9. Sınıf Fonksiyon Çözümlü Sorular

 1. fonksiyon soruları ve çözümleri - bağıntı fonksiyon soruları - 9. sınıf bağıntı ve fonksiyon soru ve cevapları - Bağıntı-Fonksiyon çözümlü alıştırmalar


  ÖRNEK 1 :A= {1,2,3}, B={1,3,5,7}kümeleri veriliyor. A’ dan B’ ye tanımlanan aşağıdaki bağıntılardan hangisi fonksiyon değildir? A) {(1,3), (2,5), (3,7)}B) {(1,3), (1,5), (2,1)}C) {(1,1), (2,1), (3,1)}D) {(1,5), (2,1), (3,7)}E) {(1,7),(2,3),(3,5)}

  ÇÖZÜM : 3 Î A’ dır. Fakat B seçeneğindeki {(1,3), (1,5), (2,1)} bağıntısında 3 tanımsızdır. Dolayısıyla bu bağıntı fonksiyon değildir. YANIT “B”

  ÖRNEK 2 : A = {7,8,9}, B ={1,3,5} kümeleri veriliyor. A’ dan B’ ye tanımlı aşağıdaki bağıntılardan hangilerinin hem kendisi hem de tersi fonksiyondur? I. {(7,3), (8,5), (9,1)} II. {(7,5), (8,3), (8,5)}III.{(7,3), (8,5), (8,1)}

  IV.{(7,1), (8,5), (9,3)}

  A) Yalnız I B) II ve III C) I ve IV D) II, III, IV E) I,III, IV

  ÇÖZÜM :I ve IV deki bağıntılar 1 – 1 ve örten fonksiyondur. Dolayısıyla tersleri de 1 – 1 ve örten fonksiyondur.YANIT “C”

  ÖRNEK 3 :

  A = {-1, 2, 4} ve f : A® B, f(x) = 2x - 1 biçiminde tanımlı olan fonksiyon 1 – 1 ve örtendir. Buna göre, B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) {-1, 3, 7} B) {-3, 5, 9} C) {-3, 3, 7} D) {-1, 3, 9} E) {-3, 3,9}

  ÇÖZÜM : f, 1 -1 ve örten olduğundan f(A) = B’ dir. f(-1) =2(-1) -1 = -3 f(2) = 2.2 - 1 = 3 f(4) = 2.4 -1 = 7 f(A) = B = {-3,3,7} dir. YANIT “C”  ÖRNEK 4 : f : A®B, f(x) = 3x – 1 biçiminde tanımlı fonksiyon 1 – 1 ve örtendir.

  B = [5, 14] ise A kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) [2, 5) B) (2, 5] C) (2, 5) D) [2, 5] E) (1, 6)

  ÇÖZÜM : f : A®B 1 – 1 ve örten bir fonksiyon ve x Î A için f(x) = 3x – 1 olduğundan 5 ≤ 3x – 1 < 14 &#222; 5+1≤3x<14+1 &#222; 6 ≤ 3x < 15 &#222; 2 ≤ x < 5 dir. O halde A = [2, 5) kümesidir.YANIT “A”  ÖRNEK 5 :

  3f(x) =x + 6 ise f(3) +f(75) toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 6 B) 12 C) 18 D)36 E) 84

  ÇÖZÜM :3f(3) = 3+6= 9 = 32 &#222;f(3) = 2 3f(75) = 75+6= 81 = 34 &#222; f(75) = 4 f(3)+ f(75) = 2+4 = 6YANIT “A”

  ÖRNEK 6 : f : R ®R, f(x) =x3 – 3x2+3x+1 biçiminde tanımlanan f(x) fonksiyonuna göre,

  f(1 ) nedir?

  A) 1 B)2 C) 3 D) 4 E) 5
  ÖRNEK 7 :

  f(x + 1) = 3x f(x) ve f(2) = 5 ise f(20) nedir?

  A) 5. 320 . 20! C) 5 . 319 . 20! E) 5 . 320 . 19!B) 5. 318 . 19! D) 5 . 320 . 19!

  ÇÖZÜM :f(x + 1) = 3x f(x) &#222; =3x x = 2 &#222; = 3. 2…………………………x

  = 19 &#222; =3 . 19 . …. = (3.2) . (3.3) ….(3. 19)&#222; = 318 . (2. 3 … 19)&#222;f(20) = 5 . 318 . 19!YANIT “B”

  ÖRNEK 8 : f : R2 ® R, f(x, y) = x . y – y

  g : R ® R, g(x) = 2x – 3 ise g(4) – 2.f(5,-1) nedir?

