İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime

 1. B]


  İNGİLİZCEDE EN ÇOK KULLANILAN 1000 KELİME


  WORDS MEANINGS
  abbreviation: kısaltma
  ability: beceri
  able: becerikli
  about: hakkında
  above: üstünde, -den yukarı
  abroad: yurtdışına
  absence: yokluk
  absent: dalgın
  accept: kabul etmek
  acceptable: kabul edilebilir
  accident: kaza
  accidental: kaza ile olan
  according: e göre
  account: hesap
  achive: başarmak
  achivement: başarı
  acid: asit
  across. karşıda
  act: davranmak
  action: olay
  active: aktif
  activity: aktivite
  actor,actress: aktör, aktris
  actual: gerçek
  actually: aslında, gerçekten
  add: eklemek
  addition: eklenti
  additional: ilave
  address: adres
  adjective: sıfat
  admiration: taktir hayranlık
  admire: hayran olmak
  admit: içeri almak,kabul etmek
  adult: yetişkin
  advanced: gelişmiş, ileri
  advantage: avantaj
  adventure: macera
  adverb: zarf
  advertise: ilan vermek
  advertisement: reklam ilanı
  advice: tavsiye
  advise: danışman
  affair: mesele
  affect: etkilemek
  afford: gücü yetmek
  afraid: korkmak
  after: sonra
  afternoon: öğleden sonra
  afterwards: daha sonra, sonradan
  again: tekrar
  against: karşıda
  age: yaş
  ago: önce
  agree: razı olmak, anlaşmak
  agreement: anlaşma
  ahead: ileride, öne doğru
  aim: amaç, hedef
  air: hava
  aircraft: uçak
  airport: hava limanı
  alcohol: alkol
  alive: yaşayan
  all: hepsi
  allow: izin vermek
  almost: hemen hemen
  alone: yalnız
  along: boyunca
  alphabet: alfabe
  already: zaten
  also: ayrıca
  although: e rağmen
  always: her zaman
  among: arasına
  amount: tutar
  amuse: eğlendirmek
  amusement: eğlence
  amusing: eğlenceli
  an: bir
  ancient: antik, eski
  and: ve
  anger: sinir
  angle: melek
  angry: sinirli
  animal: hayvan
  announce: ilan etmek
  annoy: rahatsız etmek
  annoying: rahatsız edici
  another: diğer
  answer: cevap
  anxiety: tasa, kaygı
  anxious: endişeli, kaygılı
  any: hiç
  anyone: herhangi biri
  anything: herhangi bir şey
  anywhere: herhangi biyer
  apart: ayrı
  apartment: apartman
  appaer: gözükmek
  appaerance:
  apple: elma
  aproval:
  approve: onaylamak
  area: meydan
  argue: tartışmak
  arguement: münakaşa
  arm: kol
  army: ordu
  around: etraf
  arrange: planlamak
  arrangement: düzenleme
  arrival: geliş, varış
  arrive: varmak, ulaşmak
  art: sanat
  article: makale
  artificial: yapay
  as: gibi
  as opposed to: tersi anlamı
  ashamed: utanmış
  ask: sormak
  asleep: uykuda
  association: kurum, ilişki, çağrışım
  at: de da
  atom: atom
  attack: saldırı
  attempt: girişim
  attend: uğraşmak
  attention: dikkat
  attitude: davranış
  attract: cezbetmek
  attractive: çekici
  authority: uzman kimse
  autumn: sonbahar
  available: hazır, meşkul değil
  average: avaraj
