Osmanlı Padişahları Nasıl Öldüler

 1. Osmanlı Padişahlarının Ölüm Nedenleri - Osmanlı Padişahları Neden Öldü - Osmanlı Padişahlarının Ölüm Sebepleri


  ŞEKERDEN ÖLEN OSMANLI PADİŞAHLARI

  36 Osmanlı padişahının 27’si çeşitli hastalıklar sonucu vefat ederken, 1’i savaş meydanında şehit olmuş, 4’ü öldürülmüş, 1’i zehirle intihar etmiş, 1’i zehirlenmiştir. 2 padişahın ecelleriyle mi öldüğü, yoksa öldürüldükleri mi hâlâ tartışmalıdır.

  BEYİN KANAMASI, KANSER VE VEREM

  Padişahların ölüm sebeplerinin başında beyin kanaması gelmektedir. 6 Osmanlı padişahı beyin kanamasından vefat etmiştir. Kanser ve verem ikinci sıradadır. Osmanlı padişahlarının ikisi prostat, biri de mide kanseri olmak üzere dördü kanserden ölmüştür. Dört padişah veremden ölürken bunların üçü baba, oğul ve torun olmaları dikkat çekicidir: Sultan İkinci Mahmud, Sultan Abdülmecid ve İkinci Abdülhamid. Kalp hastalıkları da padişahların ölüm sebepleri arasında önemli bir yer tutar. İki padişah kalp yetmezliğinden, iki padişah da kalp krizinden ölmüşlerdir. Osmanlı padişahlarının ölümünde şeker hastalığının vücutta yıllarca süren tahribatı da önemli bir rol oynamış, üç Osmanlı padişahı şeker hastalığının neticesinde vefat etmişlerdir. Bunlar, Üçüncü Ahmed, Beşinci Murad ve Beşinci Mehmed Reşad’dır. Birer padişahın ölümüne sebep olan rahatsızlıklar ise zatürree, siroz, iç kanama, böbrek yetmezliği, sara ve felçtir. Savaş meydanlarında şehid olan tek Osmanlı padişahı Birinci Murad’dır. Timur’un eline esir düşen Yıldırım Bayezid zehir içerek intihar ederken, İkinci Bayezid zehirlenmiş, İkinci Osman, Sultan İbrahim, Üçüncü Selim ve Dördüncü Mustafa isyanlar ve taht kavgaları yüzünden öldürülmüşlerdir. Osmanlı padişahlarının sağlığıyla bir hekimbaşının başkanlığında saraya bağlı “Hassa Hekimleri” teşkilatı ilgilenirdi. Hekimbaşıların görevde kalmaları hükümdarların sağlığıyla yakından ilgiliydi. Padişah herhangi bir hastalıktan vefat ederse hekimbaşı görevinden alınırdı. Osmanlılar’da sağlık ve hekimlerle ilgili geniş bilgi Biofarma tarafından Coşkun Yılmaz ve Necdet Yılmaz’ın editörlüğünde çıkan Osmanlılar’da Sağlık isimli iki ciltlik kitapta bulunabilir.

  NASIL ÖLDÜLER?

  Osmanlı padişahlarının ölüm sebepleri hakkında tarihçilerin doktorlarla işbirliği yapmaları sonucunda çeşitli araştırmalar yapıldı. Ekrem, Uykucu’nun “Osmanlı Padişahları Nasıl Öldüler Nasıl Öldürüldüler” ile Zeynep Dramalı’nın “Tarihi Tersten Okumak” isimli kitapları ve Bedi Şehsuvaroğlu’nun “V. Türk Ta≠rih Kongresi”deki tebliği padişah ölümlerinin sebeplerini anlatır.

  OSMAN GAZİ:

  Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Gazi 1326’da kalp yetmezliğinden öldü.

  ORHAN GAZİ:

  82 yaşındayken felç yüzünden 1362’de öldü.

  ÇELEBİ MEHMED:

  1421’de yüksek tansiyon yüzünden beyin kanaması geçirdi ve kısa bir süre sonra öldü.

  İKİNCİ MURAD:

  Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra 3 Şubat 1451’de öldü. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir timördür.

  YAVUZ SULTAN SELİM:


  21 Eylül’ü 1520’yi 22 Eylül’e bağlayan gece kanserden vefat etti.

  KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN:

  1566’da Sigetvar kuşatmasının son günü 6/7 Eylül gecesi beyin kanamasından öldü.

  İKİNCİ SELİM:

  Bir hamam alemi sırasında cariyeleri kovalarken düşüp, yaralandı. 1574’te göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden öldü.

  ÜÇÜNCÜ MURAD:

  17 Ocak 1595’te prostat kanserinden öldü.

  ÜÇÜNCÜ MEHMED:

  Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub, “56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım” demişti. Bu olay Üçüncü Mehmed’i derinden etkiledi. Padişah yemeden, içmeden kesildi ve 22 Aralık 1603’te kalp krizi geçirerek öldü.

  BİRİNCİ AHMED:

  Çok gençken, 22 Kasım 1617’de 28 yaşında mide kanserinden öldü.

  BİRİNCİ MUSTAFA:

  Osmanlı tarihinde tek “Deli” padişahı olan Sultan Mustafa 1623’te tahttan indirildikten sonra 20 Ocak 1639’da bir sara nöbeti sırasında öldü.

