İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

 1. İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi - İzmir - Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi - İaeah - Online Randevu - Online Laboratuvar Sonuçları - Hastane Tarihi  Tarihçesi

  İzmir Gurabayı Müslimin Hastanesinden İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne  İlimizde faaliyet gösteren ilk hastaneler azınlık hastaneleriydi. Bunlar; Hollanda Hastanesi (1670), Saint Antuan Hastanesi (1710), Rum Gureba Hastanesi ( Saint Haralambo, 1748), Fransız Hastanesi (1749), Ermeni Gureba Hastanesi (1801), Millet–i Museviye Hastanesi (1843), İngiliz Hastanesi (1850), İskoç Hastanesi (1882)dir. 1829 yılında Karataş semtinde kiralanan bir binada sağlık hizmeti veren Askeriye Hastanesi ise yetersiz kalıyordu.


  Azınlık hastanelerinde Türk ve Müslüman grup tedavi olmak için yüksek fiyat ödemeleri ve Konsolosluk izni almaları gerekmekteydi. Çözüm bir Türk ve müslüman hastanesi açılması idi. 1848 yılında Emin Muhlis Paşa tarafından Sultan Abdülmecid’in izni ile yapımına başlanarak 1851 yılında tamamlanan ve hastanemizin temellerini oluşturan bugünkü Konak Doğum Hastanesi binasında “Gurebayı Müslimin Hastanesi” hizmete girdi. İki katlı, 60 yatak kapasiteli, taş ve ahşap bir bina idi. O zamanlar bir tabip, bir cerrah, bir eczacı, bir müdür ve bir katip ile hizmete başlamıştır. 1851 yılında Emin Muhlis Paşa tarafından “Gurebayı Müslimin Hastanesi Nizamnamesi” hazırlandı. Hastane yönetimi hayırsever kişilerden oluşan bir heyete bırakıldı. İlk idare heyeti; Osmanzade Hacı Hüsnü Paşa Reis (Fahri Nazır), Zeki Bey (Sıhhiye Müfettişi), Hafız Tevfik (Müdür), Mustafa Efendi (Sandık Emini), Tüccar Hacı Ağabeyzade Cemal Efendi (Aza), Cevahirci Hacı Hafız Mehmet (Aza), Saat Tüccarı Ahmet Sait (Aza) idi. Hastanede 17 koğuş (2’si hapishaneye, 4’ü kadınlara 11’i erkeklere ait) mescit, idare odası, ameliyathane, kiler, mutfak, gaslhane, çamaşırhane, iki depo, iki muayene odası, bir karantina odası, eczane, eczane deposu mevcuttu. Bütçesi 1875 yılında 1650 lira idi.

  1851 yılında hizmete açılan hastanemizin 1876 yılında ilk Türk Başhekimi Dr.Mustafa Enver’dir. Padişahtan her sene 44 lira 95 kuruş 84 para, hanlardan tartılan meyve, saman kantariyesinden alınan vergiler, bağışlar, hastaneye ait emlak gelirleri, hastane imbikhanesinde üretilen saf su ve gülsuyu satışından elde edilen gelir (ayda 35 lira), kadrolu iki mezarcının ölüleri gömmesi karşılığı belediyeden yılda alınan 350 lira, yemiş çarşısı hamallığından alınan para, Ali Paşa meydan hasılatı, tedavilere karşılık mal sandığından alınan paralar, eczane ve laboratuvar gelirleri hastane gelirlerini oluşturmaktaydı. Yatak sayısı zamanla artan hastanenin, savaş yıllarında yatak sayısı 250’den 80’e indirilmiş, memur, doktor ve hizmetli kadroları daraltılmıştır. 1920 yılında hastanenin bir kısmı 15 doktorun görev aldığı “Amerikan Kızılhaç Hastanesi” olarak görev yapmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında (1923) İzmir Hilal-i Ahmer Cemiyetinin yardımıyla hastaneye ilk rontgen makinası alınmış, 1926 yılında bir dispanser yaptırılmış, 1931 yılında iki katlı ek dahiliye binası yaptırılmıştır.1932 yılında yatak kapasitesi 300 çıkartıldı. 1851 yılında “Gurebayı Müslimin Hastanesi” ismi ile bugünkü Konak Doğum Hastanesi binasında hizmete giren hastanemizin ismi önce “İzmir Memleket Hastanesi” sonra “İzmir Devlet Hastanesi” olarak değiştirildikten sonra 1982 yılında şu anki yeri ve binasıyla “İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olarak hizmetine devam etmektedir. Hastanemiz bugün yaklaşık 900 doktor ve 1100 yatağı ile bölgenin önde gelen kuruluşu olarak hizmetine devam etmektedir

