Zübeyir Gündüzalp'den Sözler

 1. zübeyir gündüzalp sözleri - zübeyir gündüzalpden güzel sözler  Yemeğe dikkat! Midesi dolu olanın dikkati azalır. insanı kasavet bağlar.
  * * * * *
  Daima azimli olmak.
  * * * * *
  Şekva etmek, arkadan çekiştirmek, iradesiz kişinin işidir.
  * * * * *
  Himmeti dağıtmamak lazımdır.
  * * * * *
  Her şeyini bu gün bilmek gerektir.
  * * * * *
  İnsan yaşlandıkça enaniyet gençleşir.
  * * * * *
  İnsan yaşlandıkça, imtihan şiddetlenir.
  * * * * *
  Bilseniz ki; gayret ne kadar kıymettardır; bir dakika boş durmazdınız.
  * * * * *
  Her hatayı yapabilirsiniz. Fakat bir hatayı iki defa yapmayın.
  * * * * *
  Yaptığın işi bütün mevcudiyetinle; hayatın ve mevcudiyetin ona bağlı imiş gibi yap!
  * * * * *
  Menfi bir şey duyunca; iç aleminde, onun şuur altında ve üstünde tesirini izale et.
  * * * * *
  Nefsini kusurlarla alûde bil. O zaman yüz kusuru yirmiye indirebilirsin. Birisi bir şey yapsa ve o sana yıkılsa, “Benim kusurumun cezasıdır” de.
  * * * * *
  Her an için “muvaffak ve muzaffer olacağım” cehdi içinde olmalısın. Bir işi bitirmeden, başka bir işe başlamamalısın.
  * * * * *
  Her sohbette dinleyici ol! Daima öğrenmeye çalış. Yetişmeye muhtaç olduğunun, şuurunu muhafaza et. Mevzu hakkında fazla malumatın olsa bile sus.
  * * * * *
  Bir yerde devamlı kalmak gaflet verir.
  * * * * *
  Günlük evrada ihtimama, gayet ihtimama dikkat etmeli.
  * * * * *
  Aklını çalıştırarak oku.
  * * * * *
  Yüksek yerlerin hafıza üzerinde tesiri büyüktür.
  * * * * *
  Ezberlemek hafızayı açar.
  * * * * *
  Başımıza ne geliyorsa safdillikten geliyor.
  * * * * *
  Evrad; hizmetin şevk ve tesirini çoğaltır.
  * * * * *
  Akıl, kalb, göz, dil, el... ne kadar hassas bir şeyle meşgul olursa; istifade o kadar artar.
  * * * * *
  Aldığımız yaraları tedavi için evden çıkarken ve eve gelince okumak.
  * * * * *
  Yatarken imanî bahisler okumak.
  * * * * *
  Davasını ifade eden kazanır.
  * * * * *
  Bütün tehlike okumamaktan çıkar. Okuyamamaktan kork!
  * * * * *
  Harfi harfine kitabî ol.
  * * * * *
  Tenkid için okur istifade edemez, başkası için okur istifade edemez, kendisi için okur istifade eder!
  * * * * *
  Hizmet için değil, nefsimi ıslah için okumalıyım. Nefsi için okuyan istifade eder. Nurlar; yüz seksen değil bin seksen defa okunsa azdır.
  * * * * *
  Namazın hakkını vermek için Dokuz ve Yirmi Birinci Söz'ü sık sık tekrar etmek lazımdır.
  * * * * *
  En mühim iki şey; l-Okumak. 2-Uhuvvet, ihlas ve samimi hizmet..
  * * * * *
  Daima okumak, istidatları inkişaf ettirmek için okumak, dem ve damarlarımıza karışacak derecede okumak.
  Az da olsa devamlı okumak.
  * * * * *
  Okumak, yazmak, dinlemek, susmak.
  * * * * *
  Satır, satır, kelime kelime okumak...
  * * * * *
  Hizmet hizmet derken şahsî dersini unutanın hizmeti muvakkat ve geçici olur. Her şey her mesele okumakla halledilir.
  * * * * *
  Şimdi oku, kabirde okuyamazsın!
  * * * * *
  Hususî okumayı terk etme.
  * * * * *
  Büyük zatların sözlerinde bazen yetmiş mana bulunur.