  DÖRDÜNCÜ MURAD:

  Osmanlı İmparatorluğu’nu eski parlak günlerine döndüren Dördüncü Murad, gençlik döneminde çektiği sıkıntılar ve çevresinin de etkisiyle aşırı derece de içkiye düşkündü. 8 Şubat 1640 gecesi sirozdan öldü.

  DÖRDÜNCÜ MEHMED:


  1687’de tahttan indirildikten sonra dört yıl sonra 4 yıl hapis hayata yaşadı. Yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu 6 Ocak 1693’te öldü.

  İKİNCİ SÜLEYMAN:

  40 yıl sarayda hapis hayatı yaşadıktan sonra 1691’de tahta çıktı. Viyana bozgun yıllarında sıkıntılı geçen dört yıllık bir padişahlığın ardından 6 Şubat 1695’te böbrek yetmezliğinden öldü.

  İKİNCİ AHMED:

  6 Şubat 1695 yılında kalp yetmezliğinden veya ödemden öldü.

  İKİNCİ MUSTAFA:

  1703’te bir isyan sonucu tahttan indirildi Bu olayın üzüntüsünü üzerinden atamadan 29 Aralık 1703’te prostat kanserinden öldü.

  ÜÇÜNCÜ AHMED:

  Eğlenceleriyle meşhur Lale Dönemi’nin padişahı olan Üçüncü Ahmed, 1730’da Patrona isyanı sonucu tahttan indirildi. Yıllarca Topkapı Sarayı’nda hapis hayatı yaşadıktan sonra, şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda 24 Haziran 1736’da öldü.

  BİRİNCİ MAHMUD:

  21 yıl padişahlık yaptıktan sonra, 13 Aralık 1754’te bir Cuma namazı dönüşünde saraya dönerken attan düşüp, beyin kanaması geçirip öldü.

  ÜÇÜNCÜ OSMAN:

  Üç yıllık hükümdarlığını sonunda 1757’de veremden veya mide kanserinden 30 Ekim 1757’de öldü.

  ÜÇÜNCÜ MUSTAFA:

  Yüksek tansiyon hastası olan padişah 21 Ocak 1774’te beyin kanamasından öldü.

  BİRİNCİ ABDÜLHAMİD:


  1787-1791 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Anapa Kalesi’nin Rusların eline geçtiği haberi üzerine beyin kanaması geçirdi ve bir süre sonra 7 Nisan 1789’da öldü.

  İKİCİ MAHMUT :

  Osmanlı modernleşmesinin başlatıcısı olan İkinci Mahmud aşırı derecede içki içerdi. 28 Haziran 1839’da veremden öldü.

  ABDÜLMECİD:


  Tanzimat dönemini başlatan sultan 25 Haziran 1861’de babası İkinci Mahmud gibi veremden öldü.

  BEŞİNCİ MURAD:


  Tahtta en kısa süre duran Osmanlı padişahıdır. Müzmin şeker hastası idi. Bu hastalığın vücudunda meydana getirdiği tahribatın neticesinde 29 Ağustos 1904’de öldü.

  İKİNCİ ABDÜLHAMİD:


  “Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı” diye Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahı olan İkinci Abdülhamid, 10 Şubat 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda 76 yaşındayken yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu veremden öldü.

  BEŞİNCİ MEHMED REŞAD:

  Müzmin şeker hastası idi Şekerin vücudunda yaptığı tahribat sonucunda 3 temmuz 1918’de öldü.

  ALTINCI MEHMED VAHİDEDDİN:

  Son Osmanlı padişahı olan Vahdettin San- Remo’da 16 MAYIS 1926’da kalp krizinden öldü.

  ÖLDÜRÜLEN PADİŞAHLAR

  Osmanlı tarihinde bir isyan sonucu öldürülen ilk padişah İkinci Osman’dır. İkinci Osman, çevresindekilerin yanlış yönlendirmesi ve kendisinin de gençliğinin verdiği tecrübesizlikle askerin isyanına sebep oldu. Sadrazam Davud Paşa ve yanındakiler Yedikule’de genç padişahı bir kementle ya≠kalayıp, boğdular. Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişah idare ettiği insanlar tarafından öldürülüyordu. Mayıs Öldürülen bir diğer Osmanlı padişahı Sultan İbrahim’dir. Sultan İbrahim, 7 Ağustos 1648’de tahttan indirilip, yerine küçük yaştaki oğlu Mehmed geçirilmişti. Ancak tahttan indirilen padişah kapatıldığı yerde on gün kalabildi. Feryatları bütün saray halkını etkiliyordu. Sultan İbrahim’i yeniden tahtta çıkarmak isteyenlerin sayısı artınca, Kösem Sultan ve devlet ileri gelenleri sultanı 18 Ağustos 1648’de boğdurttular. Osmanlı tarihinde adı yeniliklerle anılan Sultan Üçüncü Selim, Kabakçı İsyanı’yla Mayıs 1807’de tahttan indirilip, yerine Dördüncü Mustafa geçirilmişti. Sarayda hapsedilen padişahı tekrar tahta çıkarmak için Nizâm-ı Cedit taraftarları Rusçuk’ta örgütlendiler. Alemdâr Mustafa Paşa, bir orduyla İstanbul’a gelerek, Sultan Selim’i tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etti. Ancak tedbirli davranmadığı için Dördüncü Mustafa taraftarları 28 temmuz 1808’de Üçüncü Selim’i öldürdüler. Üçüncü Selim’i öldürten Dördüncü Mustafa da aynı akıbete uğradı. Askerlerin Dördüncü Mustafa’yı tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etmesi üzerine tahtını emniyete almak isteyen İkinci Mahmud onu 17 Kasım 1808’de boğdurttu.