  avoid: kaçınmak, sakınmak
  awake: uyanık
  away: uzağa
  awkward: uygunsuz, zor
  baby: bebek
  back: geri
  background: geri taraf
  backward: geri kalmış
  bad: kötü
  bag: yatak
  bake: fırında pişirmek
  balance: ayar
  ball: top
  band: bando
  bank: banka
  bar: bar
  base: üs,taban,kurmak,dayanmak
  basic: kolay
  basket: çöp kutusu
  bath: banyo
  battle: savaş
  be: olmak
  beach: sahil, pilaj
  beak: gaga
  beam: yaymak, gülümsemek,ışın
  bean: fasulye
  bear: ayı
  beat: vurmak,karıştırmak,tempo
  beautiful: güzel
  beauty: güzellik
  because: çünkü
  become: dönüşmek
  bed: yatak
  beer: bira
  before: önca
  begin: başalamak
  begining: başlangıç
  behave: davranmak
  behaviour: davranış
  behind: arkasında, gerisinde
  belief: inanç
  believe: inanmak
  bell: zil
  belong: ait olmak
  below: aşağıda, altında
  belt: kemer
  bend: eğmek, bükmek
  beneath: altında
  beside: yanına
  best: en iyisi
  better: daha iyi
  between: arasında
  beyond: ötede, ileride, - den sonra
  bicycle: bisiklet
  big: büyük
  bill: hesap, kanun tasarısı
  bird: kuş
  birth: doğmak
  bit: biraz, bir parça
  bite: ısırmak
  bitter: acı, üzücü
  black: siyah
  blade: bıçak
  blame: sorumluluk, suçlu tutmak
  blind: kör
  block: blok
  blood: kan
  blow: üflemek
  blue: mavi
  board: tahta
  boat: bot, sal
  body: vücut
  boil: yağ
  bomb: bomba, patlamak
  bone: kemik
  book: kitap
  boot: bot, tekmelemek
  border: sınır
  bored: sıkılmış
  boring: sıkıcı
  born: doğmuş
  borrow: ödünç almak
  both: ikiside
  bottle: şişe
  bottom: kıç
  bowl: kase, tas
  box: kutu
  boy: erkek çocuk
  brain: beyin
  branch: şube, dal
  brave: cesur
  bread: ekmek
  break: ara, mola, tenefüs
  breakfast: kahvaltı
  breast: meme
  breath: nefes
  breathe: nefes almak
  breed: üretmek, beslemek
  brick: tuğla
  bridge: köprü
  bright: parlak
  bring: getirmek
  broad: geniş
  broadcast: radyo yayını
  brother: erkek kardeş
  brown: kahverengi
  brush: fırçalamak
  build: inşa etmek
  building: bina
  bullet: mermi
  burn: yanmak
  brust: vahşi
  bury: gömmek
  bus: otobüs
  bush: çalı
  business: mühendis
  busy: meşgul
  but: ama
  butter: tereyağı
  button: buton, düğme
  buy: satın almak
  by: ile,-e kadar yakınında
  cake: kek
  calculate: heaplamak
  call: çağırmak, seslenmek
  calm: sakin olmak
  camera: fotğraf makinası
  camp: kamp kurmak
  can: e bilmek
  cap: kep
  capital: başkent
  car: araba
  card: kart
  care: bakım, umursamak
  careful: dikkatli
  careless: dikkatsiz
  carrige: havuç
  carry: taşımak
  case: kutu,durum
  castle: kale
  cat: kedi
  catch: yakalamak
  catlle: sığır
  cause: neden olmak
  ceiling: tavan
  celebrate: bayram
  cell: satmak
  central: merkezi
  centre: merkez
  century: yüzyıl
  ceremony: tören
  certain: kesin
  chain: zincir
