Padişah Eşlerinin İsimleri - Osmanlı Padişah Eşleri

 1. Padişah Eşlerinin İsimleri nelerdir - Osmanlı Padişah Eşleri kimlerdir - Osmanlı Padişah Eşleri hakkında


  Osman Gazi Mal Hâtûn Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızı ve Orhan Gazi’nin Annesi
  Râbi’a Bala Hâtûn Şeyh Edebali’nin kızı ve Şehzade Alâaddin’in annesi

  Orhan Gazi Nilüfer Hâtûn Yarhisar Tekfurunun kızı ve I. Murad ve Şehzade Kasım’ın Annesi. Eski adı Holofiro
  Asporça Hâtûn Bizans İmparatoru’nun kızı ve Şehzade İbrahim’in Fatma Hâtûn’un annesi.
  Theodora Hâtûn Şehzade Hâlil’in annesi ve İmparator kızı.
  Eftandise Hâtûn Mahmud Âlp’in kızı.

  Murad
  Hüdâvendîgâr
  ( I. Murad ) Gülçiçek Hâtûn Yıldırım Bayezid’in ve Yahşi Bey’in Annesi
  Marya Thamara Hâtûn Bulgar Kralı’nın kızı.
  Paşa Melek Hâtûn Kızıl Murad Bey’in kızı.
  Fûl-Dâne Hâtûn Candaroğullarından bir beyin kızı
  Fûl-Dâne Hâtûn Bulgar Beyinin kızı

  Yıldırım
  Bayezid
  ( I. Bayezid ) ? Şehzâde Ertuğrul (Çelebi) (ö. Temmuz 1392)
  ? Emir Süleyman (Çelebi) ( Rumeli Sultanı ) (ö. 1411)
  Angelina Hâtûn -
  (1372’de evlendi) Şehzâde Musa’nın annesi; ikinci kocası Fernán González de Contreras ile María García de Segovia’nın oğlu Diego González de Contreras olan Bizans Prensesi
  Devlet Şah Hâtûn -
  (1381'de evlendi) Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı; (Düzmece) Mustafa Çelebi (ö. 1422) ile Musa Çelebi, ( II. Rumeli Sultanı: 17 Şubat 1411 - 5 Temmuz 1413 )’in annesi
  Devlet Hâtûn Mevlânâ Celâleddin-î Rûm-î’in oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn'un soyundan gelen Germiyanoğlu II. Yakup Bey’in kızı; Şehzâde İsa Çelebi, (Balıkesir Valisi: 1402 - 1406) ile Çelebi Mehmed, ( Anadolu Sultanı: 1403 - 5 Temmuz 1413; Osmanlı Sultanı: 5 Temmuz 1413 - 26 Mayıs 1421 )’in annesi
  Hafsa Hâtûn Aydınoğulları Beyliği’nden İsa Bey’in kızı
  Sultan Hâtûn Dulkadiroğulları Beyliği’nin altıncı hükümdarı olan Süleyman Bey’in kızı
  Mileva (Olivera Lazarević Despina) Hâtûn Sırbistan Kralı Lazar Hrebelyanoviç’ın kızı
  Maria Hâtûn İkinci kocası Payo Gómez de Sotomayor olan Macar Kontu János’un kızı

  Çelebi Mehmed
  ( I. Mehmed ) Şeh-zade Kumru Hâtûn Amasyalı bir Paşa'nın torunu
  Emine Hâtûn Dulkadiroğulları Beyliği’nin beşinci hükümdarı olan Nasıreddin Mehmed Bey’in kızı ve II. Murad'ın annesi.

  II. Murat Âlime Hâtûn Dulkadiroğulları Beyliği
  Yeni Hâtûn Amasyalı Mahmud Bey’in kızı.
  Hüma Hâtûn Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih Sultan Mehmet’in Annesi. Fatih'in annesinin devşirme olduğu öne sürülmüştür. Ancak Müslüman olduğu ihtimali daha yüksektir.
  Tacünnisa Hatice Halime Hâtûn Candaroğlu İsfendiyar Bey’in kızı.
  Mara Hâtûn Çocuksuz ve ortodoks olarak ölen ve Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi olan Mara Hatun Sırbistan Despotu Corac Bronkoviç’in kızıydı.

