Zıt Anlamlı Kelimeler

 1. Türkçede Zıt Anlamlı Sözcükler Karşıt Zıt Anlamlı Sözcükler Anlamlı Zıt Anlamlı Sözcükler Zıt Anlamlı Sözcükler Tablosu Zıt Anlamlı Kelimeler EŞ ANLAMLI ZIT ANLAMLI  Yurt-Vatan
  Beyaz-Siyah
  Yanıt-Cevap
  Gece-Gündüz
  Tümce-Cümle
  Fakir-Zengin
  Ulus-Millet
  Acı-Tatlı
  Sözcük-Kelime
  Sıcak-Soğuk
  İhtiyar-Yaşlı
  Çok-Az
  Sebep-Neden
  Uzun-Kısa
  Arzu-İstek
  Yakın-Uzak
  Kalp-Yürek
  Yaşlı-Genç
  Meydan-Alan
  Güzel-Çirkin
  Deprem-Zelzele
  Son-İlk
  Sıfat-Önad
  Aç-Tok
  Ad-İsim
  Açık-Kapalı
  Öğrenci-Talebe
  Zayıf-Şişman
  Muallim-Öğretmen
  Bayat-Taze
  Duru-Berrak
  Savaş-Barış
  Ak-Beyaz
  Dost-Düşman
  Hediye-Armağan
  Temiz-Kirli
  Güz-Sonbahar
  Dar-Geniş
  Zaman-Vakit
  Doğru-Yanlış
  Kafa-Baş
  Tembel-Çalışkan
  Yoksul-Fakir
  İnce-Kalın
  Rüya-Düş
  Aşağı-Yukarı
  Aş-Yemek
  Yavaş-Hızlı
  Doğa-Tabiat
  Akşam-Sabah
  Esir-Tutsak
  Deli-Akıllı
  Vazife-Görev
  Alçak-Yüksek
  Öykü-Hikâye
  Dolu-Boş
  İlave-Ek
  Yaş-Kuru
  Fiil-Eylem
  İyilik-Kötülük
  İmtihan-Sınav
  Üzüntü-Sevinç
  Ak* kara
  Kötü*iyi
  Beyaz *kara
  Tembel *çalışkan
  Büyük*küçük
  Doğru *yanlış
  Suçlu*masum
  Güzel *çirkin
  Tatlı *acı
  Temiz *pis
  Korkak*cesur
  Geniş*dar
  Açık*kapalı
  Kuru*yaş
  Şişman*zayıf
  Akıllı*deli
  Aç*tok
  gerçek*sahte
  Ağır*hafif
  Başlangıç*bitiş
  Soğuk*sıcak
  Giriş *çıkış
  Kâr*zarar
  somurtkan güleç
  sert yumuşak
  açık kapalı
  güçlü zayıf (anlam olarak zıt)
  mat parlak
  hür esir
  yaz kış
  Gece-gündüz
  uzun-kısa
  ters-düz
  dar-geniş
  yüksek-alçak
  derin-sığ
  tutumlu-savurgan
  hızlı-yavaş
  ağlamak-gülmek
  galip-mağlup
  aynı-farklı
  akıllı-deli
  eski-yeni
  indirmek Kaldırmak
  almak-vermek
  genç-yaşlı
  büyük-küçük
  acı-tatlı
  gülmek-ağlamak
  Yaşlı-ihtiyar
  siyah-kara
  okul-mektep
  önder-lider
  hısım-dost
  hasım-düşman
  ana-temel-esas
  dilek-istek-arzu
  armağan-hediye
  cimri-pinti
  öğrenci-talebe
  öğretmen-muallim
  dizi-sıra
  zırnık-metelik
  güç-kuvvet
  kırmızı-al
  beyaz-ak
  üzüntü-tasa
  hatıra-anı
  doktor-hekim
  cevap-yanıt
  veteriner-baytar
  yıl-sene
  ihtiyaç-gereksinim
  sene-yüzyıl asır
  tümce-cümle
  kelime-sözcük
  mektep-okul
  vatan-yurt
  misafir-konuk
  rey-oy
  vilayet-il
  akıl-us
  uçak-tayyare
  ulus-millet
  sonbahar-güz
  tutsak-esir
  cevap-yanıt
  öykü-hikaye
  yürek-kalp
  önder-lider
  fayda-yarar
  isim-ad
  hatıra-anı
  zararlı-yararlı
  ters-düz
  ileri-geri
  kuru-yaş
  fayda-yarar
  ayakkabı-pabuç
  doktor-hekim
  cümle-tümce
  kelime-sözcük
  deprem-zelzele
  cevap-yanıt
  soru-sual
  abide-anıt
  aciz-güçsüz
  yoksul-fakir
  acele-çabuk
  aleni-açık
  oy-rey
  izahat-açıklama
  adalet-hak
  edep-adap
  namzet-aday
  adet-sayı
  cennet-aden
  bayağı-adi
  baağışlama-affetme
  ufuk-afak
  zehir-ağı
  aka-büyük
  mektup-name
  yurt - vatan
  kıyı - sahil
  fikir - düşünce ya da ide
  misafir - konuk
  vakit - zaman
  kahin - medyum ya da öz türkçesi bilici
  nesil - kuşak
  Pay – Hisse
  Uyum - Ahenk
  Çağrı – Davet
  Kavram – Mefhum
  şaka-latife
  sözlük-lügat

