Boşanma Davası Nasıl Açılır- Neler Yapılmalıdır

 1. Boşanma davası nasıl açılır Neler yapılmalıdır Hakkinda - Bosanma Davasi Hakkinda - Nafaka - Nafaka Cesitleri - boşanma davası nasıl açılır bilgi
  Boşanma davası nasıl açılır? Neler yapılmalıdır?

  Çiftler anlaşarak yada biri diğerinden bağımsız olarak anlaşamama nedenlerini ileri sürerek aile Mahkemelerinde boşanma dilekçelerini vererek boşanma davasını açabilirler.
  Eşlerden iki taraf da boşanmayı isterse mahkeme uzamaz kısa sürede tamamlanır.
  Boşanma nedeni ispatlanmış ise hakim boşamayı kısa zamanda gerçekleştirir.
  Boşanma davası başlamadan yada boşanma davası görüldüğü esnada hakim tarafların anlaşmamaları ile ilgili gerekli bilginin toplanmasını ve inceleme araştırma yapılmasını isteyebilir. Gerek görürse sosyal danışman yada psikolog atayarak inceleme yaptırabilir.

  İzlenilmesi gereken yol:
  ü Avukat aracılığı ile yada bizzat boşanma dilekçesi mahkemeye verilir.(Yada eşlerden biri tarafından dilekçe) verilir.
  ü Mahkeme boşanma dilekçesini gözden geçirerek boşanma nedenine bakarak eşlere yada avukata bildiri gönderir.
  ü Hakim boşanma nedeninin araştırılmasını isteyebilir
  ü Mahkemenin yoğunluğuna göre yakın yada ileri bir zamanda mahkeme günü belirlenir.
  ü Şiddetli geçimsizlik nedeniyle veya başka bir nedenle ( anlaşmalı boşanma hariç) mahkemeye başvurulursa taraflar (çiftler) katılmadan da avukat aracılığı ile boşanma gerçekleşebilir.


  Nafaka
  Boşanırken mağdur olan taraf ne yapacağını bilimez.
  Nasıl geçineceğini ayrıldıktan sonra eline nekadar para geçeceğini bilemez.
  Kendine yada çocuğuna ne kadar nafaka alacağını kestiremez ve ikilemde kalır.
  Nafaka şahsa ait bir haktır önceden feragat etmesi söz konusu değildir.

  Yurt dışında verilen nafaka kararınında Tanıma-Tenfiz işlemi ülkesinde yapılmaktadır.
  (Boşanma da olduğu gibi…)

  Nafaka Cesitleri

  3.1 Tedbir Nafakası
  3.2 Yoksulluk Nafakası
  3.3 İştirak Nafakası
  3.4 Yardım Nafakası


  Tedbir Nafakası
  Boşanma davası öncesinde yada dava sırasında reşit olmayan çocuk ve eş için talep edilen nafakadır.
  Bağımsız bir dava olarak açılır. Başvurma harcı dışında yıllık nafaka bedeli(talebi) üzerinden nisbi harç alınır. İlgili makamda kaydı yapılır.
  Tedbir nafakası davanın her aşamasında istenebilinir.

  Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

  Yetki sınırlaması yoktur her yerde dava açılabilir.

  Nafakaya hükmedilebilmesi için kadının ayrı yaşamakta haklı olduğunu her türlü delil ile ispat etmesi gerekmektedir.(kocasının dövdüğüağır ihmalidışarı attığıbaşka kadınla ilişkisi olduğu gibi.)

  Nafakanın başlangıç tarihi Davanın açıldığı tarihdir.

  Nafaka ölüm ile sona erer. Mirasçılara geçmez.
  Kadının varlıklı yada maaşlı olması kocayı nafaka borcundan kurtarmaz.

  Çocuklar icin verilen tedbir nafakası reşit olana kadar geçerlidir.


  Yoksulluk Nafakası
  Kesinleşmiş bir boşanma kararı olmalıdır.

  Mutlaka açık bir talep olması gerekir.
  (Eşlerin her ikiside isteyebilir.)

  Nafaka isteyen eşin kusurunun diğer eşten fazla olmaması gerekir.

  Boşanma sonucu eşin yoksulluğa düşmesi gerekir.


  İştirak Nafakası
  Çocukların geleceğinin korunması eğitimi-terbiyesi bakımı için boşanma kararından sonra velayeti kendisine verilmemiş olan eşin (karı-koca) çocukları için vermesi gerekli olan bir nafaka çeşididir.

