Ouroboros

 1. Ouroboros Nedir - Ouroboros Tanımı - Mitolojide Ouroboros - Ouroboros Resimleri  Ouroboros, kendi kuyruğunu ısıran bir yılan ya da ejderha şeklinde resmedilen sembol.

  Kendini yaratmayı sembolize eden kuyruğunu yutmuş bir yılan şeklidir. Yunanca'daki οὐροϐóρος, Latince'deki uroborus kelimesinden gelir ve bu sözcüklerin sözlük anlamı "kuyruğunu öldüren" dir. Bu sembol "doğanın ebedi döngüsü" 'nü ifade etmektedir. kendi  • 1617 yılına ait bir çizim
  • Kapı motifi olarak Ouroboros

   

   

  MiSS-FENER - 11.09.2011 - 00:11
copyright

Soru Cevap