   

   

  CiCeGiM - 06.11.2009 - 16:04
 2. bekâr = evli
  bolluk = kıtlık
  borç = alacak
  bulanık = duru
  başlamak = bitirmek
  büyük = küçük
  batı = doğu
  barış = savaş
  bağımsızlık = tutsaklık
  çekmek = itmek
  galip = mağlup
  genç = yaşlı
  güzel = çirkin
  gerçek = sahte
  hatırlamak = unutmak
  hırçın = uysal
  hızlı = yavaş
  ıssız = kalabalık
  iniş = çıkış
  ilk = son
  indirim = zam
  iyi = kötü
  iç = dış
  ince = kalın
  katı = sıvı
  kaybetmek = bulmak
  keder = neşe
  kalabalık = tenha
  kuru = yaş
  kış = yaz
  kıt = bol
  kirli = temiz
  medeni = ilkel
  ödül = ceza
  nazik = kaba
  negatif = pozitif
  minimum = maksimum
  neşeli = üzgün
  övmek = yermek
  pahalı = ucuz
  ret = kabul

   

   

  CiCeGiM - 11.11.2009 - 15:35
 3. büyük = küçük
  bağımsızlık = tutsaklık
  çekmek = itmek
  batı = doğu
  barış = savaş
  çarpma = bölme
  cömert = cimri
  çabuk = yavaş
  dert = derman
  darılmak = barışmak
  dik = eğik
  çalışkan = tembel
  cevap = soru
  cesaret = korkaklık
  cılız = gürbüz
  donuk = parlak
  duru = bulanık
  eski = yeni
  el(yabancı) = tanıdık
  eksik = fazla
  esaret = özgürlük
  düş = gerçek
  düşman = dost
  dahil = hariç
  dikit = sarkıt
  erkekler = kadınlar
  fakir = zengin
  alçak gönüllü = kibirli
  afacan = uslu
  anormal = normal
  ak = kara
  alıcı = satıcı
  ast = üst
  aşağı = yukarı
  aynı = farklı
  atılgan = çekingen
  aydınlık = karanlık
  bolluk = kıtlık
  borç = alacak
  bekâr = evli
  başlamak = bitirmek
  bulanık = duru
  geçmiş = gelecek
  geri = ileri
  aktif = pasif
  acemi = usta
  artı = eksi
  açık = kapalı
  azami = asgari
  alt = üst
  alçak = yüksek
  ağır = hafif
  arka = ön
  acı = tatlı
  azalmak = çoğalmak

   

   

