5. Sınıf Fen ve Teknoloji Testleri ve Yazılı Soruları 4

 1. 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Testleri ve Yazılı Soruları - Fen ve Teknoloji Testleri


  1. Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın hareketlerinden biri değildir?
  A) Kendi etrafında dolanır.
  B) Dünya'nın etrafında dolanır.
  C) Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanır.
  D) Dünya ve Mars ile birlikte Güneş'in etrafında doanır. √


  2. Dünya Güneş ve Ay'ı büyükten küçüğe doğru sıralarsak hangi seçenek doğru olur?
  A) Dünya-Güneş-Ay
  B) Ay-Dünya-Güneş
  C) Güneş-Ay-Dünya √
  D) Güneş-Dünya-Ay


  3. Uzaydan yeryüzüne inmekte olan bir cismin ağırlığında ne gibi değişiklik olur?
  A) Artar √
  B) Azalır
  C) Değişmez
  D) Önce azalır sonra artar


  4. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Güneş için söylenemez?
  A) Ateşten topa benzer.
  B) Çok güçlü bir ısı ve ışık kaynağıdır.
  C) Güneş ışığı gözlerimiz için zararlıdır.
  D) Bir gezegendir. √


  5. Dünya, Güneş ve Ay'dan en küçük olanı hangisidir?
  A) Güneş
  B) Ay √
  C) Dünya
  D) Ay ve Dünya


  6. Okula gelirken ve okula dönerken, Güneş neden aynı yerde değildir?
  A) Dünya, Ay'ın etrafında dolandığı için
  B) Güneş, Dünya'nın etrafında dolandığı için
  C) Dünya kendi etrafında döndüğü için √
  D) Güneş kendi etrafında döndüğü için


  7. I-Dünya'nın kendi ışığı yoktur. II-Ay'ın kendi ışığı vardır. III-Güneş'in kendi ışığı vardır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  A) I-II
  B) II-III
  C) I-III √
  D) I-II-III


  8. Niçin güneşi aydan daha küçük görürüz?
  A) Ay, Güneşten daha uzak olduğu için
  B) Güneş Aydan daha yakın olduğu için
  C) Ay bize daha yakın olduğu için √
  D) Hiçbiri


  9. Ay tutulmasınını nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dünyanın kendi etrafında dönmesi
  B) Dünya'nın güneş etrafında dönmesi
  C) Ayın dünya etrafında dönmesi √
  D) Mevsimlerin oluşması


  10. Ay’ın görünümlerini tamamlaması kaç gün sürer?
  A) 28 Gün √
  B) 14 Gün
  C) 1 Ay
  D) 1 Hafta


  11. Güneş'in bir basket topu Ay'ın da yarım pirinç tanesi kadar olduğunu düşünürsek Dünya'nın büyüklüğünü aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz?
  A) futbol topu
  B) nohut tanesi √
  C) çeyrek pirinç tanesi
  D) elma


  12. Ay'ın evreleri nasıl meydana gelir?
  A) Ay'ın kendi etrafındaki hareketi ile
  B) Dünya'nın kendi etrafındaki hareketi ile √
  C) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi ile
  D) Ay'ın Güneş etrafındaki hareketi ile


  13. Ay, Dünya'nın etrafını kaç günde dolanır?
  A) 27
  B) 28 √
  C) 29
  D) 30


  14. Ay dünya etrafında dönüşünü kaç günde tamamlar?
  A) 27
  B) 28
  C) 29
  D) 30 √


  15. Ay dünya etrafında dönüşünü kaç günde tamamlar?
  A) 27
  B) 28
  C) 29
  D) 30 √


  16. Hızlı hareket eden bir otomobilde yolculuk yaparken yol kenarındaki ağaçlar ve telefon direkleri hızla hareket ediyormuş gibi görünür. Bunun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
  A) Dünya dönmekte ve Güneş’in etrafında dolanmaktadır. √
  B) Ay’ın Dünya etrafında dönmesidir.
  C) Güneş Dünyanın etrafında dolanmaktadır.
  D) Ay Güneş’in etrafında dolanmasıdır.


