Fransızca Öğrenelim

 1. Bir kaç Kelime Fransizca  Alphabet/alfabe

  Büyükharf;
  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
  K.harf;
  a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, y, z,

  Okunuşu

  B.harf;
  a, be, se, de, ö, ef, je, aş, i, ji, ka, el, em, en, o, pe, kü, er, es, te, ü, ve, dubl ve, iks, igrek, zed

  K.harf;
  a, be, se, de, ö, ef, je, aş, i, ji, ka, el, em, en, o, pe, kü, er, es, te, ü, ve, dubl ve, iks, igrek, zed

  Fransız alfabesinde 26 harf vardır
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  A E I O U Y sesli(voyelles); dil dişler ve dudakların yardımı ile söylenen
  diğer 20'si sessiz (consonnes) harflerdir
  Harflerin Okunuşlari


  C harfi a - o - u önünde k okunur.

  * Le camarade (lö kamarad) - arkadaş
  * La cuisine (la kuizin) - mutfak
  * Le commerce -( iş) - (ticaret)
  * La colère - (öfke)  C harfi e ve i önündeyse s okunur.

  * Céder (bırakmak)
  * Le centre (merkez)
  * Le cinéma (sinema)


  G harfi a ve o , u önünde g okunur.

  * La guitare(gitar)
  * La goutte (damla)
  * La gorge (gırtlak)
  * Le gamin (çırak)


  G harfi e ve i önünde ise j okunur.

  * Le gilet (yelek)
  * Le gendarme(jandarma)


  au (o) okunur.

  * chaud (şo)


  eau (o) okunur.

  * tableau (tablo)


  eu (ö) diye okunur.

  * professeur (profesör)


  ou (u) diye okunur.

  * souci (susi)


  oi (ua) diye okunur.

  * bois (bua)


  oeu (ö) diye okunur.

  * boeuf (böf)


  ch (ş) diye okunur.

  * charbon (şarbon)


  gn (ny) telaffuz edilir.

  * gagner (ganye)  a bazı söcükler içinde okunmaz

  * août (ut)
  * toast (tost)


  e sözcük içinde genellikle ö olarak okunur.

  * demande (dömand)
  * semaine (sömen)


  Kural : Birden fazla sözcüklerin sonundaki e ler okunmaz.

  * table (tabl)


  è ve é (e) sesini verir

  * père (per) - baba


  sözcük sonundaki sessiz harfden önce gelirse (e) diye okunur.

  * fer (fer)
  * mer (mer)


  ê harfi türkçedeki e gibi okunur.

  * fête (fet)
  * bête(bet)


  e harfi iki sessiz harfin önünde e okunur.

  * servir (servir)
  * personne (person)


  Sözcük başında bazan kural dışında (ö) diye okunur.

  * reproche (röproş)


  e bazı sözcükler içinde söylenmez.

  * charcuterie (şarkutri)


  ë sözcük içinde okunmaz.

  * aiguë (egü)  ai (e) sesini verir.


  Les Accent / Aksanlar
  Fransızcada bazı harflerin üzerine bir kısım işaretler konulur.
  Bu işaretler aksan (accents)lardır.

  Üç çeşit aksan vardır.
  1). l'accent aigu(é): Önüne gelen sesli harfle birleşmeyen ve Türkçedeki e harfini daha ince ve kapalı okuduğuzda ortaya çıkan sese benzer bir ses veren e lerin üzerine konur.

  *
  Le café (kahve)
  *
  L'été (yaz)
  *
  Le cinéma (sinema)
  *
  La santé (sağlık)  2). l'accent grave(è): Kendisinden sonra e harfi bulunan bir sessizdenönce gelen ve türkçedeki e gibi okunan e lerin biraz daha yumuşak ve açık okunmasını işaret eder.

  *
  Le mère (Anne)
  *
  Le père (Baba)  3). l'accent circonflexe(ê,î,ô,â): Sesli harflerden bir kısmının üzerine gelerek onların uzatılarak okunmasını işaret eder.

  *
  La tête (kafa)
  *
  Le rêve (düş , rüya)
  *
  Le gîte (barınak)
  *
  Le nôtre (bizimki)
  *
  Le pâtre (çoban)

  *
  Bazen aksanların sözcüklerin yazılışında olup ,okunuşuetkilemedikleride görülür.
  *
  dû (borçlu)
  *
  là (orada)
  *
  à (-de, -da, -ye, -ya)
  *
  où (nerede)

  L'article -Tarif Harfleri-le - la
  Fransızcada sözcük başlarına konulan iki tarif harfi vardır.
  İnsan ve hayvan gösteren isimlerde erkek olanların önüne le , dişi olanların önüne la getirilir.

