2011 Noter Vekalet Ücretleri

 1. Noter Vekalet ücreti - Noter Vekaleti - Noter Vekalet parası - noter vekalet dilekçe örneği


  Vekaletname (Şahsen başvuru ile)
  Kişisel başvuru gereklidir.

  Açıklamalar :
  Aşağıdaki konularda hazırlanacak vekaletnamelerin geçerli olabilmesi için özellikle şu ayrıntılara metinde yer verilmesi gerekmektedir:

  Gayrimenkulle ilgili işlemler (satış, istimlak, vb.): Gayrimenkulün tapu bilgileri
  Araba ile ilgili işlemler (satış, devir, vb.): Arabanın ruhsat bilgileri ve ayrıca, arabayı satın alacak kişinin Madde 3'te belirtildiği şekliyle kimlik bilgileri.
  Bankalarla ilgili işlemler: Bankanın adı, şubesi, varsa hesap numaranız
  Miras intikal, taksim, satış: Murisin adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri.
  Kiraya verme: Evin/işyerinin adresi
  Telefon işlemleri: Telefonun numarası, devredilecek veya satılacak kişinin kimlik bilgileri
  Bu bilgiler ile vekaletname hazırlandıktan sonra vekaleti veren kişinin, okuyup kontrol etmesi ve vekaletnamenin istek doğrultusunda hazırlanmış olduğuna kanaat getirildikten sonra imzalaması istenir.

  Vekaletname kontrol edilirken:

  Kimlik bilgilerinizin doğru yazılmış olmasına
  Vekil edilen kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olmasına
  Vekalette var ise adı geçen üçüncü kişinin (satın/devir alacak şahıs) kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olmasına
  Türkiye'de yapılacak işlemin istenilen şekilde anlatılmış olmasına, detaylarının eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmış olmasına dikkat edilmesi önemlidir. Vekaletname okunup imzalandıktan sonra farkedilen yanlışlıklardan temsilcilik yetkilisi sorumlu değildir.

  Gerekli Belgeler :
  Nüfus cüzdanı
  2 (iki) adet vesikalık, önden çekilmiş fotoğraf
  Vekil edilecek kişinin (nüfus cüzdanında yazıldığı şekliyle) adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi bilgileri; (eğer vekaletname verilecek kişi avukat ise bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile Vergi Sicil Numarasının da vekalete yazılması gerekmektedir.)
  Yurt dışı adres ve telefon numaraları


  İşlem Harcı :
  25 € - Özel vekalet
  33 € - Genel vekalet
  33 € - Düzenleme vekalet

  --------------------------------------------------------------------------------

  Yaşam Belgesi (Berhayat ilmuhaberi)
  Kişisel başvuru gereklidir.

  Açıklamalar :
  Belge posta ile düzenletiliyorsa:

  Belgedeki imzanın Noter önünde imzalanması ve Noter onayının tasdik ettirilmesi,
  Sonra da belgenin aslının ve bir adet fotokopisinin harç ve üzerine pulu yapıştırılmış ve adresi yazılmış zarf ile birlikte bağlı bulunulan başkonsolosluğumuza gönderilmesi gerekmektedir.


  Gerekli Belgeler :
  Dilekçe
  Nüfus Cüzdanı,
  Pasaport
  Oturma/çalışma izin belgesinin örneği
  İkamet adresini gösteren resmi bir belgenin aslı veya örneği (ehliyet, elektrik, telefon, gaz faturası ve v.b.)


  İşlem Harcı :
  İşlem Harçsızdır.
  --------------------------------------------------------------------------------

  İkametgah ilmuhaberi
  Kişisel başvuru gereklidir.

  Gerekli Belgeler :
  Dilekçe
  Posta ile : Dilekçe (Dilekçedeki imzanın Notere onaylatılması gerekmektedir.)
  Nüfus Cüzdanı,
  Pasaport
  Oturma/çalışma izin belgesinin örneği
  İkamet adresini gösteren resmi bir belgenin örneği (ehliyet, elektrik, telefon, gaz faturası ve v.b.)


  İşlem Harcı :
  14 € - İlmuhaber bedeli


  Posta Masrafı :
  15.-Euro
  --------------------------------------------------------------------------------

  İkametgah Nakil ilmuhaberi
  Kişisel başvuru gereklidir.

  Açıklamalar :
  Kesin dönüş yapmak suretiyle ikametlerini Türkiye’ye nakledecek vatandaşlarımız beraberlerinde şahsi ve ev eşyalarını gümrük vergilerinden muaf olarak ithalleri mümkündür.
  Kullanılmış ev eşyası muafiyeti aile ünitesine göre uygulanır. Karı, koca ve çocuklar bir aile ünitesi sayılır.
  Şahsi motorlu araçlarını ise bedelsiz olarak ithal etmeleri için ikametin nakledileceği ülkeyle ilişiğin tamamen kesilme şartı arandığından çifte uyruklu vatandaşlarımız ile ABD’de oturma ve çalışma izinine(çalışma ve oturma izinlerinin iptali gerektiğinden) sahip vatandaşlarımızın kesin dönüş yapma şartını yerine getiremeyeceklerinden bedelsiz ithal hakkından yararlanmaları mümkün değildir.
  Bedelsiz ithalatla ilgili ayrıntılı bilgi ile ilgili yönetmeliğe www.gumruk.gov.tr adresinden ulaşılabilir.


