Nokta Çalışması

 1. Nokta ve Çizgi Çalışması Nedir - Nasıl Yapılır - Karakalem Çalışmaları
  Nokta, görsel anlatımın temel ögelerinden biridir. Objektif tanımı ile yer belirleyici bir işarettir. Görsel olarak nokta; bulunduğu yere göre küçük, merkezsel benektir. Bir nokta mekan içindeki ( uzaydaki ) bir pozisyonu ( durumu ) gösterir. İki çizginin birleştiği ya da kesiştiği yeri gösterebilir, bir düzlemin köşesini, bir işareti, bir yeri belirler. Nokta düzensizliğin içinde ilk düzen elemanıdır. Nokta, geometrik olarak görselliğin anlatımında çeşitli büyüklüklerde, boş ya da dolu yuvarlaklar olarak değerlendirilir.

  Biçimi oluşturan elemanlardan biri olan nokta, düzen içerisinde sözü bulunan bir elemandır. Noktanın yüzey üzerinde sayıları arttıkça etkileri de değişik olur. Tek başına durgunluğu ifade eden nokta çoğaltıldıkça giderek dinamizme, ritme ya da kargaşaya dönüşebilir. Noktalar yanyana geldiklerinde birbirleriyle ilişkiye girer, bu bağıntı bazen çizgiselliğe bazen de lekeselliğe dönüşebilir. Noktanın yanına ikinci bir nokta geldiğinde kompozisyon ilkeleri başlar. Nokta bulunduğu yer ve çevreye göre noktadır. Evren içinde dünya noktadır. Çok uzakta bir uçak ta nokta izlenimi verir. Renk olarak ta gri imajı verir.

  Ayrıca bir çok alanda görselliğin dışında da kullanılır. Örneğin; suyun kaynama noktası, erime noktası, patlama noktası, birleştirme, kesişme noktası... Canlı ya da cansız doğaya baktığımızda çok sayıda ve sınırsız olanaklar gösteren noktasal oluşum ve etkilerle karşılaşırız. Çeşitli böceklerin dış görünüşlerinde, büyüyen-küçülen, düzenli-düzensiz, renkli-renksiz benek ya da birimlerin oluşturduğu doku örnekleri...Bazı bitki ve hayvanların yapılarında noktasal düzenlere rastlanır.

  Resimsel anlatımda nokta; denge, hareketi durdurma ( nokta koyma ) vs. olarak kullanılır. Belli büyüklük ve küçüklükte noktalar, renk unsuru ile birlikte matematiksel sistemlerde düzenlenerek kullanıldığında optik bir takım anlatımlara olanak sağlar. Nokta diğer görsel anlatım ögeleri ile ilişkili olarak yeni anlatım olanakları verir. Nokta tek başına durağandır. Noktaların, büyüklük-küçüklük farkları, ışık ve renk değişiklikleri, yanyana gelişlerinde aralık ve sıralanış farklılıkları zengin görsel etkiler elde edilmesine olanak sağlar.

  Görsel anlatımda nokta


  Farklı büyüklükte noktalar

  Eş büyüklükte tek düze

  Farklı ışık değerlerinde noktalar

  Eş ışık değerinde noktalar

  Farklı renklerde olan noktalar

  Aynı renkte olan noktalar

  Eş aralıklı, eş büyüklükte noktasal düzenleme

  Giderek sıklaşan-seyrekleşen eş büyüklükte noktaların oluşturduğu düzen

  Eş büyüklükte noktaların toplanıp dağılarak ( sıklaşan-seyrekleşen) oluşturduğu serbest düzen

  Eş büyüklükte, ışık değerleri belli aralıklarla değişen sistemli noktasal düzen

  Büyüyen, küçülen noktaların oluşturduğu sistemli düzen

  Büyük-küçük noktaların oluşturduğu serbest düzen

  Büyüyen küçülen noktaların, sıklaşması, seyrekleşmesi ile oluşan serbest ve ritmsel düzen

  Eş büyüklükte noktalarla farklı renkler kullanılarak oluşturulan serbest ve ritmik düzen

  Değişik renklerde ve büyüklüklerde noktaların oluşturduğu ritmik ve serbest noktaların oluşturduğu düzen

  Farklı büyüklükte sıklaşan - seyrekleşen

  Belli bir sistemle büyüyen - küçülen

  Serbest bir düzen içinde toplanan - dağılan

  Değişik büyüklüklerde ve değerlerdeki noktaların oluşturdukları serbest ya da geometrik düzen

  Üçten fazla noktanın düzeni

  İki boyutlu noktalar düzenlemeleri

  İki boyutlu farklı değerdeki noktalarla çeşitlemeler

  Eşit değerdeki noktaların düzenlemeleri

  Aynı ve farklı renklerdeki renkli noktalarla düzenlemeler
  Noktanın sanat tarihindeki yerine bakacak olursak; noktayı diğer elemanlarla birlikte yani çizgiyle, lekeyle kullanan sanatçıların yanında tamamen noktayla çalışan sanatçılar da vardır.

  Noktayı da kullanan sanatçılar; Matisse, M. Ernst, E. Degas, F. Pıcabıa, Pollock, P. Klee, M. Marika, S. Munakota, T. Cragg ( heykel ), K.Gilbert, Vasarelly C. Ağacıkoğlu ( fotoğraf-gren ) I.Maeda ( fotoğraf) A. Kertész ( fotoğraf) F. Marsal ( fotoğraf ) Michael Neusüss ( fotogram ) Stockhausen ( müzik )


  PUANTİLİZM (İng. Pointillism) Puantilizm Türkçe’ye “Noktacılık” biçiminde çevrilebilecek, Fransızca (Pointillisme)dan kaynaklanan sözcük, Yeni-İzlenimci akımın bünyesindeki bir eğilim ve teknik için kullanılır. Bu eğilimdeki ressamlar amaçladıkları resimsel etkiyi renkleri küçük noktacıklar biçiminde gruplayarak elde etmişlerdir. En ünlü pointilist sanatçı G. Seurat’tır. (1859-91).

  Pointilizme bugün artık kullanılmayan “Divisionnisme” adı da verilmiştir.
  Resimde belirli bilimsel ilkeler üzerine kurulmuş yeni bir yöntem geliştirdiler.(G.Seurat ve dostu P. Sicnac, H.E. Cross, C.Angrano,H.Edmond)

   

   

  dumanalti - 17.12.2009 - 16:14Benzer Konular

 1. Hayvan Nokta Çalışması
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Kara Kalem.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 06.12.2011, 16:12
 2. Nokta ve Çizgi Çalışması Örnekleri
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Kara Kalem.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 26.10.2011, 18:45
 3. Birinci Sınıf Nokta Birleştirme Çalışması 2
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: İlköğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 25.10.2011, 02:56
 4. Birinci Sınıf Nokta Birleştirme Çalışması 1
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: İlköğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 25.10.2011, 02:51
 5. Nokta Çalışması
  Konuyu Açan: bnymnkzyrt, Forum: Sizin Objektifinizden Çıkanlar.
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj : 16.08.2009, 14:51

copyright

Soru Cevap