  CiCeGiM - 11.11.2009 - 15:41
 4. karşıt anlam zıt anlam karşıt anlamlı sözcükler anlamlı sözcükler sözcükte anlam  Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
  Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.
  Tok, acın halinden anlamaz.
  İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.
  Akıllı düşününceye kadar, deli oğlunu everir.
  Kurunun yanında yaş da yandı.
  Koridorun dar olmasına karşın, odalar gayet geniş.
  Sağlam yumurtaları paketlere diz, çürük yumurtaları ise çöpe at.
  Yıllardır kâr eden şirket, sen gidince zarar etmeye başladı.
  Arabamın hem içini hem dışını güzelce yıkadım.
  Kimi gün güldük, kimi gün ağladık; koca bir ömrü tükettik.
  Basketçiler uzun, halterciler kısa boylu olur.
  Paraya az, morale çok ihtiyacımız var.
  Bu sınavda dört yanlış, bir doğruyu götürüyor.
  Bedenim yaşlandı, fakat ruhum hâlâ genç.

  NOT: Bir sözcüğün olumsuzu, onun karşıt anlamlısı demek değildir. Sözcüğün olumsuzu ile karşıt anlamlısı birbirinden farklı şeylerdir.

  gül– olumsuzu → gülme– karşıt anlamlısı → ağla–
  neşeli olumsuzu → neşesiz karşıt anlamlısı → üzgün

   

   

  CiCeGiM - 05.01.2010 - 22:28
 5. Yazılış ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere “eş anlamlı sözcükler” denir.
  NOT: Eş anlamlı sözcükler arasında hiçbir anlam farkı yoktur.

  kılavuz – rehber
  güçlü – kuvvetli
  değerli – kıymetli
  beyaz – ak
  öykü – hikâye
  duygu – his
  yıl – sene
  konuk – misafir
  bencil – egoist
  ayrım – fark
  ayrıntı – detay
  öğretmen – muallim
  öğrenci – talebe
  dil – lisan
  görev – vazife
  sınav – imtihan
  ad – isim
  dize – mısra
  deneyim – tecrübe
  armağan – hediye
  yanıt – cevap
  yanlış – hata
  soru – sual
  uslu – akıllı
  okul – mektep
  sözcük – kelime
  basınç – tazyik
  kişi – şahıs
  gezi – seyahat
  gezgin – seyyah
  özverili – fedakâr

  O eskiden güçlü bir çocuktu.
  Güreşçimiz rakibinden daha kuvvetli.

  Annesine çok değerli bir hediye almış.
  Kıymetli eşyalarını bir kutuya yerleştirdi.

  O yıllarda köyümüzde mektep yoktu.
  Okul, kişiyi pek çok yönden eğitir.

  Öğretmenlik mesleği, deneyim kazandıkça sevilir.
  Bu işte tecrübe kazanmak yıllar alır.

  Geçen ay izlediğim filmin adı bir türlü aklıma gelmiyor.
  Çocuk doğmadan isim kavgasına başladınız.

  Manilerde asıl duygu, son iki dizede verilir.
  İki mısradan oluşan nazım birimine beyit denir.

   

   

  CiCeGiM - 05.01.2010 - 23:04
 6. çoğu eş anlamlı bunların arkadaşlar...

   

   

  kızımm - 02.05.2010 - 14:22
 7. harf sırasına dizsenize yaa bulmak zor oluyor

   

   

  thomas edison - 09.05.2010 - 19:06
 8. kızımm eş anlamlı diye kocaman yazmi$tim zaten zit anlamlida var

  thomas edison peki bir ara harf sirasina göre düzenlerim

   

   

  CiCeGiM - 09.05.2010 - 21:57
 9. La olum bunlar çok azmış en 1000tanee yazılması gererkkk

   

   

  begumnb - 12.05.2011 - 12:03Benzer Konular

 1. Zıt anlamlı kelimeler
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üyetunahan, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 07.11.2012, 10:57
 2. Zıt anlamlı kelimeler
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üye, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 05.11.2012, 17:19
 3. Eş Anlamlı Kelimeler - Anlamdaş Kelimeler
  Konuyu Açan: Leyl-i Lal, Forum: Edebiyat.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 28.03.2012, 18:03
 4. zıt anlamlı kelimeler
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üye, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 02.03.2011, 20:34
 5. zıt anlamlı kelimeler
  Konuyu Açan: Kayıtsız Üye, Forum: Soru - Cevap.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 12.12.2010, 20:24

copyright

Soru Cevap