İSLAMİYETTE KADIN KONULARI

 1. Kardeşlerim...
  Bu başlıkta inşaallah..
  PANASON kardeşimin isteği üzerine Kızkardeşlerimizin sorunlarını yazmaya çalışacaz inşaallah.
  Kardeşlerim bu konuya teşekkür ve Allah[c.c] razı olsun yazmaktansa konuyu değerlendirme yaparsak inşallah.
  Konumuzun dağılmasını engellemiş oluruz inşaallah..
  Allah[c.c] yar ve yardımcınız olsun ..

   

   

  KONAMI - 13.12.2006 - 21:01
 2. * HAYIZ HALİ*
  Hayız regl, kadınların hastalık ve doğum halleri dışında ve belli yaşlar arasında rahimden gelen bir kandır.Buna âdet hâli, ay hâli, aybaşı, muayyen hâl gibi adlar da verilir.Hayız hâli, kadınlara mahsus tabiî bir haldir.Vücutta biriken kirli ve zehirli maddeler, hayız kanı ile dışarı atılır vücut hafifler, sıhhat bulur.Bu sebeble hayız hâlinden ürkmeğe, korkmağa, tiksinti duymaya sebeb yoktur. Bu durumu normal bir hâl olarak karşılamalı, Allahın bir takdiri olarak bakmalıdır.Nitekim şu rivâyet de bunu teyid eder mahiyettedir:
  * Âişe validemiz, Peygamberimizle haccettiği sırada kendisinde muayyen hâl olmuş, bu durumda haccı yarım kalacak zannederek ağlamaya başlamıştı. Peygamberimiz kendisine:
  - Ne oluyorsun, ay hâli mi gördün? diye sormuş ve ardından şu açıklamayı yapmıştı:
  - Bu, kadınlar tâifesine Allahın bir yazısı ve takdîridir.Kâbeyi tavaftan başka hacıların yaptığı herşeyi yap Kâbeyi de ay hâlinden kurtulduktan sonra tavâf edersin..*

   

   

  KONAMI - 13.12.2006 - 21:05
 3. * HAYIZLA DÖNEMİNDE KADINLAR NAMAZ VAKTİ NE YAPAR *
  Muayyen günlerde, yahut doğumdan sonraki belli devrede namazını kılamayan bir kızkardeşimizin, bütün bütün mânevî huzurdan mahrum kalmaması için namaz vakitlerinde namaz haline girmesi tavsiye edilmiştir. Şöyle ki, namaz vakitleri girdikçe abdest alan bayanın seccadesini serip üzerine oturur, mânevî duygu ve düşünceler içerisinde tefekkür eder, geçmişini, geleceğini mizana kor, kendisine sayısız nimetler ihsan etmiş olan Rabbına şükreder, hamd ve senâlarda bulunur.
  * HAYIZLI KADININ KESTİĞİ YENİLİRMİ *
  Helal olması için hayvanı erkeğin kesmesi şart değildir.Hayvan kesmesini bilen kadınlarda kesebilir.Hatta adet veya lohusa durumunda olan kadınlarda kesebilir kestikleri yenir.

  Kaynak:
  * Fetava-i Ali Efendi
  * Fetava-i Hindiye

   

   

  KONAMI - 13.12.2006 - 21:14
 4. * HAYIZLI BAYANLARA YASAK OLAN ŞEYLER *
  * Namaz kılmak..
  * Oruç tutmak..
  * Kuran-ı Kerim okumak..
  * Kuran-ı Kerime el sürmek..
  * Kocası ile ilişkide bulunmka [Cinsel]..
  * Yasak yerlerine kocasının temasları..
  * Mescide girmek..
  * Kabeyi tavaf etmek..

  *Namaz hayızlı kadına yasaktır :
  Namaz ister farz ister vacib ister sünnet ister nafile isterse geçmiş bir namazın kazası olsun.Secde de ister tilavet seccedesi isterse şükür secdesi olsun hiçbirini yapamaz.Bu durumda ona haramdır.
  Hz.Aişe[r.a] bildiriyor :
  * Hayız hali bize geldiği zaman orucu kaza etmekl emrelonduk fakat namazı kaza etmekle emrolunmadık *
  Kadın hayız hali devam ettiği günlerin namazlarını sonradan kaza etmez bu ona farz değildir..

  Kaynak:
  * El-İhitiyar:27
  * et-Tac :1-106
  * Durerul-Hukkam:1-142

  * Oruç hayızlı kadına haramdır *
  Hayız halinde olan kadınfarz vacib ve nafile oruç tuıtamaz.Ancak tutamadığı oruçları temizlendikten sonra kaza eder.Şayet oruç farz ise hayızla geçen oruçların edilmeleri gerekli olduğu için nafile ise nafileye başlamak onu bitirmeyi icab ettiği için kaza edilir.Orucun kazası hayızlı kadın ve lohusa kadındanda düşmez.Her ikiside namazı değil orucu kaza ederler.

