Apartmanın Ortak Kullanım Alanları

 1. apartmanda ortak kullanım alanları nelerdir - apartman ortak kullanım alanlarının açıklaması - kat mülkiyetine göre ortak kullanım alanları
  Apartmanda Ortak Kullanım Alanları Nelerdir
  Apartmanda ortak alanlar
  apartmanda ortak yerler
  apartmanda müşterek kullanım alanları

  Apartmanlarda Ortak Yerler ve Çatı

  Kat mülkiyetine dahil olan apartmanlarda “ortak yerler” Kat Mülkiyeti Kanununun 4 maddesinde düzenlenmiştir 4 maddeye göre, kanunda sayılanlar dışındaki başka yerleri de Apartman Yönetim Planına alarak “ortak yer” olarak tespit etmek mümkündür Ayrıca; “Ortak yerle” binada kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken tapu memuru huzurunda resmi olarak yapılan sözleşme ile kararlaştırılabilir Buna rağmen Kanun; ortak yerlerin neler olduğunu genel olarak tek tek sayma yöntemini kullanarak belirlemiştir

  Ortak Yerler Nerelerdir?

  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 4 maddesine göre; Kat mülkiyetine konu olan bir yapının;

  MADDE 4 - Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır

  a) Temeller ve ana duvarlar, (Ek ibare: 5711 – 14112007 / m2) “taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,” bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lâvabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

  b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler; sıcak ve soğuk hava tesisleri,

  c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri,

  Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer

  Öte yandan; yukarıda sayılanlar dışında kalmakla beraber, apartmanın ortak kullanımı ve faydalanması için zorunlu olan bölüm ve eşyalar da “ortak yer” kavramı içerisinde değerlendirilir
  Ortak yerlerin ne şekilde kullanılacağı konusu ise, Kat Mülkiyeti Kanunun 19 ncu maddesinde düzenlenir KMK 19 ncu maddesi, tüm kat maliklerine; ana gayri menkulün bakımı-güzelliği- mimari durumu ve sağlamlığını müştereken koruma yükümlülüğü getirmektedir Kanun; ortak yer kapsamında olan yerlerin “inşaat-onarım-boyama ve badana” işlerini kat maliklerinin 4/5 inin yazılı onayı ile yapabilme şartı getirmektedir Kat malikleri ortak yerlerde kendi kararları ile değişiklik-tadilat vs yapamazlar
  14112007 tarihli Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu “ortak yerler” konusunda eski kanunda bulunmayan bir düzenleme getirerek, 19 ncu maddesinde “ ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz” denilmektedir

  634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu:

  “Madde 19 - Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar

  (Değişik fıkra: 13/04/1983 – 2814/8 md;Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 SK/8mad) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir

  Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur”

  Kanunun değişmeden önceki Mahkeme kararlarında oybirliği şartı aranmaktaydı Ancak, KMK 19 ncu maddesinde yapılan bu değişiklikle Mahkeme kararlarında 4/5 oy çoğunluğunun aranacağı tabiidir

  Çatı’nın Durumu:

  Ortak Yer Niteliğindeki Çatıdan Sızan Suyun Verdiği Zararlardan Kat Malikleri Arsa Payı Oranında Sorumlu olmaktadır Kat Mülkiyeti Kanunun 4 ncü maddesine göre “çatı” ortak yer kapsamındadır Bu nedenle, ana taşınmazın Çatısının yapımı, tamiri, çatıdan su sızması nedeni ile bağımsız bölümlerde veya eşyalarında hasar oluşması halinde kat maliklerinden arsa payları oranında yapılan masrafa iştirakleri istenir Bu hususta, Yargıtay 18 Hukuk Dairesi’ nin 24032005 tarih, 2005/ 34 Esas, 2005/ 2787K sayılı örnek kararı da mevcuttur

   

   

  Ay Kız - 14.02.2012 - 13:32Benzer Konular

 1. Apartmanın Ortak Yerlerinde Onarım Tesis Ve Değişiklik Yapılması
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 18.07.2012, 19:21
 2. Apartmanın Ortak Yerlerinde Yapılacak Değişiklikler
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 18.07.2012, 19:18
 3. Apartman Ortak Kullanım Alanı
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üye, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 02.05.2012, 04:03
 4. apartman ortak kullanım alanları
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üye, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 11.04.2012, 17:03
 5. Madenlerin Kullanım Alanları
  Konuyu Açan: Garip07, Forum: Madenler.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.05.2010, 18:47

copyright

Soru Cevap