  NASIL ÖLDÜKLERİ HÂLÂ TARTIŞILIYOR

  Osmanlı tarihinin en gizemli ölümü Fatih Sultan Mehmed’inkidir. Fatih Sultan Mehmed, Mayıs 1481’de Mısır Memlük devleti üzerine sefere çıktı. Gebze yakınlarında hastalanınca baş≠hekimi Lari müdahale etti, ancak sultanı tedavi edemeyince eski başhekim Yakup Paşa, sultanı iyileştirmekle görevlendirildi. Yakup Paşa, bazı ilaçlar vererek padişahın sancısını azaltmak istedi fakat ilaçların bir faydası olmadı. Fatih kısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481’de Gebze’de Hünkâr Çayırı (Tekfur Çayırı)’nda öldü. Fatih dönemi uzmanı Franz Babinger, sultanın zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eti. Bu görüş ilim çevrelerinde günümüze kadar süren tartışmalara sebep oldu. Şehabedin Tekindağ ve başka bilim adamları da sultanın ölümünün eceliyle olduğu, zehirlenmediğini savundular. Bütün araştırmalara rağmen Fatih’in ölümündeki çözülemedi.

  İNTİHAR MI ETTİ? ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

  1861 ile 1876 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan Sultan Abdülaziz de Fatih’ten sonra ölümü en fazla tartışılan padişahtır. Tahttan indirildikten birkaç gün sonra 4 Haziran 1876’da Feriye Sarayı’nda bilekleri kesilmiş bir halde bulunan padişahın tahtan indirilmenin üzüntüsü ile intihar ettiği söylenir. Ancak öldürülmüş olma ihtimali daha kuvvetlidir.

  ZEHİR VE ÖLÜM

  En büyük Osmanlı komutanlarından olan Yıldırım Bayezid 1402’de Ankara Muharebesi’nde Timur’a esir düşmüştü. İçine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri içerek 8 Mart 1403’te Akşehir’de intihar etti. Zehirle ölen bir diğer Osmanlı padişahı da aynı ismi taşır. Fatih’in oğlu İkinci Bayezid, Nisan 1512’de askerin isyanı sonucunda oğlu Yavuz Sultan Selim lehine tahttan çekildikten sonra ömrünün kalanının geçireceği Dimetoka’ya doğru yola çıktı, ancak buraya varamadan 21 Mayıs 1512’de yolda öldü. Muhtemelen Yavuz, ileride bir taht kavgasını çıkmasını önlemek için babasını zehirletmişti.

  ŞEHİD SULTAN

  Birinci Murad harp sahrasında şehit olan tek Osmanlı padişahıdır. 15 Haziran 1389’da Sırplar’ın büyük bir bozguna uğradığı Birinci Kosova Savaşı’nın sonunda, Sırp Kralı Lazar’ın damadı Miloş Obroneviç padişahın huzuruna çıktığı sırada, göğsünde sakladığı hançeri Birinci Murad’a saplayarak sultanı şehid etti.

  alıntıdır..

   

   

  Turkuaz81 - 22.07.2007 - 13:05


 2. 36 Osmanlı padişahının 27'si çeşitli hastalıklar sonucu vefat ederken, 1'i savaş meydanında şehit olmuş, 4'ü öldürülmüş, 1'i zehirle intihar etmiş, 1'i zehirlenmiştir. 2 padişahın ecelleriyle mi öldüğü, yoksa öldürüldükleri mi hâlâ tartışmalıdır.


  Padişahların ölüm sebeplerinin başında beyin kanaması gelmektedir. 6 Osmanlı padişahı beyin kanamasından vefat etmiştir. Kanser ve verem ikinci sıradadır. Osmanlı padişahlarının ikisi prostat, biri de mide kanseri olmak üzere dördü kanserden ölmüştür.

  Dört padişah veremden ölürken bunların üçü baba, oğul ve torun olmaları dikkat çekicidir: Sultan İkinci Mahmud, Sultan Abdülmecid ve İkinci Abdülhamid. Kalp hastalıkları da padişahların ölüm sebepleri arasında önemli bir yer tutar. İki padişah kalp yetmezliğinden, iki padişah da kalp krizinden ölmüşlerdir. Osmanlı padişahlarının ölümünde şeker hastalığının vücutta yıllarca süren tahribatı da önemli bir rol oynamış, üç Osmanlı padişahı şeker hastalığının neticesinde vefat etmişlerdir. Bunlar, Üçüncü Ahmed, Beşinci Murad ve Beşinci Mehmed Reşad'dır. Birer padişahın ölümüne sebep olan rahatsızlıklar ise zatürree, siroz, iç kanama, böbrek yetmezliği, sara ve felçtir. Savaş meydanlarında şehid olan tek Osmanlı padişahı Birinci Murad'dır.