  Bir ismi öğrenirken hangi article aldığını da beraber öğrenmelidir.
  Sessiz bir harfle başlayan sözcüğün önünde le ,la = l' olur

  * le école denmez l'école denir.


  SÖZCÜK
  OKUNUŞU;

  * le livre.........lö livr (kitap)
  * le chien........lö şiyen (köpek)
  * le stylo.........lö stilo (dolmakalem)
  * le chat........lö şa (kedi)
  * la porte..........la port (kapı)
  * la table........la tabl (masa)
  * la chaise........la şez (sandalye)

  Un , Une
  Un , Une (bir)Un,une sayı sıfatı olarak (bir adet ,bir tane) anlamını vediği gibi ,<< o bir arabadır.; cümlesine ise (herhangi bir ) anlamında belirtme sözcüğü olarak kullanılır.


  Fransızcada un ,une (bir ) anlamını verir.


  Une voiture (bir araba ) ------------ (la voiture ) araba
  Une orange (bir potakal)----------- (l’orange ) portakal
  Un parapluie (bir şemsiye )-------- (le parapluie) şemsiye


  Kural:


  Un erkek cins isimlerin önünde kullanılır.

  * (le stylo = un stylo) örnekte görüldüğü gibi stylo eril isimdir ve article le dür.  Une dişil cins isimlerin önünde kullanılır.


  La orange– une orange örnekte görüldüğü gibi orange dişil isimdir ve article la dir.
  Örnekler  Une image = bir resim
  Un chien= bir köpek


  asit Bir Cümle Kurma Şekli
  C’
  (BU)
  est

  (-dir ,-dur,-dür)

  un,une

  (Bir)

  Livre

  (İSİM)  Fransizcada basit bir cümle kurmak için kullanacağımız iki sözcüğümüz olacak bunlar ce ve est sözcükleridir.


  Ce : Bu anlamını verir
  est : -dır,-dir , -dür ,-dur anlamını verir.
  Ce ve est yanyana geldiği zaman Ce , C’ şeklinde yazılır. Okunuşu C’est (Se) dir.
  Kuracağımız cümle şeklimiz Bu bir .........dir şeklinde olacaktır.


  İlk olarak bu anlamındaki C’ cümlenin başına gelir. Est ise ; ikinci sıraya Gelir.


  Aşağıdaki Cümledeki aynı renkler birinci cümledeki Fransızca yine aynı renk Türkçesi verilmiştir.
  C’est un stylo : Bu bir dolma kalemdir.


  Örnek cümleler


  * C’est une panier : Bu bir sepettir.
  * C’est un livre : Bu bir kitaptır.
  * C’est un lit : Bu bir yataktır.
  * C’est une voitur : Bu bir arabadır.

   

   

  CiCeGiM - 29.12.2009 - 18:09
 2. teşekkürler

   

   

  cemre-esra - 01.01.2010 - 18:38
 3. Le nom commun / cins isim  Aynı cinsten varlıkların tümüne ad olan isimlerdir. Mesela L’étudiant /öğrenci) sözcüğü bütün üniversite öğrencileri için kullanılan bir cins isimdir.  La chaise : sandalye

  La fille : kız

  Le professeur : öğretmen

  La maison : ev  Le nom propre / özel isim  Français

  Ankara

  Mer noir

  Turquie

  Marseille  Le nom concret / somut isim  Varlığını duyu organlarımızla anlayabildiğimiz varlıklardır.  La forêt : orman

  L’usine: fabrika

  Le fer: demir  Le nom abstrait / soyut isim  Varlıklarını akıl yoluyla anladığımız isimlerdir.  La joie: sevinç

  La richesse: zenginlik

  Le deuil : yas

  L’amour: aşk,sevgi

  Le sommeil: uyku  Le nom collectif / topluluk ismi  L’armée : ordu

  Le peuple: halk

  La caravane: kervan

  La douzaine: düzine  Le nom composé / birleşik isim  Kural: Fransızcada birleşik isimlerin arasına (-) işreti konur  Le chou-fleur : karnabahar

  La belle-soeur : baldız

  Le gratte- ciel: gökdelen

  La belle-de-nuit : gece sefası  Eril isimleri Dişil hale dönüştürme  Sonları –er ile biten eril (masculin) isimlerin sonuna –e getirilerek dişil (féminin) yapılır.  Un ami (bir erkek arkadaş) > une amiE : bir kız arkadaş

  Un français : bir Fransız (erkek) > une française : bir Fransız (bayan)

  Un marchand : bir erkek satıcı > une marchande : bir bayan satıcı  Sonu –n ve –t sessiz (consonnes) harfleriyle biten masculin – eril isimlerin féminin olması için sonlarındaki –t ler : tt+e = tte ; -n ler nn+e = nne olurlar.  Le lion (erkek aslan) la lionne : dişi aslan