  * * * * *
  Hepsi eserlerde var. Fakat insan göremiyor. Öyle ise her mesele okumakla halledilir.
  * * * * *
  Sana, bana, ona faydalı ise konuş.
  * * * * *
  Konuşmaman zararlı ise konuş. Fakat ihtisar et, tafsile girme.
  * * * * *
  Kalemen, amelen, lisanen çalış.
  * * * * *
  Konuşmalarınızda en küçük alaylı kelime kullanmaktan sakının.
  * * * * *
  Tenkit bir zehr-i katildir.
  * * * * *
  Başkasının nokta-i istinadına dikkat etmeli.
  * * * * *
  Susmak. Kim ne çekerse dilinden çeker.
  * * * * *
  Ciddiyeti esas tut. Gülmemek ciddiyetin başıdır.
  * * * * *
  Muvazeneli, satırdan, kitabî konuşmak.
  * * * * *
  Herkesin kaldıracağı şekilde konuş.
  * * * * *
  İnsandaki kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye, kuvve-i akliyenin hepsinin istikametli olmasıyla ancak insan sırat-ı müstakimde olabilir. Bir tanesinin ifrat veya tefriti istikameti bozar. Maazallah dalalete atar.
  * * * * *
  Kuvve-i şeheviyenin; yemek, içmek, uyumak gibi teferruatında da istikamet lazımdır.
  * * * * *
  Gençlikte insan ne ile meşgul olursa istidatları onda inkişaf edebilir, insanın kırk yaşına kadar kabiliyet ve istidatları alışkanlık haline gelir.
  * * * * *
  Günlük içtimaî hadiselerle meşguliyet kabiliyetlerin inkişafına manidir. Bu noktaya dikkat etmek lazımdır. Zira bugün buna genel kültür herzesi ismi takılmış.
  * * * * *
  Kabiliyetleri inkişaf ettirmek için her şeyden evvel meşru ve sebatkar bir şekilde çalışmayı bilmek lazımdır.
  * * * * *
  Düşün, söyle. Önce düşün sonra söyle. Düşün ne düşündüğünü de düşün.
  * * * * *
  Sağırların en beteri kusurlarını işitmek istemeyendir.
  * * * * *
  Alay, alay edilende kapanmaz bir yara açar.
  * * * * *
  Kalbler kırılınca, ruhta kin ve adavet başlar.
  * * * * *
  Konuşmamak, gerekiyorsa az konuşmak, özlü konuşmak...
  * * * * *
  Karşınızdakini dinleyiniz. Hitab ettiğiniz kimseye ehemmiyet veriniz. Zarif iltifatta bulununuz.
  * * * * *
  Şakacı olmayınız, zira şaka muhabbetin sonu, adavetin başlangıcıdır.
  * * * * *
  Kendinizden bahsetmeyiniz.
  Sizi dinleyene bahsettiğiniz şeyler, onu ilgilendirsin. İlk adım az konuşmaktır, ikinci adım sizi dinleyen kimseye onu ilgilendiren şeylerden bahsetmektir.
  * * * * *
  Karşınızdakini konuşturunuz. Dilini çözünüz, onun sevdiği mevzulardan bahsediniz.
  * * * * *
  Her şeyi bildiğini söyleyen kimse, cahildir.
  * * * * *
  Dünyada mağrur olan din yolunda gidemez.
  * * * * *
  Sabır insana önce zehir gibi gelir. Fıtrata yerleşince bal olur.
  * * * * *
  Biri gören insan kördür.
  * * * * *
  Kalbî olana ilimden bahsedilmez.
  * * * * *
  Mesleğimiz meşakkattir.
  * * * * *
  En büyük nisyan, insanın kendini kusursuz bilmesi, mesai arkadaşlarını kusurlu bilmesidir.
  * * * * *
  Başkalarının sözünden ziyade, içinde beraber yaşadığımız, yakînen tanıdığımız arkadaşlarımızın sözünü dinlemeliyiz.
  * * * * *
  Önlerine çıkan insanlara sırlarını söyleyen, hoş sohbet değildir.
  * * * * *
  Hizmet-i Nuriye’nin esiri olan, esaret zincirinden kurtulmak isteyen bir esirdir.
