İLAHİLER

 1. Sana Hayrandır Efendim


  Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,
  Bir ben de il, âlem sana kurbandır Efendim.
  Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhın,
  Dîdârına âşık Ulu Yezdândır Efendim.
  Mahşerde nebîler bile senden medet ister,
  Rahmet, diyen âlemlere, Rahmandır Efendim.
  Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, ko ma kapından,
  Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim. Ta Arşa çıkar her gece âşıkların âhı,
  Medheyleyen ahlâkın, Kur'ân'dır Efendim
  Aşkınla buhurdan gibi tütmekde bu kalbim,
  Sensiz bana cennet bile hicrandır Efendim...
  Da kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ,
  Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...
  Ulvî de senin ba rı yanık âşık-ı zârın,
  Feryâdı bütün âteş-i sûzandır Efendim

   

   

  sulfato - 06.09.2005 - 20:20
 2. Seher Vakti Bülbüller Sen Yardım Eyle


  1
  Seher vakti bülbüller
  Nede güzel öterler
  Açınca tüm çiçekler
  Birlikte zikrederler
  2
  Aman Allah illallah
  Dertlere derman Allah
  Gönüle şifa veren
  Lailahe illallah
  3
  Akşam olur giderler
  Boyun büker çiçekler
  Kim bilir ne söylerler
  Feryad eder bülbüller
  4
  Aman Allah illallah
  Dertlere derman Allah
  Gönüle şifa veren
  Lailahe illallah

  5
  Onlarda bütün dertler
  Yine de şükrederler
  Salat selam söylerler
  Beytullaha giderler
  6
  Aman Allah illallah
  Dertlere derman Allah
  Gönüle şifa veren
  Lailahe illallah
  1
  Kapundan gayriye muhtac olmayalım
  Sen yarattın yine sen yardım eyle
  Han-ı vasle doyu aç olmayalım
  Sen yarattın yine sen yardım eyle
  2
  Gülşende bülbülü zâr eden sensin
  Düşmanı dost edüb yâr eden sensin
  Alemleri yokdan var eden sensin
  Sen yarattın yine sen yardım eyle
  3
  Canıma cananı kiden umayım
  Derdime dermenı kimden bulayım
  Lütfile ihsanı kimden umayım
  Sen yarattın yine sen yardım eyle
  4
  Sensiz bir kişinin işi bitmedi
  Kimse buyru unsuz gelip gitmedi
  Halk edicek kimse yardım etmedi
  Sen yarattın yine sen yardım eyle
  5
  Bilmeyenler gayrın nef'i var sandı
  Bilecek gatre bakmadan usandı
  Sen esirge Hüdayi derdimendi
  Sen yarattın yine sen yardım eyle

   

   

  sulfato - 06.09.2005 - 20:21
 3. Ölmemeye Çaremi Var


  Gururlanma insano lu
  Ölmemeye çaremi var
  Hazen görmüş bir gül gibi
  Salmamaya çarenmi var
  Hayat denen dolap döner
  Bütün mahluk olan biner
  Ya ı biten kandil söner
  Sönmemeye çaremi var

  Hiç aldanma mala mülke
  Gitmez isen do ru yola
  Tatlı canın azraile
  Vermemeye çaremi var
  Hiç güvenme can dostuna
  Uçuşurlar mal kastına
  Çıkıp teneşür üstüne
  Yatmamaya çaremi var
  Düşünmezsin hiç ölmeyi
  Terk etmezsin hiç gülmeyi
  Yakası yok ak gömle i
  Giymemeye çaremi var

  Nerde ecdad nerde ata
  Hak'ka karşı yapma hata
  Taput denen a aç ata
  Binmemeye çaremi var
  Daim yürür Hak izinde
  Hak'kı söyler her sözünde
  Dört kişinin omuzunda
  Gitmemeye çaremi var
  Kalkacaktır gözden perde
  Göreceksin yarin, nerde
  Ev kazılmış kara yerde
  Yatmamaya çaremi var

  Münker nekir gelecektir
  Rabbin kimdir diyecektir
  Mümin cevap verecektir
  Vermemeye çaremi var

   

   

  sulfato - 06.09.2005 - 20:21
 4. Cürmüm ile Geldim Sana


  1
  Ey rahmeti bol Padişah
  Cürmüm ile geldim sana.
  Ben eyledim hadsiz günah
  Cürmüm ile geldim sana.
  2
  Haddi tecavüz eyledim
  Deryayı zenbi boyladım
  Malum sana ben neyledim
  Cürmüm ile geldim sana.
  3
  Senden utanmadım heman
  Ettim hata gizli ayan
  Vurma yüzüme el-aman
  Cürmüm ile geldim sana.
  4
  Senin adın Gaffar iken
  Ayıp örtücü Settar iken
  Kime gidem sen var iken
  Cürmüm ile geldim sana. 5
  Hiç sana kulluk etmedim
  Rah-ı rızana gitmedim
  Hem buyru unu tutmadım
  Cürmüm ile geldim sana.
  6
  Sübhan Allah, Rahman Allah
  Tüm dertlere derman Allah
  Ben eyledim hadsiz günah
  Cürmüm ile geldim sana.