  Gerekli Belgeler :
  Dilekçe
  Nüfus cüzdanınızın fotokopisi,
  Pasaportunuzun işlem görmüş sayfalarının fotokopisi,
  İlişik kesme yazısı (işyerinden alınacak işinizle ve statünüzün sona erdiğini ve işyeri ile ilişiğin kesildiğini gösterecek)

  İşlem Harcı :
  14 € - Nakil ilmuhaberi


  Almanya İçin Özel Notlar
  İkametgahın Türkiye'ye nakledileceğine ilişkin belge (Abmeldung)

  --------------------------------------------------------------------------------
  Seyahat harcından muafiyet belgesi
  Kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

  Gerekli Belgeler :
  Dilekçe
  Nüfus Cüzdanın fotokopisi,
  Pasaportunuzun ilgili sahifelerinin fotokopisi,
  Oturma/çalışma izin belgesinin fotokopisi,

  İşlem Harcı :
  İşlem Harçsızdır.

  --------------------------------------------------------------------------------

  Belge tercümesi
  Kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

  Gerekli Belgeler :
  Dilekçe
  Nüfus Cüzdanı veya aile cüzdanının aslı
  Nüfus cüzdanı için 2 adet, aile cüzdanı için eşlerin 2 adet vesikalık fotoğrafı


  İşlem Harcı :
  15 € - Onay işlemi  --------------------------------------------------------------------------------

  Adli Sicil kaydı (Sabıka Kaydı)
  Kişisel başvuru gereklidir.

  Açıklamalar :
  Adli sicil kayıt talepleri temsilciliklerimiz tarafından Adalet Bakanlığı Adli Sicil Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmekte ve anılan kurumca 4 lisanda (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca) hazırlanan belgeler Başkonsolosluğumuza / Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine ulaştığında tarafınıza iletilmektedir.
  Anılan belge Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimince düzenlendiğinden belgenin temsilciliğimize ulaşması 6-8 hafta tutmaktadır.

  Gerekli Belgeler :
  Dilekçe
  Nüfus cüzdanı fotokopisi

  İşlem Harcı :
  İşlem Harçsızdır.

  Posta Masrafı :
  15.-Euro

  --------------------------------------------------------------------------------

  Vekaletname (Posta ile)
  Kişisel başvuru veya posta ile yapılabilir.

  Açıklamalar :
  Örneği temin edilen vekaletname hazırlanıp sağ üst köşesine vesikalık fotoğraf yapıştırıldıktan sonra yerel herhangi bir Noterin huzurunda imzalanabilir. (Noterler belgenin anılan şahıs tarafından imzalandığına onay verdiklerinden, vekaletnamenin içeriğinin Türkçe olması sorun teşkil etmeyecektir.)
  Taşınmaz mallarla ilgili vekâletnamelerde taşınmaz malın bulunduğu yer, niteliği, mümkünse ada, pafta, parsel veya kayıt tarih ve numarası belirtilmelidir. Bu bakımdan, bu bilgilerin vekâletname hazırlanmadan önce derlenmesinde yarar vardır. Ayrıca, işin niteliği, vekilin adı ve soyadı ile doğum tarihi ve baba adı gibi hususları kapsayan bilgilerin zamanında sağlanması vekâletnamenin usulüne uygun olarak kaleme alınmasını kolaylaştırmaktadır.
  Vekaletname işlemlerinde örnek bir metin Türkiye'deki bir noterden/avukattan temin edilebileceği gibi, Sanal Konsolosluk Form Bankası-Vekaletname bölümünden de alınabilir.
  Eğer fotoğraf yapıştırmış iseniz, fotoğrafın Noter'e mühürlettirilmesi tavsiye olunur.
  Yerel Noterlere onaylatılarak yapılabilecek vekaletnameleri, bu sayfada yer alan ilgili başlıkları tıklayarak interaktif olarak hazırlayabilirsiniz. Sözkonusu vekaletnameleri Form Bankası'nda Word formatında bilgisayarınıza kopyalayıp doldurmanız da mümkündür.

  İşlem Harcı :
  İşlem Harçsızdır.

   

   

  Nehir - 11.03.2011 - 09:29
 2. Teşekkürler

   

   

  oslemksk - 11.03.2011 - 18:47Benzer Konular

 1. Noter Vekaletname Ücreti 2012 - Noter Harçları
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 31.05.2012, 15:22
 2. Noter Ücretleri Ne Kadar - Noter Vekaletname Ücreti 2012
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 20.05.2012, 02:51
 3. 2011 YGS Sınav Görevlileri Ücretleri
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 14.04.2011, 13:09
 4. SBS Harçları - 2011 SBS Ücretleri
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Sınavlar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 22.03.2011, 13:56
 5. 2011 Yılı Bordro Ücretleri
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: Muhasebecilik.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 08.02.2011, 00:41

copyright

Soru Cevap