  17. Yeni ay evresinden sonra Ay'ınDünya'ya bakan yüzünün sağ yarısının aydınlanmış olarak görüldüğü evresi hangisidir?
  A) son dördün
  B) ilk dördün √
  C) yeni ay
  D) dolunay


  18. Ay tutulması nasıl meydana gelir ?
  A) Ay'ın gölgesi Dünya'nın belli bir bölgesine düşer.
  B) Ay ışık kaynağı olmadığından.
  C) Ay ile Dünya arasına Güneş girdiğinde.
  D) Ay ile Güneş arasına Dünya'nın girerek Güneş ışınlarını engellemesiyle. √


  19. Dünyamız kendi çevresinde batıdan doğuya doğru döner. Kendi çevresinde doğudan batıya doğru dönseydi güneş hangi yönde batatdı?
  A) Doğu √
  B) Güney
  C) Kuzey
  D) Batı


  20. Güneş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Güneş kendi etrafında döner
  B) Isı ve ışık kaynağıdır
  C) Dünyamıza en yakın yıldızdır
  D) Dünyanın etrafında dönmesiyle bir sene oluşur √


  21. Ay hangi evresinde dünyadan görünmez?
  A) İlk dördün
  B) Dolunay
  C) Yeniay √
  D) İkinci dördün


  22. Ay'ın evrelerinin doğru sıralanışı hangi seçenektedir?
  A) son dördün-ilk dördün-yeni ay-dolunay
  B) yeni ay-ilk dördün-dolunay-son dördün √
  C) yeni ay-dolunay-ilk dördün-son dördün
  D) yeni ay-son dördün-dolunay-ilk dördün


  23. Dünya'dan bakan bir kişi Güneş ve Ay'ı hemen hemen aynı büyüklükte görür.Bunun sebebi nedir?
  A) Ay'ın şeklinin küre olması
  B) Güneş ve Ay'ın aynı uzaklıkta olması
  C) Cisimlerin uzaklaştıkça daha küçük görünmesi √
  D) Dünya'nın kendi etrafında dönmesi


  24. Gökyüzüne bakıldığı zaman Güneş hareket ediyor gibi görünür. Bu görünüşü aşağıdakilerden hangisi açıklar?
  A) Dünya'nın güneş etrafında dönmesi √
  B) Ay'ın Dünya etrafında dönmesi
  C) Dünya'nın kendi etrafında dönmesi
  D) Güneş'in Dünya etrafında dönmesi


  25. Türk bayrağındaki hilalin ters şekli aşağıdaki hangi ay evreleri arasında görülür?
  A) İlk dördün-dolunay
  B) Son dördün-yeniay
  C) Dolunay-son dördün
  D) Yeni ay- ilk dördün √


  26. Güneş tutulması meydana geldiğinde Güneş,Dünya ve Ay sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Güneş,Ay,Dünya √
  B) Ay,Dünya,Güneş
  C) Ay,Güneş,Dünya
  D) Dünya,Güneş,Ay


  27. Ay hangi evresinde Dünya'dan görülmez?
  A) ilk dördün
  B) dolunay
  C) yeniay √
  D) ikici dördün


  28. Aşağıdakilerden hangisi Güneş Sistemi içerisinde bulunmaz?
  A) galaksi √
  B) meteor
  C) kuyruklu yıldız
  D) gezegenler


  29. Aşağıdakilerden hangisi gece ile gündüzün eşit olduğu tarihlerdir?
  A) 21 Aralık 21Haziran
  B) 21 Mart 23 Eylül √
  C) 21Mart 21 Haziran
  D) 23 Eylül 21 Aralık


  30. Dünya ,Güneş ve Ay'dan en büyük olanı hangisidir?
  A) hepsi aynı büyüklüktedir
  B) dünya
  C) güneş √
  D) Ay


  31. Dünyanın kendi etrafında dönüş süresi ne kadardır?
  A) 1 gün √
  B) 1 hafta
  C) 1 ay
  D) 1 yıl


  32. Dünya ,güneş etrafında 1 tur dolanıncaya kadar kendi etrafında kaç tur döner?
  A) 1
  B) 7
  C) 30
  D) 365 √


  33. Dünya'nın etrafında dolanan gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Güneş
  B) Ay √
  C) Teleskop
  D) Yıldız


  34. Gökyüzünü incelemek,biliimsel çalışmalar yapmak amacıyla kurulan yerlere aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?
  A) Astroloji
  B) Rasathane √
  C) Astronomi
  D) Gökhane


  35. Aşağıdakilerden hangisi 15.yüzyılda yaşayan,dünyanın dönüşü ile ilgili bugünkü hesaplara yakın ölçümler yapan astronomi ve matematik bilginlerinden biridir? A) İbn-i Sina
  B) Harizmi
  C) Ali Kuşçu √
  D) Farabi

   

   

  Nehir - 22.03.2010 - 21:20Benzer Konular

 1. 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Testleri ve Yazılı Soruları 5
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: İlköğretim.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 31.03.2010, 20:41
 2. 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Yazılı Soruları
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: İlköğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 30.03.2010, 09:37
 3. 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Testleri ve Yazılı Soruları 3
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: İlköğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 22.03.2010, 21:19
 4. 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Testleri ve Yazılı Soruları 2
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: İlköğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 22.03.2010, 21:18
 5. 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Testleri ve Yazılı Soruları 1
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: İlköğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 22.03.2010, 21:17

copyright

Soru Cevap