  chair: sandalye
  chance: şans, fırsat
  change: değiştirmek
  character: karakter
  charge: şarj etmek
  chase: kovalamak
  cheap: ucuz
  cheat: kopya çekmek,aldatmak
  check: kontrol etmek
  cheek: yanak
  cheerful: neşeli
  cheese: peynir
  chemical: tıbbi
  chemistry: kimya
  cheque: çek
  chest: göğüs
  chicken: tavuk
  chief: şef
  child: çocuk
  children: çocuklar
  chin: çene
  chocolate: çikolata
  choice: seçim
  choose: seçmek
  church: kilise
  cigarette: sigara
  cinema: cinema
  circle: daire
  circular: dairesel
  citizen: vatandaş
  city: şehir
  claim: iddia etmek, talep etmek
  class: sınıf
  clay: kil
  clean: temiz
  clear: temizlemek
  clever: akıllı
  cliff: tepe
  climb: tırmanmak
  clock: saat
  close: kapalı
  cloth: örtü, kılıf
  clothes: elbise
  clothing: giyecek
  cloud: bulut
  clup: klup
  coal: kömür
  coast: sahil, yokuş aşağı kaymak
  coat: kot
  coffee: kahve
  coin: katılmak
  cold: soğuk
  collar: yaka, tasma
  collect: toplamak
  college: kolej
  colour: renk
  comb: tarak
  combination: bileşim
  combine: birleştirmek
  come: gelmek
  comfort: konfor
  comfortable: konforlu
  command: emretmek, komuta
  committee: komite
  common: olağan, genel, müşterek
  communicate: haberleşmek
  communication: iletişim
  company: kampanya
  compare: karşılaştırmak
  comparison: karşılaştırmak
  compete: rekabet etmek
  competition: yarışma
  competitor: rakip
  complain: şikayet etmek
  complaint: şikayet
  complete: tam, bitirmek
  completely: tamamen
  complicated: anlaşılması güç
  compound: bileşim
  computer: bilgisayar
  concern: kaygılanmak, ilgilendirmek
  concerning: ilişkin
  concert: konser
  condition: koşullandırmak
  confidence: güven
  confident: kendinden emin
  confuse: karıştırmak
  confusing:
  connect: bağlanmak
  connection: bağlantı
  conscious: bilinçli
  consider: iyice düşünmek
  consist: ibaret olmak
  contain: içermek
  container: içerik
  continue: devam etmek
  continuous: sürekli
  contract: kontrat
  control: kontrol etmek
  conversation: konuşma
  cook: yemek pişirmek
  copy: kopya etmek
  corn: mısır
  corner: köşe
  correct: doğru
  cost: fiyat
  cotton: pamuk
  cough: öksürmek
  could: e bildi
  council: konsey
  count: saymak
  country: ülke
  countryside: kırsal bölge
  courage: cesaret
  course: kurs
  court: kart
  cover: örtmek
  cow: inek
  crack: kırmak, çatlak
  crash: çarpmak, çarpışma
  crazy: çılgın
  cream: krema
  creature: yaratık
  crime: suç
  criminal: suçlu
  criticism: eleştiri
  criticize: timsah
  crop: ürün
  cross: karşıda
  crowd: kalabalık
  cruel: zalim
  crush: ezmek
  cry: ağlamak
  cup: kupa
  cupboard: dolap
  cure: iyileştirmek
  curl: büklüm
  current: geçerli
  curtain: kesin
  curve: eğri
  custom: alışkan
  customer: müşteri
  cut: kesmek
  cycle: çevrim

