İngilizcede Sıfatlar - Adjetives

 1. İngilizce karşılaştırmalar - adjitives - ingilizcede sıfatlar hakkında

  SIFATLAR, SIFATLARDA DERECELENDİRME (ADJECTIVES), KARŞILAŞTIRMA (DAHA, EN, KADAR) (İNGİLİZCE SAYILAR) (İNGİLİZCE DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR, ENGLISH GRAMMAR, GRAMER, DİL BİLGİSİ)


  Türkçe cümlelerde sıfatların başına getirdiğimiz –daha- kelimesi ve isimlerden ikincisine ilave ettiğimiz –den eki ile kıyaslama yapılır.  Daha küçük  Bu elma şu elmadan daha küçüktür.

  Türkçe deki –daha- kelimesinin işini İngilizce de (tek veya iki heceli) sıfatlara ilave edilen (-er) eki görür.  Small küçük  Smaller daha küçük

  Big büyük  Bigger daha büyük

  Short kısa  Shorter daha kısa

  Türkçe deki -den takısının karşılığı ise İngilizcede than kelimesidir ve ikinci isimden önce gelir.  … than this apple bu elmadan …  … than your hat senin şapkandan …  That apple is smaller than this apple. Şu elma bu elmadan daha küçüktür.  The red pencil is shorter than the blue pencil. Kırmızı kalem mavi kalemden daha kısadır.

  Bazı sıfatlara -er ilave edilirken sonlarındaki sessiz harfler çift yazılır.  Big bigger  Hot hotter  Bunlar tek ve kısa heceli olduklarından -erilave edilirken sonlarındaki sessiz harfler çift olarak yazılmaktadır.

  Sonu y ile biten sıfatların çoğuna -er ilave edilirken bu y kalkar yerine i konulur.  Happy happier  Lazy lazier  Dirty dirtier  Our friends are happier than your friends. (Bizim arkadaşlarımız sizin arkadaşlarınızdan daha mutludur.)

  Aynı sıfata bağlı isimler ikiden fazla ise bunlardan bir veya birkaç tanesi o sıfatla EN FAZLA ilgili olabilir. Bu durum Türkçe de sıfatların önüne –en kelimesi getirilmek ve isim de çoğul hale sokulup sonuna –ın iki konulmak suretiyle ifade edilir.  Çocukların en büyüğü

  İngilizce de ikinci isimden önce getirilen of kelimesi Türkçe deki –in ekinin işini görmektedir.  Türkçe deki –en anlamını vermek için tek heceli veya kısa iki heceli olan sıfatların sonuna -est eklenir. İkiden fazla heceli veya çift heceli olup da hecelerinden bir tanesi uzun sesli olan sıfatlarda ise bu sıfatların önüne most konulur.  My pencil is shorter than yours. Benim kalemim seninkinden daha kısadır.  The most famous of the stars yıldızların en meşhuru  Ayşe is the smallest of the pupils. Ayşe öğrencilerin en küçüğüdür.

  -est eki almış veya önüne most gelmiş sıfatlar aitlik sıfatlarıyla kullanılırsa önlerindeki the kalkar.  Hatice is their most careful maid. Hatice onların en dikkatli hizmetçileridir.  As … as (kadar) (Karşılaştırma)  Türkçe de bir sıfatın iki isim için eşit derece de oluşu –kadar kelimesiyle belirtilir. Türkçe de, -kadar ile ifade ettiğimiz bu sözler şöyle yapılır.  Bu elma şu elma kadar küçüktür.  Sizin mutfağınız onlarınki kadar temizdir.

  Bu çeşit kıyaslamalar İngilizce de sıfatın iki as kelimesi arasına konulmasıyla yapılır.  As küçük  As small as kadar küçük

  This apple is as small as that apple. Bu elma şu elma kadar küçüktür.  Selma is as lazy as your sister. Selam senin kızkardeşin kadar tembeldir.  So … as (kadar … değildir)  As … as şeklindeki cümlelerin olumsuz olmaları halinde genel olarak ilk as yerine so konulur.

  Your story isn’t so interesting as theirs. Senin hikayen onlarınki kadar enteresan değildir.  The chair isn’t so high as the table. Sandalye (bilgi yelpazesi.net)masa kadar yüksek değildir.

  Bu çeşit cümlelerin soru olmaları halinde yine sıfat iki as arasına konulur.  Is your house as big as ours? Sizin eviniz bizimki kadar büyük müdür?  Are you as hungry as Ahmet? Ahmet kadar aç mısın?

   

   

  ZELAL - 24.06.2012 - 15:50Benzer Konular

 1. İngilizce Sıfatlar
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.11.2013, 20:00
 2. İngilizcede Equality
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 09.01.2012, 19:10
 3. Should and Ought to - İngilizcede Should ve Ought to Konusu
  Konuyu Açan: byHaktan, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 23.12.2010, 18:57
 4. Sıfatlar
  Konuyu Açan: OnLyGirL, Forum: İlköğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 17.04.2010, 03:31
 5. İngilizcede Aylar
  Konuyu Açan: SU-PERISI, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 20.02.2010, 12:43

copyright

Soru Cevap