  Kaynak :
  * Menhelul Varidin :110

  * Kuran okumak hayızlı kadına haramdır *
  Hayızlı kadının Kuranın bir ayetinden az bile olsa okuması haramdır.
  Peygamberimiz[s.a.v] şöyle buyuruyor :
  * Hayızlı ve cünüp olan kimse Kuran dan enküçük birşey okuyamaz *
  Kuran-ı Kerimi kuran olarak okumak haramdır.Ancak dua ayetleri dua olarak okunur[maksadıyla okunur].
  * Besmele kelime-i tevhit Kuranda geçmiş Peygamberlerin duaları gibidirler *

  Kaynak :
  * et-Tac:1-107
  * Tahtavi :82

  [Kardeşlerim konu devam edecektir inşallah.Hergün konular eklenecektir.Yasak olan her konu tek tek incelenecektir tarafımdan.]

   

   

  KONAMI - 13.12.2006 - 21:46
 5. * Kuran-a el sürmek hayızlıya haramdır..
  Hayızlı kadının yada lohusa kadının kuran-a el sürmesi hatta ayetine hatta bir ayetten daha azına bile el sürmesi haramdır.Çünkü Allah[c.c] buyuryorki:
  * O na ancak temizlenmiş olanlar dokunur *
  buyurmuştur.Peygamberimizde şöyle buyuruyor:
  * Cünup ve hayızlı halinde olanlar kuran-ı kerime dokunmasınlar *
  Bu emirleri yazdırıp arap kabilelere göndermiştir.

  Kaynak:
  * Vakia Suresi :79
  * Umdetul-Kari :2-84

  * Hayızlı kadına kocasıyla ilişkide bulunmak haramdır [Cinsel]
  Hayızlı ve lohuısa durumundaki bir kadına kocasıyla ilişkide bulunmak haramdır.
  Çünkü Allah[c.c] şöyle buyurmuştur :
  * Sana kadınların aybaşı halinde iken kadınlardan uzak durun temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın.Temizlendikleri zaman Allahın size buyurduğu yoldan yaklaşın *
  Peygamberimiz :
  * Hayızlı kadınlarınızla cinsel ilişkiden başka hertürlü muameleyi yapınız *
  buyurmuştur.Hayızlı ve lohusa kadınla cinsel ilişkide bulunmak büyük günahtır. Kadına büyük abdest mahalindende yaklaşmak büyük günahtır. Bunu helal sayan kimse dinden çıkar.Molla Hüsrev :
  * Hayızlı halinde cinsel ilişkide bulunmayı helal sayan kimse için imandan mahrum olmakla hüküm verilir *
  demiştir.Eğer her iki tarafta kendi isteğiyle ilişkiye girerse ikiside günahkar olur.Eşler ilişkide bulunmuşlar ise tevbe etmeleri gerekir,ayrıcada bu ilişkinin keffareti vardır.

  * Hayızlı kadınla ilişkinin keffareti
  İbni Abbas [r.a] bildiriyor :
  * karısıyla hayız halinde adetin ilk günlerinde ilişkişde bulunursa bir dinar son günlerinde bulunursa yarım dinar sadaka verir *
  Bir dinar bir miskal [4.8 gram] ağırlığındaki altın paradır.Eğer müslüman kadınıyla hayızlı haldeyken ilişki girdiyse önce tevbe etmeli sonrada hadis belirttildiği şekilde fakirlere sadaka vermelidir.Bu sadakayı iki tarafta verir.

  Kaynak :
  * Bakara Suresi :222
  * Müslim [Hayız] 16
  * Dururul-Hukkam: 1-42
  * el-İhtiyar :201
  * et-Tac:1-105
  * Ebu Davud : taharet 105
  * Tahtavi : 78
  * Damad :1-36

   

   

  KONAMI - 14.12.2006 - 01:12
 6. * Yasak yerlerine kocasının çıplak dokunması ..
  Hayızlı bir kadının göbeği ile diz kapağı arasında arada bir perde elbise olmadan faydalanmak haramdır.Peygamberimiz :
  * İzarın eteğinin üstü helaldir *
  diyor.Hz.Meymune annemiz bildiriyor :
  * Rasulullah ben hayızlı iken benimle yatardı onunla benim aramda bir elbise bulunurdu *
  İmam Muhammed ve İmam şafi kan gelen yer hariç geri kalan yerlerden faydalanmak helaldir demiştir.

  Kaynak :
  * el-Tac: 1-104
  * Damad :1-36
  * Derurul-Hukkam:1-142

  * Hayızlı kadının mescide girmesi haramdır..
  Hayızlı lohusa ve cünüp olanların zaruret olmadan mescidlere girmesi haramdır Peygamberimiz bir gün mescide geldi bazı ashabın evleri mescide açılıyordu.
  * Şu evlerin kapılarını başka tarafa çeviriniz.Çünkü ben hayızlı ve cünup kimselerin mezcide girmesini helal görmüyorum *
  buyurmuştur.Bir kimse mescidde cünup yada hayız oldu ise dısarıya cıkmak için teyemmüm yapar.

