Fonksiyon Çeşitleri ve Karmaşık Sayılar

 1. Fonksiyon Çeşitleri ve Karmaşık Sayılar İle İlgili Çözümlü Test Çalışması hakkinda bilgiler  Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik

  Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik
  Bir Değişkenin Limiti
  Bir Fonksiyonun Limiti
  Bir Fonksiyonun Soldan ve Sağdan Limiti
  Özel Fonksiyonlarda Limit
  Fonksiyonların Limitleriyle İlgili Teoremler
  Trigonometrik Fonksiyonların Limitleri
  Genişletilmiş Gerçel Sayılar Kümesinde Limit
  Belirsizlikler ve Belirsizlikler Durumda Limit Hesapları
  Belirsiz Durumlar
  Fonksiyonlarda Süreklilik ve Süreksizlik
  Aralıkta Süreklilik
  Fonksiyonların Sürekliliği ile İlgili Teoremler
  Sınırlı Fonksiyonlar
  Kapalı Bir Aralıkta Sürekli Fonksiyonların Özellikleri
  Süreklilikle İlgili Teoremler
  Monoton Fonksiyonlar


  Özel Tanımlı Fonksiyonlar

  Özel Tanımlı Fonksiyonlar
  Sıralı İkili, Sıralı Üçlü, Sıralı N’li
  İki Kümenin Kartezyen Çarpımı
  Kartezyen Çarpımın Özellikleri
  Bağıntı, Bir Bağıntının Tersi
  İki Bağıntının Bileşkesi
  Bir Kümede Tanımlı Bağıntıların Özellikleri
  Fonksiyon
  Fonksiyonlar Kümesinde İşlemler
  Fonksiyonların Sınıflandırılması
  Özel Kurallar
  Fonksiyon Çeşitleri
  Bileşke Fonksiyon ve Özellikleri
  Ters Fonksiyon ve Özellikleri
  Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
  Permütasyon Fonksiyon
  Tam ve Çift Fonksiyonlar
  Parçalı Tanımlı Fonksiyon
  Periyodik FonksiyonMutlak Değer Fonksiyonu
  Mutlak Değer Fonksiyonun Parçalı Tanımlanması
  Mutlak Değerli Denklemler
  Mutlak Değerli Eşitsizlikler
  Mutlak Değer Fonksiyonun Grafiği
  Signum İşaret Fonksiyonu
  Signum Fonksiyonun Grafiği
  Tam Değer Fonksiyonu ve Özellikleri
  Tam Değer Eşitsizlikler
  Tam Değer Fonksiyonun Grafikleri
  Fonksiyonları En Geniş Tanım Kümleri
  Fonksiyonlar ve Düzlemde Simetri
  90 Adet Ayrıntılı Çözümlü Test Sorusu


  Türev


  Bir Fonksiyonun Türevi
  Sağdan Türev - Soldan Türev
  Türev ve Süreklilik
  Temel Türev Kuralları
  Sabit Fonksiyon, Kuvvet Fonksiyonunun Türevleri
  İki Fonksiyonun Toplam'ının Türevi
  Bir Sayı ile Bir Fonksiyonun Çarpımının Türevi
  İki Fonksiyonun Çarpımının Türevi
  Bölümün Türevi
  Parçalı Tanımlı Fonksiyonların Türevleri
  Mutlak Değer Fonksiyonların Türevleri
  Signum (işaret) Fonksiyonunun Türevleri
  Tam Değer Fonksiyonun Türevleri
  Bileşke Fonksiyonunun Türevleri (Zincir Kuralı)
  Köklü Fonksiyonların Türevi
  Tek Çift Fonksiyonların Türevi
  Periyodik Fonksiyonların Türevi
  Türevin Geometrik Anlamı
  Türevle İki Eğri Arasındaki Açı
  Türevin Fiziksel Anlamı
  Bir Hareketlinin İvmesi
  Ters Fonksiyonun Türevi
  Türevle ilgili Çıkmış ÖYS Soruları ve Cevap Anahtarı
  Teoremler ve Alıştırmalar

