Apartman Aidat Ödeme Hakkinda

 1. Apartman Aidatlari Hakkinda - Apartman Aidati - Apartman Aidati Kanunu - Apartman Aidat Ödeme Kanunu Hakkinda - Apartman Aidat Yönetmeligi  Yasa, kiracıyı, kat maliki ile birlikte, müteselsilen sorumlu kılmış. Yapmanız gereken, kira bedeliniz tutarındaki aidat bedelini ödeyerek, kira borcunuza mahsup etmenizdir.

  MADDE 22 - (Değişik 1.fıkra: 2814 - 13.4.1983) Kat malikinin, 20 nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur.

  Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

  MADDE 20 - (Değişik 1. ve 2. fıkra: 2814 - 13.4.1983) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :

  a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar içintoplanacak avansa eşit olarak;

  b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortaktesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür.

  c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkındanvazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardanfaydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

  Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yöneticitarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

  Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebepolmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veyagidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

   

   

  Leyl-i Lal - 04.06.2010 - 13:15Benzer Konular

 1. Apartman Yönetmeligi
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üye, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 20.09.2012, 14:39
 2. Apartman Aidat Yönetmeliği
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 21.09.2011, 16:17
 3. Apartman Aidat ve Giderlerde Eşitsizlik Hakkında
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 13.09.2011, 02:23
 4. Apartman giderlerini ödeme şekli
  Konuyu Açan: şahin yalçın, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 13.09.2011, 00:44
 5. Apartman Aidat Çizelgesi
  Konuyu Açan: Nehir, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj : 03.06.2011, 20:32

copyright

Soru Cevap