  Timur'un eline esir düşen Yıldırım Bayezid zehir içerek intihar ederken, İkinci Bayezid zehirlenmiş, İkinci Osman, Sultan İbrahim, Üçüncü Selim ve Dördüncü Mustafa isyanlar ve taht kavgaları yüzünden öldürülmüşlerdir. Osmanlı padişahlarının sağlığıyla bir hekimbaşının başkanlığında saraya bağlı "Hassa Hekimleri" teşkilatı ilgilenirdi. Hekimbaşıların görevde kalmaları hükümdarların sağlığıyla yakından ilgiliydi. Padişah herhangi bir hastalıktan vefat ederse hekimbaşı görevinden alınırdı. Osmanlılar'da sağlık ve hekimlerle ilgili geniş bilgi Biofarma tarafından Coşkun Yılmaz ve Necdet Yılmaz'ın editörlüğünde çıkan Osmanlılar'da Sağlık isimli iki ciltlik kitapta bulunabilir.

  NASIL ÖLDÜLER?
  Osmanlı padişahlarının ölüm sebepleri hakkında tarihçilerin doktorlarla işbirliği yapmaları sonucunda çeşitli araştırmalar yapıldı. Ekrem, Uykucu'nun "Osmanlı Padişahları Nasıl Öldüler Nasıl Öldürüldüler" ile Zeynep Dramalı'nın "Tarihi Tersten Okumak" isimli kitapları ve Bedi Şehsuvaroğlu'nun "V. Türk Ta?rih Kongresi"deki tebliği padişah ölümlerinin sebeplerini anlatır.

  OSMAN GAZİ: Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi 1326'da kalp yetmezliğinden öldü.

  ORHAN GAZİ: 82 yaşındayken felç yüzünden 1362'de öldü.

  ÇELEBİ MEHMED:
  1421'de yüksek tansiyon yüzünden beyin kanaması geçirdi ve kısa bir süre sonra öldü.

  İKİNCİ MURAD: Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra 3 Şubat 1451'de öldü. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir timördür.

  YAVUZ SULTAN SELİM: 21 Eylül'ü 1520'yi 22 Eylül'e bağlayan gece kanserden vefat etti.

  KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN:
  1566'da Sigetvar kuşatmasının son günü 6/7 Eylül gecesi beyin kanamasından öldü.

  İKİNCİ SELİM: Bir hamam alemi sırasında cariyeleri kovalarken düşüp, yaralandı. 1574'te göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden öldü.

  ÜÇÜNCÜ MURAD: 17 Ocak 1595'te prostat kanserinden öldü.

  ÜÇÜNCÜ MEHMED: Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub, "56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım" demişti. Bu olay Üçüncü Mehmed'i derinden etkiledi. Padişah yemeden, içmeden kesildi ve 22 Aralık 1603'te kalp krizi geçirerek öldü.

  BİRİNCİ AHMED: Çok gençken, 22 Kasım 1617'de 28 yaşında mide kanserinden öldü.
  BİRİNCİ MUSTAFA: Osmanlı tarihinde tek "Deli" padişahı olan Sultan Mustafa 1623'te tahttan indirildikten sonra 20 Ocak 1639'da bir sara nöbeti sırasında öldü.

  DÖRDÜNCÜ MURAD: Osmanlı İmparatorluğu'nu eski parlak günlerine döndüren Dördüncü Murad, gençlik döneminde çektiği sıkıntılar ve çevresinin de etkisiyle aşırı derece de içkiye düşkündü. 8 Şubat 1640 gecesi sirozdan öldü.

  DÖRDÜNCÜ MEHMED: 1687'de tahttan indirildikten sonra dört yıl sonra 4 yıl hapis hayata yaşadı. Yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu 6 Ocak 1693'te öldü.

  İKİNCİ SÜLEYMAN: 40 yıl sarayda hapis hayatı yaşadıktan sonra 1691'de tahta çıktı. Viyana bozgun yıllarında sıkıntılı geçen dört yıllık bir padişahlığın ardından 6 Şubat 1695'te böbrek yetmezliğinden öldü.

  İKİNCİ AHMED: 6 Şubat 1695 yılında kalp yetmezliğinden veya ödemden öldü.
  İKİNCİ MUSTAFA: 1703'te bir isyan sonucu tahttan indirildi Bu olayın üzüntüsünü üzerinden atamadan 29 Aralık 1703'te prostat kanserinden öldü.

  ÜÇÜNCÜ AHMED: Eğlenceleriyle meşhur Lale Dönemi'nin padişahı olan Üçüncü Ahmed, 1730'da Patrona isyanı sonucu tahttan indirildi. Yıllarca Topkapı Sarayı'nda hapis hayatı yaşadıktan sonra, şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda 24 Haziran 1736'da öldü.

  BİRİNCİ MAHMUD: 21 yıl padişahlık yaptıktan sonra, 13 Aralık 1754'te bir Cuma namazı dönüşünde saraya dönerken attan düşüp, beyin kanaması geçirip öldü.

  ÜÇÜNCÜ OSMAN: Üç yıllık hükümdarlığını sonunda 1757'de veremden veya mide kanserinden 30 Ekim 1757'de öldü.

  ÜÇÜNCÜ MUSTAFA: Yüksek tansiyon hastası olan padişah 21 Ocak 1774'te beyin kanamasından öldü.

