünden
  bir türlü ısınmayan sınıfında tanışınca içim
  ısınmıştı. (IV) Şiir sevenler bilir; şiir insanın içini ısıtır,
  yerine göre serinletir, düşüncelerin ağırlığından kurtarır,
  alır götürür insanları bir yerlere gönlünün elinden tutarak.
  (V) Elhân-ı Şitâ, o soğuk kış mevsiminde, o yatılı
  okulda yalnızlığımın ve özlemlerimin üzerine örtülüveren
  sıcacık bir battaniye etkisi yaratmıştı.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
  yalın bir anlatım söz konusudur?
  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  19.
  Doğu Karadeniz’in yaylalarını mutlaka görün. Kıyılarda
  hiç oyalanmadan kartpostallardaki kadar güzel ormanların
  üzerindeki muhteşem yaylalara çıkın. Her biri ötekinden
  farklı olan yaylaların birinden ötekine yürüyün.
  Ahşap yayla evlerinde konaklayıp yöresel yemeklerin
  tadına bakın. Yamaçlarda horon tepin; vadilere çökmüş,
  denizi andıran sis bulutlarına karşı tembel tembel yatın.
  Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
  hangisi söylenemez?

  A)Betimleyici ögelere yer verilmiştir.
  B)Karşılaştırma yapılmıştır.
  C)Benzetmeden yararlanılmıştır.
  D)Öneri nitelikli cümleler kullanılmıştır.
  E)Kişileştirmeye başvurulmuştur.

  20.
  Alışkanlıklar, basmakalıp sözler en derin gerçeklerin
  anlamını, en güzel duyguların ürpertisini unutturabilir.
  Bunları yeniden canlandırmak, yeniden yaşatmak için
  sanatçı olmak gerekir. Ancak şairler, milyonlarca yıllık
  güneşin ışığını, bize yeni açmış binbir renkli bir çiçeğin
  parıltısı gibi gösterebilirler. Yunus’un söyleyişiyle, her
  gün yeniden doğan şairler olmasaydı insanlık; öğrenilmiş,
  ezberlenmiş gerçeklerin kabuğu içinde sıkışıp
  kalacaktı.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
  yoktur?

  A)Abartmaya başvurma
  B)Yinelemelere yer verme
  C)Koşul öne sürme
  D)Yansız bir söyleme dayanma
  E)Tanık göstermeden yararlanma

  21.
  Yazmaya yeni başlayanların ilk ürünlerini, kuşların kanat
  alıştırmasına benzetirim. İlk uçuşlarla, kanat alıştırmalarıyla
  ilgili ne güzel belgeseller yapılmıştır. Bu belgesellerde
  yavru kuşlar uçma aşamasına gelince ilkin
  başlarını yuvalarından dışarı çıkarır, şöyle bir bakarlar
  mavi boşluğa; uçma güdüleri uyanmıştır, cıvıldayıp
  dururlar. Ama göze alamazlar uçmayı. Sonra annelerinin
  kılavuzluğu başlar; birlikte birkaç metreyi geçmeyen
  kısa uçuşlar yapar, yuvaya dönerler. Bu belgesellerde
  ilk uçuşlardan duyulan heyecandan, sevinçten de
  söz edilir. Cıvıldaşmalar, cıvıldaşmaların tınısındaki
  değişmeler örnek gösterilir buna. Yazar, şair adayları
  için de gerçekten böyledir bu. İlk ürününü basılı görmekten
  duyulan sevince sınır çizilemez. Sıradan bir
  benzetme olacak ama tay tay duran, ardından ilk adımını
  atan çocukların duydukları bir sevinç vardır ya tıpkı
  ona benzer.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
  yoktur?

