İslam'ın İnanç Esasları 1. __________________________________________________ _______________


  İslam'ın İnanç Esasları


  Tevhit (din)

  Tevhit (Arapça: توحيد), birlik, birlemek. Allah'ın varlığını, birliğini, tüm yetkin niteliklerin kendisinde toplandığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmak. Bu bilgi ve inanç en özlü biçimde "Lâ İlâhe İllallah" (İlah yoktur ancak Allah vardır.) cümlesiyle ifade edilir. Bu nedenle bu cümleye tevhit kelimesi denir. Tevhit kelimesini manasını bilerek söyleyen ve buna inanan kişi mümin ve muvahhid adını alır.

  Melek

  Melek (Arapça: ملاك, İbranice: מלאך, Latince: Angelus, Yunanca: Άγγελος) , dini bir terim. Melek, birçok dinde inanılan semavi yaratıklara verilen isimdir. Meleklerin görevleri Allah'a hizmet etmektir. Meleklere inancın var olduğu her din ve inançta melek kavramına bakış farklıdır

  Kitaplar

  İslam inancına göre kutsal kabul edilen dört kitap şunlardır:

  Kur'an
  Tevrat
  Zebur
  İncil

  Peygamberler

  İslam peygamberleri, Kur'an'da bahsi geçen, ilki Âdem, sonuncusu Muhammed olan, İslam dinine göre peygamber oldukları kabul edilen dinî şahsiyetler.

  Kuran'ın ifadesi "Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye, din olarak Nuh'a tavsiye etiğimizi, sana vahiy ettiğimizi, İbrahim'e Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi, sizin için hukuk düzeni yaptı. Fakat kendilerini çağırdığın bu nizam Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve onu doğru yola iletir." (Şura Suresi 13)

  İslam'a göre bütün peygamberler bu din üzerinde gönderilmiş zamana göre şeriat getirmişlerdir. Kuran'ı ifade "Onlara iyice açıklasın diye her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik. Sonra da Allah dilediğini saptırır dilediğinide doğru yola iletir. Çünkü o güç ve hikmet sahibidir." (İbrahim Suresi 4)

  Bazı ilmi kelam alimleri İslamın Muhammed Peygambere verilen din olduğunu söylemişler bu inanış geniş kitlelerce kabul görmüştür. Tasavvufi inanış Kuran'ın bildirisini Mevlana ile "ne olursan ol yine de gel" Yunus Emre ile "72 milleti bir görmeyen hakikatte asidir" Galip Hasan Kuşçuoğlu ile "Allah vardır diyen Müslümandır" diye dile getirmiş, tasavvuf bu anlayışı benimsemiştir.

  Kuran'i ifade "Allah katında din İslamdır" Son Peygamber Muhammed "Ben atam İbrahim'in dini üzere geldim" diye ifade etmiştir.

  Adem Aleyhisselamla ile başlayan ve Muhammed Aleyhisselama kadar gelen bütün peygamberler aynı dini takip etmişlerdir. Bütün Peygamberler bu dinin devam ettirmişlerdir.

  Kur'an-ı Kerim'de Adı Geçen İslam Peygamberleri (Nebiler)

  Âdem
  İdris
  Nuh
  Hûd
  Sâlih
  İbrâhim
  Lût
  Lokman
  İsmâil
  İshak
  Yâkup
  Yusuf
  Eyyûb
  Şuayb
  Mûsâ
  Hârûn
  Dâvûd
  Süleyman
  İlyas
  Elyesa
  Zulkifl
  Yûnus
  Üzeyr
  Zekeriyyâ
  Yahyâ
  Îsâ
  Muhammed

