Muhasebe Hesap Kodları

 1. Muhasebe Kodları - Tek Düzen Hesap Planı


  1 DÖNEN VARLIKLAR
  10 HAZIR DEĞERLER
  100 KASA
  101 ALINAN ÇEKLER
  102 BANKALAR
  103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
  108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER
  11 MENKUL KIYMETLER
  110 HİSSE SENETLERİ
  111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI
  112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI
  118 DİĞER MENKUL KIYMETLER
  119 MENKUL KIYMET DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
  12 TİCARİ ALACAKLAR
  120 ALICILAR
  121 ALACAK SENETLERİ
  122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
  126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
  127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
  128 ŞÜPHELİ ALACAKLAR
  129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
  13 DİĞER ALACAKLAR
  131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
  132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
  133 BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR
  134 PERSONELDEN ALACAKLAR
  136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
  137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
  138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
  139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
  15 STOKLAR
  150 İLK MADDE VE MALZEME
  151 YARI MAMÜLLER - ÜRETİM
  152 MAMÜLLER
  153 TİCARİ MALLAR
  157 DİĞER STOKLAR
  158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
  159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
  17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
  170 - 178 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ
  179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR
  18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
  180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
  181 GELİR TAHAKKUKLARI
  182 ERTELENMİŞ GİDERLER
  19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
  190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ
  191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
  192 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
  193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
  195 İŞ AVANSLARI
  196 PERSONEL AVANSLARI
  197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
  198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
  199 DİĞER DÖNEN VARLIKLARI KARŞILIĞI (-)
  2 DURAN VARLIKLAR
  22 ALICILAR
  220 ALICILAR
  221 ALACAK SENETLERİ
  222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
  226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
  229 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILıĞI (-)
  23 DİĞER ALACAKLAR
  231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
  232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
  233 BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR
  234 PERSONELDEN ALACAKLAR
  236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
  237 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
  239 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILıĞI (-)
  24 MALİ DURAN VARLIKLAR
  240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER
  241 BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLĞÜ KARŞILIĞI (-)
  242 İŞTİRAKLER
  243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
  244 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜK KARŞLILIĞI (-)
  245 BAĞLI ORTAKLIKLAR
  246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
  247 BAĞLI ORTAKL SERM PAYL DEĞR DÜŞÜKL KARŞILIĞI (-)
  248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
  249 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
  25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
  250 ARAZİ VE ARSALAR
  251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ
  252 BİNALAR
  253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
  254 TAŞITLAR
  255 DEMİRBAŞLAR
  256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
  257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
  258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
  259 VERİLEN AVANSLAR
  26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
  260 HAKLAR
  261 ŞEREFİYE
  262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
  263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
  264 ÖZEL MALİYETLER
  267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
  268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
  269 VERİLEN AVANSLAR
  27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
  271 ARAMA GİDERLERİ
  272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
  277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
  278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
  279 VERİLEN AVANSLAR
  28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
  280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
  281 GELİR TAHAKKUKLARI
  29 DİĞER DURAN VARLIKLAR
  291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV
  292 DİĞER KDV
  293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR
  294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
  295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
  297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
  298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
  299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
  3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
  30 MALİ BORÇLAR
  300 BANKA KREDİLERİ
  303 UZUN VADELİ KREDİLERN ANA PARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ
  304 TAHVİL ANA PARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ
  305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
  306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
  307 FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI
  308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-)
  309 DİĞER MALİ BORÇLAR
  32 TİCARİ BORÇLAR
  320 SATICILAR
  321 BORÇ SENETLERİ
  322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
  326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
  329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
  33 DİĞER BORÇLAR
  331 ORTAKLARA BORÇLAR
  332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
  333 BAĞLI ORTAKLARA BORÇLAR
  335 PERSONELE BORÇLAR
  336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
  337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
  34 ALINAN AVANSLAR
  340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
  349 ALINAN DİĞER AVANSLAR
  35 YILLAR YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ 350 - 358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ
  36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
  360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
  361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
  368 VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
  369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
  37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
  370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI
  371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ(-)
  372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
  373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
  379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
  38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
  380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
  381 GİDER TAHAKKUKLARI
  382 ERTELENMİŞ GELİRLER
  39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
  391 HESAPLANAN KDV
  392 DİĞER KDV
  393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI
  397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
  399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR
  4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
  40 MALİ BORÇLAR
  400 BANKA KREDİLERİ
  405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
  407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