  İştirak nafakasının başlangıcı boşanma kararının kesinleşme tarihidir. Bitiş tarihi ise çocuğun reşit olduğu tarihtir.

  Boşanma kararı ile iştirak nafakasına karar verilmemiş ise daha sonra dava açılabilir.İştirak Nafakası Çocukların geleceğinin korunması eğitimi-terbiyesi bakımı için boşanma kararından sonra velayeti kendisine verilmemiş olan eşin (karı-koca) çocukları için vermesi gerekli olan bir nafaka çeşididir. İştirak nafakasının başlangıcı boşanma kararının kesinleşme tarihidir. Bitiş tarihi ise çocuğun reşit olduğu tarihtir. Boşanma kararı ile iştirak nafakasına karar verilmemiş ise daha sonra dava açılabilir.  Yardım Nafakası
  Görevli Mahkeme: Asliye Hukuk Mahkemesidir.
  Dava bağımsız olarak açılır.

  KİMLERDEN NAFAKA İSTENEBİLİNİR?

  1-Usul(Anne-bababüyükanne-büyükbaba)

  2-Füru( nesebi gerçek olsun-olmasın erkek ve kız çocuğutorunları)

  3-Kardeş(ana-baba bir kardeş yada ana bir veya baba bir kardeş)

  Evlat edinen yada evlatlık olan da biribirlerine karşı nafaka ile sorumludur.
  Çocuğun babasından yardım nafakası isteyebilmesi için reşit olması gerekir.
  Davacının Kardeşten nafaka alabilmesi için öncelikle kendisinin zorunluluk icerisinde olduğunu daha sonra da nafaka verdiği takdirde kardeşin hayatında ve harcamalarında bir daralma yada kısıtlama olmaması gerektiğini yani kardeşinin refah içerisinde olduğunu kanıtlaması gerekir.
  Öğrenime devam eden çocuk çalışmaya zorlanamaz öncelikle anne-babadan ve şartları var ise kardeşten öğretim boyunca nafaka isteyebilir:

  Öncelik sırası

  1-CocuklarTorunlar
  2-Anne-baba
  3-Erkek ve Kız kardeş
  4-Büyükanne-büyükbaba sıra takip edilerek nafaka talep edilir.

  NAFAKA NE GİBİ DURUMLARDA KALDIRILIR

  1-Nafaka alanın haysiyetsiz bir hayat sürmesi
  2-Nafaka alanın yoksulluktan kurtulması
  3-Nafaka alanın bir evlenme akti olmaksızın fiilen karı-koca gibi başkası ile hayat yaşaması(uygulamada sık sık karşımıza çıkan imam nikahlı evlilik gibi)
  4-Nafaka alan eşin yeniden evlilik yapması
  5-Eşlerden birisinin ölmesi
  NAFAKA TUTARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

  Nafaka verecek kişinin ekonomik ve sosyal durumuna bakılarak hakim tarafından nafaka tutarı belirlenir. Aldığı maaşa yaşadığı ortama olanaklarına bakılarak tayin edilir.
  Nafaka alacak kişinin de boşanmadan önceki durumunu aratmayacak şekilde olmasına dikkat edilir.

   

   

  Leyl-i Lal - 17.12.2009 - 18:19

 2. 1. Boşanma davası hangi mahkemede açılır?

  Boşanma davası, eşlerden herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer Aile Mahkemesinde, müstakil aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.


  2. Boşanma davasını hangi tarafın açtığı önemli midir?

  Hayır önemli değildir, davanın seyrine olumlu ya da olumsuz hiçbir etkisi olmaz. Önemli olan iddiaların ispatıdır.


  3. Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanmanın farkı nedir? Anlaşmalı boşanma hangi hallerde mümkündür?
  Anlaşmalı boşanma, adından da anlaşılacağı üzere eşlerin boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında (Tazminat, nafaka, velayet, eşya paylaşımı vs.) anlaşmaya varmaları, bu doğrultuda bir protokol hazırlamaları ve yine bu doğrultudaki iradelerini hakim huzurunda bizzat beyan etmeleri ile mümkündür. 1 yılını doldurmamış evliliklerde anlaşmalı boşanma mümkün değildir.

  Çekişmeli boşanma ise, tarafların boşanma ya da boşanmanın mali sonuçlarında anlaşmaya varamamaları halinde ya da 1 yılını doldurmayan evliliklerde söz konusu olmaktadır. Taraflar iddialarını ispat etmekle yükümlüdür. Boşanma davalarında en önemli delil tanık/şahit delilidir. Tanıkların yakın akraba olması, yaşının küçük olması tanıklıklarının kabul edilmeyeceği anlamına gelmez. Önemli olan tanık beyanlarını değerlendirecek olan hakimin kanaatidir.