  daily: günlük
  damage: zarar
  dance: dans etmek
  danger: tehlike
  dangerous: tehlikeli
  dark: koyu
  date: tarih, randevu
  daughter: kız çocuk
  day: gün
  dead: ölü
  deal: mukavele
  deal with: uğraşmak
  death: ölüm
  dept: derinlik
  decay: çürümek
  deceive: aldatmak
  decide: karar vermek
  decision: karar
  decorate: dekore etmek
  decoration: dekorasyon
  decrease: azaltmak
  deep: derin
  defeat: yenmek, yenilgi
  defence: savunma
  defend: savunmak
  definite: kesin
  definitely: kesinlikle
  degree: derece
  delay: ertelemek, gecikme
  deliberate: kasti
  deliberately: kastice
  delicate: narin
  deliver: dağıtmak
  demand: istemek
  department: bölüm
  depend: e bağlı olmak
  dependent: bağımlı olmak
  depth: derinlik
  describe: tanımlamak
  description: tanımlanmış
  desert: çöl
  deserve: hak etmek
  design: dizayn
  desirable: arzu edilen
  desire: arzu etmek
  desk: sıra
  destroy: patlamak
  destruction: yıkım
  detail: detay
  determination: azim
  determined: azimli
  develop: gelişmek
  dictionary: sözlük
  die: ölmek
  difference: farklılık
  different: farklı
  difficult: zor
  difficultly: zorca
  dig: kazmak
  dinner: akşam yemeği
  direct: yönetmek
  direction: talimat
  dirt: kir
  dirty: kirli
  disappoint: umudunu kırmak
  disappointing: hayal kırıcı
  discover: keşfetmek
  discovery: keşif
  discuss: tartışmak
  discussion: tartışma
  disase: felaket
  dish: çanak
  dismis: işten çıkarmak
  distance: mesafe
  distant: uzakta
  divide: bölmek
  do: yapmak
  dollar: dolar
  door: kapı
  double: çift
  doubt: nokta
  down: aşağı
  draw: çizmek
  drawer: çizici
  dream: rüya
  dress: sıra
  drink: içmek
  drive: sürmek
  drop: düşürmek
  drug: eczane
  drum: davul
  drunk: sarhoş
  dry: ıslak
  duck: ördek
  dull: sıkıcı, hafif
  during: boyunca
  dust: toz
  duty: nöbetçi
  each: her
  eager: istekli
  ear: kulak
  early: erken
  earn: öğrenmek
  earth: dünya
  east: doğu
  eastern: doğuya ait
  easy: kolay
  eat: yemek
  economic: ekonomik
  edge: kenar
  educate: eğitmek
  educated: eğitimli
  education: eğitim
  effect: etkilemek
  effective: etkili
  effort: efor harcamak
  egg: yumurta
  eight: sekiz
  either: her iki, ya
  elbow: dirsek
  elect: seçmek
  elction: seçili
  electric: elektrikli
  electricity: elektrik
  electronic: elektronik
  else: başka
  embarrass: rahatsız etmek
  embarrassing: rahatsız edici
  emotion: his, duygu
  emphasize: vurgulamak
  employ: işçi çalıştımak
  employer: iş veren
  employment: işçi
  empty: boş
  enclose: etrafını çevirmek
  encourage: cesaretlendirmek
  end: son
  enemy: düşman
  energy: enerji
  engine: motor
  engineer: iş adamı
  enjoy: eğlenmek
  enjoyable: eğlenceli
  enjoyment: eğlence
  enough: yeterli
  enter: giriş
  entertain: eğlenceli
  entertainment: eğlence
  entrance: enterans
  envelope: zarf
  environment: çevre
  equal: eşit
  equioment: malzeme
  escape: kaçmak
  even: hatta, bile
  evening: akşam
  event: olay
  ever: hiç, herhangi bir zaman
  every: her
  everyone: herbiri
  everything: herşey
  everywhere: heryer
  evil: günahkar, kötü
  exact: kesin
  exactly: kesinlikle
  examination: sınav
  examine: incelemek
  example: örnek
  excellent: mükemmel
  except: hariç
  exchange: değişim
  excite: tahrik etmek
  exciting: ilginç
  excuse: affetmek, özür
  exercise: egzersiz
  exist: var olmak
  existance: var oluş
  expect: ummak
  expensive: pahalı
  experience: deneyim, maruz kalmak
  explain: açıklamak
  explanation: açıklama
  explode: patlamak
  explosion: patlama
  explosive: patlayıcı
  express: hızlı, açık, kesin, ifade
  expression: ifade
  extreme: aşırı
  exteremly: aşırıca
  eye: göz
  face: yüz, surat
  fact: gerçek
