İngilizce Düzensiz Fiiller ve Anlamları

 1. İngilizce Düzensiz Fiiller ve Anlamları konu aciklamasi - İngilizcede Düzensiz Fiiller ve Anlamları  İngilizce Düzenli Fiiller

  İngilizce düzenli fiiler -ed takısı alan fiillerdir.
  Mastar Hali clean finish use stop
  Past Simple
  Past Participle cleaned finished used stopped

  İngilizce fiillerin 'past simple' yani 2. halleri, geçmiş zaman için kullanılır. (bkz. ingilizce geçmiş zaman - Simple Past Tense )

  * I cleaned
  * They finished

  'Past participle', yani ingilizce fiillerin 3. halleri ise, present perfect tense ile birlikte kullanılır. (bkz. Present Prefect Tense)

  * I have cleaned the windows.

  İngilizce Düzensiz Fiiller

  İngilizce düzensiz fiiller, -ed takısı almayan fiillerdir. Bu fiillerin 2. halleri Simple Past Tense ile bilikte, 3. halleri ise Perfect Tense ile birlikte kullanılır.

  Bazı düzensiz fiillerin 1., 2, ve 2. hallerinin yazılışları aynıdır.

  bid - bid - bid

  Bazı düzensiz fiillerin 2. ve 3. halleri aynı kalır.

  built - build - build

  Bazılarının da 3 hali de değişik yazılır.

  do - did - done

  İngilizce düzensiz fiileri yukarıdaki gibi grublayarak ezberlemek size kolaylık sağlayabilir.

  Aşağıda en çok kullanılan ingilizce düzensiz fiilleri ve anlamlarını bulabilirsiniz.
  1. Hali
  Base Form 2. Hali
  Past Simple 3. Hali
  Past Participle Türkçe
  Anlamı
  awake awoke awoken uyanmak
  be was, were been olmak
  beat beat beaten vurmak
  become became become olmak
  begin began begun başlamak
  bend bent bent bükmek
  bet bet bet bahse girmek
  bid bid bid emretmek
  bite bit bitten ısırmak
  blow blew blown esmek
  break broke broken kırmak
  bring brought brought getirmek
  broadcast broadcast broadcast yayımlamak
  build built built inşa etmek
  burst burst burst patlamak
  burn burned/burnt burned/burnt yakmak
  buy bought bought satın almak
  catch caught caught yakalamak
  choose chose chosen seçmek
  come came come gelmek
  cost cost cost değer biçmek
  creep crept crept emeklemek
  cut cut cut kesmek
  deal dealt dealt anlaşmak
  dig dug dug kazmak
  do did done yapmak
  draw drew drawn çekmek
  dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt rüya görmek
  drive drove driven sürmek
  drink drank drunk içmek
  eat ate eaten yemek yemek
  fall fell fallen düşmek
  feed fed fed beslemek
  feel felt felt hissetmek
  fight fought fought dövüşmek
  find found found bulmak
  flee fled fled firar etmek
  fly flew flown uçmak
  forbid forbade forbidden yasaklamak
  forget forgot forgotten unutmak
  forgive forgave forgiven affetmek
  freeze froze frozen donmak
  get got gotten elde etmek
  give gave given vermek
  go went gone gitmek
  grow grew grown büyümek
  hang hung hung asmak
  have had had sahip olmak
  hear heard heard duymak
  hide hid hidden saklamak
  hit hit hit durmak
  hold held held tutmak
  hurt hurt hurt yaralanmak
  keep kept kept saklamak
  know knew known bilmek
  lay laid laid yaymak
  lead led led rehberlik etmek
  learn learned/learnt learned/learnt öğretmek
  leave left left ayrılmak
  lend lent lent ödünç vermek
  let let let izin vermek
  lie lay lain yalan söylemek
  lose lost lost kaybetmek
  make made made yapmak
  mean meant meant anlamına gelmek
  meet met met buluşmak
  pay paid paid ödemek
  put put put koymak
  read read read okumak
  ride rode ridden binmek
  ring rang rung çalmak
  rise rose risen yükselmek
  run ran run koşmak
  say said said söylemek
  see saw seen görmek
  sell sold sold satmak
  send sent sent göndermek
  show showed showed/shown göstermek
  shut shut shut kapamak
  sing sang sung şarkı söylemek
  sit sat sat oturmak
  sleep slept slept uyumak
  speak spoke spoken konuşmak
  spend spent spent harcamak
  stand stood stood ayakta durmak
  swim swam swum yüzmek
  take took taken almak
  teach taught taught öğretmek
  tear tore torn yırtmak
  tell told told anlatmak
  think thought thought düşünmek
  throw threw thrown fırlatmak
  understand understood understood anlamak
  wake woke woken uyanmak
  wear wore worn giymek
  win won won kazanmak
  write wrote written yazmak

   

   

  Nerqish - 16.02.2010 - 15:47Benzer Konular

 1. İngilizce'de En Yaygın Düzensiz Fiiller
  Konuyu Açan: Ay Kız, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03.10.2012, 00:21
 2. Düzensiz Fiiller
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 01.02.2012, 01:56
 3. İngilizce Düzenli ve Düzensiz Fiiller
  Konuyu Açan: OnLyGirL, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 16.02.2011, 09:11
 4. İngilizce Düzensiz Fiiller
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 03.01.2011, 12:03
 5. Düzensiz Fiiller ve Anlamları
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 29.12.2010, 00:57

copyright

Soru Cevap