  BİRİNCİ ABDÜLHAMİD: 1787-1791 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Anapa Kalesi'nin Rusların eline geçtiği haberi üzerine beyin kanaması geçirdi ve bir süre sonra 7 Nisan 1789'da öldü.

  İKİNCİ MAHMUD:
  Osmanlı modernleşmesinin başlatıcısı olan İkinci Mahmud aşırı derecede içki içerdi. 28 Haziran 1839'da veremden öldü.

  ABDÜLMECİD: Tanzimat dönemini başlatan sultan 25 Haziran 1861'de babası İkinci Mahmud gibi veremden öldü.

  BEŞİNCİ MURAD: Tahtta en kısa süre duran Osmanlı padişahıdır. Müzmin şeker hastası idi. Bu hastalığın vücudunda meydana getirdiği tahribatın neticesinde 29 Ağustos 1904'de öldü.

  İKİNCİ ABDÜLHAMİD: "Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı" diye Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahı olan İkinci Abdülhamid, 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nda 76 yaşındayken yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu veremden öldü.

  BEŞİNCİ MEHMED REŞAD: Müzmin şeker hastası idi Şekerin vücudunda yaptığı tahribat sonucunda 3 temmuz 1918'de öldü.

  ALTINCI MEHMED VAHİDEDDİN: Son Osmanlı padişahı olan Vahdettin San- Remo'da 16 MAYIS 1926'da kalp krizinden öldü.

  ÖLDÜRÜLEN PADİŞAHLAR

  Osmanlı tarihinde bir isyan sonucu öldürülen ilk padişah İkinci Osman'dır. İkinci Osman, çevresindekilerin yanlış yönlendirmesi ve kendisinin de gençliğinin verdiği tecrübesizlikle askerin isyanına sebep oldu. Sadrazam Davud Paşa ve yanındakiler Yedikule'de genç padişahı bir kementle ya?kalayıp, boğdular.

  Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişah idare ettiği insanlar tarafından öldürülüyordu. Mayıs Öldürülen bir diğer Osmanlı padişahı Sultan İbrahim'dir. Sultan İbrahim, 7 Ağustos 1648'de tahttan indirilip, yerine küçük yaştaki oğlu Mehmed geçirilmişti. Ancak tahttan indirilen padişah kapatıldığı yerde on gün kalabildi. Feryatları bütün saray halkını etkiliyordu. Sultan İbrahim'i yeniden tahtta çıkarmak isteyenlerin sayısı artınca, Kösem Sultan ve devlet ileri gelenleri sultanı 18 Ağustos 1648'de boğdurttular.

  Osmanlı tarihinde adı yeniliklerle anılan Sultan Üçüncü Selim, Kabakçı İsyanı'yla Mayıs 1807'de tahttan indirilip, yerine Dördüncü Mustafa geçirilmişti. Sarayda hapsedilen padişahı tekrar tahta çıkarmak için Nizâm-ı Cedit taraftarları Rusçuk'ta örgütlendiler. Alemdâr Mustafa Paşa, bir orduyla İstanbul'a gelerek, Sultan Selim'i tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etti. Ancak tedbirli davranmadığı için Dördüncü Mustafa taraftarları 28 temmuz 1808'de Üçüncü Selim'i öldürdüler. Üçüncü Selim'i öldürten Dördüncü Mustafa da aynı akıbete uğradı. Askerlerin Dördüncü Mustafa'yı tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etmesi üzerine tahtını emniyete almak isteyen İkinci Mahmud onu 17 Kasım 1808'de boğdurttu.

  NASIL ÖLDÜKLERİ HÂLÂ TARTIŞILIYOR
  Osmanlı tarihinin en gizemli ölümü Fatih Sultan Mehmed'inkidir. Fatih Sultan Mehmed, Mayıs 1481'de Mısır Memlük devleti üzerine sefere çıktı. Gebze yakınlarında hastalanınca baş?hekimi Lari müdahale etti, ancak sultanı tedavi edemeyince eski başhekim Yakup Paşa, sultanı iyileştirmekle görevlendirildi.

  Yakup Paşa, bazı ilaçlar vererek padişahın sancısını azaltmak istedi fakat ilaçların bir faydası olmadı. Fatih kısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481'de Gebze'de Hünkâr Çayırı (Tekfur Çayırı)'nda öldü. Fatih dönemi uzmanı Franz Babinger, sultanın zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eti. Bu görüş ilim çevrelerinde günümüze kadar süren tartışmalara sebep oldu. Şehabedin Tekindağ ve başka bilim adamları da sultanın ölümünün eceliyle olduğu, zehirlenmediğini savundular. Bütün araştırmalara rağmen Fatih'in ölümündeki çözülemedi.

  İNTİHAR MI ETTİ? ÖLDÜRÜLDÜ MÜ? 1861 ile 1876 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan Sultan Abdülaziz de Fatih'ten sonra ölümü en fazla tartışılan padişahtır. Tahttan indirildikten birkaç gün sonra 4 Haziran 1876'da Feriye Sarayı'nda bilekleri kesilmiş bir halde bulunan padişahın tahtan indirilmenin üzüntüsü ile intihar ettiği söylenir. Ancak öldürülmüş olma ihtimali daha kuvvetlidir.

