Dine Felsefi Açıdan Yaklaşım

 1. din felsefesi nedir - dinin felsefik tanımı - din felsefesinin özellikleri - teoloji nedir

  Din ile felsefeyi birbirinden ayırarak ele alan ilk düşünür I. Kant'dır. Din bir takım
  dogmalardan hareket eder. Felsefe ise ne din içindir ne de dine karşıdır. Sadece dinsel
  olguları tartışıp sorgulamaya çalışır.

  Din felsefesinin temel amacı, dini, inanca dayanarak
  de¤il akla dayanarak açıklamaya çalışmaktır. Bu nedenle din felsefesi dine dışarıdan
  bakar, yani eleştirel ve nesnel olarak yaklaşmaya çalışır.

  Din felsefesi genel olarak dini, insanlardaki din duygusunun ne oldu¤unu, inancın
  yapısını eleştirel olarak incelemeye çalışan bir felsefe dalıdır.

  Sözgelimi felsefe, din olgusunu ortaya çıkaran inancın, do¤a olaylarından korkma ve bunları açıklama
  ihtiyacı ndan ortaya çıktı¤ını ortaya koymaya çalışırken inançları analiz ederek (din
  sosyolojisi ya da dinler tarihi gibi bilimlerden yararlanarak) bunları yapar.

  Teoloji ile Din Felsefesinin Farkı,

  Kelime anlamıyla teoloji "tanrı bilim" demektir. Belirli bir dini temel alarak
  tanrının varlı¤ını, niteliklerini, insanın tanrı karşısındaki yerini inceleme konusu yapar.
  Her dini kendine özgü tarihi, konusu ve problemleriyle ele alıp inceler.

  Bu nedenle bir Yahudi teolojisi, bir Hristiyan teolojisi, bir ‹slam teolojisi vardır. Bu teolojiler o dinin
  inanç ve pratiklerinden yola çıkarak akılsal savunusunu yaparlar. Bunlardan hiçbiri
  kendi dinlerinin inançlarını sorgulamaz.

  Din felsefesi ise genel olarak dinin do¤ası, dinsel inancın yapısı ve anlamı, dinin
  insan yaşamındaki yeri gibi konuları ele alırken bunları rasyonel olarak ele almak,
  açıklamak, sorgulamak ve eleştirmek amacını taşır. Bu nedenle din felsefesi teolojiden
  farklı olarak bütün dinlere eşit uzaklıktadır.


  alıntı

   

   

  BiR-DOST - 05.04.2012 - 16:56Benzer Konular

 1. Dine Felsefi Açıdan Yaklaşım
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: AÖF Açık Öğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 13.01.2012, 21:08
 2. Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize - M. Fatih TOPALOĞLU
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Kitap Tanıtımı.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 16.12.2011, 17:05
 3. Dine Dil Uzatmanın Hükmü
  Konuyu Açan: Asiyan, Forum: İslam Genel.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 03.01.2009, 14:13
 4. Dine uymanın faydası
  Konuyu Açan: eskitoprak, Forum: İslam Genel.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.12.2008, 11:44
 5. DINE DÜSMAN BIR HANIMDIM
  Konuyu Açan: hasbinur, Forum: İslami Multimedia.
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj : 16.07.2007, 22:27

copyright

Soru Cevap