  Kaynak:
  * et-Tac :1-107
  * Halebi Kebir: 60

  * Hayızlı kadının kabeyi tavaf etmesi haramdır
  Hayızlı ve lohusa kadının kabeyi tavaf etmesi haramdır.Hayızlı olan kadın kabeyi tavaf hariç hacın bütün rükünlerini yapabilir.Ancak farz olan tavafı yapamaz bunu geciktirir.Hayızlı tavaf yapmış olsa geçerli olur ama büyük günah işlemiş olur.Onun içinde sığır yada deve gibi büyük bişr ceza kurbanı kesmek zorundadır..

  Kaynak :
  Umdetul Karı : 2-81

  [Kardeşlerim konu hergün devam edecektir inşallah]

   

   

  KONAMI - 14.12.2006 - 01:30
 7. Aciklamalarin Mukemmel.Inan Allahin(C.C.) izniyle o kadar hayira giriyorsunki,nasil tesekkur edecegimi bilemiyorum.Allah seni Muradlarina erdirir insallah.

   

   

  panason - 14.12.2006 - 11:21
 8. * NİFAS [LOHUSALUK]
  * Nifas:Doğumdan sonra kadının rahminden gelen kandır dilimizde buna lohusalık denir.Lohusalığın en çok müddeti 40 gündür.Kırk günden sonra devam ederse kırkıncı günün sonunda yıkanıp temizlenip görevlerini yerine getirir..

  Kaynak :
  * el-İhtiyar:27

  [Bu konun yasaklarını yukarıdaki makalemizde Hayızlı ve Nifaslı yasaklar olarak işlemiştik.]

  * İSTİHAZE [Özür Hali] *
  * İstihaze :Bir hastalık sonucu rahimden değilde cinsel organın bir damardan gelip akan kokusuz kandır.Hayız kanı sağlık kanıdır.Özür kanı ise hastalık kanıdır.
  Hz.Aişe [r.a] annemiz bildiriyor :
  * Ben istihaze kanına tutuldum.Namazı terk edebilirmiyim ? dedim. Allah Rasulu[s.a.v]: Hayır zira o damardan gelen bir kandır, hayız değildir.Yanlız hayızlı olduğun gün kadar namazı bırak sonra guslet ve namazını kıl *
  Böyle hanımlar namaz kılar oruc tutarlar;ibadetlerini yapabilirler.Ancak bunlar özürlü kimselerde olduğu gibi hervakit için abdest alıp öyle namaz kılmaları gerekir.Bir abdest ile bir vakit içinde istedikleri kadar nafile namazı farz namazı kılabilirler,vakit çıkınca abdestleri bozulur..

  Kaynak :
  * et-Tac:1-108
  * Durerul Hukkam:1-433

  * İstihaze kanı kesildikten sonragüsul yapmak gerekmez.Yani farz değildir. Yıkanmak iyi olur. [ el-Fıkhu alel Mezahibil Erbaa :1-47]

  * Özürlü sayılan kimseler.
  * İstihaze kanı gören kadın
  * Hayzı üç günden az on günden fazla devam eden kadın
  * Lohusalığı kırk günden fazla devam eden kadın
  * İdrarı damlalar halinde gelen kimse
  * Sık sık burun kanaması olan kimse
  * Herhangi bir organı kanayan kimse
  * Meme kulak göz [v.s] yerinden ağrı ve akıntısı gelen kimse
  * Yarası devamlı kanayan kimse
  Özürlü olan kimse kan durmuyor akıntı devam ediyor diyerek güzul gerektiren bir durum vardır diye namaz kılmadı ise namazı kaza etmesi gerekir.

  Kaynak :
  * Damad :1-38

   

   

  KONAMI - 15.12.2006 - 01:11
 9. Kardeşlerim..
  Bu konuyla ilgili bir sorunuz yada işlememizi istediğin bir konu varmı..
  Bildirirseniz ona göre işlemye çalışırız inşaallah..
  Selametle

   

   

  KONAMI - 15.12.2006 - 01:15Benzer Konular

 1. 7.Sınıf SBS Matematik Konulari
  Konuyu Açan: OnLyGirL, Forum: İlköğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.12.2010, 07:31
 2. vBulletin 3.8.X [ARI] Misafirlerin konulari okumasini engellemek
  Konuyu Açan: Malcolm__X, Forum: vBulletin Soru Ve Sorunlar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03.03.2010, 20:01
 3. vBulletin 3.8.X Misafirlere Konulari Gizleme Sorunu
  Konuyu Açan: Kadir1453, Forum: vBulletin Soru Ve Sorunlar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 14.02.2010, 12:43
 4. vBulletin Üye konulari yetki istiyor?
  Konuyu Açan: solistbey, Forum: vBulletin Soru Ve Sorunlar.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 02.09.2009, 03:03
 5. ŞİİR KADIN ŞAİR KADIN
  Konuyu Açan: stormysea, Forum: Derin Duygular.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 18.05.2006, 19:29

copyright

Soru Cevap