  ZEHİR VE ÖLÜM En büyük Osmanlı komutanlarından olan Yıldırım Bayezid 1402'de Ankara Muharebesi'nde Timur'a esir düşmüştü. İçine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri içerek 8 Mart 1403'te Akşehir'de intihar etti. Zehirle ölen bir diğer Osmanlı padişahı da aynı ismi taşır. Fatih'in oğlu İkinci Bayezid, Nisan 1512'de askerin isyanı sonucunda oğlu Yavuz Sultan Selim lehine tahttan çekildikten sonra ömrünün kalanının geçireceği Dimetoka'ya doğru yola çıktı, ancak buraya varamadan 21 Mayıs 1512'de yolda öldü. Muhtemelen Yavuz, ileride bir taht kavgasını çıkmasını önlemek için babasını zehirletmişti.

  ŞEHİD SULTAN
  Birinci Murad harp sahrasında şehit olan tek Osmanlı padişahıdır. 15 Haziran 1389'da Sırplar'ın büyük bir bozguna uğradığı Birinci Kosova Savaşı'nın sonunda, Sırp Kralı Lazar'ın damadı Miloş Obroneviç padişahın huzuruna çıktığı sırada, göğsünde sakladığı hançeri Birinci Murad'a saplayarak sultanı şehid etti.

   

   

  fLy - 27.03.2008 - 15:55
 3. Sultan Abdülaziz intihar etmedi...
  Aksine öldürüldü...

  Yildiz mahkemesi bu yüzden kuruldu...
  Basta midhat pasa olmak üzere olaya birkaç pasa
  ve sadrazzamda karisti...
  Evvela tahttan indirildi, ve iki pehlivan tarafindan öldürüldü...
  Bileklerini keserek intihar süsü verildi...

  Mahkeme sonucu oplaya karismis olan birçok kisi idama mahkum edildi...
  Bazilari ise ömür boyu hapse...
  Fakat Sultan 2. Abdulhamid idam cezalarinin hepsini
  ömür boyu hapse çevirdi...

  Fatih sultan Mehmetin olayina gelince...
  Dikkat ederseniz ölümünden bir süre önce
  emrindeki askerler Italyanin Otranto kalesini fethetti...
  O bölgeye asker yigmaya basladiginda, varin avrupanin durumunu siz düsünün...

  Avrupayi yöneten güç ozamanlar Vatican ( ki bana göre hala öyle)...
  Belkide suan Vaticandan ezan sesi yükseliyor olacakti...
  Ben sahsen zehirlendigine inanmiyorum...

   

   

  61---61 - 20.04.2008 - 23:23


 4. Dördüncü Mehmed:
  1687'de Tahttan Indirildikten Sonra Dört Yil Sonra 4 Yil Hapis Hayata Yaşadi. Yakalandiği Zatürrenin Ilerlemesi Sonucu 6 Ocak 1693'te öldü.

  Ikinci Süleyman:
  40 Yil Sarayda Hapis Hayati Yaşadiktan Sonra 1691'de Tahta çikti. Viyana Bozgun Yillarinda Sikintili Geçen Dört Yillik Bir Padişahliğin Ardindan 6 şubat 1695'te Böbrek Yetmezliğinden öldü.  Ikinci Mustafa:
  1703'te Bir Isyan Sonucu Tahttan Indirildi Bu Olayin üzüntüsünü üzerinden Atamadan 29 Aralik 1703'te Prostat Kanserinden öldü.


  üçüncü Ahmed:
  Eğlenceleriyle Meşhur Lale Dönemi'nin Padişahi Olan üçüncü Ahmed, 1730'da Patrona Isyani Sonucu Tahttan Indirildi. Yillarca Topkapi Sarayi'nda Hapis Hayati Yaşadiktan Sonra, şeker Hastaliğinin Vücudunda Meydana Getirdiği Tahribatin Sonucunda 24 Haziran 1736'da öldü.

  Birinci Mahmud:
  21 Yil Padişahlik Yaptiktan Sonra, 13 Aralik 1754'te Bir Cuma Namazi Dönüşünde Saraya Dönerken Attan Düşüp, Beyin Kanamasi Geçirip öldü.

  Birinci Abdülhamid:
  1787-1791 Osmanli-rus Savaşi Sirasinda, Anapa Kalesi'nin Ruslarin Eline Geçtiği Haberi üzerine Beyin Kanamasi Geçirdi Ve Bir Süre Sonra 7 Nisan 1789'da öldü.


  Ikinci Mahmud:
  Osmanli Modernleşmesinin Başlaticisi Olan Ikinci Mahmud Aşiri Derecede Içki Içerdi. 28 Haziran 1839'da Veremden öldü.

  Abdülmecid:
  Tanzimat Dönemini Başlatan Sultan 25 Haziran 1861'de Babasi Ikinci Mahmud Gibi Veremden öldü.

  Beşinci Murad:
  Tahtta En Kisa Süre Duran Osmanli Padişahidir. Müzmin şeker Hastasi Idi. Bu Hastaliğin Vücudunda Meydana Getirdiği Tahribatin Neticesinde 29 Ağustos 1904'de öldü.

  Ikinci Abdülhamid:
  "kizil Sultan Mi, Ulu Hakan Mi" Diye Osmanli Tarihinin En çok Tartişilan Padişahi Olan Ikinci Abdülhamid, 10 şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayi'nda 76 Yaşindayken Yakalandiği Zatürrenin Ilerlemesi Sonucu Veremden öldü.