  A) 1 B) 5 C) 9 D) 13 E) 15

  ÇÖZÜM :g(4) = 2 . 4 – 3 = 5f(5,-1) = 5(-1) – (-1) = -4g(4) – 2 . f(5, -1) =5 - 2 (-4) = 13YANIT “D”  ÖRNEK 9 :f(x) = (a – 2) x + b +1 birim fonksiyon, g(x) = (n – 5) x + 4 sabit fonksiyon ise a – b + n + g(2) nedir?

  A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E)13  YANIT “E”
  ÖRNEK 10 :f : R®R g : R ® R f(x) = 2x – 3 g(x) = x2 – 3x(gof-1) (1) in değeri kaçtır?

  A) -1 B) -2 C) -3 D) -4 E) -5

  ÇÖZÜM : f(x) = 2x – 3 &#222; f-1(x) = &#222; f-1(1) = = 2(gof-1) (1) =g(f-1(1)) = g(2) = 22 – 3.2 = -2YANIT “B”

  ÖRNEK 11 : f : R ®R, f(x) = 2x – m, g : R ®R, g(x) = nx + 1 biçiminde tanımlanan f ve g fonksiyonları veriliyor. fog = l ise, m.n kaçtır?A) -2 B) – 1 C) 1 D)2 E)4 ÇÖZÜM :(fog) (x) = f(g(x)) = f(nx + 1) =2 (nx +1) + m = 2nx + 2 + m x&#222;2n = 1 ve 2 + m = 0 dır. n = m = - 2m . n = - 2 . = -1YANIT “B”


  ÖRNEK 12 :

  f(x) = x2 – 2 ise f(3x) in f(x) cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 9f(x) + 16 B) 9f(x) + 20 C) 3f(x) + 1 D) 3f(x) – 2

  ÇÖZÜM : f(x) = x2 – 2 &#222; x2 = f(x) + 2 f(3x) = (3x)2– 2 = 9X2 - 2 = 9[f(x) + 2] – 2 = 9f(x) + 16

  YANIT “A”

  ÖRNEK 13 :f(x) doğrusal fonksiyonu için f(2) = 5, f(3) = 8 ise f(1) kaçtır?

  A) -1 B) 1 C) 2 D) 4 E) 6

  ÇÖZÜM :f(x) doğrusal olduğundan f(x) = ax + b biçimindedir. &#222; dir.f(x) = ax + b = 3x -1f(1) = 3 . 1 – 1 = 2YANIT “C”

  ÖRNEK 14 :f(x) = 3x + 2, g(x) = 2x + n ve (fog) (x) = gof(x) ise n kaçtır?

  A) -1 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

  ÇÖZÜM : (fog) (x) = 3(2x + n) + 2 = 6x + 3n + 2 (gof) (x) = 2(3x + 2) + n = 6x +4 + n (fog) (x) = (gof) (x) &#222; 6x + 3n + 2 = 6x + 4 + n &#222; 3n + 2 = 4 + n &#222; n = 1 dir.YANIT “B”  ÖRNEK 15 :f : {(1, 2) , (2, 5) , (3, 2) , (4, 6)}g : {(1, 3) , (3, 1) , (6, -1) , (7, 1)} ise, (fog)(3) – (gof)(4) ün değeri kaçtır?A) -1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

  ÇÖZÜM :(fog)(3) = f(g(3)) = f(1) = 2(gof) (4) = g(f(4)) = g(6) = -1(fog)(3) – (gof)(4) = 2 – (-1) = 3

  YANIT “C”

   

   

  ZELAL - 23.03.2012 - 14:39
 2. :1:

  Alıntı ZELAL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  fonksiyon sorular&#253; ve çözümleri - ba&#240;&#253;nt&#253; fonksiyon sorular&#253; - 9. s&#253;n&#253;f ba&#240;&#253;nt&#253; ve fonksiyon soru ve cevaplar&#253; - Ba&#240;&#253;nt&#253;-Fonksiyon çözümlü al&#253;&#254;t&#253;rmalar


  ÖRNEK 1 :A= {1,2,3}, B={1,3,5,7}kümeleri veriliyor. A’ dan B’ ye tan&#253;mlanan a&#254;a&#240;&#253;daki ba&#240;&#253;nt&#253;lardan hangisi fonksiyon de&#240;ildir? A) {(1,3), (2,5), (3,7)}B) {(1,3), (1,5), (2,1)}C) {(1,1), (2,1), (3,1)}D) {(1,5), (2,1), (3,7)}E) {(1,7),(2,3),(3,5)}