  Fatih SultanMehmed
  ( II. Mehmed ) I. Gül-Bahar Hâtûn Gevher Sultan’ın annesi
  Gülşah Hâtûn Karamanoğullarından İbrahim Bey’in kızı.
  Sitti Mû’kerime (Mükrime) Hâtûn[1][2] II. Bayezid’ın annesi ve Dulkadiroğulları Beyliği’nin altıncı hükümdarı olan Süleyman Bey’in kızı.
  Çiçek Hâtûn Türkmen Beyi kızı.
  Helene Hâtûn Mora Despotu Demetrus’un kızı.
  Anna Hâtûn Trabzon İmparatoru’nun kızı; evlilikleri kısa sürmüştür.
  Alexias Hâtûn Bizans Prenseslerindendir.

  II. Bayezid Nigar Hâtûn Şehzade Korkut ile Fatma Sultan’ın annesi ve Abdullah Vehbi kızı
  Şirin Hâtûn Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah’ın annesi.
  Gülruh Hâtûn Abdülhayy kızı ve Alemşah ile Kamer Sultan’ın annesi.
  Bülbül Hâtûn Abdullah kızı ve Şehzade Ahmed ile Hundi Sultan’ın annesi.
  Hüsnüşah Hâtûn Karamanoğlu Nasuh Bey’in kızı.
  II. Gül-Bahar Hâtûn[3] Abdüssamed kızı ve Yavuz Sultan Selim'in annesi.
  Ferahşad Hâtûn Kefe Sancak Beyi Mehmed’in annesi.
  I. Ayşe Hâtûn[4] Dulkadiroğulları Beyliği’nin onbirinci hükümdarı olan Alâüddevle Bozkurt Bey’in kızı.

  Yavuz Sultan
  Selim
  ( I. Selim ) II. Ayşe Hâtûn I. Mengli Giray’ın kızı ve Beyhan ile Şah Sultan’ın annesi
  Ayşe Hafsa (Hâfize) Valide Sultan[5][6] Kanuni Sultan Süleyman, Hatice, Fatma ve Hafsa Sultanların annesi.

  Kanûnî SultanSüleyman
  (I. Süleyman) Hürrem Haseki Sultan Şehzade Mehmed, Cihangir, Mihrimah Sultan ve II. Selim'in annesi
  Mahidevran Sultan Abd’ullah kızı ve Şehzade Mustafa’nın annesi
  Gülfem Hâtûn Cariyelerden ve Şehzade Murad’ın annesi
  Fûl-Dâne Hâtûn Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud’un annesi.  II. Selim Afife Nûr-Banû Valide Sultan III. Murat’ın annesi, ve Venedik Dükü Sebastiano Venier’in kardeşi olan Kiklad Takım Adaları’na ait Páros adası Lordlarından Nicolò Venier ile Violanta Baffo’nun Cecilia adındaki kızı
  12 Sultan Murad III.jpg
  III. Murat Safiye Valide Sultan III. Mehmed ile Ayşe Sultan’ın annesi; Venedikli meşhur şair senatör Zorzi (Giorgio) Baffo'nun akrabası, ve İyonya Takım Adaları’na ait Korfu adasının Venedikli valisinin Sofia Baffo ismindeki kızı.
  Şems-i Ruhsar Haseki Rukkiyye Sultan’ın annesi. Medine’de vakfı var.
  Şah-i Huban Haseki
  Naz-perver Haseki

  III. Mehmed Handan Valide Sultan[7] I. Ahmet ile I. Mustafa’nın öz annesi
  Fûl-Dâne Vâlide Sultan Abaza asıllı ve I. Mustafa’nın manevî annesi
  Fûl-Dâne Haseki Şehzade Mahmut’un annesi
  Naz-perver Haseki Şehzade Selim’in annesi
  14 Sultan ahmed I.jpg
  I. Ahmet Mâh-Firûze Hadice Valide Sultan Genç Osman’ın annesi
  Meh-Peyker Kösem Vâlide Sultan IV. Murat ve I. İbrahim’in annesi
  Fatma Haseki Cariyelerdendir

  I. Mustafa

  II. Osman Akile (Rukiyye) Hanım Şeyhülislam Esad Efendi’nin kızı ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır.
  Ayşe Hanım Pertev Paşa'nın torunu
  17 Murad IV.jpg
  IV. Murad Ayşe Haseki Sultan