  A)Olayları oluş sırasına göre verme
  B)Örnekten hareketle asıl düşünceye ulaşma
  C)Görsel ve işitsel ögelerden yararlanma
  D)Nitelendirmelere başvurma
  E)Karşıtlıklardan yararlanma

  22.
  ----. Örneğin Rubens, yüzünün güzelliğiyle övünç duyduğu
  küçük oğlunun resmini yaparken ona bizim de
  hayran kalmamızı bekliyordu. Elbette bu çok doğal bir
  istekti. Ancak, bu türden konulara duyulan ilgi, ilk bakışta
  daha az çekici gelen konuları dışlamamıza yol
  açarak beğenimizi sınırlayabilir. Bunu aşmak için,
  Albrecht Dürer’in annesinin yaşlı yüzünü resimlediği
  tabloda, gençlikten kaynaklanan güzellikten başka
  şeyler arama sabrını göstermemiz gerekli. Çünkü bu
  tablonun başarısı, konu aldığı figürün yüzündeki güzellikten
  gelmez. Nitekim tabloyu sevdiren, yüzdeki güzelliğin
  önüne geçecek kadar etkili olmuş ifadedir.
  Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden
  hangisi getirilebilir?

  A)Sanatçı, genellikle yarattığı tablolarda insanların
  gerçek hayatta görmekten hoşlandıkları şeyleri
  yansıtmak ister
  B)Gördüğümüz bir tablonun, geçmişte yaşadığımız
  güzellikleri çağrıştırması onun olumlu bir özelliğidir
  C)Gerçek bir sanatçı, tablolarının sanattan anlamayan
  kişilerce değerlendirilmesini önemsemez
  D)Duyguları anlatan her çalışmanın, sanatsal bir yön
  içermesi gerekmediğini baştan kabul etmek gerekir
  E)Sanat tarihinde dış gerçekliği kendi algılama yetisine
  göre değiştirip yansıtan ressamlar da vardır

  23.
  İnsanın sanatsal çalışmalarının tümüne, bir arama ve
  bulma çabası olarak bakılabilir. Ya da bunlar, hayatı ve
  bu hayatın içinde insanın kendi yerini anlama ve anlamlandırma
  uğraşı olarak görülebilir. Bu çaba, ilk insandan
  bugüne değin farklı amaçlar ardında, farklı açılımlar, biçimler
  ve yöntemlerle serpilip gelişmiştir. Yüzlerce yıllık
  serüveni boyunca, hem tarihsel dönemler, toplumsal ve
  siyasal koşullarca biçimlendirilmiş hem de onları biçimlendirmiştir.
  Buradan bakıldığında ----.
  Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden
  hangisi getirilebilir?

  A)sanatın, insanı doğa ve toplumla olan çatışmalarıyla
  yansıtma işlevini yerine getirmesinin gerekliliği ortaya
  çıkar
  B)sanat yapıtlarında işlenen toplumsal özlemlerin
  gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de açıklık kazanır
  C)sanatla toplumsal fayda arasında bir seçim yapmanın
  zorluğu daha iyi anlaşılabilir
  D)sanatın, insanın kişilik özelliklerini boyutlandırıp
  geliştirdiği söylenebilir
  E)bir toplumun sanatıyla o toplumun yaşamının birbiriyle
  etkileşim içinde olduğu yargısına ulaşılabilir

  24.
  Yazar, kitaptaki resimler ve ilginç bilgilerle okuyucuyu,
  Eski Yunan ve Roma Uygarlıklarına uzanan bir zaman
  yolculuğuna çıkarıyor. Rengârenk, parlak sayfalar arasında
  gidip geldikçe ve biraz da hayal gücünüzü kullandığınızda
  kendinizi Eski Mısır’da “papirüs” terliklerle
  gezerken ya da Roma’da “toga” giymiş olarak bulmanız
  mümkün. Toga nasıl giyiliyor diye endişeleniyorsanız
  merak etmeyin kitapta o da yazıyor. Kitabı okuduğunuzda
  Antik Çağ ile şimdiki yaşantınız arasında öyle bir
  köprü kuracaksınız ki hem kendi yaşantınızdaki ögeleri
  Antik Çağlarda hem de Antik Çağlardaki yaşantılarda
  kendinizi bulacaksınız.
  Bu parçada sözü edilen kitabın asıl özelliği aşağıdakilerden
  hangisidir?