  4. Boşanma davaları ne kadar sürede biter?

  Bu sorunun tek ve kesin bir yanıtı olmamakla, süreç mahkemelerin iş yoğunluğuna ve dosyadaki delil durumuna göre değişmekle birlikte, genel olarak anlaşmalı boşanma tek celsede; çekişmeli boşanma ise en iyi ihtimalle 5-6 celsede tamamlanabilmektedir.


  5. Boşanma davasında vekilimin/avukatımın olması zorunlu mudur, olmasının sonuca etkisi var mıdır?

  Hiçbir davada vekil tayin etme zorunluluğu yoktur, kişiler avukatları olmaksızın dava ve işlerini takip edebilirler. Ancak elbette davayı avukat ile takip etmenin -özellikle yargılama usulü açısından- önemi büyüktür.


  ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİNE DAYALI BOŞANMA DAVALARIMK.166/1)

  VI. Evlilik birliğinin sarsılması
  Madde 166.- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

  Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.
  Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

  Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

  - Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça akrabalık ve arkadaşlık tanık beyanını değerden düşürecek bir sebeb kabul edilemez. Asıl olan tanığın doğru söylediğinin kabulü gerekir. (HUMK 254)

  - Evlilik birliği müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa eşlerden birisi boşanma davası açabilir.

  - Tamamıyla kusurlu olan eşin dava açma hakkı yoktur. Ancak az kusurlu olan eşin bu hakkı vardır.

  - Uygulama da sık sık maalesef kocasına karşı vefalı ve sadık olan eş Şu trajik olaylarla karşılaşmaktadır : Örneğin zengin olan koca (özellikle orta ve üzeri yaşta olanlar) malvarlığına güvenerek karısını aldatmaya başlamış ve kendisine bir sevgili bulmakta ve bir fırsatını bulup karısını boşamak istemektedir.Karısı ise evine ve kocasına karşı üzerine düşen görevi yapmaktadır . Bu durumda karısından en kısa sürede kurtulmak ! isteyen vefasız koca tam kusurlu olduğu için açmış olduğu -ki genellikle vekil aracılığı ile açılır-dava bu durum öğrenildiği takdirde hemen reddedilmelidir.(Örneğimiz biraz Türk filmi gibi oldu J)

  - "Temelinden Sarsılma" Kavramını dar olarak anlamamak gerekir. Takdir hakkı kullanılırken eşlerin sosyal ve ekonomik durumları, yetişme koşulları,eğitim düzeyleri v.b. nedenleri gözönüne almak gerekir.

  -Davacı iddiasını her türlü deli ile ispat edebilir. Ancak Davacı tanık deliline dayanmış ise Tanık anlatımlarının olabildiğince somut, görgüye dayalı ,inandırıcı ve açık olmalıdır. Örneğin tanık, davacı eşin yüzünde ki yada vücudunda ki morarma yada darp izini bizzat görmeli, ağır küfür ve hakaret ifade eden sözleri bizzat duymalıdır.


  Hangi sözler yada davranışlar evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına (E.B.T.S.) kanıt olabilir ?

  *Eşlerin birbirine karşı söyledikleri Ağır küfür ve hakaretler (Kavat , Pezevenk , ibne , ağzına sı....m,pislik ,sümüklü herif, puşt,hırsız,sahtekar,sapık vb). sözler evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına kanıt olabilir. Kocanın sorumsuz olması karıya yukarıda ki sözleri söyleme hakkı vermez.

  * Karı yada kocanın uzun süreli cinsel yetersizlikleri (Kocanın , eşinin kızlığını bozamamış olması E.B.T.S. karinedir.)

  * Karı-kocanın aşırı sorumsuzluğu,(içki ve kumar düşkünü olmak ,evin zorunlu ihtiyacını almamak,iş imkanı varken tembellikten dolayı çalışmamak, Karının ise aşırı pis ve pasaklı olması,düzenli yemek yapmaması,eşinin yada çocuklarının çamaşırlarını yıkamaması vb.)

  * Kocanın eşini sürekli olarak dövmesi ,sık sık tartışıp adliye yada karakola başvurmaları.

  * Fiili ayrılık tek başına boşanma nedeni olamaz.

