Fatih Sultan Mehmet’in Ölümü Ve Yerine II. Bayezit’in Tahta Çıkması

 1. Fatih Sultan Mehmet’in Ölümü

  Fatih 1481’de, Anadolu’ya doğru yeni bir sefere çıktı. Ama daha yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481’de Gebze'deki ordugâhında öldü. Gut hastalığından öldüğü sanılmakla birlikte, zehirlendiği de söylenir. Ölümünden sonra oğlu Bayezid tahta çıktı. Fatih Camii'ndeki Türbesinde tek başına yatmaktadır. Seferi nereye düzenlediği tam olarak bilinmemektedir.Zira Fatih bu bilgiyi seferin güvenliği açısından çok gizli tutuyor ve kimseye söylemiyordu.Ancak tarihçiler seferin Mısır'a ya da Roma'ya(Papalık)olacağı yönünde tahminler yürütmektedir.Ama başka kitaplar ve tarihçiler ise farlı yerler fetih düzenleyeceği görüşündeydi.Fatih Sultan Mehmet öldüğünden sonra Papa 2-3 gün boyunca tüm kiliselerin çanlarını çaldırmıştı.


  II. Bayezit’in Tahta Çıkması

  Fatih Sultan Mehmed'in 4 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarında vefat etmesi üzerine Sadrazam Karamanlı Mehmed Paşa, Bayezid ve Bayezid'in kardeşi Cem Sultan'a ulaklar (haberci) gönderdi. Ancak Cem Sultan, kendisine gönderilen haberci yolda, Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa tarafından yakalanarak alıkonduğu için babasının ölüm haberini geç öğrendi. Bu arada Bayezid'in tarafını tutan Yeniçeriler İstanbul'da isyan ederek Cem Sultan taraftarı Karamanlı Mehmed Paşa'yı 4 Mayıs 1481'de öldürdüler ve Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut'u babasına vekâleten tahta çıkardılar.
  Babasının vefatını öğrenen ve devlet büyüklerinin, acele başkente gelmesi hakkında gönderdikleri mektupları alan II. Bayezid maiyetinde 4.000 kişi olduğu halde Amasya'dan yola çıkıp 9 günde Üsküdar'a geldi. Ertesi gün oğlu Şehzade Korkut'tan saltanatı resmen teslim alıp 22 Mayıs 1481'de Osmanlı tahtına çıktı ve devleti idare etmeye başladı. II. Bayezid ilk olarak kapıkullarına üçer bin akçe cülus bahşişi dağıttı. Yeniçerileri ulufelerini 5 akçeye çıkarttı.

   

   

  MiSS-FENER - 11.04.2009 - 16:20Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 31.05.2010, 07:13
 2. Sultan III. Selim’in Tahttan İndirilip IV. Mustafa’nın Tahta Çıkartılması 1807
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Osmanlı padişahları.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.04.2009, 18:19
 3. İkinci Bayezit’in Ölümü 1512
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Osmanlı padişahları.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.04.2009, 14:51
 4. 17 Nisan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul Adalarını Fethi
  Konuyu Açan: Pedaliza, Forum: İstanbul.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 28.03.2009, 14:03
 5. Sultan I. Abdülhamid’in Ölümü Ve III. Selim’in Tahta Çıkması 1789
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Osmanlı Tarihi.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 28.03.2009, 00:50

copyright

Soru Cevap