  A)Görsellik yönünden etkileyici bir nitelik taşıma
  B)Tarihsel bilgileri, ortaya çıktığı dönem içinde
  yargılama
  C)Okuyucuda, anlatılanları yaşıyormuş duygusu
  uyandırma
  D)Çok eski yaşam biçimlerini karşılaştırarak anlatma
  E)Okuyanların belirli bir düşüncede yoğunlaşmasını
  sağlama

  25.
  1861 yılında bir eleştirmen şöyle demiş: “Bugüne kadar
  fotoğraf, kural olarak ‘gerçeği yansıtmayı’ amaçladı.
  Peki ama güzelliği belirgin kılma gibi bir amacı da üstlenemez
  mi?” Burada, o zamana değin yalnızca belgeleme
  yöntemi sayılmış bir iletişim aracının alanına estetik
  ölçülerin de dâhil edildiği görülüyor. Bu da, fotoğrafçının,
  gördüğünü yorumlayarak yansıtma bilincine varmasının
  bir sonucudur. Sanatsal yorumun ortaya çıkışı, sanatsal
  ölçütlerin uygulanmasına kendiliğinden yol açacaktır.
  Bu parçaya göre fotoğrafçılığın bir sanat olarak
  kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

  A)Değişmez ve belirli kurallar içermesiyle
  B)İlgi duyanların sayısının her geçen gün artmasıyla
  C)Yaratıcılık yönünden başka sanat dallarıyla da ilişkili
  olmasıyla
  D)Çekenin bakış açısına göre anlamsal zenginlikler
  kazanmasıyla
  E)Belirli bir eğitimden geçmeyi gerektirmesiyle

  26.
  Sanatçı, yaşama ilişkin bilgi edinme yükümlülüğü altındadır.
  Bu demektir ki yaşadığı zaman diliminde olup
  bitenlere kaç numaralı camlar gerekiyorsa o camların
  takılı olduğu gözlüklerle bakmalıdır. Bu zorunluluğun
  bilincine varamayan bir sanatçı, gerçek dünyayı ya bulanık
  görecek ya da hiç göremeyecektir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilenleri
  destekler niteliktedir?

  A) Avrupa tiyatrosunda natüralizm öncesi dönemde,
  yeni biçim ve üslupların denenmesine karşın artık
  çok değişen dünya, eski ölçütlere göre algılandığı
  için bir büyük bunalımın içine düşülmüştü.
  B) James Joyce’un Ulysses örneğinde olduğu gibi pek
  çok yazar okunmak için değil, ünlü olmak ve incelenmek
  için yazıyor.
  C) Sanatın tarihi, geleneksel biçimlere ve üsluplara
  neredeyse bütünüyle bağlı kalarak yeni olabilmiş
  sanatçıların öyküleriyle doludur.
  D) Franz Kafka’nın yüz yıl sonra da ününü koruyup
  geleceğe kalacağını öngörmek için onun yaşadığı
  zamanın şartlarını göz önünde bulundurmaya gerek
  yoktur.
  E) Bir yazar, anlatacaklarını değiştirmeden olduğu gibi
  dile getirirse yazar değil, gazeteci ya da politikacı
  olur.

  27.
  10 ciltlik Seyahatname, Evliya Çelebi’nin 40 yıllık
  seyahatlerinde aldığı notlardan oluşuyor. Doğudan
  batıya, kuzeyden güneye 17. yy. Osmanlı ülkesini
  anlatıyor. Yazarın son derece renkli ve sıra dışı kişiliği
  nedeniyle yapıt, hem tarih hem filoloji dalları hem de
  edebiyat açısından taşıdığı önem dolayısıyla bir dünya
  klasiği sayılıyor. Ne var ki yine aynı nedenle yapıtın
  “yazma”dan basıma geçiş evresi de zorluklar içeriyor.
  Çünkü günümüzde onu “doğru okumak” da doğru
  anlamak da başlı başına bir uzmanlık işi. Evliya Çelebi
  gerek gördüğü fakat dilde bulunmayan, okuyanın
  kolayca kavrayamayacağı sözcükleri yaratan, tanık
  olduklarını kendi algılayışına göre değiştirip büyüterek
  yansıtan bir kişi. Bu yüzden önce onun dilinin şifrelerini
  çözmek, kişilik özellikleriyle tanışmak ve düşünce
  yapısını öğrenmek gerekiyor.
  Evliya Çelebi’yi anlayabilmek için onun
  I. yeni sözcükler oluşturması,
  II. yapıtının dünyada kabul görmesi,
  III. gördüklerini düş gücüyle abartarak yansıtması,
  IV. karşılaştığı olayları anlatması
  özelliklerinden hangileri nedeniyle özel bir donanım
  gereklidir?