  İntegral

  Diferansiyel Kavram
  İntegral
  Bir Fonksiyonun Belirsiz (Sınırsız İntegrali)
  Temel İntegrasyon Formülleri
  Temel İntegral Formülleri
  İntegral Alma Yöntemleri
  Değişken Değiştirme Yöntemi
  Özel Değişken Değiştirmeler Yapılarak Çözülebilen İntegraller
  Parçalı Kısmı İntegrasyon Yöntemi
  Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali
  Özel İntegraller
  Basit Kesirlere Ayırarak İntegral Alma Yöntemi
  İrrasyonel Fonksiyonların İntegrali
  İntegral Hesabının Temel Teoremleri
  İntegral Fonksiyonunun Türevi
  Belirli İntegral ve Uygulamaları
  Riemann Toplamı
  Özel Tanımlı Fonksiyonların İntegrali
  İntegrantın Özelliğine göre İntegrasyonda Yapılabilecek Sadeleştirmeler
  Belirli İntegralde Değişken Değiştirme
  Genelleştirilmiş İntegraller
  Sınırları Sonsuz Olan İntegraller
  Sınırları İçerisinde Süreksiz Olan İntegraller
  İntegral Uygulamaları
  İntegral Alan Hesabı
  İntegral Hacim Hesabı
  İntegral Yardımıyla Limit Hesabı
  Bir Fonksiyonun Bir Aralıktaki Ortalama Değeri
  İntegralin Hareket Problemlerine Uygulanması
  Yay Uzunluğunun Hesabı
  İntegral ile ilgili Çıkmış ÖYS Soruları ve Cevap Anahtarı
  Teoremler ve Alıştırmalar


  -------------------------- LİSE 3 -----------------------

  Diziler Toplam Sembolü ve Seriler


  Dizi Kavramı
  Sonlu Sabit Sonsuz Alt Diziler
  Monoton Diziler
  Bir gerçek sayının epsilon komşuluğu
  Bir Dizinin Limiti
  Sonsuza Iraksama
  Sonsuz Kavramı
  Yakınsak ve Iraksak Diziler
  Alt ve Üst Limit
  Sınırlı ve Sınırsız Limitler
  Aritmetik Dizi
  Geometrik Dizi
  Cauchy Dizisi
  Seriler
  Toplam Sembolü
  Aritmetik Seri
  Geometrik Seri
  Harmonik Seri
  Pozitif Terimli Seriler
  Serilerde Yakınsaklık ve Iraksaklık
  Karşılaştırma Testi

  Karmaşık Sayılar

  Karmaşık sayıların geometrik gösterimi.
  Karmaşık düzlem
  Karmaşık sayıların eşitliği.
  Sanal birimin kuvvetleri.
  Sanal sayıların eslenigi3.
  Karmaşık sayılarda dört işlem.
  Toplama ve çıkarmanın geometrik yorumu.
  Karmaşık bir sayının çarpmaya göre tersi.
  Bir karmaşık sayının modülü.
  Sanal köklü denklemler.
  0ki karmaşık sayı arasındaki uzaklık
  Karmaşık sayıların görüntüleri.
  Karmaşık sayıların kutupsal gösterimi.
  Argüment ve esas argüment.
  Kutupsal gösterimlerle işlemler.
  Teorem [De Moivre].
  Bir karmaşık sayının karekök ve küp kökleri4.
  Karmaşık Sayılarla 0lgili
  Karmaşık Sayılar ile ilgili Çözümlü Açıklamalı Testler
  Teoremler ve Alıştırmalar


  Logaritma


  Logaritmik fonksiyonların tanımlı oldukları
  aralıkları bulmak.
  Logaritma fonksiyonunun özellikleri.
  Üstel ve Logaritmik Denklemler
  Logaritmik eşitsizlikler
  Üstel ve logaritmik fonksiyonların grafiği
  Karakteristik ve Mantis.
  Kologaritma
  Logaritma ile ilgili 60 a yakın çözümlü soru
  Teoremler ve Alıştırmalar


  ------------------------ LİSE 2 ----------------------------

  İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri

  İkinci Dereceden Fonksiyon
  lar Ve Grafikler
  Parobol Çizimleri
  Tepe Noktası, Simetri Ekseni
  Grafik Çizimleri
  Parabol Denkleminin Bulunması
  Noktalara Ve Doğrulara Göre Parabol Denklemi
  Eşitsizlik Sistemleri
  İki Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemlerinin Analitik Düzlemde Grafikle Çözümü
  Parabolun Düzlemde Ayırdığı Bölgeler
  60 Adet Ayrıntılı Çözülü Test Sorusu


