Kocaeli Ulaşım

 1. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  Ukome Şube Müdürlüğü 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanununun ulaşım konusunda verdiği yetkiler kapsamında UKOME´nin sekreteryalığı görevini yürütmekte olup, ilçe ve alt kademe belediyelerinin de görüşünü alarak ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonunu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını ,bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu ,yol,cadde,sokak,meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve bunlarla ilgili kararlar alınması hususunda gerekli komisyonların çalıştırılması,raporların düzenlenmesi,konu ile ilgili yazılı ve görsel bilgi ve belgelerin kurula bilgisayar ortamında görüntülü sunum yapılması, UKOME kararların yazımı, ilgililere tebliği ve benzeri bütün işleri yürütmek Ukome Şube Müdürlüğünün sorumluluğundadır.

  UKOME Kurulu düzenli olarak her ayın ikinci Çarşamba günü toplanarak gündemdeki konular görüşerek karara bağlar.2005 yılı içerisinde bu güne kadar yaptığı aylık toplantılarında 505 adet konu görüşülmüş olup Ukome Kararı alınmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 53 adet Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi bulunmakta olup, 2000 toplu taşıma aracı, 300 civarında taşımacılık güzergahı, 3000 civarında servis aracı, 1100 civarında ticari taksi ile ilgili çalışma ruhsat ve yol izin belgesi verilmesi ile ilgili düzenleme,dosyalama ve arşiv işlemleri yürütülmektedir.

  Ukome Şube Müdürlüğü bünyesinde Yazı İşleri Birimi, Toplu Taşıma Araçları Ruhsat Birimi , Servis Araçları ruhsat Birimi, Harç tahsilat veznesi , Ruhsat kart basım ünitesi,Fotoğraf,hareketli görüntü çekim ve sunum ünitesi bulunmaktadır.Bu birimlerde çalışan toplam personel sayısı 10 adettir.

  TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  Trafik Şube Müdürlüğü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından yönetmelikte belirtilen konu ve esaslar çerçevesinde görev yapmaktadır. Bu bağlamda kavşak düzenlemeleri, sinyalize kavşaklar, yaya üst geçitleri, trafik levhaları, ışıklı işaretler, yol ve yaya geçiş çizgileri, eğitim tesisleri, belediyemize ait iş makinalarını tescil eder, plakalarını yapar, ağır tonajlı araçların denetimlerini yapmak, kavşakların trafik levhalarının ve uyarı sistemlerinin bakımını yapmak görevlerini yürütür. Trafik Şube Müdürlüğü İdari Büro, Sinyalizasyon Arıza Bakım Takip Kontrol Birimi, Atölye Levha İmalat Birimi ile bu hizmetlerini toplam 46 personel, 1 sepetli araç, 2 kamyonet ve 2 hizmet aracıyla yerine getirir.

  KARA ULAŞIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çalışan Belediyemize ait toplu taşıma araçlarını, özel halk otobüs ve minibüslerini, taksi, dolmuş´ ların çalışmalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde düzenler. Bu ilkeler çerçevesinde güvenli, kaliteli, ucuz ve süratli ulaşımı sağlamayı amaçlar. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi genelinde hizmet veren 60 adet toplu taşıma araçlarının 30 hatta çalışmasını, hareket saatlerini, kapasitelerini, yeni güzergah ve hat ihtiyaç taleplerini değerlendirir, ihtiyaçlar karşısında toplu taşıma hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Ayrıca garaj amirliği bünyesinde Belediyemize ait araçların harekete hazır halde bulunmaları için 60 adet faal, 21 adet istetme ve 13 adet görev aracının bakım onarımını yapar. Belediyemize ait tüm araçların akaryakıt ihtiyacını karşılar. Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü bu bağlamda Evrak Kayıt Bürosu, Ulaşım Koordinatörlüğü, Garaj Amirliği olarak toplam 184 personelle hizmet sunmaktadır.