   

   

  sulfato - 06.09.2005 - 20:21
 5. --------------------------------------------------------------------------------
  Da lar İle Taşlar İle  1
  Da lar ile taşlar ile
  Ça ırayım Mevlâm Seni
  Seherlerde kuşlar ile
  Ça ırayım Mevlâm Seni
  2
  Su dibinde mahi ile
  Sahralarda ahu ile
  Abdal olup "ya hû" diye
  Ça ırayım Mevlâm Seni
  3
  Gökyüzünde İsa ile
  Tur da ında Musa ile
  Elindeki asa ile
  Ça ırayım Mevlâm Seni
  4
  Derdi pekçok Eyyub ile
  Gözü yaşlı Yakub ile
  Ol Muhammed Mahbub ile
  Ça ırayım Mevlâm Seni
  5
  Yunus okur diller ile
  Hakk'ı seven kullar ile
  Ol Fahri bilenler ile
  Ça ırayım Mevlâm Seni

  Derviş Ba rı Taş Gerek  1
  Derviş ba rı gerek
  Gözü dolu yaş gerek
  Koyundan yavaş gerek
  2
  Sen derviş olamazsın
  Sen Hakk'ı bulamazsın
  Yâ Mevlam hû Mevlam
  Aşkın bize ver Mevlam
  3
  Dö ene elsiz gerek
  Sö ene dilsiz gerek
  Derviş gönülsüz gerek
  4
  Sen derviş olamazsın
  Sen Hakk'ı bulamazsın
  Yâ Mevlam hû Mevlam
  Aşkın bize ver Mevlam
  5
  Do ruya varmayınca
  Mürşide ermeyince
  Hakk nasib etmeyince
  6
  Sen derviş olamazsın
  Sen Hakk'ı bulamazsın
  Yâ Mevlam hû Mevlam
  Aşkın bize ver Mevlam
  Dost  1
  Erler demine destur alalım
  Pervaneye bak ibret alalım
  Aşkın ateşine gekl bir yanalım
  Dost dost dost 2
  Günler geceler durmaz geçiyor
  Sermayen olan ömrün bitiyor
  Bülbüllere bak figan ediyor
  Ey gonca gül mevsim geçiyor
  Dost dost dost 3

  Devrana girip seyran edelim
  Eyvah demeden Allah diyelim
  La ilahe illallah
  La ilahe illallah
  La ilahe illallah

   

   

  sulfato - 06.09.2005 - 20:22
 6. Ehlen ve Sehlen


  1
  Ey enbiyalar serveri
  Ey evliyalar rehberi
  Ey insucan peygamberi
  Ehlen ve sehlen merhaba
  2
  Sen canların cananısın
  Dertlilerin dermanısın
  Alemlerin sultanısın
  Ehlen ve sehlen merhaba 3
  Allahü ekber şanühü
  Sultanehü sübhanehu
  Kad caena burhanehu
  Ehlen ve sehlen merhaba
  4
  Sensin mahbub-i hüda
  Etme şefaatten cuda
  Ahmet Muhammed Mustafa
  Ehlen ve sehlen merhaba 5
  Derviş yunus söyler sözü
  Dergahına sürer yüzü
  Severler mahşerde bizi
  Ehlen ve sehlen merhaba

  Enisim Allah  1
  Lütfunda kahrında enisim Allah
  Kalbimin şehrinde enisim Allah
  Haşrımda neşrimde garib kabrimde
  Üsrümde yüsrümde enisim Allah
  2
  Aklımın erdi i esfel a'lada
  Gözümün gördü ü cümle eşyada
  Bu fani dünyada, baki ukbada
  Süretle manada enisim Allah
  3
  Aşk derd ü hevası, yoktur devası
  Nihayetsiz meydan aşkın sahrası
  aldı beni benden Hakkın sevdası
  Ruhumun gıdası enisim Allah
  4
  Hakkı seyredenin kalır mı sabrı
  Mahv eder Sam'yi tecelli nuru
  Serim bir lahza olmaz ayrı gayrı
  Yoktur Hakdan gayrı enisim Allah