  A)I. ve II.
  B)I. ve III.
  C)I. ve IV.
  D)II. ve IV.
  E)III. ve IV.

  28.
  Bir dizi röportajdan oluşan bu kitapta, yazarlara yöneltilen
  sorular yalnızca girişte veriliyor. Daha sonra röportaj
  yapılan yazarın cevaplarına geçiliyor. Bu, belki okuyucuyla
  aracısız bir sohbet duygusu yaratma açısından
  güzel bir yol ama kimi yerlerde boşluklar oluşuyor. Konunun
  nereden, nasıl başladığı noktası havada kalabiliyor.
  İki paragraf arasında karşınıza çıkan bu boşluklar,
  okurken irkilmenize neden olabiliyor. Bazen de elinizde
  olmadan aradaki eksik soruyu içinizden tekrarlarken
  buluyorsunuz kendinizi.
  Bu parçada sözü edilen röportajlarda soruların başta
  toplu olarak verilmesi, okurlar açısından aşağıdakilerden
  hangisini ortaya çıkarmamıştır?

  A)Sanatçıyla yüz yüze gelmişlik duygusu vermeyi
  B)Duraksamalarına yol açmayı
  C)Metnin bütünselliğini kavramalarını engellemeyi
  D)Kopuklukları gidermeye zorlamayı
  E)Bu türe karşı ilgi uyandırmayı

  29.
  Bu romanınızdaki karakterler neden öldü? Bu soru bana
  sık sık soruluyor. Doğrusu, bunu ben de pek bilmiyorum.
  Yapıtlarımı böyle aniden bitirme merakım buna yol
  açtı sanırım. O an, kurgu ve çatışma gereği böyle bir
  trajedi ortaya çıktı. Aslında bu karakterlerin ölmesi en
  çok beni üzmüştü. Başından beri ellerinizde büyüttüğünüz
  kişilerin aniden yok oluşları çok üzücü oluyor ancak
  bazen zorunlu olarak böyle sonlar ortaya çıkıyor. Belki
  de ölmeleri gerekmiyordu ama romancı bendim ve öyle
  istedim. Nitekim yaşasalardı ve roman bitseydi sürekli
  onları düşünecektim. Beni meşgul edeceklerdi. Bu nedenle
  ben de kurtuldum onlar da, diyebilirim.
  Aşağıdakilerin hangisi tutumunu böyle belirten bir
  yazarın romancılara ilişkin düşüncelerinden biri
  olamaz?

  A)Yapıtlarını istedikleri zaman sonuçlandırabilirler.
  B)Kahramanlarına kendi kişiliklerinin damgasını
  vururlar.
  C)Belleklerinde, yarattığı kişilerden izler kalır.
  D)Yazdıklarını biçimlendirirken belirli ögeleri göz önünde
  tutarlar.
  E)Kahramanların yazgısını ellerinde bulundururlar.

  30.
  Bir yazar, kendisiyle söyleştiği bir yazısında şöyle diyor:
  “Her yaş döneminin insanı ayrıdır. Yirmili yaşların insanıyla
  ellinin, altmışın, yetmişin hele seksenin, doksanın
  insanı aynı insan mıdır?” Aynı olur mu hiç? Değişim salt
  fiziksel özelliklerimizi değil, asıl iç dünyamızı kuşatıyor.
  Bakıyorum bir zamanlar hiç umursamadığım olaylar,
  haberler şimdi derinlemesine etkiliyor beni. Yargılayıcı,
  eleştirel bir açıdan bakıyorum her şeye. İster istemez
  sorunların sarmalında buluyorum kendimi. Öfkeleniyor,
  üzülüyorum. Dinginliğimi yitirdiğim, içimin allak bullak
  olduğu böyle anlarda çevremdekiler de yatıştıramıyor
  beni; tutunacak bir dal, sığınacak bir yer arıyorum.
  Çözüm aradıkça, şiire ya da romana sığınmanın daha
  iyi geldiğini düşünüyorum.
  Bu parçadan yaşlılarla ilgili olarak aşağıdakilerin
  hangisine varılamaz?

