Osmanlıda kardeş katli ve gün yüzü görmeyen şehzadeler

 1. 1-(1298-1326) Osman Bey-Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu.Amcası Dündar Bey'i öldürttü.

  2-(1326-1359) Orhan Bey-bilinen bir cinayeti kayıtlarda yok

  3-(1359-1389) I.Murad (Hüdagendivar)-Sırpsındığı ,Kosova savaşlarını kazanan padişah.Oğlu Savcıbey ile kardeşleri Halil ile İbrahim'i öldürttü.

  4-(1389-1402) I.Bayezid (Yıldırım)-Niğbolu savaşını kazandı.Kardeşi Yakub'u öldürdü.Ankara savaşında Timur'a yenilince tahttan indirildi.

  5-(1402-1421) I.Mehmed-Kardeşi İsa Çelebi'yi boğdurttu,Şeyh Bedrettin'i idam ettirdi.

  6-(1421-1451) II.Murad-Varna ve II.Kosova savaşları kahramanı.Kardeşi Mustafa'yı öldürttü.

  7-(1451-1481) II.Mehmed (Fatih)-En çok övündüğümüz padişahlardan..1453 te İstanbul'u fethetti,1472 Otlukbeli savaşını kazandı. 2 yaşındaki kardeşi Ahmed'i, Sadrazamlar Çandarlı Halil Paşa ile Mahmut Paşa'yı öldürttü.

  8-(1481-1512) II.Bayezid-Kardeşi Cem Sultan ile savaş yaptı.Cem Sultan Rodosta 13 yıl tutsak yaşadı. Veziri Gedik Ahmet Paşa'yı öldürttü.Kendiside , oğlu Selim tarafından öldürüldü.

  9-(1512-1520) I.Selim (Yavuz)-Mısır fatihi bu padişahımız halifeliği İstanbul'a getirmiş,Mercidabık,Ridaniye savaşlarını yönetmiştir.Çaldıran seferine giderken 30bin Aleviyi kılıçtan geçirmiş,ayrıca..babasını,2 kardeşini ,3 yeğenini ,3 vezirini öldürterek tarihteki yerini almıştır.

  10-(1520-1566) I.Süleyman (Kanuni)-En uzun süre tahtta kalan padişahtır..46 yıl. Belgrad,Rodos,Cezayir,Trablusgarp bu dönemde alınmış,Viyan kapılarına dayanılmış,Preveze Deniz Savaşı kazanılmıştır.Mimar Sinan,Barbaros hayrettin,Hürem Sultan bu dönemin ünlüleridir. Damat Rüstem Paşa,Lala Paşa çekişmesi ve dedikodular sonucu 2 oğlu ile torunlarını boğdurttu.Ayrıca Vezirleri Makbul İbrahim Paşa ile Kara Ahmet Paşa'yı öldürttü.

  11-(1566-1574) II.Selim (Sarı/Sarhoş)-Bütün gün şarap içip sarhoş gezmesiyle tanınan bu padişahımızın döneminde imparatorluk geri vitesine takıyor. İnebahtı deniz savaşında tüm Osmanlı Donanması yakıldı.

  12-(1574-1595) iyi.Murad-Kendisine rakip olmasın diye 5 kardeşini öldürttü.Kadınlara düşkünlüğü ile tanınan sultanımızın tam 110 çocuğu olmuştur. Karısı Safiye, Yeni Camii yaptırmıştır.

  13-(1595-1603) iyi.Mehmed-Kardeş öldürme rekorunu elinde bulundurmaktadır.Tam 19 kardeşini ve bir oğlunu öldürmek zorunda kaldı.korktuğu için Haçova savaşından kaçmak istedi..Şeyhülislam tarafından zor ikna edildi.1597 de Tırnakçı Hasan Paşa'yıboğdurttu.O zamanlar hazine tamtakır olduğu için, Yemişçi Hasan Paşa'dan ,Tırnakçı Hasan Paşa'nın giysilerinin satılarak para bulunmasını istedi.