  * Barışmadan önceki olaylar affedilmiş sayılır, eğer eşler tekrar bir araya gelmiş ve daha sonra da yine anlaşamayarak dava açılmış ise bir araya gelindikten önceki söz ve eylemler kanıt olarak değerlendirilmez.

  * Dava şiddetli geçimsizlikten açılmış ise daha sonra zina yada terk nedeniyle boşanma kararı verilemez.

  * Tanıkların üçüncü kişilerden aktardıkları sözler boşanmaya esas alınamaz.

  * Tanıkların davacıdan naklen aktardığı sözler de delil olarak davaya esas alınamaz.

  * İhtar çekmekle koca önceki olayları affetmiş sayılır. Bu nedenle MK.164/1 maddesine dayanarak dava açıldığında ihtardan önceki eylem ve sözler aleyhe delil olamaz.

  * Dava açıldıktan sonra gelişen olaylar bu davaya esas alınmaz.

  * Eşlerden birisinin hasta olması,(sara,verem,kanser,Kan uyuşmazlığı, kısırlık, aşırı göz hastalığı v.b.) boşanma nedeni değildir. Akıl hastalığı ve cinsel yetersizlik hariç. Ancak hormon bozukluğu nedeni ile karının aşırı kıllı olması uzman hekim raporu ile belgelenmiş ise boşanma nedeni olabilir. Bu konu önemli olmakla birlikte kesin bir çizgi ile hastalığın boşanma nedeni sayılması için sosyal ve çevresel faktörler göz önüne alınıp belirlenmelidir.

  * Kadının ,habersizce kocasının cebinden para alması boşanma nedenidir.

  * Dövme ve dayak ile ilgili ceza davası sonucu beklenilmelidir. Takipsizlik kararı verilmiş ise bu dosya celbedilip mutlaka incelenmeli ve doktor raporu var ve koca tarafından dövüldüğü sabit ise boşanmaya karar verilmelidir.

  * Soyut olarak kadının çalışmak istemesi başlı başına boşanma nedeni olamaz.

  * İradi olmayan davranış ( Kloptamani) boşanma nedeni olamaz.

  *Davacının(kocanın) ayrı evde oturan ve arasıra ziyaretine gelen ve bakıma muhtaç olan hasta annesine davalının (karı) yardımda bulunmaması boşanma sebebidir.

  * Eşlerden birisi aşırı cimri ise boşanma nedenidir.

  ANLAŞMALI BOŞANMA (M.K.166/3)

  Şartları:
  1- Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalı,
  2- Eşlerin bizzat başvurması yada eşlerden birisinin başvurması halinde duruşmada diğer eşin kabul etmesi,
  3- Eşlerin bizzat dinlenmesi
  4- Eşlerin boşanma irade ve taleplerini hiç bir baskı ve etki altında kalmadan serbest iradeleri ile verdikleri konusunda hakim üzerinde kesin bir kanaatını oluşması,
  5- Mali konularda ve çocukların velayeti konusunda eksiksiz ve tereddütsüz olarak eşlerin anlaşması halinde anlaşmalı boşanma hükümlerine göre karar verilmelidir.
  Mali konular nelerdir?
  1- Eş için Yoksulluk nafakası 2- Çocuk var ise iştirak nafakası 3- Tedbir nafakası 4- Maddi ve Manevi Tazminat ,bu şartlardan birisi yada ödeme şekli ve taksit miktarı üzerinde uyuşmazlık var ise dava reddedilecektir. Yada MK.166/ 1-2 maddesine göre deliller toplanıp sonucuna göre karar verilecektir.

  Taraflar mahkemeye anlaşma metnini gösterir protokol sunmuş iseler bu protokolün bizzat hakim tarafından tasdik edilip hüküm fıkrasında gösterilmesi gerekir. Hakim anlaşma metninde özellikle çocuklar yada eşlerin açık ve muhtemel mağduriyetini görebiliyor ise değiştirebilir. Ancak tamamen reddine karar veremez.

  Bir yılın altında ki evliliklerde dava hemen reddedilmelidir. Zira Bu sürenin hiç bir istisnası yoktur.

  Eşler davayı birlikte açabilecekleri gibi birisi açarak daha sonra diğer eş duruşmada boşanmak istediğini söyleyebilir.

  Davalı eş başka bir şehirde ise ikamet ettiği yer mahkemesine talimat yazılıp hakim davalı eşi bizzat dinler ise yine MK.166/3 maddesinde ki şartlar oluşmuş sayılır.