  Başhekimlik

  Başhekim Prof. Dr. Galip AKHAN
  Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Tayfun GÖKTOĞAN
  Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Mesut ÖZOĞUL
  Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Cihan ASLAN
  Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Murat ZUNGUR
  Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Ömer ÖZÇELİK
  Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Yasin PEKER
  Başhekim Yardımcısı Dt. Bahattin TATLI
  Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Fatma Nur AKTAŞ
  Başhekim Yardımcısı Dr. Gülay YÜCEBİLGİN
  Başhekim Yardımcısı Dr. Eşref OKUNAKOL
  Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Recep Gür USTAOĞLU  Müdür ve Müdür Yardımcıları

  Müdür Numan YILDIZ
  Müdür Yardımcısı Sümer KARANTİNACI
  Müdür Yardımcısı Hatice GÜVENDİ
  Müdür Yardımcısı Özlem TURAN
  Müdür Yardımcısı Bircan ERMAN
  Müdür Yardımcısı Ahmet KUZ
  Müdür Yardımcısı Özkan ÖZBEK
  Müdür Yardımcısı Turgay GÜLER
  Müdür Yardımcısı Ayşe YÜKSEL
  Müdür Yardımcısı Gül BERBEROĞLU
  Müdür Yardımcısı (Alsancak SP) Fikri BOSTANBAŞ

  Başhemşirelik

  Başhemşire Özlem KARADAĞ
  Başhemşire Yardımcısı Serap KAHRAMAN
  Başhemşire Yardımcısı Hatice ALPER
  Başhemşire Yardımcısı Gülderen KİNİR
  Başhemşire Yardımcısı Arzu YÜCEL
  Başhemşire Yardımcısı Figen AGUŞ
  Klinikler

  .:: ACİL TIP KLİNİĞİ
  .:: AİLE PLANLAMASI
  .:: ANESTEZİ 1
  .:: ANESTEZİ 2
  .:: BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM
  .:: BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
  .:: DAHİLİYE (HEMATOLOJİ)
  .:: DAHİLİYE (ROMATOLOJİ)
  .:: DERMATOLOJİ-1
  .:: DERMATOLOJİ-2
  .:: DİŞ TEDAVİ VE PROTEZ MERKEZİ
  .:: ENDOKRİN
  .:: ENFEKSİYON HASTALIKLARI
  .:: FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 1
  .:: FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 2
  .:: GASTROENTEROLOJİ
  .:: GENEL CERRAHİ 1
  .:: GENEL CERRAHİ 2
  .:: GENEL CERRAHİ 3
  .:: GENEL CERRAHİ 4
  .:: GÖZ HASTALIKLARI 1
  .:: GÖZ HASTALIKLARI 2
  .:: İÇ HASTALIKLARI 1
  .:: İÇ HASTALIKLARI 2
  .:: İÇ HASTALIKLARI 3
  .:: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1
  .:: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2
  .:: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 3
  .:: KALP-DAMAR CERRAHİSİ
  .:: KARDİYOLOJİ 1
  .:: KARDİYOLOJİ 2
  .:: K.B.B. HASTALIKLARI 1
  .:: K.B.B. HASTALIKLARI 2
  .:: K.B.B. HASTALIKLARI 3
  .:: NEFROLOJİ
  .:: NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM
  .:: NÖROLOJİ 1
  .:: NÖROLOJİ 2
  .:: NÖROLOJİ 3
  .:: ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 1
  .:: ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 2
  .:: PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ 1
  .:: PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ 2
  .:: RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1
  .:: RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2
  .:: ÜROLOJİ 1
  .:: ÜROLOJİ 2