  factory: fabrika
  fail: başaramamak
  failure: başarısızlık
  fair: dürüst
  fairly: dürüstçe
  faith: güven
  faithful: güvenli
  fall: düşmek
  false: yanlış
  familiar: aşina
  family: aile
  famous: ünlü
  far: uzak
  farm: çiftlik
  farmer: çiftçi
  fashion: moda
  fashionable: modern
  fast: hızlı
  fasten: bağlamak
  fat: kilolu
  father: baba
  fault: faul
  favourable: olumlu
  favorite: favori
  fear: korku
  feather: tüy
  feature: özellik
  feed: beslemek
  feel: hissetmek
  feeling: his
  female: kız
  fence: parmaklık
  fever: ateş
  few: az
  field: tarla
  fifth: ellinci
  fight: kavga, dövüş
  figure: figür
  fill: doldurmak
  film: film
  final: sonuç, final
  finally: sonuçta
  financial: finansal
  find: bulamk
  find out: öğrenmek
  fine: iyi
  finger: parmak
  finish: bitiş
  fire: yangın, ateş
  firm: sabit, şirket
  first: ilk
  fish: balık
  fit: sağlık
  five: beş
  fix: onarmak, sabitleştirmek
  flag: bayrak
  flame: alev, ateş
  flash: flaş, ani parlak ışık
  flat: kat
  flesh: insan veya hayvan eti
  flight: uçuş
  float: su üstünde durmak
  food: yiyecek
  floor: yer
  flour: un
  flow: akmak
  flower: çiçek
  fly: uçmak
  fold: kıvrım, katlanmak
  follow: takip etmek
  fond: düşkün
  foot: ayak
  football: futbol topu
  for: için
  force: güç
  foreign: yabancı
  foreigner: yabancılık çekmek
  forest: orman
  forget: unutmak
  forgive: affetmek
  fork: çatal
  form: form
  formal: resmi
  former: önceki
  fortunate: talihli
  forward: ileri
  four: dört
  frame: çerçeve
  free: serbest,özgür,hür
  freedoom: özgürlük
  freeze: buz dolabı
  frequent: sık
  fresh: tazı
  friend: arkadaş
  friendly: arkadaşça
  frighten: korkunç
  frightening: korkutucu
  from: dan den
  full: tam
  fun: eğlence
  funeral: cenaze töreni
  funny: eğlenceli
  fur: kürk
  furtiture: öfke
  further: daha uzağa
  future: gelecek
  gain: kazanmak
  game: oyun
  garage: garaj
  garden: bahçe
  gas: gaz
  gate: kapı
  gather: toplanmak
  general: general
  generally : genellikle
  generous: cömert
  gentle: nazik
  gentlement: baylar
  get: sahip olmak, işitmek, olmak
  gift: hediye
  girl: kız
  give: vermek
  glad: memnun olmak
  glass: bardak
  glue: yapıştırmak
  go: gitmek
  goat: keçi
  god: tanrı
  gold: altın
  good: güzel
  goodbye: hoşça kal
  goods: mal, eşya
  govern: hükümet etmek
  government: hükümet
  graceful: zarif
  gradual: kademeli
  garin: gösterişli
  gram: dil bilgisi
  garmmer: gramer
  grand: büyük
  grandfather: büyükbaba
  grandmother: büyükanne
  grandparent: büyük aile
  grass: çim
  grateful: minnettar
  grave: mezar, ciddi
  great: büyük
  green: yeşil
  greet: güzel
  greeting: selamlama
  grey: gri
  ground: bahçe
  group: grup
  grow: yetişmek, büyümek
  growth: büyüme
  guard: korumak
  guess: tahmin etmek
  guest: konuk
  guide: kılavuzluk etmek, rehber
  guilty: suçlu
  gun: silah
  habit: huy, alışkanlık
  hair: saç
  half: yarı
  hall: salon, koridor
  hammer: çekiç
  hand: el
  handle: kol, elle kullanmak
  hang: sarkmak
  happen: oluşmak
  happy: mutlu
  hard: zor
  hardly: zorca
  harm: zarar
  harmful: zararlı
  hat: şapka
  hate: nefret etmek
  hatred: nefret
  have: sahip olmak
  he: o (erkek için)
  head: kafa
  health: sağlık
  healthy: sağlıklı
  hear: duymak
  heart: kalp
  heat: ısı
  heaven: cennet
  heavy: ağır
  heel: topuk
  height: yükseklik
  hello: merhaba
  help: yardım etmek
  helpful: yardım sever
  herself: kendisi (kız için)
  here: bura
  hide: tırmanmak
  high: yüksek
  hill: tepe
  him: onu (erkek için)
  himself: kendisi (erkek için)
  his: onun (erkek için)
  historical: tarihsel
  history: tarih
  hit: vurmak
  hold: kilitlemek, tutmak
  hole: delik