  I. İbrahim Turhan Hadice Valide Sultan Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmet'in annesidir.
  Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultan II. Süleyman’in annesi ve cariye. III. Haseki olduğu sanılıyor.
  Hatice Mu’azzez Haseki Sultan II. Haseki’dir ve II. Ahmet'in annesidir.
  Hüma Şah Haseki Sultan (Telli Haseki); I. İbrahim’in en çok sevdiği Haseki’si, Nikah ile Kadın’lığa alındı.
  Ayşe Sultan 4. Haseki
  Mah-i Enver Sultan 5. Haseki
  Şivekar Sultan 6. Veya 7. Haseki

  IV. Mehmed Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan Emetullah Râbi’a Gül-Nûş Sultan diye bilinir. Girit’li bir ailenin kızıdır. II. Mustafa ve III. Ahmet’in annesidir.
  Afife Kadın
  Gülnar Kadın
  Kaniye Haseki
  Siyavuş Haseki
  20 Sultan Suleiman II.
  II. Süleyman Hatice Haseki Baş Kadın’dır
  Behzat Haseki
  İvaz Haseki
  Sülün Haseki
  Şeh-süvar Haseki
  Zeyneb Haseki  II. Ahmet Rabi'â Haseki Sultan Haseki Sultan diye anılırdı
  22 II Mustafa.jpg
  II. Mustafa Ali-cenab Baş Haseki
  Şâh-Süvar (Şehsuvar) Vâlide Sultan 4. Haseki ve III. Osman’ın annesi
  Saliha Sebkâti Vâlide Sultan Cariyelerinden ve I. Mahmut’un annesi
  Hüma Şah Haseki
  Afife Haseki
  Hatice Haseki
  Hafsa Sultan Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetle muhtemeldir
  Hanife Hâtûn İkinci veya Üçüncü İkbaldir
  Fatma Şahin Hâtûn

  III. Ahmet ? Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın eşi Hatice Sultan’ın annesi
  Emetullah Baş Kadın Baş Haseki
  Rukıyye İkinci Kadın
  Emîne Mihr-î-Şahİkinci Kadın Efendi[8][9][10] İkinci Kadın; III. Mustafa’nın annesi
  Hatice İkinci Kadın
  Râbi’a Şermi Kadın Efendi[11] I. Abdülhamit’in annesi
  Zeyneb Kadın
  Emine Musall Kadın
  Hanife Kadın
  Gülşen Kadın
  Ümmü Gülsüm Kadın
  Hürrem Kadın
  Meyli Kadın
  Fatma Hüma Şah Kadın
  Nijad Kadın
  Nazife Kadın
  Şayeste Sultan İkbal
  Ayşe Hanım; İkinci veya üçüncü İkbal.
  Hatem Hâtûn İkballeri İkbal
  24 Mahmud I by John Young.jpg
  I. Mahmut Hace Ali-cenab Baş Kadın
  Hace Ayşe Kadın
  Hace Verd-i Naz Dördüncü Kadın
  Hatice Rami Altıncı Haseki
  Hatem Kadın İkinci Kadın
  Raziye Kadın
  Meyyase Hanım Baş İkbal
  Fehmi Hanım İkinci İkbal
  Habbabe Hanım İkbal.
  Sırrı Hanım İkbal  III. Osman Leyla Baş Kadın Baş Kadın
  Zevki Kadın Üçüncü Kadın
  Ferhunde Emine Dördüncü Kadın
  26 Mustafa III by John Young.jpg
  III. Mustafa Avn'ül-Hayat Baş Kadın Efendi
  Mihr-î-Şah Valide Sultan Baş Kadın Efendi ve III. Selim’in annesi
  Rif’at İkinci Kadın Efendi
  Ayşe Adil-Şah Üçüncü Kadın Efendi ve Hatice Sultan’ın annesi
  Fehmi Üçüncü Kadın Efendi
  Binnaz Üçüncü Kadın Efendi