  Ey Allah'ım Sen Var İken


  1
  Ey Allah'm sen var iken
  Ya ben kime yalvarayım
  Senin ismin Gaffar iken
  Ya ben kime yalvarayım
  2
  Azrail canımı alınca
  Canım tenden ayrılınca
  Yalnız kabre varınca
  Ya ben kime yalvarayım
  3
  Amelim iyi olmazsa
  Süalim kolay gelmezse
  Muhammed şef'i olmazsa
  Ya ben kime yalvarayım
  4
  Ol arasat meydanında
  Cümle mahluk gelir anda
  Süalim de çok ol anda
  Ya ben kime yalvarayım
  5
  Od alevi parlayınca
  Başta beyin kaynayınca
  Senden imdad olmayınca
  Ya ben kime yalvarayım
  6
  Altımızda taşlar batar
  Üstümüzde otlar biter
  Yılan çiyan mekan tutar
  Ya ben kime yalvarayım

   

   

  sulfato - 06.09.2005 - 20:22
 7. Taleal- Bedru  1
  Taleal- bedru aleynâ
  Min seniyyâti-il vedâ
  Vecebe'ş-şükrü aleynâ
  Mâ deâ lillahi dâ'
  2
  Eyyühel meb'usü fînâ
  Ci'te bi'l-emri'l muta
  Ci'te şerrafte'l- Medîne
  Merhabâ yâ hayra da 3
  Ente şemsun, ente bedrun
  Ente nûrun âlâ nûr
  Ente misbe hassüreyya
  Ya habîbi, ya Rasul
  4
  Kad lebisnâ sevbe izzin
  Ba'de esvâb'r-rika
  Ve rada'nâ sedye mecdin
  Ba'de eyyâm-id dayâ 5
  Kaalet ahmâru'd-deyâcî
  Ku lli erbâbi'l-İslâm
  Küllü nan yetba Muhammed
  Yenbe î en lâ yüdaam
  6
  Ve teâhednâ cemîan
  Yevme aksümne-l yemîn
  Len nehûne'l ahde yevmen
  Vettehazne's- sıdka dîn 7
  Leste vallahi neziyyen
  Mâ yukasihi'l i-bâd
  Meşheden yâ necme emnîn
  Zû vebâin ve vidâd

  Ötme Bülbül  1
  Ismi Sübhan virdin mi var?
  Bahçelerde yurdun mu var?
  Bencileyin derdin mi var?
  Garip garip ötme bülbül
  2
  Ötme bülbül ötme bülbül
  Derdi derde katma bülbül
  Benim derdim bana yeter,
  Bir de sen dert katma bülbül.
  3
  Bilirim âşıksın güle
  Gülün hâlinden kim bile.
  Bahçedeki gonca güle
  Dolaşıp söz atma bülbül.
  4
  Ötme bülbül ötme bülbül
  Derdi derde katma bülbül
  Benim derdim bana yeter,
  Bir de sen dert katma bülbül. 5
  Bilirim âşıksın verde,
  Cünûnun var gâyet serde.
  Şu sînemde olan derde
  Bir de sen dert katma bülbül.
  6
  Ötme bülbül ötme bülbül
  Derdi derde katma bülbül
  Benim derdim bana yeter,
  Bir de sen dert katma bülbül.
  7
  Pervâz olup uçar mısın,
  Deniz deryâ geçer misin?
  Bencileyin nâ-çâr mısın?
  Sen de hâlin söyle bülbül.
  8
  Ötme bülbül ötme bülbül
  Derdi derde katma bülbül
  Benim derdim bana yeter,
  Bir de sen dert katma bülbül. 9
  A bülbülüm uslu musun,
  Kafeslerde besli misin?
  Bencileyin yaslı mısın?
  Garip garip ötme bülbül.
  10
  Ötme bülbül ötme bülbül
  Derdi derde katma bülbül
  Benim derdim bana yeter,
  Bir de sen dert katma bülbül
  11
  YUNUS vücûdun pâk derken,
  Cihanda mislin yok derken,
  Seher vakti "Hakk Hakk" derken
  Bizi de unutma bülbül.
  12
  Ötme bülbül ötme bülbül
  Derdi derde katma bülbül
  Benim derdim bana yeter,
  Bir de sen dert katma bülbül.

