Hangi Kurum Hangi Bakanlığa Bağlı

 1. Bakanlıklara Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar - Bakanlıklara Bağlı Kurumlar Nelerdir - Kurumlara Bağlı Bakanlıklar  Bakanlıkların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun hükmünde kararnamenin çıkmasıyla beraber en merak edilen konulardan birisi de hiç şüphesiz hangi kurumun hangi bakanlığa bağlı, hangi kurumun hangi bakanlıkla ilgili veya ilişkili olduğu konuları. Bu yazımızda TÜİK’in Kalkınma Bakanlığı’na, Devlet Personel Başkanlığı’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olması gibi ilginçlikleri de bünyesinde barındıran yeni değişiklikleri tüm kurum-bakanlık eşleşmeleri ile beraber veriyoruz. Umarız işinize yarar.
  Başbakanlığa Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar – Başbakanlıkla İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK)
  Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (MİT)
  Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı
  Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  Vakıflar Genel Müdürlüğü
  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
  Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)
  Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü (AA)
  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)  Hazine Müsteşarlığı
  T.C. Merkez Bankası (MB)
  T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
  Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (HalkBank)
  Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü
  Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (EximBank)
  Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü (VakıfBank)
  Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK)
  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
  Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
  Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
  Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)
  Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

  Adalet Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

  Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
  Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

  Adalet Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

  Türkiye Adalet Akademisi

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

  Türk Patent Enstitüsü (TPE)

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

  Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
  Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE)
  Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı (MPM)
  Küçük ve Orta Ölçekli İdareleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
  Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

  Şeker Kurumu

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İş-Kur)
  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
  Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
  Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (TODAİE)
  Devlet Personel Başkanlığı (DPB)

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

  İller Bankası Genel Müdürlüğü (İl Bank)

  Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

  Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (Yurt-Kur)

  Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

  Türkiye Futbol Federasyonu


  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

  Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü (EBK)
  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çay-Kur)

  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

  Rekabet Kurumu

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

  Darül Aceze Müessesi Müdürlüğü

  Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
  Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
  Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ)

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

  Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)
  Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE)
  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK)

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)
  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
  Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ)
  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ)
  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO)
  Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ)
  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN)
  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK)
  Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN)

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

  Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN)
  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

  İçişleri Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

  Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)
  Jandarma Genel Komutanlığı (JGK)
  Sahil Güvenlik Komutanlığı

  İçişleri Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

  Kefalet Sandığı

  Kalkınma Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

  GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)

  Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
  Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT)

  Maliye Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

  Gelir İdaresi Başkanlığı
  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
  Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
  Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

  Maliye Bakanlığı ile İlişkili Kurum ve Kuruluşlar

  Kamu İhale Kurumu

  Milli Savunma Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

  Harita Genel Komutanlığı (HGK)
  İlaç Fabrikası Komutanlığı
  Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

  Milli Savunma Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)
  Askeri Yargıtay Başkanlığı
  TUSAŞ Genel Müdürlüğü

  Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

  Denizcilik Müsteşarlığı
  Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

  Ulaştırma Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
  Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD)
  Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)

  Ulaştırma Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
  Türksat A.Ş.


   

   

  Nerissa-Su - 21.03.2012 - 18:11Benzer Konular

 1. Kur'an daki Sureler Ve Hangi Cüzde Hangi Surenin Olduğu Liste..
  Konuyu Açan: Nirvana, Forum: İslam Genel.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 03.09.2012, 14:49
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 30.08.2011, 14:29
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 09.02.2011, 23:39
 4. 2010 Kamuya Memur Alımı Hangi Kurum Kaç Memur Alacak - Tüm Kadroların Listesi
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Güncel Sorunlar Ve Hayat.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 11.05.2010, 02:32
 5. Hangi Balık Hangi Yem Ve Hangi Takımla Avlanır
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Avcılık.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.01.2009, 17:21

copyright

Soru Cevap