  I. Abdülhamid Ayşe Seniyeperver (Sinâ-Pervar) Valide Sultan[12] IV. Mustafa'nın manevî annesi ve IV. Kadın Efendi
  Nakş-î-Dil Haseki Valide Sultan[13][14] II. Mahmud'un annesi ve önce İkinci İkbal sonra Kadın Efendi
  Hatice Ruh-şah Baş Kadın Efendi
  Hüma Şah Baş Kadın Efendi
  Ayşe Baş Kadın Efendi
  Binnaz İkinci Kadın Efendi
  Dilpezir Kadın Efendi
  Mehtabe Dördüncü Kadın Efendi
  Misl-i Na-yab Kadın Efendi
  Mû’teber Kadın Efendi
  Nevres Üçüncü Kadın Efendi
  Fatma Şeb-safa Dördüncü Kadın Efendi
  Mihriban Üçüncü Kadın Efendi
  Baş İkbâl Nükhet-Sedâ Hânımefendi Baş İkbal ve IV. Mustafa’nın annesi
  Ayşe Hanımefendi İkinci İkbal

  III. Selim Nef-i Zar Baş Kadın Efendi
  Hüsn-i Mah Baş Kadın Efendi
  Zib-i Fer İkinci Kadın Efendi
  Afitab Üçüncü Kadın Efendi
  Re’fet Dördüncü Kadın Efendi
  Nur-i Şems Kadın Efendi
  Gonca-nigar Kadın Efendi
  Dem-hoş Kadın Efendi
  Tab-ı Safa Üçüncü Kadın Efendi
  Ayn-ı Safa Kadın Efendi
  Mahbube Kadın Efendi
  Meryem Hanımefendi İkbal
  Mihriban Hanımefendi İkbal
  Fatma Fer-i cihan Hanım Efendi İkbal

  IV. Mustafa Şevr-i Nur Baş Kadın Efendi
  Dil-pezir İkinci Kadın Efendi
  Seyyare Üçüncü Kadın Efendi
  Peyk-i Dil Dördüncü Kadın Efendi
  30 Sultan Mahmud II of the Ottoman Empire.jpg
  II. Mahmut Bezm-î-Âlem Vâlide Sultan Valide Sultan. I. Abdülmecit’in annesi
  Pertevniyal (Pertav-Nihâl) Vâlide Sultan Valide Sultan. Abdülaziz’in annesi ve Beşinci Kadın Efendi
  Haciye Pertev-Piyale Nev-fidan Baş Kadın Efendi
  Ali-cenab Baş Kadın Efendi
  Fatma Baş Kadın Efendi
  Aşub-i Can İkinci Kadın Efendi
  Haciye Hoş-yar İkinci Kadın Efendi
  Nurtab Dördüncü Kadın Efendi
  Misl-i Na-yab İkinci Kadın Efendi
  Perviz-felek Dördüncü Kadın Efendi
  Vuslat Üçüncü Kadın Efendi
  Zer-nigar Üçüncü Kadın Efendi
  Ebr-i Reftar İkinci Kadın Efendi
  Hüsn-i Melek Hanımefendi Baş İkbal
  Zeyn-i Felek Hanımefendi İkinci İkbal
  Tiryal Hanımefendi Üçüncü İkbal
  Lebriz-Felek Hanımefendi Dördüncü İkbal  I. Abdülmecit Servet-Sedâ Kadın Efendi Baş Kadın Efendi
  Şevk-Efzâ Vâlide Sultan Valide Sultan. V. Murat’in annesi ve İkinci Kadın Efendi.
  Hoş-yar Kadın Efendi İkinci Kadın Efendi.
  Tîr-î-Müjgan Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamit’in annesi.
  Verd-i Cenan Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi
  Gülcemal Kadın Efendi Dördüncü Kadın Efendi ve V. Mehmet’in annesi.
  Râhime Piristû Vâlide Sultan Vâlide Sultan. Dördüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamit’in manevî annesi
  Gülistü (Gülistan Münire) Kadın Efendi[16][17] Dördüncü Kadın Efendi ve VI. Mehmet'in annesi
  Düzd-i Dil Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi.
  Bezmi (Bezmara) Kadın Efendi Altıncı Kadın Efendi.
  Mahitab Kadın Efendi Beşinci Kadın Efendi.
  Nalan-ı Dil Hanımefendi Üçüncü İkbal.
  Ceylan-yar Hanımefendi İkinci İkbal.
  Ayşe Ser-firaz Hanımefendi İkinci İkbal.
  Nergis (Nergizu) Hanımefendi Dördüncü İkbal.
  Navek-misal Hanımefendi Dördüncü İkbal.
  Nesrin Hanımefendi İkinci İkbal.
  Şayeste Hanımefendi Dördüncü İkbal.
  Nükhet-Sedâ Hanımefendi Baş İkbal.
  Yıldız Hanımefendi 2. Gözde.
  Saf-derun Hanımefendi 4. Gözde.
  Hüsn-i Cenan Hanımefendi 3. Gözde.