  A)Mutsuzlukları bir başına kalışlarından kaynaklanır.
  B)Farklılaştıklarının bilincinde olurlar.
  C)Karşılaştıkları günlük gerçeklere tepki gösterirler.
  D)Tanık oldukları durumlara yeni anlamlar yüklerler.
  E)Kaçış ve arayış duyguları içindedirler.

  31.
  Umberto Eco’nun Genç Bir Romancının İtirafları adlı
  deneme kitabı yayımlandı. “Genç romancı” nitelemesini
  kendisi için kullanıyordu Eco. İlk romanı Gülün Adı yayımlandığında
  50’sine bastığı düşünülürse edebiyat
  ölçeğinden bakıldığında yaşı 30’larda olmalıydı. José
  Saramago’nun yeni yayımlanan Kabil’i üzerine yazarken
  Eco’nun bu muzip kitabı geldi aklıma. Eco’nun ironisinden
  hareketle, yazar olarak tanınmasını 1988’de 66 yaşındayken
  yayımlanan Baltasar ve Blimunda’ya borçlu
  olan Saramago da genç sayılabilirdi. 20. yy. edebiyatının
  bu iki büyük yazarı arasındaki benzerlik yalnızca
  “gençliklerinden” kaynaklanmıyor; resmî gerçekleri sorgulayan
  yapıtlarındaki düş gücü, derinlik ve ironi de birleştiriyor
  onları.
  Bu parçada sözü edilen iki yazarla ilgili olarak
  aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A)Alaycı ve yergiye dayanan bir tutum izlemişlerdir.
  B)Yüzeysel anlatımdan kaçınmışlardır.
  C)Yaşananları eleştirel bir yaklaşımla ele almışlardır.
  D)Yazarlığa başlayışları yönünden birbirini andıran
  yanları vardır.
  E)Kendilerinden öncekilerin izlerini sürmüşlerdir.

  32.
  Günümüzde “paranın ve hızlı şöhret hırsının” tutsağı
  olan kimi yazarlar, yazmaya başlamadan önce kendilerince
  bir tür piyasa araştırması yapıyorlar. İlkin yayımcılara
  uğruyor, onların nabzını tutuyorlar. Hangi türden
  yapıtlar istendiğini doğrudan ya da dolaylı bir biçimde
  öğrenmeye çalışıyorlar. Kafalarındaki anahtar soru şu:
  “Ne yazarsam yayımcılar hemen basar, daha çok para,
  daha çok ün kazandırır bana?” Bu soru konusal bir
  arayışa yönlendiriyor onları. Yığınların ilgisini kamçılayacak
  moda konularda yoğunlaşıyorlar. Daha sonra da
  yazmayı tasarladıkları yapıtlar beyinlerinin kovuğunda
  çimlenmeden duyuru çalışmaları başlıyor. Yapıtları
  kitapçı sergenlerinde göründükten sonra sıra “tanıtım
  seferberliğine” geliyor. Bu yazar, koltuğunun altında
  yeni kitabı, bir kanaldan ötekine dolaşıp duruyor. Övgücüleri
  de önceden saptanmış köpüklü sorularla, yapıtı
  değerlendirmeye kalkıyorlar.
  Bu parçada tanıtılan yazar tipinden yola çıkıldığında
  nitelikli bir yazarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine
  ulaşılamaz?