  DENİZ ULAŞIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, güvenli, hızlı, konforlu ve entegre bir ulaşım için körfez çevresindeki tüm yerleşim birimlerinde ve körfezin devamı olan Yalova ve İstanbul´a deniz ulaşımının sağlanması amacıyla, Karamürsel, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Derince, Hereke iskeleleri arasında M/S Atatürk, M/B İnönü, M/S Akşemsettin ve M/ Ertuğrulgazi Gemileri ile günde 63 adet kalkış yapmak suretiyle hizmet sunmaktadır. Ayrıca M/B Kontrol 8 Deniz Kirliliği ve Çevre Koruma Gemisiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışmalar yürütülmektedir. Diğer taraftan da Marina hizmetleri yürütülmektedir.
  Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü hizmetlerini İdari İşler, İşletme Amirliği, Operasyon Amirliği, Bakım Onarım Donatım Enspektörlüğü, M/S Ertuğrulgazi gemi Kaptanlığı, M/S Akşemsettin Gemi Kaptanlığı, M/S Atatürk Gemi Kaptanlığı, M/B İnönü Gemi Kaptanlığı ve M/B Kontrol 8 Gemi Kaptanlığı birimlerinde toplam 89 personelle yürütmektedir.

  DENETİM VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  Denetim ve Eğitim Şube Müdürlüğü Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Genelge ve Hizmet Tanım ve Emirleri çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ölçeğinde toplu taşıma araçlarının ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun 7. ve 9. maddelerinde verilen Ulaşım konusundaki diğer görevlerin denetimini yapar. Bu hizmeti sunarken 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri kanununun 7. ve 9. maddesindeki görevlerle ilgili 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15/ b maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde tanımlanan süreçler izlenir. Ayrıca bu hizmetler kapsamında müdürlük personelinin ve tüm toplu taşıma araçları personelinin eğitimi görevini de üstlenir. Denetim ve Eğitim Şube Müdürlüğü hizmetlerini Ulaşım Denetim Birimi, Ulaşım Eğitim Birimi, Ulaşım Çözüm Birimlerinde hizmet üreten toplam13 personel ve 2 adet hizmet aracı ile yapmaktadır.

  TERMİNALLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  Terminaller Şube Müdürlüğü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Terminaller Yönetmeliği çerçevesinde İzmit Şehirlerarası Merkez Terminali, İzmit Merkez Kırsal Terminali, Gölcük Terminali, Karamürsel Terminali ve Kandıra Terminallerinde düzenleme, denetim, yürütme işlevlerini yerine getirir. Tüm terminallerdeki düzen ve işleyişten sorumludur. Ayrıca Kent Mobilyalarından kapalı durak yerlerinin bakımı takibi, açık – kapalı otoparkların ruhsatlandırılması ve kontrolü, parkomatlı park yerlerinin işletilmesi ve kontrolü, ticari araçlarda ilan ve reklam yetki belgelerinin verilmesi işlemleri de Terminaller Şube Müdürlüğünce yürütülür.


  Terminaller Şube Müdürlüğü bu hizmetlerini, İzmit Şehirlerarası Terminal Amirliği, Gölcük Terminal Amirliği, Kandıra Terminal Amirliği, Karamürsel Terminal Amirliği, Genel Denetim ve Kapalı Duraklar Takip Birimlerinde çalışan toplam 58 personel, 2 adet Temizlik Aracı, 1 Adet Hidrolik Platform ve 2 Adet Hizmet Aracı ile yapmaktadır.

   

   

  KaHiN - 06.09.2007 - 11:41
 2. İzmit Seyahat A.Ş.
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 23 20

  As Turizm
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 61 82 - 311 61 83 - 84

  Asya Tur
  Telefon: 311 62 50

  Bingöl Tur
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 62 06 - 311 62 07 - 08

  Çağlar
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 62 26

  Dadaş
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 61 79 - 311 61 80 - 81

  Denizli Seyehat
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 44 14

  Diyarbakır Sur
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 62 72 - 311 62 73 - 74

  Doğu Kars
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 62 62 - 311 62 63

  Efe Tur
  Telefon: 311 62 40 - 311 62 41

  Esadaş
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 3116161 - 3116162

  Genç Tur
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 62 44-45-43

  Günsas
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 61 76-77 - 311 61 78

  Gürkan Turizm
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 0.262.3116247 -48 -49

  Has ( Akdeniz )
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 61 59 - 311 61 60