  Ahiret

  Ahiret (Arapça: الآخِرة, Ukbâ, Dâr-ı Bekâ), bu dünyadan sonraki nihayetsiz (sonsuz) alemdir. Yüce Allah, içinde yaşadığımız bu dünyayı ve üzerinde olan bütün varlıkları geçici bir zaman için yaratmıştır. Bir gün gelecek, bu dünyadan ve üzerinde bulunanlardan hiç bir eser kalmayacaktır. Allah'ın takdir ettiği gün gelince, insanlarla beraber bütün canlı ve cansız varlıklar yok olacaktır. Bütün dağlar-taşlar, yerler-gökler parçalanacaklardır. Böylece bu alem bambaşka bir alem olacaktır. Bu, kıyamettir. Bundan sonra yine Allah'ın takdir ettiği zaman gelince, bütün insanlar yeniden dirileceklerdir. İnsanların hepsi "Mahşer" denilen çok geniş ve düz bir sahada toplanmış olacaklar ve yeni bir hayat başlayacaktır. Buna "Umumi Haşr" denilir. Bu yeni hayatın başlayacağı günden itibaren, bitmez ve tükenmez, sonu gelmez bir halde devam edecek olan aleme, ahiret alemi denir. Buna iman etmek İslâm Âmentüsünün esaslarındandır.

  Din-i İslâm'a göre, kıyametin kopması ve ahiretin meydana gelmesi, Kur'an'ın ayetleriyle, Peygamberin hadisleriyle ve ümmetin birliği ile sabittir ve diğer bütün peygamberler de kendi ümmetlerine bu gerçeği bildirmişlerdir.

  Kudretine nihayet bulunmayan Allah için, gelecekte ahiret hayatını meydana getirmek pek kolay şeydir. Alemleri yoktan var eden, hele insanları birçok güç ve meziyetlerle yaratıp kendilerine hayat veren büyük Yaratıcımız için, bütün bu alemleri yok ettikten sonra tekrar yaratmak zor bir şey midir? Bir şeyi önce var eden, sonra tekrar onu var edemez mi? Bunları tekrar var edemeyen yaratıcı olur mu? Hayır, Allah öyle bir büyük yaratıcıdır ki, nice alemleri de yaratmaya kadirdir. Bir kere astronomi ilmine bakalım: Ucu bucağı olmayan bir boşlukta dolaşıp duran ve zaman zaman parlayıp sönen yüz binlerce nur ve ışık alemini bu ihtişamları ile yaratmış olan Allah, ahiret alemini de yaratmaya kadirdir.

  Allah'a hamdolsun ki, biz müslümanlar, ahiret gününe, ahiretin sonsuz hayatına, Cennet ve Cehennem'in daha önceden yaratılmış olduğuna inanıyoruz. İşte bu iman bizi kurtuluşa götürür, ruhumuzu yükseltir ve bizi mutluluğa kavuşturur. Bu imandan yoksun olmak, insanı şaşırtıp sapıklığa düşürür, hertürlü fenalığa sürükler ve hem dünyada ve hem de ahirette yüzü kara eder.

  Kader (inanış)

  Kader, bütün olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, ezeli takdir. Yazgı veya mukadderat olarak da anılır. Kader kavramı birçok farklı din ve felsefi akımda önemli bir yer tutar.

  İslam dininde kader, ezelden ebede kadar hayır ve şer (iyi ve kötü) meydana gelecek bütün hadiselerin (olaylar)Allah katında bilinmesi ve yaradılmasıdır.

  İslam dininde kadere inanmak imanın şartlarındandır, amentünün bir parçasıdır. Buna göre İslam anlayışındaki kadere inanmayan kişi İslam'dan çıkmış olur.


  Lügat anlamı açısından : Ölçü, miktar, plân, program, takdir, biçim ve şekil verme demektir.

  Dini açıdan : Cenâb-ı Hakkın, kâinatı ve içindekileri, zamanı, kıyameti, âhiret âlemlerini, yâni bütün mükevvenatı yaratmadan önce bir ölçü ve programa göre takdir etmesidir ve ‘levh-i mahfûz’ denen İlâhî deftere, bilgisayara kaydetmesidir diyebiliriz özet olarak.