  holiday: tatil
  hollow: delik
  holy: kutsal
  home: ev
  honest: dürüst
  honour: onur
  hook: çengel
  hope: ümit etmek
  hopeful: ümitli
  horn: korna
  horse: at
  hospital: hastane
  hot: sıcak
  hotel: otel
  hour: saat
  house: ev
  how: nasıl
  human: insan
  humorous: nükteli
  humour: espri, mizah
  hundred: bin
  hungry:
  hunt: avlamak
  hurry: acele etmek
  hurt: acı
  husband: koca
  ice: buz
  - iceberg : buzdağı
  idea: düşünce,fikir
  if: eğer
  ignore: önem vermemek
  ill: hastalık
  illegal: yasa dışı, kanunsuz
  illness: hastalık
  image: imaj, görüntü
  imaginary: hayali
  imagination: hayal
  imagine: hayal etmek
  immediately: hemen
  importence: ithalatçı
  important: önemli
  impressive: etkileyici
  improve: gelişmek
  improvement: gelişme
  in: içinde
  include: içine almak
  including: dahil
  income: gelir
  increase: yükselmek
  independent: özgürlük
  indoor: binanın içinde
  industrial: endüstriyel
  industry: endüstri
  infect: bulaştırmak
  infection: bulaşma
  infectious: bulaşıcı
  influence: etkilemek
  inform: bilgi vermek
  information: bilgi
  injure: incitmek
  injury: incinmiş
  ink: mürekkep
  inner: dahil, iç
  insect: böcek
  inside: içine
  instead: nın yerine
  institution: kurum
  instruction: talimat
  instrument: enstrüman
  insult: hakaret etmek
  insulting: sigorta
  insurance: sigorta
  insure: sigorta ettirmek
  intelligence: akıl, zeka
  intelligent: akıllı
  intend: niyet etmek
  intention: niyet, maksat
  interest: ilgilendirmek
  interesting: ilginç
  international: uluslar arası
  interrupt: sözünü kesmek
  into: içine
  introduce: tanıştırmak
  introduction: başlangıç
  invent: icat etmek
  invitation: icat
  invite: davet etmek
  involve: gerektirmek
  inwards: kızgın, öfkeli
  iron: metal
  island: ada
  it: o (cansız)
  its: onun
  jaw: çene
  jewel: mücevher
  jewelery: kuyumcu
  jop:
  join: katılmak
  joint: ortak
  joke: şaka yapmak
  journey: yolculuk
  judge: tenkit etmek
  judgement: yargı, karar
  juice: meyve suyu
  jump: zıplamak
  just: sadece
  justice: adalet
  keep: saklamak,tutmak,işletmek
  keen: istekli
  key: anahtar
  klick: beceri,hüner
  kill: öldürmek
  kilo: kilo
  kilogram: kilogram
  kilometre: kilometre
  kind: tür
  king: kral
  kiss: öpmek
  kitchen: mutfak
  knee: diz
  kneel: diz çökmek
  knife: bıçak
  knock: vurmak
  knot: düğümlemek
  know: bilmek
  knowledge: bilgi
  lack: yoksulluk
  lady: bayan
  lake: göl
  lamb: lamba
  lamp: kuzu
  land: kara
  language: dil
  large: geniş
  lately: son zamanlarda
  laugh: gülmek
  laughter: gülünç
  law: yasa
  lawyer: avukat
  lay: yumurtlamak
  layer: tabaka
  lazy: ******
  lead: kılavuzluk etmek,baş rol
  leaf: yaprak
  lean: yaslanmak,dayanmak
  learn: öğrenmek
  least: l
  leather: liste
  leave: ayrılmak
  left: sol
  leg: bacak
  legal: yasal
  lend: borç vermek
  lesson: ders
  let: izin vernek
  let go of:
  letter: harf
  level: bölüm
  library: kütüphane
  lid: kapak
  lie: yalan söylemek, yatmak
  lie down: uzanmak
  life: yaşam
  lift: kaldırmak
  light: hafif, ışık
  like: hoşlanmak
  likely: olası
  limit: limit
  line: çizgi
  lion: kaplan
  lip: dudak
  liquid: sıvı
  list: liste
  listen: dinlemek
  literature: edebiyat
  litre: litre
  little: orta
  live: yaşamak
  load: yüklemek
  local: yerli
  lock: kilitlemek
  lonely: yalnız
  long: uzun
  look: bakmak
  look after: e bakmak
  look for: aramak
  look sth up:
  loose: ayrılmak
  lord: efendi
  lose: kaybetmek
  loss: zarar
  lot: hisse, çok
  loud: yüksek ses
  love: sevgi
  low: alçak
  lower: azaltmak
  loyal: sadık
  loyalty: sadakat
  luck: şans
  lucky: şanslı
  lung: akciğer  KAYNAK: cihanasran  [/B]