  408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI (-)
  409 DİĞER MALİ BORÇLAR
  42 TİCARİ BORÇLAR
  420 SATICILAR
  421 BORÇ SENETLERİ
  422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
  426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
  429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR
  43 DİĞER BORÇLAR
  431 ORTAKLARA BORÇLAR
  432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
  433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
  436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
  437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
  438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR
  44 ALINAN AVASLAR
  440 ALINAN SİPARİŞ AVASLARI
  449 ALINAN DİĞER AVANSLAR
  47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
  472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
  479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
  48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
  480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
  481 GİDER TAHAKKUKLARI
  49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
  492 GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEK KDV
  493 TESİSE KATILMA PAYLARI
  499 DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
  5 ÖZKAYNAKLAR
  50 ÖDENMİŞ SERMAYE
  500 SERMAYE
  501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
  52 SERMAYE YEDEKLERİ 520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PİRİMLERİ
  521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI
  522 MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
  523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
  526 BORSADA OLUŞAN DEĞER ARTIŞLARI (Öneri)
  529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
  54 KAR YEDEKLERİ 540 YASAL YEDEKLER
  541 STATÜ YEDEKLERİ
  542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
  543 MALİYET ARTIŞ FONU (Öneri)
  544 SERMAYEYE EKLENCEK İŞTİRAK HİSSELERİ VE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARI
  548 DİĞER KAR YEDEKLERİ
  549 ÖZEL FONLAR
  57 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
  570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
  58 GEÇMİŞ YILLRA ZARARLARI
  580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
  59 DÖNEM NET KARI (ZARARI)
  590 DÖNEM NET KARI
  591 DÖNEM NET ZARARI (-)
  6 GELİR TABLOSU HESAPLARI
  60 BRÜT SATIŞLAR
  600 YURT İÇİ SATIŞLAR
  601 YURT DIŞI SATIŞLAR
  602 DİĞER GELİRLER
  61 SATIŞ İNDİRİMLERİ
  610 SATIŞTAN İADELER (-)
  611 SATIŞ İSKONTOLARI (-)
  612 DİĞER İNDİRİMLER (-)
  62 SATIŞLARIN MALİYETİ
  620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)
  621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
  622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
  623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
  63 FAALİYET GİDERLERİ
  630 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
  631 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)
  632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
  64 DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
  640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
  641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMMETTÜ GELİRLERİ
  642 FAİZ GELİRLERİ
  643 KOMİSYON GELİRLERİ
  644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
  645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
  646 KAMBİYO KARLARI
  647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
  649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
  65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
  653 KOMİSYON GİDERLERİ (-)
  654 KARŞILIK GİDERLERİ (-)
  655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)
  656 KAMBİYO ZARARLARI (-)
  657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)
  659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
  66 FİNANSMAN GİDERLERİ
  660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
  661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
  67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
  671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
  679 DİĞER OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR
  68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
  680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
  681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
  689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)
  69 DÖNEM NET KAR VEYA ZARARI
  690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
  691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
  692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
  7 MALİYET HESAPLARI (7-A SEÇENEĞİ)
  700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI
  701 MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI
  710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
  711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI
  712 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FARKLARI
  713 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI
  720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
  721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI
  722 DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI
  723 DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI
  730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
  731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
  732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI
  733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI
  734 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI
  740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
  741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
  742 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI
  750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
  751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI
  752 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI
  760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
  761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
  762 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI
  770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
  771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
  772 GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI
  780 FİNANSMAN GİDERLERİ
  781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI
  782 FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI
  79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7-B SEÇENEĞİ)
  790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
  791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
  792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
  793 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
  794 ÇEŞİTLİ GİDERLER
  795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
  796 AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI
  797 FİNANSMAN GİDERLERİ
  798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI
  799 ÜRETİM MALİYET HESABI

   

   

  dumanalti - 28.12.2009 - 17:51
 2. 500 Lu hesaplar Yevmıye defterıne Kaydı yapıLır.. 600 Lu hesapLar ıse gelır defterıne 70 hesaplar ıse buyuk deftere Bızım sımdı ısledıgımız konular

   

   

  eCeLimSin - 03.01.2010 - 11:34Benzer Konular

 1. Muhasebe Nedir - Aöf Genel Muhasebe Dersleri
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 16.05.2012, 00:50
 2. Tek Düzen Hesap Planı - Muhasebe Dersleri
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 02.05.2012, 23:59
 3. Muhasebe Dersi Hesap Planı
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Muhasebecilik.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 16.11.2011, 22:17
 4. Muhasebe Hesap Kodlarının Tanımları
  Konuyu Açan: dumanalti, Forum: Muhasebecilik.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 13.01.2010, 17:53
 5. Muhasebe Hesap Planı Girişi
  Konuyu Açan: HaNıM aGa, Forum: Muhasebecilik.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 06.08.2009, 00:13

copyright

Soru Cevap