  36 Osmanli Padişahinin 27'si çeşitli Hastaliklar Sonucu Vefat Ederken, 1'i Savaş Meydaninda şehit Olmuş, 4'ü öldürülmüş, 1'i Zehirle Intihar Etmiş, 1'i Zehirlenmiştir. 2 Padişahin Ecelleriyle Mi öldüğü, Yoksa öldürüldükleri Mi Hâlâ Tartişmalidir. Bunlardan En Gizemlisi Fatih Sultan Mehmet'in ölümüdür. Işte Osmanli Sultanlarinin ölüm Nedenleri. Osman Gazi: Osmanli Imparatorluğu'nun Kurucusu Olan Osman Gazi 1326'da Kalp Yetmezliğinden öldü.

  Orhan Gazi:
  82 Yaşindayken Felç Yüzünden 1362'de öldü.

  Ikinci Murad:
  şiddetli Bir Baş Ağrisi Sebebiyle Yatağa Düştü Ve üç Gün Sonra 3 şubat 1451'de öldü. ölüm Sebebi Beyin Kanamasi Veya Beyindeki Bir Timördür.

  Yavuz Sultan Selim:
  21 Eylül'ü 1520'yi 22 Eylül'e Bağlayan Gece Kanserden Vefat Etti.


  Kanuni Sultan Süleyman:
  1566'da Sigetvar Kuşatmasinin Son Günü 6/7 Eylül Gecesi Beyin Kanamasindan öldü.

  Cariye Kovalarken öldü:
  Ikinci Selim Bir Hamam Alemi Sirasinda Cariyeleri Kovalarken Düşüp, Yaralandi. 1574'te Göğüs Boşluğunda Meydana Gelen Kanama Yüzünden öldü

  üçüncü Murad:
  17 Ocak 1595'te Prostat Kanserinden öldü.

  üçüncü Mehmed:
  Bir Gün Saraya Dönerken Yolda Karşilaştiği Bir Meczub, "56 Gün Sonra Gelecek Kazadan Kurtulamazsin. Gafil Olma Padişahim" Demişti. Bu Olay üçüncü Mehmed'i Derinden Etkiledi. Padişah Yemeden, Içmeden Kesildi Ve 22 Aralik 1603'te Kalp Krizi Geçirerek öldü.


  Birinci Mustafa:
  Osmanli Tarihinde Tek "deli" Padişahi Olan Sultan Mustafa 1623'te Tahttan Indirildikten Sonra 20 Ocak 1639'da Bir Sara Nöbeti Sirasinda öldü.


  Dördüncü Murad:
  Osmanli Imparatorluğu'nu Eski Parlak Günlerine Döndüren Dördüncü Murad, Gençlik Döneminde çektiği Sikintilar Ve çevresinin De Etkisiyle Aşiri Derece De Içkiye Düşkündü. 8 şubat 1640 Gecesi Sirozdan öldü.

  Beşinci Mehmed Reşad:
  Müzmin şeker Hastasi Idi şekerin Vücudunda Yaptiği Tahribat Sonucunda 3 Temmuz 1918'de öldü.


  Altinci Mehmed Vahideddin:
  Son Osmanli Padişahi Olan Vahdettin San- Remo'da 16 Mayis 1926'da Kalp Krizinden öldü.


  En Esrarengiz ölüm;
  Fatih Sultan Mehmet: Osmanli Tarihinin En Gizemli ölümü Fatih Sultan Mehmed'inkidir. Fatih Sultan Mehmed, Mayis 1481'de Misir Memlük Devleti üzerine Sefere çikti. Gebze Yakinlarinda Hastalaninca Baş?hekimi Lari Müdahale Etti, Ancak Sultani Tedavi Edemeyince Eski Başhekim Yakup Paşa, Sultani Iyileştirmekle Görevlendirildi. Yakup Paşa, Bazi Ilaçlar Vererek Padişahin Sancisini Azaltmak Istedi Fakat Ilaçlarin Bir Faydasi Olmadi. Fatih Kisa Bir Komadan Sonra 31 Mayis 1481'de Gebze'de Hünkâr çayiri (tekfur çayiri)'nda öldü. Fatih Dönemi Uzmani Franz Babinger, Sultanin Zehirlenerek öldürüldüğünü Iddia Eti. Bu Görüş Ilim çevrelerinde Günümüze Kadar Süren Tartişmalara Sebep Oldu. şehabedin Tekindağ Ve Başka Bilim Adamlari Da Sultanin ölümünün Eceliyle Olduğu, Zehirlenmediğini Savundular. Bütün Araştirmalara Rağmen Fatih'in ölümündeki çözülemedi.

  Intihar Mi Etti? öldürüldü Mü? : 1861 Ile 1876 Yillari Arasinda Osmanli Tahtinda Bulunan Sultan Abdülaziz De Fatih'ten Sonra ölümü En Fazla Tartişilan Padişahtir. Tahttan Indirildikten Birkaç Gün Sonra 4 Haziran 1876'da Feriye Sarayi'nda Bilekleri Kesilmiş Bir Halde Bulunan Padişahin Tahtan Indirilmenin üzüntüsü Ile Intihar Ettiği Söylenir. Ancak öldürülmüş Olma Ihtimali Daha Kuvvetlidir.


