Trombosit Hastalıklarında - Temel Tanısal Yaklaşım

 1. Trombosit Hastalıkları Nelerdir - Trombosit Hastalığı Tanı - Trombosit Hastalığında Tedavi
  Öykü
  Her hastalıkta olduğu gibi hastaların değerlendirmesine
  dikkatli bir öykü ile başlanmalıdır.Trombosit hastalıklarında ana bulgu kanamadır.Hastanın kendisine ve ailesine ait kanama öyküsü
  ayrıntılı olarak irdelenmelidir. Kalıtsal bozukluklarda kanama doğumu takiben veya çocuklukta meydana gelir ve uygun aile öyküsü vardır. Ancak
  aile öyküsünün olmaması veya kanamanın yetişkin dönemde başlaması kalıtsal bozuklukların dışlanması için yeterli değildir. Öyküde kanama probleminin süresi, şekli ve şiddeti değerlendirilmeli, gerçek
  bir kanama bozukluğunun olup olmadığı ortaya konmalıdır. Travmaya olan yanıt en mükemmeltarama testidir. Travma derecesi ile uyumsuz bir kanama olup-olmaması veya diş çekimi gibi küçük bir cerrahi işlemi takiben kan transfüzyonu yapılmasına gereksinim olup-olmaması kanama bozukluğu
  olup-olmadığına dair önemli bir destektir. Birçok ilaç, bitkisel kaynaklı ürün, gıda ve hastalık trombosit fonksiyonlarını etkiler. Bu nedenle
  dikkatle irdelenmelidirler. Oldukça yaygın olarak kullanılan aspirin akıldan çıkarılmamalıdır. Trombosit fonksiyon bozukluğuna yol açabilen hastalıklar
  da (böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, tiroid hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları, myeloproliferatif hastalıklar, myelodisplastik sendrom,
  maligniteler ve kalp damar hastalıkları gibi) sorgulanmalıdır.Tüm bunlara ek olarak, albinizm, sağırlık, nefrit ve enfeksiyonlara yatkınlık gibi klinik
  özellikler kalıtsal trombosit hastalıklarının ayırıcı tanısında yardımcı olabilmektedir.Trombositozlu olgularda bunun süresinin saptanmaya
  çalışılması yanında, yeni travma veya cerrahi, splenektomi yapılması, bölgesel veya sistemik enfeksiyon veya enflamasyon, yeni veya
  geçmiş kanama, tromboz veya demir eksikliği, kronik hematolojik hastalık varlığı, malignite varlığını düşündürebilecek kilo kaybı ve halsizlik gibi
  şikayetler aranmalıdır.Klinik Bulgular
  Trombosit hastalıkları temel olarak mukoza ve deride olan kanamalarla karakterizedir. Mukoza kanamaları burun kanaması, diş eti kanaması
  veya ağız içi mukozada hemorajik büller şeklindedir Ciltte olan kanamalar ise peteşi veya yüzeyel ekimozlar şeklinde ortaya çıkarlar. Trombosit anormalliklerinde kanamalar travmayı takiben hemen
  meydana gelir, gecikmiş kanama olması nadirdir.
  von Willebrand (vW) hastalığındaki kanama bulgularının
  da trombosit fonksiyon bozukluğuna benzerlik
  göstermesi nedeniyle, muhtemel trombosi astalığında vW hastalığı da değerlendirme içine alınmalıdır.
  Laboratuar testleri Trombosit Sayımı ve Periferik Kan Yayması
  Trombosit sayımı direk gözle veya tam kan sayım cihazları ile yapılabilir. Yetişkinlerdeki normal trombosit sayısı 150-450x109/l’dir. Trombositopeni
  ise bu değerin <150x109/l olmasıdır. Ancak
  normal populasyonun %2,5’inin bu değerin altında yer alabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır. Trombositopeni saptandığında örneğin pıhtılı olması,
  yanlış hasta ve diğer laboratuar hataları dışlandıktan sonra ilk olarak yalancı trombositopeni değerlendirilmelidir. Yalancı trombositopeni genellikle
  tam kan tüpünde antikoagülan olarak EDTA kullanıldığında meydana gelmekte ve periferik yaymada (PY) büyük trombosit kümelenmelerinin görülmesi ile ayrılabilmektedir. Tam kan sayımı için heparin veya sitrat kullanılması ile doğru sayım sonucu elde edilebilmektedir. Makrotrombositopeni sendromlarında
  da, otomatik tam kan sayım cihazlarında dev trombositlerin lökosit olarak sayılmalarından dolayı, trombosit sayımı hatalı olarak düşük
  çıkabilmektedir. Halen trombositlerin kalitatif ve kantitatif anormalliklerinin
  değerlendirilmesinde PY’nın direk olarak değerlendirilmesinin yerine konulabilecek bir yöntem yoktur. PY’nın trombosit sayısı, morfolojisi
  ve küme varlığı ile beyaz küreler ve eritrositler yönünden dikkatli olarak incelenmesi gerekir. PY antikoagülan kullanılmamış kandan (parmak
  ucundan) taze olarak hazırlanmalıdır. Genç trombositlerin
  boyutları daha büyük iken, yaşlanmaları ile boyutlarında küçülme meydana gelmektedir. PY’da büyük trombositlerin görülmesi bir yıkıma
  bağlı olarak kemik iliği yanıtının arttığını (trombosit yaşam döngüsünün hızlandığını) düşündürür. Buna eğer eritrosit fragmantasyonu da eşlik ediyorsa,
  mikroanjiopatik hastalıklardan (DİK, HELLP sendromu, HUS veya TTP gibi) şüphelenilmelidir. Trombositopenili bir hastada ileri derecede büyük
  trombositler Bernard-Soulier veya Alport sendromu gibi kalıtsal hastalıklarda görülebilir. Gerçek kalıtsal makrotrombositopenilerde genellikle trombositlerin
  hemen tümü büyüktür ve eritrosit boyutlarına
  ulaşabilirler. PY’da trombositlerin boyutları yanında anormal
  trombosit granülleri ve nötrofil inklüzyonlarını da dikkat edilmelidir. Birçok kalıtsal trombositopenide nötrofilik inklüzyonlar da bulunur (May-Hegglin anomalisi, Alport sendromu, Sebastian sendromu, Fechtner sendromu, Epstein sendromu). Trombositoz varlığı ile ileri derecede büyük
  trombositler veya megakaryosit parçacıklarının görülmesi myeloproliferatif hastalık olasılığını akla getirir.
  Küçük trombositler ise diğer kalıtsal hastalıklar (Wiskott-Aldrich sendromu gibi) için tipik bulgudur. Kalıtsal alfa-granül eksikliğini düşündüren “gri”
  trombositler ise soluk ve granülsüz veya az granüllü olarak görünürler. Ancak sıklıkla akkiz bazı hastalıklarda da (myelodisplastik sendrom gibi)
  görülebilirler. Kanama Zamanı
  Deride standart bir kesi yapıldıktan sonra kanamanın durması için geçen zamanı ölçen ve değişkenlikler gösteren bir testtir. Trombositler ve damar duvarı arasındaki etkileşimi ölçer. En sık kullanılan yöntem Ivy yöntemidir. Test sadece trombosit sayı ve fonksiyonuna bağlı değildir. Aynı zamanda fibrinojen konsantrasyonuna, yeterli vasküler fonksiyona, kesinin boyutu ve yönüne, kesi bölgesine, deri kalitesine, derinin ısısına, uygulayıcıya ve hasta ile
  uyuma bağlıdır. Her ne kadar işleme ait değişkenler kanama zamanı sonucunu etkilerse de, kanama zamanı şüpheli kanama bozukluklarında tarama testlerine eklenmiştir.