  14-(1603-1617) I.Ahmed-Tahta çıktığında henüz sünnet olmamıştı.Avusturya'ya gereksiz savaş ilan etti..başarılı olamayınca 1606 Zitvatorok Anlaşması'nı imzaladı. Bu dönemde devam etmekte olan Celali İsyanları nı bastırmak için Kuyucu Murad Paşa ,doğuda 30bin kişiyi kılıçtan geçirerek kuyulara gömdü. Sultan Ahmet Camii,bu padişahın adını taşır

  15-(1617-1618) (1622-1623) I.Mustafa-İki ayrı dönemde 2 yıl saltanat sürdü.Döneminde Abasa Paşa isyanı ile Sipahiler ayaklandı. Akıl hastası olduğundan tahttan erken indirildi.

  16-(1618-1622) II.Osman (Genç)-12 yaşında tahta çıktı,kardeşini öldürttü.16 yaşında iken tahttan indirildi,yeniçeriler tarafından ırzına geçildikten sonra öldürüldü.

  17-(1622-1639) IV.Murad-11 yaşında tahta çıkarken 3 kardeşini öldürttü.Tütün içenleri öldürtmesiyle bilinir.Ancak bu sıralarda Şeyhülislam Yahya Efendi,meyhane öven şiirler yazıyordu.1635 Revan,1638 Bağdat seferleri bu dönemde yapılmış olup, 17 yıllık iktidarında öldürttüğü 6 sadrazam şunlardır.Mere Hüseyin,Kemenkeş Kara ali,Gürcü Mehmed,Boşnak Hüsrev,Topal Recep,Tabanı Yassı Memed

  18-(1639-1648) I.İbrahim (Deli)-Balıklara yem olarak altın atmasıyla bilinir.Askeri darbeyle tahttan indirildi,öldürüldü.

  19-(1648-1687) IV. Mehmed (Avcı)-Tahta çıktığında sadece 5 yaşındaydı.Döneminde yeniçeri ve celali isyanları oldu.Köprülüler bu dönemin sadrazamlarıdır.Öldürttükleri ünlüler Kösem sultan ile Merzifonlu Kara Mustafa Paşadır.

  20-(1687-1691) II.Süleyman-Padişah olduğu 46 yaşına kadar zindandaydı.Padişahlığı sırasında yeniçerililer İstanbulu yağmaladılar.Ünlü Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa bu dönemdendir.Olumlu olayı Eğriboz zaferidir.

  21-(1691-1695) II.Ahmed-48 yaşına kadar hapisyattıktan sonra tahta çıktı.4 yıllık iktidarında ,Salkamen Bozgunu, Sakız Kalesi kaybı,Sadrazam Arabacı Ali Paşa'nın öldürülmesi önemli olaylardandır.

  22-(1695-1703) II.Mustafa-1683 te Viyana'ya yürüdü,bozguna uğradı.1699 da imzaladığı Karlofça anlaşmasıyla Maceristan yitirildi. I.Edirne vakası,Şeyhülislam Feyzullah'ın öldürülmesi bu döneme rastlar.Askeri darbeyle tahttan indirilmiştir.

  23-(1703-1730) iyi.Ahmed-1725 te Rus Çarı Deli Petro Tebriz'i aldı.Bir şeyler yapması gerekiyordu..fakat savaşa gitmeyi göze alamadı.İstanbul'dan orduları hazırlayıp savaşa gidiliyor süsü verip yarı yoldan dönerek halkını kandıran bir padişah olarak tarihte yerini aldı.Lale Devri diyede bilinen dönemin diğer unutulmayanları;1718 Pasarofça Anlaşması,icadından 3,5 asır sonra matbaanın getirilmesi, meşhur Baltacı-Katarina olayının yaşandığı Purut Savaşı dır.Halktan sallandırdıklarının sayısı bilinmemekle birlikte,Şehzade İbrahim ile Sadrazamlardan ;Hoca İbrahim Paşa,Damat İbrahim Paşa,Çorlulu Ali Paşa,Yusuf Paşa,Süleyman Paşa ..bilinen öldürttükleridir.Kendileri de Patrona Halil İsyanıyla tahttan indirilmiştir.