  Polinomlar


  Bir Değişkenli Polinom Halkası
  İki Değişkenli Polinom Halkası
  İki Polinomun Eşitliği
  Bir Polinomun Bir Gerçel Sayı İçin Aldığı Değer
  Polinomlarda İşlemler
  Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme
  Horner Yöntemi ile Bölme
  Bölmede Kalanın Bulunması
  72 Adet Ayrıntılı Çözümlü Sorular


  2. ve 3. Dereceden Denklemler


  İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri
  İndirgenmiş Diskiriminant Yarım Formül
  2. Dereceden Denkleme Dönüştürülebilen Denklemler
  Çarpanlara Ayrılabilen Denklemler
  Değişken Değiştirme
  Köklü Denklemler
  Üslü ve Mutlak Değerli Denklemler
  Denklem Sistemleri
  Parametreli Denklemler
  2.Dereceden bir denklemin Kökleri ve Katsayıları Arasındaki Bağıntılar
  Kökleri verilen Denklemi Bulmak
  Üçüncü Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri
  Dördüncü Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler ve Çözümleri
  70 adet Çözümlü Test Soruları

  Polinomların Çarpanlara Ayrılması


  Polinomların Çarpanlara Ayrılması
  Ortak Çarpan Parantezine Alma
  Gruplandırma
  Özdeşiklerden Yararlanma
  Binom Açılımı ve Özellikleri
  P(X) İn X = K İçin DeğeriP(X) İn (Ax + B) İle Bölünmesiyle Elde Edilen Kalan
  P(X) İn Xn + A İle Bölümünden Kalan
  P(X) İn (X – A) . (X – B) Çarpımı İle Bölünmesi
  P(X) İn (A. X + B)2 İle Bölünebilmesi
  Polinomlarda EBOB EKOK
  Rasyonel İfadelerde Polinom
  Polinom Denklemler
  İki ve Daha Çok Bilinmeyenli Denklemler
  Basit Kesirlere Ayırma
  50 Adet Ayrıntılı Çözümlü Soru


  -------------------------- LiSe 1 -----------------------------------


  Rasyonel Sayılar

  Kesir Çeşitleri
  Rasyonel Sayıların Eşitliği
  Yansıma simetri geçişme
  Rasyonel Sayılar Kümesinde İşlemler
  Toplama Çıkarma Çarpma ve Bölme İşleminin Özellikleri
  Rasyonel Sayılarda Sıralama
  Obeb ve Okek
  Rasyonel Sayıların Yoğunluğu
  Ondalık Sayılar
  Devirli Ondalık Sayı
  Kesir Problemleri
  Rasyonel Sayılarla ilgili Çözümlü Testler

  Eşitsizlikler

  Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
  İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
  Çarpım ve Bölüm Biçimindeki Eşitsizlikler
  Pratik Kurallar
  Eşitsizlik Sistemleri
  Mutlak Değerli Eşitsizlikler
  Denklem Çözümleri
  Gerçek kökler ile Bir K Gerçel Sayısının Karşılaştırılması
  Üçterimlinin Pozitif veya Negatif Olması
  Eşitsizlik ile ilgili Çözümlü Testler

  Denklemler

  Denklem Çözüm Kümeleri
  İki Bilinmeyenli Denklemleri Çözüm Kümeleri
  Geometrik Anlamı
  Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
  Denklem Sistemlerinin Çözüm Metotları
  Yok Etme Metodu
  Yerine Koyma Metodu
  Özel Denklemler
  Denklemler ile İlgili Çözümlü Testler

  Mutlak Değer

  Karekök ve Mutlak Değer
  Mutlak Değer ile ilgili Özellikler
  Çözümlü Testler

  Köklü İfadeler

  Rasyonel Üstün Genişletilmesi ve Sadeleştirilmesi
  Toplama çıkarma çarpma bölme
  Paydanın Rasyonel Yapılması
  Kök İçinde Köklü İfadeler
  Sonsuz Kökler
  Köklü İfadelerde Sıralama
  Özel Kökler
  Çözümlü Testler


  Reel Sayılar Sıralama ve Eşitsizlik


  İrrasyonel Sayılar
  Reel Sayılarda İşlemler
  Reel Sayılarda Eşitliğin Özelliği
  Reel Sayılarda Sıralama
  Sıralama Özellikleri
  Reel Sayı Aralıkları
  Çözümlü Testler