  Kemik İliği İncelemesi
  Trombositopeni ve trombositozun değerlendirilmesinde kullanılabilir. Kemik iliği incelemesi trombositoz nedeninin (reaktif veya myeloproliferatif hastalıklar) ortaya konmasında yardımcı olabilir. Trombositopenik hastada da ise trombositopeni için neden saptanamadığında, megakaryosit varlığı
  veya yokluğunu göstermede yararlı olabilir. Megakaryositlerin olmaması disfonksiyonel bir kemik iliğini düşündürürken, megakaryosit sayısının artması periferik yıkımın karşılanmaya çalışıldığını düşündürür. Kemik iliği incelemesi ayrıca myelofitiziye oluşturan trombositopeni nedenlerinin ortaya
  konmasını da sağlar.


  Kürşat KAPTAN
  Gülhane Askeri Tıp Akademisyeni

   

   

  Nerissa-Su - 27.09.2010 - 23:28Benzer Konular

 1. Trombosit - Plt
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Biyoloji.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 24.05.2012, 18:03
 2. Trombosit düşməsi - Trombosit Yüksəkliyi
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Sağlamliq.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 18.02.2012, 11:44
 3. Trombosit Düşüklüğü - Trombosit Yüksekliği
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Sağlık Genel.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 30.09.2011, 16:34
 4. Çocukluk Döneminde Nörodejeneratif Hastalıklara Tanısal Yaklaşım
  Konuyu Açan: Nirvana, Forum: Çocuk Sağlığı.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 05.06.2011, 15:27
 5. Trombosit Nedir - Trombosit Hakkında
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Sağlık Genel.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.10.2010, 01:56

copyright

Soru Cevap