İngilizce Fiiller
 1. __________________________________________________ ____
  __________________________________

  Fiiller
  Fiil cümlenin en önemli elemanıdır. Ve :
  - Bir harekete veya olaya işaret eder. Bunlara aksiyon fiili denir.
  Mesela: take = almak, bring = getirmek, fly = uçmak, eat = yemek, run = koşmak, gibi veya
  - bir oluşumu (occurrence) belirtir:
  decompose = ayrışmak,

  glitter = parıldamak gibi, veya

  - yaşanılan hali açıklar :
  exist = var olmak,
  live = yaşamak,
  stand = durmak, dayanmak gibi

  - bazıları aksiyon değil, zihinseldir :
  dream = rüya görmek,
  hear = duymak,
  wonder = merak etmek,
  look = bakmak gibi

  Kısaca, fiiller iş,hareket, oluş, durum bildiren sözcüklerdir.

  Fiil, eylemi yapan kişiye, zaman kipine, cinsiyet vs. gibi birçok faktöre göre değişiklik gösterir.

  1-Geçişli Fiiller – Transitive Verbs :

  Geçişli fiil her şeyden önce bir aksiyon, hareket fiilidir. Cümledeki anlamının tam olabilmesi için mutlaka bir direkt nesneye ihtiyaç duyar. Yani, fiildeki hareket nesneye dolaysız şekilde aktarılır.
  Başka bir tanımla, nesne alabilen, yani eylemin etkisinin başka varlıklar üzerine geçtiğini belirten fiillere geçişli fiiller denir. Örnekler:
  I punched him. = Onu dövdüm.
  She kissed her daughter = Kızını öptü
  We love each other = Birbirimizi severiz.
  He saw his wife. = Karısını gördü.

  Cümlede direkt bir nesne yoksa, geçişli fiil tam değildir. Mesela;
  The child broke = Çocuk kırdı, Eksik
  The child broke the vase = Çocuk vazoyu kırdı, Tam
  Bir fiilin geçişli olup olmadığını anlamak kolaydır. Bunun için, hareket bir kimseye veya bir şeye mi yapılıyor diye sormak gerekir. Yanıt evet ise, fiil geçişlidir.

  The judge sentenced = Hakim mahkum etti, soru; kimi mahkum etti?
  The judge sentenced the murderer = Hakim caniyi mahkum etti.
  I see = Görüyorum, anlıyorum, soru kimi
  I see the sky. = Gökyüzünü görüyorum.

  2-Geçişsiz Fiiller : Intransitive Verbs :
  Geçişsiz fiil de bir aksiyon fiilidir. Ama direkt bir nesnesi yoktur. Aksiyon bir kimseye veya eşyaya nakledilmeden
  sona erer veya bir zarf tarafından değiştirilir. Bu fiillerle kurulan cümlelerde nesne bulunmaz; eylemin etkisi
  yalnız özne üzerindedir. Başka bir deyimle, öznenin yaptığı kendine dönüktür.

  Bir fiilin geçişsiz olup olmadığını anlamak için, aksiyonun bir şekilde, bir yönde veya bir dereceye kadar yapılıp
  yapılmadığını sormak gereklir.

  He died = Öldü ,
  I fell = Düştüm,
  You smiled = Gülümsedin
  Gördüğünüz gibi, yukarıdaki hareketlerin hiçbiri başka birisine veya başka bir şeye transfer edilmemiştir.

  3-Hem Geçişli hem Geçişsiz Olabilen Fiiller – Verbs That Function Both Transitive and İntransitive
  Bazı fiiller, duruma göre, geçişli de olabilir, geçişsiz de. Mesela,

  She laughed = Güldü, Geçişsiz
  She laughed at me = Bana güldü, Geçişli
  I understand = anlıyorum
  I understand her = Onu anlıyorum.

  4- Bağlantı Fiilleri – Linking Verbs = Copula
  Bağlantı Fiili cümledeki aksiyonu değil, özneyi tarif eder, özne hakkında malümat verir. Bazen fiil veya fiil benzeri bir unsurdur. Cümledeki özneyi yüklem ile bağlar, Bir hareket veya hali ifade etmez. Nitekim, copula sözcüğü Latince
  iki farklı şeyi birleştiren demektir.
  Bunun başlıca örneği ve en yaygın olanı, “olmak – to be” fiilidir.
  She is a nice girl. = O hoş bir kızdır.
  We are friends = Biz arkadaşız.
  Diğer bağlantı fiilleri şunlardır:
  become = olmak
  Get = elde etmek, almak
  Seem = görünmek
  Feel = hissetmek, duymak
  appear = görünmek
  Continue : devam etmek, sürdürmek
  Taste = tadmak
  Remain = kalmak,
  Sound = ses vermek, gibi görünmek
  Grow = büyümek, olmak,..laşmak, leşmek
  Stay = kalmak, ikamet etmek
  Look = görünmek,
  smell = kokmak