  A)Kendi yaratma gücüne inandığına
  B)Estetik kaygıları ön planda tuttuğuna
  C)Düzeyli okurlar için yazdığına
  D)Geleneksel anlatım biçimlerinden kaçındığına
  E)Yazma sürecinde sabırlı olduğuna

  33.
  Yaşamdan yola çıkmayan, sığ, okuma tembelliğine yol
  açan, yaratma cesaretinden yoksun ve ders veren anlatılar,
  romansal düşüncenin askıya alındığı ucuz bir bildiricilik
  durumundan öteye geçemez. Bu anlatılar; insanı,
  onun acılarını, çelişkilerini derinlik ve incelikle yansıtıp
  dile getirmeyi kesinlikle başaramaz. Bu yüzden her nitelikli
  gerçek yazınsal yapıt, özellikle kişinin varoluşsal
  hâllerini anlatmalı. Böyle bir anlatımdan yoksunsa o,
  gerçek bir yapıt sayılamaz.
  Bu parçadan kimi yazınsal yapıtlarla ilgili olarak
  aşağıdakilerin hangisine varılamaz?

  A)Öğreticilikten uzak olmalıdır.
  B)İnsan yaşamını değişik boyutlarıyla kuşatmalıdır.
  C)Anlatıcı kendini gizlemelidir.
  D)Yaşananlara yeni biçimler kazandıran sanatsal bir
  doku taşımalıdır.
  E)Okuyanı düşündüren, etkileyici bir söylemle
  biçimlendirilmelidir.

  34.
  Sözcükler asi, uysal, renkli, soluk, yaramaz, çığırtkan ve
  sevecen olabilirler ama her zaman çok değişkendirler.
  Taşıdıkları yalın anlamın ötesine geçip bambaşka şeyler
  söyleyebiliyorlar; diziliş sıralarına göre farklı çağrışımlar
  yaratıyor, oturdukları yeri beğenmiyorlar bazen,
  dikkat etmezsem susmaları gereken yerde sızlanıyorlar.
  Onları kullanırken ince eleyip sık dokuyorum. Eğip büküyor,
  kesip biçiyorum. Güldüklerini, ağladıklarını duyuyorum
  ama onlarla uğraşmaktan yılmıyorum. En başına
  buyruk sözcükler elimin altında, dilimin ucunda, beynimin
  içinde ama büsbütün ele geçiremiyorum onları. Onların
  sahibi olabilmek için yıllardır uğraşıyorum.
  Bu parçadan sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerin
  hangisi çıkarılamaz?

  A)Belli bir yönteme göre cümleye dönüşürler.
  B)Doğaları yeni anlamlar yüklenmeye yatkındır.
  C)Kullanımlarını yadırgadıklarında bunu sezdirirler.
  D)Farklı nitelikler içerirler.
  E)Seçilişleri titiz davranmayı gerektirir.

  35.
  Yazınsal metinlerle beslenmek, iyi bir gazete metni yazmanın
  olmazsa olmazlarındandır. Bu, cinayet haberi
  yazan polis muhabiri için de geçerlidir, köşe yazarı için
  de. Gazetecilerin iyi bir şiir, roman, öykü okuru olmaları
  bana göre, zorunludan da öte. Ben gazete yazılarımda
  önce anlaşılır olmaya çalışırım. Sonra, işlediğim konuda
  öncelikle belli bir noktayı vurgularım ki okuyanlar onda
  yeni bir bakış açısı bulabilsin. Ne yazık ki bunu, lafa
  boğmadan yapabilmek sanıldığından çok daha zor. Bazen
  altı satırlık bir yazı için günlerce araştırma yaptığımı,
  onlarca insanla konuştuğumu bilirim. Yine benim
  gazete yazılarımın olmazsa olmazlarından biri de saydamlıktır.
  Kötüye kötü, iyiye iyi diyemediğim tek bir
  yazım bile yok. Çünkü gazete yazıları gerek biçemiyle
  gerek içeriğiyle mutlaka “gerçek” olmak zorunda.
  Böyle diyen bir gazeteciyle ilgili olarak aşağıdakilerin
  hangisine varılamaz?