  24-(1730-1754) I.Mahmud-İsyancılar tarafından tahta çıkarılmış,o da isyancıların her dediğini yapmıştır.

  25-(1754-1757) iyi.Osman-3 yıllık iktidarı sırasında ki en önemli olay,Cezayir de ki egemenliğin bitmesidir.

  26-(1757-1774) iyi.Mustafa-Ülkeyi yıldız falına bakarak yönetirdi. Kürkçüler çok para kazanıyor diye ülkede kürk satışlarını yasakladı.Kürkçüler haraç ödeyince satışlar tekrar serbestleşti.Sadece 2 sadrazamını öldürtmüştür

  27-(1774-1789) I.Abdülhamid-Bilinen vukuatı, Küçük Kaynarca Anlaşması ile Kırım'ın verilmesidir.

  28-(1789-1807) iyi.Selim-Kayıplarla dolu Ziştovi ve Yaş Anlaşmalarını imzaladı.Nizam-ı Cedid Reformlarını yapmak istediğinde,şeriatçıların başlattığı Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahttan indirildi. IV. Mustafa tarafından öldürülmüştür.

  29-(1807-1808) IV.Mustafa-Nizam-ı Cedidçilerden çok korktuğundan,taraftarlarının görüldüğü yerde öldürülmelerini emretmişti.Yinede ancak 1 yıl hükümdarlık yaptı,Alemdar Mustafa Paşa tarafından askeri darbeyle tahttan indirildi.

  30-(1808-1839) II. Mahmud-Vukuatı en fazla olan padişahlardandır.İşe ,ağabeyi IV.Mustafa'yı öldürerek başladı. Dönemin diğer olayları;Mora,Sırp,Kavalalı İsyanları;donanmanın yakıldığı Novarin olayı;osmanlının , kendi valileri ile savaşıp,kaybetmeleri; Kaptan-ı Derya Ahmed Paşa'nın ,donanmayı olduğu gibi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'ya teslim etmesi;1826 yeniçeriliği kaldırma operasyonu sırasında kendi ordusundan 140bin kişinin kılıçtan geçirilmesi,olarak sayılabilir.II.Mahmud'un,Balkanlarda uyguladığı kanlı operasyonlar sonucunda Balkan Ayaklanması başladı.Dış baskılar gelince "Tanzimat Fermanı"ilan etmek zorunda bırakıldı.

  31-(1839-1861) Abdülmecit-Dönemin önemli olayları..Tanzimat Fermanı,Islahat Fermanı,Kırım Savaşı..

  32-(1861-1876) Abdülaziz-Karadağ İsyanı, 1875 Balkan Hareketlenmesi,Belgrad'ın kaybı bu döneme denk düşer. Vukela Heyeti tarafından tahttan indirilmiştir.

  33-(1876-1876) V Murad-İki rekoru vardır.En kısa tahtta kalma rekoru..sadece 3 ay. Tahttan indikten sonra en uzun yaşayan padişah..28 yıl.. Tahtı elinden alınan padişahlarımızdandır.

  34-(1876-1909) II. Abdülhamit-31 Mart olayı ,93 Harbi ,tam bir çöküntü olan Ayestefanos Anlaşması.. unutulmayanlar- dandır.Kıbrıs,Mısır,Tunus,Doğu Rumeli,Bosna,Girit kaybettikleridir.Zamanında ayaklanmaları önlemek için Filibe'de bolca katliamlar yapılmıştır. Batıya borçlar ödenmediğinden "Duyun-u Umumiye"ye kurmak zorunda kalmıştır.Mebusan kararıyla demokratik bir şekilde tahttan indirildi.