  ÇÖZÜM : 3 Î A’ d&#253;r. Fakat B seçene&#240;indeki {(1,3), (1,5), (2,1)} ba&#240;&#253;nt&#253;s&#253;nda 3 tan&#253;ms&#253;zd&#253;r. Dolay&#253;s&#253;yla bu ba&#240;&#253;nt&#253; fonksiyon de&#240;ildir. YANIT “B”

  ÖRNEK 2 : A = {7,8,9}, B ={1,3,5} kümeleri veriliyor. A’ dan B’ ye tan&#253;ml&#253; a&#254;a&#240;&#253;daki ba&#240;&#253;nt&#253;lardan hangilerinin hem kendisi hem de tersi fonksiyondur? I. {(7,3), (8,5), (9,1)} II. {(7,5), (8,3), (8,5)}III.{(7,3), (8,5), (8,1)}

  IV.{(7,1), (8,5), (9,3)}

  A) Yaln&#253;z I B) II ve III C) I ve IV D) II, III, IV E) I,III, IV

  ÇÖZÜM :I ve IV deki ba&#240;&#253;nt&#253;lar 1 – 1 ve örten fonksiyondur. Dolay&#253;s&#253;yla tersleri de 1 – 1 ve örten fonksiyondur.YANIT “C”

  ÖRNEK 3 :

  A = {-1, 2, 4} ve f : A® B, f(x) = 2x - 1 biçiminde tan&#253;ml&#253; olan fonksiyon 1 – 1 ve örtendir. Buna göre, B kümesi a&#254;a&#240;&#253;dakilerden hangisidir?

  A) {-1, 3, 7} B) {-3, 5, 9} C) {-3, 3, 7} D) {-1, 3, 9} E) {-3, 3,9}

  ÇÖZÜM : f, 1 -1 ve örten oldu&#240;undan f(A) = B’ dir. f(-1) =2(-1) -1 = -3 f(2) = 2.2 - 1 = 3 f(4) = 2.4 -1 = 7 f(A) = B = {-3,3,7} dir. YANIT “C”  ÖRNEK 4 : f : A®B, f(x) = 3x – 1 biçiminde tan&#253;ml&#253; fonksiyon 1 – 1 ve örtendir.

  B = [5, 14] ise A kümesi a&#254;a&#240;&#253;dakilerden hangisidir?

  A) [2, 5) B) (2, 5] C) (2, 5) D) [2, 5] E) (1, 6)

  ÇÖZÜM : f : A®B 1 – 1 ve örten bir fonksiyon ve x Î A için f(x) = 3x – 1 oldu&#240;undan 5 ≤ 3x – 1 < 14 &#222; 5+1≤3x<14+1 &#222; 6 ≤ 3x < 15 &#222; 2 ≤ x < 5 dir. O halde A = [2, 5) kümesidir.YANIT “A”  ÖRNEK 5 :

  3f(x) =x + 6 ise f(3) +f(75) toplam&#253; a&#254;a&#240;&#253;dakilerden hangisidir?

  A) 6 B) 12 C) 18 D)36 E) 84

  ÇÖZÜM :3f(3) = 3+6= 9 = 32 &#222;f(3) = 2 3f(75) = 75+6= 81 = 34 &#222; f(75) = 4 f(3)+ f(75) = 2+4 = 6YANIT “A”

  ÖRNEK 6 : f : R ®R, f(x) =x3 – 3x2+3x+1 biçiminde tan&#253;mlanan f(x) fonksiyonuna göre,

  f(1 ) nedir?

  A) 1 B)2 C) 3 D) 4 E) 5
  ÖRNEK 7 :

  f(x + 1) = 3x f(x) ve f(2) = 5 ise f(20) nedir?

  A) 5. 320 . 20! C) 5 . 319 . 20! E) 5 . 320 . 19!B) 5. 318 . 19! D) 5 . 320 . 19!

  ÇÖZÜM :f(x + 1) = 3x f(x) &#222; =3x x = 2 &#222; = 3. 2…………………………x

  = 19 &#222; =3 . 19 . …. = (3.2) . (3.3) ….(3. 19)&#222; = 318 . (2. 3 … 19)&#222;f(20) = 5 . 318 . 19!YANIT “B”

  ÖRNEK 8 : f : R2 ® R, f(x, y) = x . y – y

  g : R ® R, g(x) = 2x – 3 ise g(4) – 2.f(5,-1) nedir?