  A)Sanatsal yapıtları okumanın gerekliliğine inandığına
  B)Yazdıklarının kısa ve açık olduğuna
  C)Söylemek istediğini kendine özgü bir yaklaşımla
  işlediğine
  D)Yazacaklarını bir ön değerlendirmeden geçirdiğine
  E)Okuyucularını kendisiyle özdeşleştirmek istediğine

  36.
  Yaşam, gittikçe yoruyor hepimizi. Bu da zamanın gerektiği
  gibi kullanılmamasından kaynaklanıyor. Öyle ki
  zamanında söylenmeyen her söz ve alınmayan her
  tavır, saatinde kalkmayan her otobüs gittikçe yoruyor
  insanı. Her şey zamanında yapılsa, her söz zamanında
  söylense, her tavır zamanında alınsa, otobüsler tam
  zamanında kalksa yine de yorulur muyduk yaşamaktan?
  Zaman ilerledikçe mi aklımız eriyor? Aklımız
  erdikçe mi yoruluyoruz yoksa? Yoruldukça durağanlaşıyor,
  heyecanımızı mı yitiriyoruz? Şurası bir gerçek
  ki direnme gücünü yitiren insan yaşamda gözlemlediği
  çirkinliklere karşı koyamaz.
  Bu sözleri söyleyen kişiden aşağıdakilerin hangisi
  beklenemez?

  A)Çevresine eleştirel bir gözle bakma
  B)Koşulların değiştirilemeyeceğine inanma
  C)Mutluluk arayışı içinde olma
  D)Düzensizlikten yakınma
  E)İçinde bulunduğu durumları yorumlama

  37.
  Neyi, neden yazacağımız sorusu ilk adımdır. Konu bulmada
  işaretleri değerlendirmek, koku alabilmek ve iz
  sürebilmek önemlidir. Merak, içgörü, zengin bir düş
  gücü de temel ögelerdir. Yazar uyanıkken düş gören
  insandır. Yazacağımız romanı nasıl, hangi dil ve yapı
  içinde anlatacağımıza karar vermeli, uzun süre kafamızda
  taşımalı ve olgunlaştırmalıyız. Bunun için de ben bir
  romanın kapısını çalarken kendime şu soruyu sorarım:
  Ne anlatmak istiyorum? Soruyu bir cümleyle yanıtlayamıyorsam
  kafam henüz karışık demektir. Beklerim. Bu
  arada neyi anlatmak istediğim netleşirken nasıl anlatacağım
  üzerinde düşünürüm. Yine de niyetlerimin nesnellik
  kazanarak bir biçim alması için hemen her zaman
  sayısız giriş denemesi yapmışımdır.
  Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı
  yoktur?

  A)Bir yazıda bulunmasını zorunlu saydıklarınız
  nelerdir?
  B)Yapıtlarınız genellikle nasıl bir çalışmadan sonra
  ortaya çıkar?
  C)Yapıtlarınızda hangi türden sonuçları yeğlersiniz?
  D)Roman yazanlara neleri önerirsiniz?
  E)Yazmaya başlarken çıkış noktanız nedir?

  38.
  Neden şiir yazar ki insan? Havasızlıktan boğulmak
  üzere olan evrende nefes alabilmek, var olabilmek,
  elinde iyi-kötü ne varsa dökebilmek için mi eteklerine?
  İç dünyasının dışarıyla olan kavgasında anlaşılabilir
  olma derdi midir kendini kanıtlamak ya da kanatmak?
  Şairler, görünenin ardındaki gizemleri ortaya çıkararak
  bize rehberlik mi ederler?
  Bu sözleri söyleyen kişiye göre şairlerin yazma
  nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A)Yaşamın bunaltıcılığından sıyrılma
  B)Kendini, anlatarak ortaya koyma
  C)Ruhsal durumuyla yaşam arasındaki çatışmayı
  yansıtma
  D)Yalnızlaşmaktan kurtulma
  E)Yaşamın, ayrımına varılmayan yönlerini duyumsatma