  35-(1909-1918) Mehmed Reşad-bilinen bir cinayeti kayıtlarda yok

  36-(1918-1922) Vahdettin-Vahdettin ,Osmanlının 36. , tahttan indirilende 14. Padişahıdır.Kendileri tatlı canlarını kurtarmak için İngilizlere sığınmıştır.

   

   

  matrakSsS - 12.06.2007 - 16:47
 2. "Kendileri tatlı canlarını kurtarmak için İngilizlere sığınmıştır. "

  "Orhan Bey-bilinen bir cinayeti kayıtlarda yok"

  "II.Mehmed (Fatih)-En çok övündüğümüz padişahlardan.."

  "İyi.Mehmed-Kardeş öldürme rekorunu elinde bulundurmaktadır.Tam 19 kardeşini ve bir oğlunu öldürmek zorunda kaldı.korktuğu için Haçova savaşından kaçmak istedi."

  "II.Selim (Sarı/Sarhoş)-Bütün gün şarap içip sarhoş gezmesiyle tanınan bu padişahımızın döneminde imparatorluk geri vitesine takıyor"

  "II. Mahmud-Vukuatı en fazla olan padişahlardandır.İşe ,ağabeyi IV.Mustafa'yı öldürerek başladı."

  .. vs vs..


  HANGİ GERİZEKALI BU YAZIYI YAZMIŞ MERAK ETTİM DOĞRUSU.

  İfadelere ve kullanılan usluba bakılırsa yazan şahsın soyu biraz şüpheli geldi bana!!

   

   

  Turkuaz81 - 13.06.2007 - 08:31
 3. Turkuaz81 arkadasim tartisma yada elestiri yaparken biraz dikkatli olurmusunuz sectiginiz sozcukler hicte hos degil arkadaslar kavga ortami yaratmayalim yazinizi editlemenizi oneririm.. paylasimlarda elestiriye her zaman acigiz ama lutfen hos sekilde olsunki biz ve sunum yapan arkadaslarimiz daha dikkatli olsun elestiriler dikkate alinsin daha dikkatli olunulsun

  matrakSsS arkadasimizin guzel paylasimlari var ben arkadasimizi savunmuyorum yanlis anlasilmasin ama ben bu yaziyi bi yerde okumustum yani kendisi uydurmamis googleden arama firsatiniz olursa sizde bize hak vereceksiniz yani uydurmadan ibaret degil bende gormustum yaziyi belki ilerleyen gunlerde bende sunardim..

  Sagol paylasimin icin hos bi konu belki degil ama ben bu yaziyi okudum uydurma degil arkadasim tesekkurler paylasim icin..

   

   

  Nerqish - 13.06.2007 - 09:35
 4. Ne tartışıyorum nede eleştiriyorum. Şiddetle kınıyorum..!

  1. Sözlerim matrakSsS a değil zaten, bu yazıyı yazan art niyetliye..

  2.Alın başlığı google de aratın birsürü forumda bu yazının yazım hataları bile aynı kopyalarını görürsünüz ve kimse yorum bile yazmamıştır.

  3. "Sagol paylasimin icin hos bi konu belki degil ama ben bu yaziyi okudum uydurma degil arkadasim tesekkurler paylasim icin.."
  Nerede okudun ? hangi kitapta? ve uydurma olmadığına nasıl karar verdin?

  Biz tarihimizle övünürüz, tarihimizi eleştirmekten hiçbir zaman kaçmadık ki. Nedemek hoş bi konu değil?
  En güncelinden, biz tartışmak için arşivlerimizi açtık Ermeni meselesi yüzünden ama onlar yanaşmadı haksız oldukları için.

  Yapmayın lütfen, kendi geçmişine bu kadar acımasız olan bir toplum daha varmı.

  Padişahlarımızı psikopat katiller gibi göstermeye çalışmanın bize ne yararı var?. Rusların ruh sağlığı bozuk çarlarıyla ilgili böyle bişeyler konuştuğunumu sanıyorsunuz veya almanların hitleri kahraman görmediklerinimi?.