  Örnekler :
  She is a doctor of bioethics = Biyotik doktoru oldu.
  He became an engineer = O mühendis oldu.
  It smells bad = Kötü kokuyor
  He looks angry. = Kızgın görünüyor.
  You are growing old. = İhtiyarlıyorsun.
  I feel okay. = Kendimi iyi hissediyorum.
  She continued her speech = Konuşmasına devam etti.
  Dikkat : Yukarıdaki filler özneyi tanımlıyor, ancak öznenin yaptığı bir hareketi ifade etmiyor.


  Bağlantı fiili özneye ait içinde bulunulan özellik veya koşulu belirtir. Özneyi cümlede eşdeğer bir kelimeye bağlar.
  Check-up indicates that Merih is healthy = Check up Merih’in sağlıklı olduğunu gösteriyor.

  Özne Merih, healthy kelimesine bağlanmıştır ki bu kelime Merih için veya onu tanımlamak için söylenmiştir

  5-Düzenli (Kurallı) Fiiller – Regular Verbs:
  Düzenli Fiiller belli bir çekim kuralına tabidir. Örnekler :

  Want = istemek
  I want = İstiyorum
  You want = İstiyorsun
  She,he,it wants = istiyor
  We want = İstiyoruz
  You want = İstiyorsunuz
  They want = İstiyorlar
  Eat = Yemek
  I eat = Yerim
  You eat = Yersin
  Shew, he, it eats = Yer
  We eat = Yeriz
  You eat = yersiniz
  They eat = Yerler
  Like = Sevmek, beğenmek
  I like = severim
  You like = Seversin
  She, he, it likes = sever
  We like = Severiz
  You like = Seversin
  They like = Severler

  Gördüğünüz gibi, düzenli(kurallı) fiiller zamire göre değişmez. Tek istisna olan 3. halde(she,he, it), “s” takısı alır.

  İngilizcede fiillerin üç şekli bulunur. Birincisi kök (base) şekil veya birinci haldir. Buna infinitive (mastar) denir.

  İkincisi, basit geçmiş(simple past) halidir. Buna ikinci hal denir. Üçüncüsü past participle denen üçüncü halidir.
  Düzenli fiillerde 2.ve 3. şekli oluşturmak çok kolay olup, sadece kökün sonuna “ed” eklemek yeterlidir.
  Örnekler:
  Infinitive (1. hal) 2. Hal 3.Hal
  Like =sevmek liked liked
  Talk = konuşmak talked talked
  Walk = yürümek walked walked
  Work = çalışmak worked worked
  Learn = öğrenmek learned learned
  Look = bakmak looked looked

  6-Düzensiz (Kuralsız Fiiller)
  Ancak bir çok fiil yukarıdaki kalıba uymaz. Bunlara düzensiz (kuralsız) fiiller denir.
  Bu fiilerin 2. ve 3. halleri bir kurala tabi değildir. Gerçi Bazılarında bir kalıp görülür. Ama bunları kural olarak
  görmek yanlış olur. Örnekler :
  Spring = yaydan fırlamak sprang, sprung
  Drink = içmek drank drunk
  Blow = üflemek, esmek blew blown
  Kısaca, düzensiz fiillerin ikinci ve üçüncü halini ezberlemekten başka çare görünmüyor.
  Örnekler :

  Infinitive 2. Hal 3. Hal
  En önemli kuralsız fiil “to be (olmak) fiilidir.
  Am, are, is was, were been
  I am tired (I, she, he, it) was tired been (tüm zamirlerde)
  (You, we, they) are tired (You, we, they) were tired.
  (She, he, it) is tired

  become = olmak became become
  have = sahip olmak had had
  can = yapabilmek yardımcı fiili could could
  begin = başlamak began begun
  bend = bükmek, bükülmek bent bent
  bring = getirmek brought brought
  catch = yakalamak caught caught
  say = söylemek said said
  tell = anlatmak, demek told tol
  put = koymak put put


  10. Ders - Yardımcı Fiiller

  11. Ders - Modals: Özel Yardımcı Fiiller

  12. Ders ''Have To'' Fiili


  __________________________________
  __________________________________________________ _____
   

   

  CA-CHALLENGE - 02.10.2007 - 20:42
 2. teşekkürler

   

   

  hallomatikbilgiler - 10.10.2007 - 11:20
 3. nasıl öğreneceğiz link yok bişe yok

   

   

  hallomatikbilgiler - 16.10.2007 - 11:40
 4. teşekkür ederim. Faydalı bir çalışma.