  39.
  Düşünen gençlerden umutluyum. Başarılı ürünler ortaya
  koyuyorlar, koyacaklar da. Bir yandan Batı’daki birikimi
  özümseyecek, yorumlayacak; diğer yandan da kendi
  dilimize, kendi kültürümüze ilişkin arayışları sürdürecekler.
  Bu arayışları, bizi biz yapan ögelerden ödün vermeden,
  dünyanın her yerinde yaşananlara hem duyarlı olarak
  hem de onlardan belli bir uzaklıkta durarak sürdürecekler.
  Eğer bundan vazgeçmez, amaçlarına ulaşıncaya
  değin çaba gösterirlerse yanı başlarında, kendilerinden
  yıllar önce yaşamış yol arkadaşları bulacaklar. Günümüzde
  doğrudan bir sonuca ulaşamasalar bile, gelecekte
  bu yolda yürüyeceklere bugünden tutmuş oldukları
  ışıkla umut verecekler.
  Bu parçanın yazarı gençlerde bulunması gereken
  özellikler arasında aşağıdakilerden hangisine
  değinmemiştir?

  A)Olumsuzluklardan ders çıkarabilmeye
  B)İşlerinde kararlı bir tutum izlemeye
  C)Dışsal gelişmelerden yararlanmaya
  D)Sonraki kuşaklara kılavuzluk etmeye
  E)Ulusal değerleri önemsemeye

  40.
  Çehov’un çocukluk ve ilk gençlik yıllarında yaşadığı ağır
  koşullara, serinkanlı duruşuna rağmen karşılaştığı her
  trajik durum ve olguyu alaycı bir dille yansıtması, incelenmeye
  hâlâ muhtaçtır. Tolstoy’un diliyle söylersek
  Çehov, özellikle izlenimci yanıyla, çağdaşları, öncülleri,
  ardılları arasında öne çıkar: “Çehov bir sanatçı olarak
  önceki Rus yazarlarla Turgenyev, Dostoyevski veya
  benimle karşılaştırılamaz. Çehov’un kendi biçemi var.
  Bakarsınız, adam hiçbir seçim yapmadan eline hangi
  boya geçerse onu gelişigüzel sürüyor. Bu boyalar
  arasında hiçbir ilgi yokmuş gibi görünüyor. Ama bir de
  geri çekilip bakıyorsunuz ki ne göresiniz! Karşınızda
  parlak, büyüleyici bir tablo duruyor.”
  Bu parçada Çehov’la ilgili olarak aşağıdakilerden
  hangisine değinilmemiştir?

  A)Özgünlüğünü belirleyen yönlerine
  B)Kahramanlarının iç dünyasına
  C)Anlatım niteliklerine
  D)Kişisel özelliğine
  E)Yaratıcı gücüne


  TÜRKÇE TESTİ
  1. A
  2. E
  3. D
  4. D
  5. B
  6. E
  7. C
  8. A
  9. C
  10. B
  11. D
  12. E
  13. A
  14. E
  15. B
  16. C
  17. A
  18. B
  19. E
  20. D
  21. E
  22. A
  23. E
  24. C
  25. D
  26. A
  27. B
  28. E
  29. B
  30. A
  31. E
  32. D
  33. C
  34. A
  35. E
  36. B
  37. C
  38. D
  39. A
  40. B

   

   

  Ay Kız - 04.04.2012 - 16:12Benzer Konular

 1. 2012 YGS Sosyal Bilimler Soruları ve Cevap Anahtarı
  Konuyu Açan: TUBAYER, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 18.02.2013, 11:41
 2. 2012 YGS Sosyal Bilimler Soruları ve Cevap Anahtarı
  Konuyu Açan: Ay Kız, Forum: ÖSS.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 06.05.2012, 17:32
 3. 2010 7.sınıf SBS Soruları Ve Cevap Anahtarı
  Konuyu Açan: Gül_yarasi, Forum: Genel Konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 08.06.2010, 13:37
 4. AÖF Genel Matematik Deneme Soruları ve Cevap Anahtarı
  Konuyu Açan: Nerqish, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 02.12.2009, 13:41
 5. 2008 ÖSS Soruları ve Cevap Anahtarı
  Konuyu Açan: by_@kreP, Forum: ÖSS.
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj : 10.06.2009, 14:00

copyright

Soru Cevap