   

   

  sulfato - 06.09.2005 - 20:23
 8. Sensin Yâ Resulâllah  1
  Sadr-ı cem'il mürselin
  Sensin yâ Resulâllah
  Rahmeten-lil-alemin
  Sensin yâ Resulâllah
  2
  Nûrun sırâc-ı vehhâc
  Âlemler sana muhtac
  Sahibü tac-ı mi'rac
  Sensin yâ Resulâllah
  3
  Ayinei rahmani
  Nur-ı pak-i sübhani
  Sırrı Seb'el-mesani
  Sensin yâ Resulâllah
  4
  Şahidün Leyl-ü isra
  "Subhan ellezi esra"
  Mazhar-ı nur-i esma
  Sensin yâ Resulâllah
  5
  Ey menba-ı lütf-ü cud
  Yerin Makam-ı Mahmud
  Yaradılmışken maksud
  Sensin yâ Resulâllah
  6
  Canlar için canan
  Ma'den ilm u irfan
  Ceddim ve pirim sultan
  Sensin yâ Resulâllah
  7
  Açan rah-ı tevhidi
  Bulan sırı tefridi
  Hüdayi'nin ümidü
  Sensin yâ Resulâllah

  Sevdim Seni


  1
  Sevdim seni hep canlara cânân diye sevdim,
  Bir ben de il, âlem sana kurbân diye sevdim.
  Ecrâm-u felek, levh-u kalem mest-i nigâhın,
  Dîddârına âşık Ulu Yezdân diye sevdim...
  2
  Mahşerde nebîler bile senden meded ister,
  Gül yüzlü melekler sana hayrân diyesevdim...
  Aşkın ile buhurdan gibi tütmede bu kalbim,
  Sensiz bana Cennet bile hicrân diye sevdim...
  3
  Tâ Arş'a çıkar her gece âşıkların âhı,
  Asilere lûtfun yüce fermân diye sevdim...
  Da kalbime bir lâhzacık ey nur-i dilâra,
  Sevdânı gönül derdine dermân diye sevdim.
  4
  Bülbül de senin ba rı yanık âşık-ı zârın,
  Feryâd bütün âteş-i sûzân diye sevdim...
  Hûriler ezelden beri şeydâ-yi cemâlin,
  Yanmıştı sana "Yusuf-ı Ken'ân" diyesevdim...
  5
  Evlâd'ü ıyalden geçerek Ravzâna geldim
  Evsafını medh etmede Kur'an diye sevdim.
  "Kıtmîr"inim ey şâh-ı Rüsûl kovma kapıdan,
  Alemlere rahmet dedi Rahmân diye sevdim..
  Şeydâ kuluna eyle nazar merhametinle,
  Bir lâhza nazar en büyük ihsân diye sevdim..

   

   

  sulfato - 06.09.2005 - 20:23
 9. Seyrettim Muhammedi  1
  Seyrettim Muhammedi, do muş nurlar içinde
  Yerlere göklere ruşen oldu, yatar kundak içinde
  2
  Do uran ana hayran, melekler eder bayram
  Hakkın didârın seyreder kundak içinde
  3
  Ba lamışlar elini, kimse bilmez halini
  Zikre vermiş dilini, söyler kundak içinde
  4
  Yakın olur uzaklar, kabul olur dilekler
  Ümmeti için minnet eyler kundak içinde
  5
  Adın koymuşalr Ahmed, ezelinden Muhammed
  Ümmeti için minnet eyler kundak içinde
  6
  Hakk'a vermiş özünü, sürmelemişler gözünü
  Gördüm ânın yüzünü parlar kundak içinde
  Seyreyleyip Yandım  1
  Seyreyleyip yandım mah cemalini
  Nur kundak içinde yatar Muhammed
  Canımın cananısın yâ Muhammed
  Nur kundak içinde yatar Muhammed
  Canımın cananısın yâ Muhammed
  2
  Kevser dudakların bilmem ne söyler
  Hulusi kalbiyle hakkı zikreyler
  Daha tıfıl iken ümmetin diler

  Nur kundak içinde yatar Muhammed
  Canımın cananısın yâ Muhammed
  3
  Bildim Odur iki cihan serveri
  Allahın Habibi, son peygamberi
  Odur yerin ö ün şemsi kameri

  Nur kundak içinde yatar Muhammed
  Canımın cananısın yâ Muhammed

   

   

  sulfato - 06.09.2005 - 20:23Benzer Konular

 1. SEÇME İLAHİLER TASAVVUF MÜZİĞİ EŞLİĞİNDE
  Konuyu Açan: Halaskar, Forum: Hikayeler Menkibeler İslami Şiirler.
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj : 07.10.2009, 16:44

copyright

Soru Cevap