   

   

  mbodur - 20.11.2007 - 00:13
 5. tşk bunların üçüncü hallerini gösteren bi yazı yok mu ?

   

   

  violet - 21.12.2007 - 19:40
 6. Infinitive (V1) Past Tense (V2) Perfect Tense (V3)

  arise (ortaya çıkmak) arose arisen
  be (olmak) was/were been
  bear (dayanmak,doğurmak) bore borne
  begin (başlamak) began begun
  bite (ısırmak) bit bitten/bit
  blow (esmek,üflemek) blew blown
  break (kırmak) broke broken
  bring (getirmek) brought brought
  buy (satın almak) bought bought
  catch (yakalamak) caught caught
  choose (seçmek) chose chosen
  come (gelmek) came come
  creep (sürünmek) crept crept
  dive (*suya* dalmak) dived/dove dived
  do (yapmak) did done
  drag (sürüklemek) dragged dragged
  draw (çizmek) drew drawn
  dream (düş kurmak) dreamed/dreamt dreamt
  drink (içmek) drank drunk
  drive (*araç* sürmek) drove driven
  drown (*suda* boğulmak) drowned drowned
  eat (*yemek* yemek) ate eaten
  fall (düşmek) fell fallen
  fight (dövüşmek) fought fought
  fly (uçmak) flew flown
  forget (unutmak) forgot forgotten
  forgive (affetmek) forgave forgiven
  freeze (donmak) froze frozen
  get (almak,ele geçirmek vb.) got got/gotten
  give (vermek) gave given
  go (gitmek) went gone
  grow (büyümek) grew grown
  hang (asmak) hung hung
  hide (saklamak,gizlemek) hid hidden
  know (bilmek) knew known
  lay (yaymak,sermek) laid laid
  lead (yönetmek, yönlendirmek) led led
  lie (yalan söylemek, uzanmak) lay lain
  light (aydınlatmak) lit lit
  lose (kaybetmek) lost lost
  prove (kanıtlamak) proved proved/proven
  ride (*ata/araca* binmek) rode ridden
  ring (*zil,telefon vb* çalmak) rang rung
  rise (çıkmak, yükselmek) rose risen
  run (koşmak) ran run
  see (görmek) saw seen
  seek (araştırmak) sought sought
  set (kurmak, hazırlamak) set set
  shake (çalkalamak) shook shaken
  sing (şarkı söylemek) sang sung
  sink (batmak) sank sunk
  sit (oturmak) sat sat
  speak (konuşmak) spoke spoken
  spring (sıçramak, fırlamak) sprang sprung
  steal (çalmak,aşırmak) stole stolen
  sting (sokmak, batırmak) stung stung
  strike (vurmak, çarpmak) struck struck
  swear (yemin etmek,küfretmek) swore sworn
  swim (*suda* yüzmek) swam swum
  swing (sallanmak, sallamak) swung swung
  take (almak, götürmek) took taken
  tear (yırtmak) tore torn
  tell (söylemek) told told
  throw (atmak, fırlatmak) threw thrown
  use (kullanmak) used used
  wake (uyanmak, uyandırmak) woke/waked woke/woken/waked
  wear (giymek) wore worn
  write (yazmak) wrote written

   

   

  violet - 21.12.2007 - 19:42
 7. bilgilendirme için saolun arkadaşlar

   

   

  elma kurdu - 22.12.2007 - 17:24
 8.  

   

  mrt113 - 10.04.2008 - 19:15
 9. teşekkürler

   

   

  alkunal - 28.04.2008 - 09:01Benzer Konular

 1. İngilizce Fiiller - Verbs
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 01.03.2012, 23:11
 2. İngilizce'de En Sık en çok Kullanılan Fiiller
  Konuyu Açan: N.N., Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 17.12.2011, 06:05
 3. İngilizce Düzenli Fiiller
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 12.02.2011, 00:26
 4. İngilizce Fiiller
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 30.01.2011, 20:30
 5. İngilizce Düzensiz Fiiller
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03.01.2011, 12:03

copyright

Soru Cevap