  Nerqish kardeşim yazdığım yorumu tekrar okudum ve tekrarda editledim.
  Emin ol ki bu yazıyı bu niyetle yazana başka bişey söylenmez bundan kibar.


   

   

  Turkuaz81 - 13.06.2007 - 13:23
 5. KATILIYORUM KARDEŞ SANA BEN buyazıyı okuduğumda ben yalan yalnış araş
  tırmadan yazı eklemeyin yallış örnek olu yoruz dedim teşekükkürler turkuaz81

   

   

  HABBAP - 13.06.2007 - 14:53
 6. KATILIYORUM KARDEŞ SANA BEN buyazıyı okuduğumda ben yalan yalnış araş
  tırmadan yazı eklemeyin yallış örnek olu yoruz dedim teşekükkürler turkuaz81

   

   

  HABBAP - 13.06.2007 - 14:54
 7. HANGİ GERİZEKALI BU YAZIYI YAZMIŞ MERAK ETTİM DOĞRUSU.

  İfadelere ve kullanılan usluba bakılırsa yazan şahsın soyu biraz şüpheli geldi bana!!
  ben bu lafi sunan arkadas icin kullandiginizi dusunmustum..O yuzden hos degil demistim ama siz yazan icin sarfetmissiniz simdi olayi cozdum ozur borcum var size cunku yanlis anlasilma olmus ozur dilerim..

  Nerede okudun ? hangi kitapta? ve uydurma olmadığına nasıl karar verdin?
  kitapta okumadim itiraf ediyorum ama googleda tarih tikladinizmi karsiniza her sitede bu yaziyida bi baslik altinda gorebilirsiniz..Ben cok rastladim onu demek istedim..Uydurma derken sundugumuz konularada uydurma demek yanlis olur..Cunku hemen hemen hepsini tarih sitelerinden sunuyoruz..

  Biz tarihimizle övünürüz, tarihimizi eleştirmekten hiçbir zaman kaçmadık ki. Nedemek hoş bi konu değil?
  bu cumlende celisiyosun tarihimle bende ovunuyorum hos degil derken uzucu bir konu oldugunu kabul edelim o maksatta soyledim..Bizim gecmisimiz gibi gecmis tarihimiz gibi tarih hic bir ulkeye nasip degil tarihimizle ovunuyorum..

  Nerqish kardeşim yazdığım yorumu tekrar okudum ve tekrarda editledim.
  Emin ol ki bu yazıyı bu niyetle yazana başka bişey söylenmez bundan kibar.
  Yukardada belirttigim gibi ben sunum yapan arkadasa soylediniz sandim yani yanlis anlasilma uzatmanin geregi yok ozrumu diledim kabul ederseniz..

   

   

  Nerqish - 13.06.2007 - 16:40

 8. Estafirullah özür dilemeniz gerekmez. Benim üzüldüğüm tarhimize bu kadar acımasız olmamız. Yanlış anlaşılmalar düzeltildiyse sorun yok....

   

   

  Turkuaz81 - 13.06.2007 - 18:01
 9. tabikide arkadasim hemfikiriz ben olayi ters anlamisim kusura bakma iyi paylasimlar okudugun icin ilgin icin tesekkur ederim..

   

   

  Nerqish - 13.06.2007 - 18:03Benzer Konular

 1. Osmanlıda Kardeş Katli Meselesi
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Osmanlı Tarihi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 06.03.2011, 20:54
 2. Şehzâdeler Türbesi
  Konuyu Açan: SU-PERISI, Forum: Müzeler Ve Tarihi Eserler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.04.2010, 16:09
 3. Cevaplar: 5
  Son Mesaj : 03.03.2008, 23:24
 4. Osmanlıda kardeş katli ve gün yüzü görmeyen şehzadeler
  Konuyu Açan: matrakSsS, Forum: Tarih Genel.
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj : 15.08.2007, 11:23
 5. Osmanlıda Haremin Gerçek Yüzü
  Konuyu Açan: Nerqish, Forum: Osmanlı Tarihi.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 11.06.2007, 10:30

copyright

Soru Cevap