  Hidayet
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 30 68

  Iğdır Hat
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 62 86 - 311 63 00

  İsmail Ayaz
  Adres: İzmit Otogar
  Telefon: 311 62 52 - 311 62 53 - 54

  Kamil Koç
  Adres: İzmit Terminal Yazıhane no:1 Peron no:43
  Telefon: 311 61 86 - 311 61 87-89

  Kars Turgut Reis
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 61 52 - 311 61 53
  Kontur
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 60 98 - 311 60 92 - 84

  Lider Adana
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 62 76 - 311 62 77 - 78

  Lüks Fatsalılar
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 61 51

  Lüks Karadeniz
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 47 53

  Lüsk Adana
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 62 16 - 311 62 17 - 18

  Metro Turizm
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 62 93 - 311 62 94 - 95

  Pamukkale
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 30 34

  Seç Turizm
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 61 46 - 311 61 47 - 48

  Show - Kontur
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 62 84

  Sinap Barış
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 62 51 - 311 63 22

  Terminal Müdürlüğü
  Telefon: 311 63 16

  Terminal Zabıta
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 63 15

  Ulusor Turizm
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 62 00 - 311 62 01 - 02

  Uşak Egemen
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 61 72 - 311 61 73 - 75

  Üstün Erçelik
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 62 47 - 311 62 48 - 49

  Yeni Adana - Ağrı
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 61 96 - 311 61 90


  Kanberoğlu
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 62 23 - 311 62 25

   

   

  KaHiN - 06.09.2007 - 11:42
 3. Atakan Taksi
  Adres: Cengiz Topel Cad.
  Telefon: 3222281

  Başaran Taksi
  Adres: Turan Güneş Cad.Kanal Sk.
  Telefon: 3216128

  Bulvar Taksi
  Adres: Anıtpark Bulvar / İZMİT
  Telefon: 262 322 03 94

  Çınarlı Taksi
  Adres: Cedit Mah.Çınarlı Camii Yanı
  Telefon: 3216315

  Köprü Taksi
  Adres: Yenidoğan Mah.Köprü Durağı
  Telefon: 3212758

  Körfez Taksi
  Adres: Demiryolu Cad.Ulugazi Karşısı
  Telefon: 3212939

  Metropol Taksi
  Adres: Eski Garajlar Migros Altı
  Telefon: 3217069

  Mikro Taksi
  Adres: Fethiye Cad.Emek İşhanı
  Telefon: 3214541

  Ömür Taksi
  Adres: Hacı Hasan Mah.Veli Baba Sk.
  Telefon: 3215056

  Park Taksi
  Adres: Alemdar Cad.No:50
  Telefon: 3213706

  Paşa Taksi
  Adres: M.Alipaşa Mah.Bağdat Cad.
  Telefon: 3213683

  Sümer Taksi
  Adres: Seka Camii Yanı
  Telefon: 3210952

  Terminal Taksi
  Adres: Yeni otobüs terminali İZMİT
  Telefon: 311 62 55

  Uysal Taksi
  Adres: Kışla Cad.Spor Salonu Karşısı
  Telefon: 3219747

  Yenidoğan Taksi
  Adres: Yenidoğan Mah.Mürselpaşa Cad.
  Telefon: 3215832

   

   

  KaHiN - 06.09.2007 - 11:43
 4. faydali bilgiler...tessekur ederim...

   

   

  keto_41 - 18.02.2009 - 23:50Benzer Konular

 1. ulaşım
  Konuyu Açan: ömr-ü diyar, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 21.10.2010, 18:02
 2. Türkiyede Ulaşım
  Konuyu Açan: dumanalti, Forum: Genel Coğrafya.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 01.07.2010, 12:18
 3. SİVEREK Ulaşım
  Konuyu Açan: eskitoprak, Forum: Şanlıurfa.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 18.10.2008, 13:15
 4. Muş'a Ulaşım
  Konuyu Açan: Serendipity, Forum: Muş.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 01.09.2007, 12:07
 5. Karabük Ulaşım
  Konuyu Açan: Pedaliza, Forum: Karabük.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.08.2007, 12:42

copyright

Soru Cevap