   

   

  CA-CHALLENGE - 05.05.2008 - 12:02
 2. guzel bir paylasim ellerine saglik
  ben 6 ay ders gordum hic bir sey ogrenmedim ogrenmek istemedim ama bu dakkadan sonra isimede yaramaz insallah

   

   

  eskitoprak - 05.05.2008 - 14:29
 3. teşekkürler
  ben ingilizce bilmiyorum ama öğrenmeyi çok istiyorum
  bu konuda benim için faydalı olacaktır mutlaka..

   

   

  missx - 05.05.2008 - 15:17
 4. umarım bu konu bütün üyelere yararlı olur

   

   

  CA-CHALLENGE - 17.05.2008 - 17:43
 5. teşekkürler güzel paylaşım

   

   

  Yabangülüm - 20.05.2008 - 00:30
 6. teşekkür ederim çok güzel olmuş

   

   

  Mr.Kenan - 20.05.2008 - 09:46
 7. Umarım arkadaşlar yararını görüyorsunuzdur

   

   

  CA-CHALLENGE - 26.05.2008 - 23:49
 8. Vayy be..

  T$KLer..

   

   

  NarCicegi - 27.05.2008 - 06:33
 9. dil öğrenmede en çok kullanılan kelimeleri öğrenmenin çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum.

   

   

  mhmtogz88 - 09.06.2008 - 15:34Benzer Konular

 1. İngilizcede En Çok Kullanılan Fiiller
  Konuyu Açan: CA-CHALLENGE, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj : 21.11.2012, 05:53
 2. İngilizcede En Çok Kullanılan 3600 Kelime
  Konuyu Açan: CA-CHALLENGE, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj : 06.07.2012, 10:57
 3. İngilizcede En Çok Kullanılan Fiiller
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 30.01.2011, 20:49
 4. İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj : 05.12.2010, 10:04
 5. İngilizcede En Çok Kullanılan 100 Fiil
  Konuyu Açan: CA-CHALLENGE, Forum: Ingilizce.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 30.03.2010, 18:23

copyright

Soru Cevap