  Abdülaziz Dürr-i Nev Kadın Efendi Baş Kadın Efendi
  Hayran-î-Dil Kadın Efendi İkinci Kadın Efendi
  Eda-Dil Kadın Efendi İkinci Kadın Efendi
  Neş’erek (Nesrin) Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi
  Gevheri Kadın Efendi Dördüncü Kadın Efendi

  Mehmed
  V. Murad Elru Mevhibe Kadın Efendi Baş Kadın Efendi
  Reftar-ı Dil Kadın Efendi İkinci Kadın Efendi
  Şayan Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi
  Meyl-i Servet Kadın Efendi Dördüncü Kadın Efendi
  Resan Hanımefendi Baş İkbal
  Cevher-riz Hanımefendi İkinci İkbal
  Nev-Dürr Hanımefendi Üçüncü İkbal
  Remiş-Naz Hanımefendi İkbal
  Filiz-ten Hanımefendi İkbal
  Visal-i Nur Hanım Gözde

  II. Abdülhamit Nazik-eda Kadın Efendi Baş Kadın Efendi
  Bedr-i Felek Kadın Efendi Baş Kadın Efendi.
  Safi-naz Nur-efzun Kadın Efendi İkinci Kadın Efendi.
  Bidar Kadın Efendi İkinci Kadın Efendi.
  Dilpesend Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi
  Mezide Mestan Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi.
  Emsal-i Nur Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi.
  Ayşe Dest-i Zer Müşfika (Kayıhan) Kadın Efendi Dördüncü Kadın Efendi.
  Saz-kar Hanımefendi Baş İkbal.
  Peyveste Hanımefendi İkinci İkbal.
  Fatma Pesend Hanımefendi Üçüncü İkbal ve Hatice Sultan’ın annesi
  Behice (Maan) Hanımefendi Dördüncü İkbal.
  Saliha Naciye Hanımefendi Dördüncü İkbal.
  Dürdane Hanım Baş Gözde.
  Calibos Hanım İkinci Gözde.
  Nazlıyar Hanım Üçüncü Gözde.

  V. Mehmed
  ( Reşâd ) Kam-res Kadın Efendi Baş Kadın Efendi
  Dürr-i And Kadın Efendi İkinci Kadın Efendi
  Mihr-engiz Kadın Efendi İkinci Kadın Efendi
  Naz-perver Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi
  Dil-firib Kadın Efendi Dördüncü Kadın Efendi
  36 VI Mehmet Vahidettin.jpg
  VI. Mehmed
  ( Vâhideddîn ) Emine Nazik-Edâ Kadın Efendi Baş Kadın Efendi
  Şadiye Meveddet Kadın Efendi İkinci Kadın Efendi
  İnşirah Kadın Efendi Kadın Efendi
  Nevvare Kadın Efendi Üçüncü Kadın Efendi
  Nimet Nevzad Hanımefendi Beşinci ve son eşi

   

   

  Leyl-i Lal - 13.01.2011 - 12:42Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 08.08.2011, 21:00
 2. Osmanlı'nın en güzel devrini yaşatan padişah kimdir
  Konuyu Açan: nuri deniz, Forum: Bunları Biliyormuydunuz.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 22.05.2010, 17:20
 3. Padişah ve Atı
  Konuyu Açan: Şayeste, Forum: Hikayeler ve Masallar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 17.05.2010, 08:21
 4. Son Padişah
  Konuyu Açan: COCO, Forum: Karikatürler.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 28.06.2009, 14:03
 5. Osmanlı Padişah Hanımları
  Konuyu Açan: Nerqish, Forum: Osmanlı Tarihi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.05.2009, 22:15

copyright

Soru Cevap