  Zehirle Intihar Etti: En Büyük Osmanli Komutanlarindan Olan Yildirim Bayezid 1402'de Ankara Muharebesi'nde Timur'a Esir Düşmüştü. Içine Düştüğü Durumu Hazmedemeyen Padişah, Yüzüğündeki Zehiri Içerek 8 Mart 1403'te Akşehir'de Intihar Etti. Zehirle ölen Bir Diğer Osmanli Padişahi Da Ayni Ismi Taşir. Fatih'in Oğlu Ikinci Bayezid, Nisan 1512'de Askerin Isyani Sonucunda Oğlu Yavuz Sultan Selim Lehine Tahttan çekildikten Sonra ömrünün Kalaninin Geçireceği Dimetoka'ya Doğru Yola çikti, Ancak Buraya Varamadan 21 Mayis 1512'de Yolda öldü. Muhtemelen Yavuz, Ileride Bir Taht Kavgasini çikmasini önlemek Için Babasini Zehirletmişti.


  şehid Olan Tek Padişah: Birinci Murad Harp Sahrasinda şehit Olan Tek Osmanli Padişahidir. 15 Haziran 1389'da Sirplar'in Büyük Bir Bozguna Uğradiği Birinci Kosova Savaşi'nin Sonunda, Sirp Krali Lazar'in Damadi Miloş Obroneviç Padişahin Huzuruna çiktiği Sirada, Göğsünde Sakladiği Hançeri Birinci Murad'a Saplayarak Sultani şehid Etti.


  öldürülen Padişahlar : Osmanli Tarihinde Bir Isyan Sonucu öldürülen Ilk Padişah Ikinci Osman'dir. Ikinci Osman, çevresindekilerin Yanliş Yönlendirmesi Ve Kendisinin De Gençliğinin Verdiği Tecrübesizlikle Askerin Isyanina Sebep Oldu. Sadrazam Davud Paşa Ve Yanindakiler Yedikule'de Genç Padişahi Bir Kementle Yakalayip, Boğdular

  öldürülen Padişahlar: öldürülen Bir Diğer Osmanli Padişahi Sultan Ibrahim'dir. Sultan Ibrahim, 7 Ağustos 1648'de Tahttan Indirilip, Yerine Küçük Yaştaki Oğlu Mehmed Geçirilmişti. Ancak Tahttan Indirilen Padişah Kapatildiği Yerde On Gün Kalabildi. Feryatlari Bütün Saray Halkini Etkiliyordu. Sultan Ibrahim'i Yeniden Tahtta çikarmak Isteyenlerin Sayisi Artinca, Kösem Sultan Ve Devlet Ileri Gelenleri Sultani 18 Ağustos 1648'de Boğdurttular.


  öldürülen Padişahlar: Osmanli Tarihinde Adi Yeniliklerle Anilan Sultan üçüncü Selim, Kabakçi Isyani'yla Mayis 1807'de Tahttan Indirilip, Yerine Dördüncü Mustafa Geçirilmişti. Sarayda Hapsedilen Padişahi Tekrar Tahta çikarmak Için Nizâm-i Cedit Taraftarlari Rusçuk'ta örgütlendiler. Alemdâr Mustafa Paşa, Bir Orduyla Istanbul'a Gelerek, Sultan Selim'i Tekrar Tahta çikarmaya Teşebbüs Etti. Ancak Tedbirli Davranmadiği Için Dördüncü Mustafa Taraftarlari 28 Temmuz 1808'de üçüncü Selim'i öldürdüler.


  öldürülen Padişahlar: üçüncü Selim'i öldürten Dördüncü Mustafa Da Ayni Akibete Uğradi. Askerlerin Dördüncü Mustafa'yi Tekrar Tahta çikarmaya Teşebbüs Etmesi üzerine Tahtini Emniyete Almak Isteyen Ikinci Mahmud Onu 17 Kasim 1808'de Boğdurttu.

   

   

  CA-CHALLENGE - 01.06.2009 - 17:56
 5. Konular Birleştirildi

  ©MaRaBoGLu61

   

   

  MaRaBoGLu61 - 17.01.2010 - 01:16
 6. Verilen bilgilerde bir yanlışlık gördüm.
  Kanuni Sultan Süleyman beyin kanamasında ölmedi, "ŞİRPENÇE" hastalığndan vefat etmiştir.

  Şirpençe hastalığı nedir?

  Daha çok ense, sırt ve kaba etlerde beliren birçok çıbanların birleşmesi ile meydana gelen ve çabuk genişleyen bir çeşit kan çıbanıdır.

   

   

  Terakkiperver - 17.01.2010 - 09:49Benzer Konular

 1. Osmanlı Padişahları
  Konuyu Açan: yusufözrazgat, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 03.11.2011, 20:27
 2. Osmanlı Padişahları ve Tuğraları
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Osmanlı padişahları.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 07.04.2011, 13:44
 3. Osmanlı Padişahları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Osmanlı Tarihi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 07.12.2010, 03:17
 4. Osmanlı padişahları nasıl öldü?
  Konuyu Açan: AsPeNDoS, Forum: Bunları Biliyormuydunuz.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 17.01.2010, 21:26
 5. Osmanlı Padişahları Ve Hac
  Konuyu Açan: Nerqish, Forum: Osmanlı Tarihi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 12.05.2008, 13:08

copyright

Soru Cevap