  A) 1 B) 5 C) 9 D) 13 E) 15

  ÇÖZÜM :g(4) = 2 . 4 – 3 = 5f(5,-1) = 5(-1) – (-1) = -4g(4) – 2 . f(5, -1) =5 - 2 (-4) = 13YANIT “D”  ÖRNEK 9 :f(x) = (a – 2) x + b +1 birim fonksiyon, g(x) = (n – 5) x + 4 sabit fonksiyon ise a – b + n + g(2) nedir?

  A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E)13  YANIT “E”
  ÖRNEK 10 :f : R®R g : R ® R f(x) = 2x – 3 g(x) = x2 – 3x(gof-1) (1) in de&#240;eri kaçt&#253;r?

  A) -1 B) -2 C) -3 D) -4 E) -5

  ÇÖZÜM : f(x) = 2x – 3 &#222; f-1(x) = &#222; f-1(1) = = 2(gof-1) (1) =g(f-1(1)) = g(2) = 22 – 3.2 = -2YANIT “B”

  ÖRNEK 11 : f : R ®R, f(x) = 2x – m, g : R ®R, g(x) = nx + 1 biçiminde tan&#253;mlanan f ve g fonksiyonlar&#253; veriliyor. fog = l ise, m.n kaçt&#253;r?A) -2 B) – 1 C) 1 D)2 E)4 ÇÖZÜM :(fog) (x) = f(g(x)) = f(nx + 1) =2 (nx +1) + m = 2nx + 2 + m x&#222;2n = 1 ve 2 + m = 0 d&#253;r. n = m = - 2m . n = - 2 . = -1YANIT “B”


  ÖRNEK 12 :

  f(x) = x2 – 2 ise f(3x) in f(x) cinsinden ifadesi a&#254;a&#240;&#253;dakilerden hangisidir?

  A) 9f(x) + 16 B) 9f(x) + 20 C) 3f(x) + 1 D) 3f(x) – 2

  ÇÖZÜM : f(x) = x2 – 2 &#222; x2 = f(x) + 2 f(3x) = (3x)2– 2 = 9X2 - 2 = 9[f(x) + 2] – 2 = 9f(x) + 16

  YANIT “A”

  ÖRNEK 13 :f(x) do&#240;rusal fonksiyonu için f(2) = 5, f(3) = 8 ise f(1) kaçt&#253;r?

  A) -1 B) 1 C) 2 D) 4 E) 6

  ÇÖZÜM :f(x) do&#240;rusal oldu&#240;undan f(x) = ax + b biçimindedir. &#222; dir.f(x) = ax + b = 3x -1f(1) = 3 . 1 – 1 = 2YANIT “C”

  ÖRNEK 14 :f(x) = 3x + 2, g(x) = 2x + n ve (fog) (x) = gof(x) ise n kaçt&#253;r?

  A) -1 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

  ÇÖZÜM : (fog) (x) = 3(2x + n) + 2 = 6x + 3n + 2 (gof) (x) = 2(3x + 2) + n = 6x +4 + n (fog) (x) = (gof) (x) &#222; 6x + 3n + 2 = 6x + 4 + n &#222; 3n + 2 = 4 + n &#222; n = 1 dir.YANIT “B”  ÖRNEK 15 :f : {(1, 2) , (2, 5) , (3, 2) , (4, 6)}g : {(1, 3) , (3, 1) , (6, -1) , (7, 1)} ise, (fog)(3) – (gof)(4) ün de&#240;eri kaçt&#253;r?A) -1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

  ÇÖZÜM :(fog)(3) = f(g(3)) = f(1) = 2(gof) (4) = g(f(4)) = g(6) = -1(fog)(3) – (gof)(4) = 2 – (-1) = 3

  YANIT “C”

   

   

  nurullah4343 - 19.01.2013 - 18:55Benzer Konular

 1. 9. Sınıf Tam ve Doğal Sayılar Çözümlü Sorular
  Konuyu Açan: Ay Kız, Forum: Matematik.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 08.06.2013, 15:01
 2. Polinomlar - Çözümlü Sorular
  Konuyu Açan: Ay Kız, Forum: Lise.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 28.04.2012, 23:12
 3. 9.Sınıf Tam Sayılar Çözümlü Sorular
  Konuyu Açan: ZELAL, Forum: Matematik.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 08.04.2012, 21:52
 4. özel tanımlı fonksiyon özellikleri çözümlü sorular
  Konuyu Açan: e_e_m_m_, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 05.04.2012, 16:37
 5. Fonksiyon Kavram Çözümlü Soruları
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: Matematik.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 05.04.2010, 15:38

copyright

Soru Cevap