   

   

  CA-CHALLENGE - 12.04.2008 - 19:57
 2. allah razi olsun paylasimin icin saol

   

   

  by_KaRizMa - 12.04.2008 - 20:35
 3. Allah hepimizden razı olsun

   

   

  CA-CHALLENGE - 12.04.2008 - 20:37
 4. Allah razı olsun

   

   

  Asiyan - 12.04.2008 - 20:59
 5. tsk ederimm

   

   

  dermanonline - 12.04.2008 - 21:07
 6. ben çok kötüyüm niye biliyor musunuz ben normalde Dinime çok düşkün birisiydim size olayı şöyle anlatim benim okulda sadece 2 arkadaşım var digerleri ile pek samimi degilim şimdi bir arkadaşımla aynı sırada oturuyoruz öteki arkadaşım bizim bir arkamızda benim yanımda oturan arkadaşım yanımda benim sevgilim var ama benim hiç yok sonra biraz kötü şeylerde anlatmaya başladı bende ona bir 3 kuruşluk zevk için kendini atşe atma dedim oda bana hak verdi size hemen geçerek anlatıyorum arkadaşım bana ''sana birşey söyleyecegim ama dinden çıkabilirsin dedi''ben onun söylemesi için ısrar ettim ''ben söyleyecegin şeye bir laf koyarım sen söyle''dedim o da söyledi bazen benim aklımdan Dinle alakalı kötü şeyler geçiyor Peygamberin deli oldugunu felan düşünüyorum dedi tövbe haşa sonra baya bi konuştu gözümle görmedigim şeye bazen inanasım gelmior dedi ben o na şeytanın getirdigi vesvese bendede bazen olyor dedim akıl verdim aradan 1 gün geçti benn bna biraz takılıyordum şakadan sevdigim için bu da bana aşagılayıcı kelimeler söyledi fazla samimi olmamamız gerektigini söyledi ben ile o konuşmadık benn onu düşünüyordum hem iyi biri oldugunu hemde kötü biri oldugunu sonra bu düşünceyi bıraktım aklıma İslami bir müzik var onu aklıma getirdim güzel müzik İlahi deil sonra Allahı aklıma getirdim çok iyi bir yaratıcı oldugunu düşünüyordum o dakka duygulandım tam aglayacak gibi oldum birden o çocugun bana söyldikleri benim de aklıma gelmeye başladı ve hatta daha kötüsü ben Allahı görmüyorum ona inanmıyorum gibi Peyygamber yok gibi haşa tövbe ama aklıma hergün geliyor beni çok rahatsız ediyor yani resmen Allaha inancım bi var bi yok oluyor bana yardım edin Namaz Kılıyorum sanki boşuna kılıyormuşum gibi ya bide gerçek din deilse gibi düşünceler geliyor aklıma haşa tövbe BANA YARDIM EDİN BEN ACABA DİNDEN ÇIKMIŞ OLURMUYUM ÇOK KÖTÜYÜM ÇOOOOK NEY YAPACAGIMI BİLMİYORUM BANA YARDIM EDİN NE ZAMAN ALLAH LAFINI AZIMA ALSAM BOŞUNA ALIYOR MUŞUM GİBİ HİS

   

   

  yun_us - 06.01.2011 - 20:36
 7. BANA YARDIM EDİN BEN DİNDEN ÇIMIŞ OLURMUYUM SÜREKLİ AKLIMA BÖYLE KÖTÜ DÜŞÜNCELER GELİYOR BENİ AHAT BIRAKMIYOR ALLAHA DU ETSEM OLMUYOR DUA EDERKEN BİLE GELİYOR NE YAPCAGIM BEEEN

   

   

  yun_us - 06.01.2011 - 20:37
 8.  

   

  yun_us - 06.01.2011 - 20:40
 9. saolasın walla ödevim için gerekliydi çok işime yaradı eyvallah

   

   

  gizemli95 - 08.01.2011 - 22:33Benzer Konular

 1. Temel İnanç Esasları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Ayet Hadis Ve Dini Bilgiler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.09.2011, 22:19
 2. Batıl İnanç Nedir - Batıl İnanç Örnekleri
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Bunları Biliyormuydunuz.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.04.2011, 01:27
 3. Kur'an ve Sünnette İslam Esasları - Fehmi Mendeş
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Kitap Tanıtımı.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 20.12.2010, 10:39
 4. İslam'ın İnanç Esasları
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Ayet Hadis Ve Dini Bilgiler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 07.10.2010, 15:10
 5. İmanın Esasları
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: İslam Genel.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 05.06.2009, 20:58

copyright

Soru Cevap