  Üslü İfadeler

  Üslü İfadelerde 4 İşlem
  Tabanları Aynı üstleri Farklı İfadelerin Çarpımı ve Bölümü
  Tabanları Farklı Üstleri Aynı Olan İfadelerin Çarpımı ve Bölümü
  Üslü Sayıların Sıralaması
  Üslü Denklemler
  10 un Kuvvetleri
  Çözümlü Testler

  Doğal ve Tam Sayılar

  Sayma Sayılar Kümesi
  4 İşlem
  Doğal Sayıların Kuvveti
  Üslü Sayılar
  Bölme İşleminin Özellikleri
  Taban Aritmetiği
  Faktöriyel
  Asal Sayılar
  Asal Çarpanlar
  Bölünebilme Kuralları
  (2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,17,19 ile bölünebilme kuraları)
  Ebob - Ekok
  Tek ve Çift Tamsayılar Özellikleri

  Problemler

  Denklem Kurma Problemleri
  Problem Çözme Stratejisi
  Matematik Diline Çevirme
  Kesir Problemleri
  Yaş Problemleri
  İşçi - Havuz Problemleri
  Hareket Problemleri
  Yüzde Problemleri
  Faiz Problemleri
  Karışım Problemleri
  Konu ile İlgili Çözümlü Test

  Kümeler

  Küme Kavramı
  Küme Gösterimi
  Sonlu ve Sonsuz Kümeler
  Alt Küme ve Özellikleri
  Kuvvet Kümesi
  Kümelerde İşlemler
  Dağılma Özelliği
  Evrensel Küme
  Tümleme ve Özellikler
  Fark Kümesi ve Özellikleri
  Açık Önermeler
  Varlıksal ve Evrensel Niceleyiciler
  En az ve Her ile Yapılan Önermelerin Olumsuzu
  Konu ile İlgili Çözümlü Test


  Bağıntı ve Fonksiyon


  Sıralı N li ifadeler
  İki Kümenin Kartezyen Çarpımı
  Kartezyen Çarpımın Özellikleri
  Koordinat Sistemi Analitik Düzlem
  Bağıntı
  Bağıntının Şeması ve Grafiği
  Bağıntı Sayısı
  Bir Bağıntının Tersi
  İki Bağıntının Bileşkesi
  Bir Kümede Tanımlı Bağıntıların Özellikleri
  Ters Simetri Özellikleri
  Denklik Bağıntısı
  Denklik Sınıfları
  Sıralama Bağıntısı
  Fonksiyon
  Fonksiyonun Grafiği
  Fonksiyonlarda Dört İşlem
  Eşit Fonksiyonlar
  Fonksiyon Çeşitleri
  Permütasyon Fonksiyon
  Birim Fonksiyon
  Fonksiyonların Bileşkesi
  Fonksiyon Sayısı
  Konuyla İlgili Çözümlü Sorular


  İşlem

  şlemin Özellikleri
  Modüler Aritmetik
  Matematik Sistemler
  Grup, Halka, Cisim
  Konuyla İlgili Çözümlü Sorular

   

   

  Nerqish - 04.10.2009 - 21:44
 2. kapalı aralıkta sürekli fonksiyonun özellikleri

   

   

  fikrettorun - 07.12.2009 - 01:08
 3. emeğine sağlık

   

   

  sevdenur26 - 25.03.2010 - 12:45
 4. 2+2

   

   

  tkwndo28 - 15.04.2010 - 21:40
 5. yaa bunları nasıl alıcam lütfenn yardım edinn

   

   

  yasmin77 - 28.04.2010 - 22:39Benzer Konular

 1. Karmaşık Duygular
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Yaşam Hikayeleri.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 18.07.2012, 08:26
 2. Karmaşık Düzlem
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Matematik.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.07.2011, 09:48
 3. Çifte Karmaşık Sayılar
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Matematik.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 29.01.2010, 19:11
 4. Doğal Sayılar Çeşitleri Ve Özellikleri
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: İlköğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.01.2010, 20:29
 5. Karmaşık Sayılar Ve Logaritma Test Ve Soruları
  Konuyu Açan: hakan2230, Forum: Lise.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 17.10.2008, 22:45

copyright

Soru Cevap