  Önemli 1:Anlaşmalı boşanma hükümleri davasında çoğu zaman eşlerden birisi yurt dışında olup Türkiye de bir avukata vekalet vermekte ve dava vekili tarafından açılmakta ,davalı eşte duruşmada davayı kabul etmektedir ki bu durumda vekalete dayanarak hakimin MK.166/3 maddesi gereğince boşanma kararı vermesi mümkün değildir. Zira yasa maddesi incelendiğinde hakimin bizzat tarafları dinlemesi emredici hüküm olarak istenilmektedir.

  Önemli 2: Yine uygulamada sık sık karşımıza şu olaylar çıkmaktadır: Ülkemizde ki yoğun işsizlik nedeniyle vatandaşlarımız yurt dışına gidip çalışmak amacıyla Türkiye de eşinden boşanmak ve gitmek istediği ülke vatandaşı olan bayanla 5 yıl süre ile evlenmek , daha sonra da tekrar bu yabancı uyruklu eşinden de boşanıp oturma izni aldıktan sonra eski eşiyle yeniden evlenmek istediklerini beyan ederek anlaşmalı boşanma hükümlerine göre bir anlamda formalite gereği boşanma talep etmektedirler. Ben bu tür boşanmalara " Anlaşmalı anlaşmalı boşanma" diyorum. Bu konuda Hakimin son derece dikkatli ve hassas olması gerekir. Bu durumlarda çoğu zaman kadın, kocasının geleceğe yönelik hayal ve pembe rüyalara ilişkin telkin ve sözlerinin etkisinde kalmakta ve mevcut çocukların da velayetini kendi üzerine almakta ,ayrıca nafaka ve tazminat gibi hiç bir talebi de olmamaktadır. Maalesef koca eşinden ayrıldıktan sonra yurt dışına çıkar çıkmaz kendisini o ülkenin cazibesine kaptırmakta ve ailesini unutup yüzüstü bırakmaktadır. Kadının 1. Derecede yakınları da yok ise ya çevrenin bakımına muhtaç hale gelmekte yada hiç de arzu edilmeyen işlerde çalışmaktadır. Öncelikle hakimin; dilekçe de bu şekilde açık bir ifade var ise " boşanma iradelerinde tarafların samimi olmadığı" gerekçe gösterilerek yasanın açık hükmü karşısında davanın reddine karar vermesi gerekir. Ancak çoğu zaman dilekçede böyle bir gerekçeye yer verilmemekte, dava MK.166/3 maddesinde ki aranan şartlara uygun olarak açılmaktadır. İşte kadının ve çocukların geleceğini teminat altına almak için kanımca hakim mutlaka protokole müdahale etmeli ve çocuklar ve kadın için belli miktarda nafakaya hükmetmelidir. Zira hakim olayın niteliğine göre "mekaniklikten" ve "katı usul hukuku kurallarından" kurtulmalıdır. Kaldı ki özellikle yasa maddesi, boşanma davalarında hakime geniş takdir yetkisi tanımaktadır.

   

   

  Leyl-i Lal - 25.08.2010 - 13:19
 3. değerli moderatörüm teşekkürler paylaşımınız için, inşallah kimse yuva yıkmaz yıkılmasını istemez yıkılmasına imkan vermez

   

   

  rüzgar54 - 21.10.2010 - 20:42
 4. Bir yolculuk esnasında bir avukata rastlamıştım.Laf, muhabbet, sohbet derken konu boşanmaya geldi.Bende ona dedim ki "en çok hangi davalara bakıyorsunuz?" deyince, "boşanma davalarına bakıyorum." dedi.Dosyası en çok kabarık olanlar boşanma davalarıdır.

  Sonradan düşündüm ki bu boşanmalar niye artıyor da eksilmiyor diye beynimi zorladım.Aldığım sonuç belli oldu...

  İslam ahlakının olmayışına bağladım ben bu boşanma sebeplerini...İslam ahlakı olmayan milletlerde huzursuzluk eksik olmayacaktır...Yazık oluyor doğan çocuklara her iki tarafa...

  Ağlayacağımız yerde, gülmeye devam ediyoruz halimize...