  * * * * *
  Büyük mevkî ve makam sahibi olduğun zaman, akıllı isen; düşkün kimselere gülme. Çünkü; nice makam sahibi kimsenin düştüğü, düşkünün onun yerine geçtiği görülmüştür.
  * * * * *
  Hilm ve teennî, kıyassız derecede sertlikten fazla lazım.
  * * * * *
  Çok hevesli olan, daima haksız görünür ve görülür.
  * * * * *
  Münakaşa ile hiç bir dava kazanılmaz.
  * * * * *
  Biz ahrar, yani hürriyetçiyiz. Hürriyetçi olan partiden hangisi geçse desteklerim. Mühim olan partinin tüzüğüdür. Biz Şeyhülislam seçmiyoruz ki, takvasına bakalım. Siyasetçi seçiyoruz. Fikrine dost olsa yeter.
  * * * * *
  Bu asır siyasetle ıslah olmaz.
  * * * * *
  İzahlar, cemaati şahsa bağlar, kitaba bağlamaz. Maksadımız kitaba bağlamaktır.
  * * * * *
  Kısa bahisleri ezberlemeli. Sohbetlerimizde, “Risale-i Nur şöyle diyor, Üstadımız böyle diyor,” diye nakletmekle mâlâniyattan kurtuluruz.
  * * * * *
  Hiddet eken nefret biçer.
  * * * * *
  Merhamet tohumunu eken, muhakkak huzur ve saadet harmanını elde eder.
  * * * * *
  Bilgili insan güneşe benzer, girdiği yeri aydınlatır.
  * * * * *
  Zihnimdeki menfi fikirleri çıkarmak, bedenimdeki urları çıkartmaktan daha mühimdir.
  * * * * *
  Ben şimdi eskiyim diye, iki senelik talebenin, kendinin kusurlarına rağmen, hatalarını söylemen olmaz.
  * * * * *
  Hastalıklara su-i ihtiyarımız sebep olursa mes'ul oluruz. Değilse, kader-i İlahî der sabrederiz.
  * * * * *
  Aman sıhhatinize dikkat ediniz. Yoksa hizmetiniz kısa olur.
  * * * * *
  Derste vakar ve ciddiyet iyidir. Aralarında gurur ile çok fark var.
  * * * * *
  Nefs öldürülürse tarikatın yoludur. Bizimki nefisle mücadeledir.
  * * * * *
  Nefis bizi kötülüğe sevk etmek ister. Aklınıza fena şeyler gelir. Onlar terakkimize vesiledir. Onlarla mücadele ederek hizmete devam.
  * * * * *
  Cemaat ruhundan istifade et.
  * * * * *
  Arşa değmek istidadında olanların ayakları altına; omuzumuzu koyarız.
  * * * * *
  Dedikodulara ehemmiyet vermeyip dinlememek, müfsitleri ifsat ettirir.
  * * * * *
  Meşakkat bizim gıdamızdır. Rahatlık isteyen kabre gitsin.
  * * * * *
  İçinizde ne taşıyorsanız, dışınızda onu bulursunuz.

   

   

  Şayeste - 03.12.2009 - 12:00Benzer Konular

 1. Kemal Gündüzalp
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Edebiyatçılar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 02.12.2011, 19:52
 2. Mahmut Nedim Gündüzalp
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: İş Adamları - Kadınları.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.07.2011, 22:28
 3. Altın Prensipler - Zübeyir Gündüzalp
  Konuyu Açan: Şayeste, Forum: Kitap Tanıtımı.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 17.05.2010, 10:13
 4. Nefis Muhasebesi - Zübeyir Gündüzalp
  Konuyu Açan: Şayeste, Forum: Kitap Tanıtımı.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 05.04.2010, 13:04
 5. Zübeyir Yetik
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Edebiyatçılar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 10.11.2009, 01:54

copyright

Soru Cevap