Hz.Musa'nın Evliliği Ve Çocukları

 1. Hz.Musa'nın Evliliği Hakkında - Hz. Musa'nın Çocukları Var mı - Hz.Musa Hakkında


  Soru

  Hz. Musa evlilik yapmış mıydı, yapmışsa kaç çocuğu olmuştur ve çocuklarının isimleri nelerdir?Cevap
  Değerli kardeşimiz;

  Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şu ifadeler yer almaktadır:

  "O sırada, kadınlardan biri utana utana yürüyüp ona geldi: "Babam sana sulama ücretini ödemek için seni çağırıyor." dedi. Musa ona gelince, başından geçeni anlattı. O: "Korkma! Artık zâlim milletten kurtuldun."dedi. İki kadından biri: "Babacığım, onu ücretli olarak tut. Ücretle tuttuklarının en iyisi bu güçlü ve güvenilir adamdır." dedi. Kadınların babası, "Bana sekiz yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan, o senden bir lütuf olur. Ama sana ağırlık vermek istemem. İnşallah beni iyi kimselerden bulacaksın." dedi. Musa: "Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, bir kötülüğe uğramayacağım. Söylediklerimize Allah vekildir." dedi." (Kasas, 28/25-28).

  İbn-i Kesir şöyle diyor: "Kızların babasının kim olduğu hakkında görüş ayrılığı vardır. Bunun Şuayb (a.s), olduğu hususunda kanaatler vardır. Ulemanın çoğunluğu da bu görüştedir. Hasan Basri, Malik b. Enes'den naklolunan bir rivayeti delil getirerek diyor ki: "Hz. Şuayb kavmi helâk olduktan sonra uzun bir ömür yaşamış, tâ ki Musa (a.s)'a ulaşmış ve kızını ona nikâhlamıştır."

  Hz. Şuayb (a.s)'ın kızı Safura'yla nikâhlandıktan sonra Musa (a.s), Medyen'de kalıp, hanımının mehri olmak üzere on yıl koyun güttü. Bir rivayete göre, Peygamberimize (asv) tam olarak ne kadar çalıştığı sorulmuş; o da on sene olduğunu buyurmuştur. Buradan anlaşıldığı üzere, tam on yıl çobanlık yapmıştır.

  Kitab-ı Mukaddes'den elde edilen bilgilere göre Hz. Musa'nın bu evlilikten Gerşom ile Eliezer adında iki oğlu dünyaya gelmiştir. (Çıkış, 2/16-22, 18/3-4; I. Târihler, 23/15-17)

  İslami kaynaklara göre ise; Hz. Mûsâ, Medyen'deki süresini tamamlayınca hanımını ve sürüsünü alarak yola koyulur. Soğuk bir kış akşamında Tûr'a varır. Dağda ateş görür, yaklaştığında kendisine seslenilir ve Firavun'a gitmesi istenir. Musa'nın burada bir oğlu olur. Hanımı oğluyla birlikte Şuayb'ın yanına döner. (Sa'lebî, s. 136-139) Mûsâ da Hârûn ile beraber İsrâiloğulları'nı kurtarmak üzere Firavun'a gitmekle görevlendirilir.

  (bk. TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2006, MUSA mad., c.31, s. 207-212)

   

   

  ZELAL - 22.04.2011 - 16:31Benzer Konular

 1. Hz. Muhammed’in Evliliği ve Çocukları -5. Sınıf
  Konuyu Açan: papatya_28, Forum: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 19.10.2012, 21:39
 2. Eski Paşaların Çocukları Ve Şimdiki Ekabir Takımının Çocukları
  Konuyu Açan: M.Kutsi Çil, Forum: Güncel Haberler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.05.2012, 19:27
 3. Ergün Poyraz - Musa'nın Çocukları Tayyip ve Emine
  Konuyu Açan: FreddyKrueger, Forum: Kitap Tanıtımı.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 27.07.2010, 19:27
 4. Aşk Evliliği
  Konuyu Açan: YoRGun-ŞaiR, Forum: Flash Oyunlar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 18.05.2010, 05:36
 5. Mantık Evliliği
  Konuyu Açan: Şayeste, Forum: Ilginç Ve Komik Resimler.
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj : 29.01.2009, 20:04

copyright

Soru Cevap