  Laboratuvarlar

  .:: BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA LAB. 1
  .:: BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA LAB. 2
  .:: EKG
  .:: KAN BANKASI
  .:: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
  .:: ODYOLOJİ VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI LAB.
  .:: TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI 1
  .:: TIBBİ PATOLOJİ LABORATUVARI 2

  Radyoloji

  .:: NÜKLEER TIP
  .:: RADYODİAGNOSTİK 1
  .:: RADYODİAGNOSTİK 2

  Semt Poliklinikleri

  ALSANCAK SEMT POLİKLİNİĞİ
  Adres: 1374 Sokak No:2 K:1 İsmet Kaptan Mah. Montrö- Alsancak / İZMİR

  Telefon: 0(232) - 484 12 30
  Fax: 0(232) - 489 11 70


  BASINSİTESİ SEMT POLİKLİNİĞİ
  İletişim Bilgileri
  Adres: Piri Reis Mah. 250 Sokak No:2 Basınsitesi / İZMİR

  Telefon: 0232 - 2325007
  Fax: 0232 - 2440405


  BUCA AĞIZ DİŞ MERKEZİ
  Adres: Özmen Cad. No:37 Kozağaç Mah. Buca / İZMİR

  Telefon: 0232 - 4401754
  Fax: 0232 - 4206262 ( Sağlık Ocağı )  ÇİMENTAŞ SEMT POLİKLİNİĞİ
  Adres: Karanfil Mah. 1111 Sokak No:10 Evka-1 / İZMİR

  Telefon: 0232 - 420 55 55
  Fax: 0232 - 420 05 55  SÜLEYMAN TAŞTEKİN SEMT POLİKLİNİĞİ
  Adres: E.Paşa Cad. No:268 K:1 Atilla Mah. Eşrefpaşa / İZMİR

  Telefon: 0232 - 261 86 86
  Telefon: 0232 - 261 85 85  TÜLAY AKTAŞ SEMT POLİKLİNİĞİ
  Adres: Ilıca Mah. Güvendik Sokak No:4 D:3 Narlıdere / İZMİR

  Telefon: 0232 - 2385355
  Fax: 0232 - 2388293


  HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMLERİ

  Hekim Çalışma Takimine Bu Linkten Ulaşabilirsiniz  Online Laboratuvar Sonuçları

  SMS ile ANINDA RANDEVU
  Değerli Hastalarımız; SMS ile Randevu alabilmek için öncelikle muayene olmak istediğiniz polikliniğin "Poliklinik Adı"nı ve T.C. Kimlik numaranızı bilmeniz gerekmektedir. Bu bilgileri edindikten sonra Turkcell veya Avea cep telefonunuz mesaj bölümüne sırasıyla { Hastane Kodu = 3535 } {11 Haneli T.C. Kimlik Numaranızı } {Randevu almak istediğiniz bölümün adını; aşağıdaki listeden,Tamamı büyük harf ve Türkçe karakter kullanmadan} aralarında birer boşluk bırakarak yazın ve 3443\'e gönderin.
  Örnek
  3535 12345678901 DERMATOLOJI (Diğer polikliniklerin isimlerinin doğru yazılımları için aşağıdaki listeye bakınız)

  DAHILIYE GASTROENTEROLOJI
  DIS FIZIK TEDAVI
  KARDIYOLOJI GENEL CERRAHI
  ENFEKSIYON KALP DAMAR CER
  NOROLOJI KADIN DOGUM
  PSKIYATRI PLASTIK CERRAHI
  DERMATOLOJI ORTOPEDI
  UROLOJI KBB
  COCUK POLIKLINIGI  Sms Randevu


  Amatem

   

   

  MiSS-FENER - 14.11.2009 - 00:27Benzer Konular

 1. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: İstanbul.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 06.09.2011, 03:42
 2. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Randevu
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Ankara.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 12.01.2011, 10:36
 3. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: İstanbul.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 07.04.2010, 11:06
 4. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: İstanbul.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 07.04.2010, 10:52
 5. Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: İstanbul.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 07.04.2010, 10:41

copyright

Soru Cevap