   

   

  Terakkiperver - 24.01.2011 - 09:57
 5. karım şiddetli geçimsizlik nedeniyle dava açtı.sonradan dacadan feragat etti
  tekrar boşanma davası açabilirmi

   

   

  aykut sönmez - 30.01.2011 - 03:35
 6. eşimle 09.10.09'dan beri evliyiz.eşimin ailesinin terör örgütü destekçisi olduğunu sonradan öğrendim fakat eşim görünüş itibariyle onlardan tamamen bağımsız ve aynı görüşü paylaşmayan biriydi.benim bu konuda ne kadar kesin çizgilerim olduğunu biliyor ve tamamen vatansever biri gibi davranıyor öyle konuşuyordu.bu şekilde beni idare etmiş oluyordu. 12 haziran genel seçimlerinde oy kullandığı kabinin açık kalan perdesinden oy pusulasını gördüm ve bölücü örgüt destekçisi bir bağımsız adaya oy verdiğini gördüm bu konu üzerine çok ciddi tartıştık kendisi hala inkar yoluna gidiyor ve birlikte olduğumuz 2 yıl boyunca olduğu gibi beni bu konuda aldatmaya çalışıyordu .tesadüfen onun oy pusulasını görmüş olmam bana yaklaşık 2 yıl boyunca eşimi farklı tanıdığımı ve siddi boyutta aldatıldığımı gösterdi. ne şekilde olursa olsun vatanımızın birlik ve bütünlüğünü bozmayı amaç edinmiş örgütlere destek veren bir insanla evli kalmak ve ona eşim demek benim için tahammül edilemez bu duruma karşılık boşanma davası açmak istiyorum eşim de boşanmak istemediğini ama benim dava açmam durumunda ievliliğimizi gözden çıkardığımı düşünerek tiraz etmeyeceğini söyledi.sizce dava açmam durumunda bu gerekçeyle boşanmam mümkün olur mu? şu an 6 aylık hamileyim ve hiçbir şekilde nafaka talebim yok

   

   

  tugbademirci - 16.06.2011 - 14:52
 7. boşanma davası nasıl açılır - boşanma davası mal Paylaşımı bilgi   

   

  Leyl-i Lal - 26.06.2012 - 21:49
 8. Bu gibi zararlı konuları mahfuz etmek gerekir ki boşanma davasını öğrenmiş olmasınlar.İsteyen, boşanacak bir kimse bunu zaten kanuni yollarla halleder.Boşanmada her iki taraf için hiç de hayır yoktur.Sonu hüsranlıktır.Olan, varsa çocuklara olur.Allah katında en sevimsiz helal karı boşamaktır.Mahşer gününde onlar hesap vermekten kurtulamayacaklardır.

   

   

  Terakkiperver - 27.06.2012 - 00:01
 9. Burda diyoruz ki "HERKEZ BOSANSIN"..
  Artik su dar zihniyetinizi konulara empoze etmekten vazgecin...
  Evlilik Allahin kullarina bir lutfudur...
  Iman üzere kurulu evlilikler bosanmaya gitmezler...Her iki ciftten biri icin evlilik iskenceye dönüsmüsse bosanma sarttir...
  Insan nefsine zulmetmez Allahin emridir...
  Kadinin kocasi tabiri caizse esini genelevine satarsa :Bosanmasin mi...
  Kadinin esi karisini öldüresiye döverse bosanmasin mi...
  Kadinin esi esini arkadaslarina peskes cekerse bosanmasin mi..
  Kadinin esi öz cocugunu arkadaslarina tecavuz etmesi icin teslim ederse bosanmasin mi
  Kadinin esi aldatirsa bosanmasin mi ?
  Ayni sekilde erkek icinde magduriyet gecerlidir
  Allah-ü Teala akil vermistir insanlara..Ahmak gezin dememistir..
  Sizi son kez uyariyorum bir daha konularima abuk sabuk yorumlar yazmayin..!
  Zekanizi kendinize saklayin gülünc olmayin sizin kadar bizde biliyoruz..!
  Bir tek islamiyeti yasayan iman sahibi siz degilsiniz..!

   

   

  Leyl-i Lal - 27.06.2012 - 00:09Benzer Konular

 1. Boşanma Davası Nasıl Açılır
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 11.12.2012, 13:57
 2. Boşanma Davası Nasıl Açılır
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üye, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 13.08.2012, 15:24
 3. Boşanma Davası Nasıl Açılır
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 16.06.2011, 14:51
 4. Boşanma Davası Nasıl Açılır - Boşanma Davası Ne Kadar Sürer
  Konuyu Açan: Gül_yarasi, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.12.2010, 14:23
 5. Boşanma Davası Nasıl Açılır
  Konuyu Açan: ZELAL, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 29.09.2010, 16:47

copyright

Soru Cevap