  Le chat: erkek kedi la chatte: dişi kedi  Sonu : -eau ile bitenler –elle haline dönüşür  Le chameau : erkek deve la chamelle : dişi deve

  L’agneau: erkek kuzu l’agnelle : dişi kuzu  Sonu –er ile bitenler –ère dönüşür.  Un étranger : bir erkek yabancı une étrangère : bir bayan yabancı

  Le fermier: erkek çiftçi la fermière: bayan çiftçi  Sonu – eur ile bitenler euse halini alır  Le menteur yalancı erkek la menteuse : yalancı bayan

  Un coiffeur : bir erkek berber une coiffeuse : bir bayan berber  Sonu –teur ile bitenler – trice olurlar  Un acteur: bir erkek oyuncu une actrice : bir bayan oyuncu

  Un directeur : bir erkek müdür une directrice : bir bayan müdür  Bazı isimlerin eril-dişil hallerinde düzen yoktur  Un prince : bir prens une princesse : bir prenses

  Le canard : erkek ördek une cane : dişi ördek

  Le cheval : erkek at la jument : kısrak

  Le gendre : damat la bru : gelin  Bazı kişi adları her iki cinside karşılar  Un enfant :bir erkek çocuk une enfant : bir kız çocuk

  Un concierge : bir erkek kapıcı une concierge : bir bayan kapıcı

  Bazı hayvan isimlerinde her iki cinside karşılar  Un éléphant : bir fil (hem erkek hemde dişi fil için söylenir)

  Un lézard : bir kertenkele

  Une baleine: bir balina  Fransızcada bazı mesleklerin dişili yoktur bu durumlarda –femme sözcüğü eklenerek dişili yapılır:  Un médecin : bir erkek doktor une femme médecin :bir bayan doktor

  Le professuer : bir erkek öğretmen la femme professuer : bayan öğretmen  Bir kısım isimlerin –eril durumundaki anlamlarıyla –dişil oldukları zamanki anlamları arasında fark vardır  Masculin – eril Féminin - dişil  Aigle : yırtıcı kuş, üstün adam, dahi aigle : dişi kartal, bayrak, arma

  Couple: evli çift couple: çift (eşya için)

  Livre : kitap livre: eski ağırlık ölçüsü

  Vase : vazo vase : çamur  Pluriel des noms / isimlerin çoğulu  Fransızcada genellikle sözcüklerin sonuna –s getirilerek yapılır  Le livre : kitap les livres : kitaplar

  Un chien : bir köpek des chiens : köpekler  Fakat bazı isimler aldıkları son eklere bağlı olarak farklı biçimlerde çoğul yapılırlar

  Sonu –au –eau-eu- oeu ekleriyle biten isimlerin çoğulları – x alarak yaparlar  Un bateau : bir gemi des bateaux : gemiler

  Le neveu : yeğen les neveux :yeğenler  Fakat şu 3 isim istisnai olarak –s alırlar:  Le landau: araba les landaus: arabalar

  Le bleu : acemi er, öğrenci les bleus : acemi erler, öğrenciler

  Le pneu : araba lastiği les pneus : araba lastikleri  Sonu –al ile bitenler – aux olur  Le journal : gazete les journaux : gazeteler  Fakat le bal (balo),le cal ( nasır) , le festival ( şenlik) , le carnaval (karnaval) ,le chacal .

  ( çakal) , le récital (resital) le régal (ziyafet) sözcükleri –s getirilerak yapılır.  Sonu – ou ile bitenler – x alır

  Le bijou : mücevher les bijoux : mücevherler

  L’hibou : baykuş les hiboux : baykuşlar  -ail ile biten isimleriden 7 tanesi –aux olur diğerleri -s alırlar

  le corail: mercan les coraux : mercanlar

  un bail: kira sözleşmesi des baux : kira sözleşmeleri

  le soupirail : hava deliği les soupiraux: hava delikleri

  un émail : mine, sır des émaux : mineler, sırlar

  le travail: iş çalışma les travaux : işler, çalışmalar

  un ventail : hava deliği (tuğlada) des ventaux : hava delikleri

  levitrail : renkli cam pencere les vitraux : renkli cam pncereler  Sonu -s-x-z ile biten tekil isimlerin çoğulları yapılırken değişiklik yapılmaz  Le temps : zaman les temps: zamanlar

  Le nez : burun les nez: burunlar

  La voix : ses les voix: sesler

   

   

  CiCeGiM - 02.01.2010 - 12:23
 4. EMEĞİNİZE SAĞLIK

   

   

  okann-003 - 18.10.2010 - 00:37
 5. bizi daha fazla bilgilendirirseniz çok sevinirim

   

   

  okann-003 - 18.10.2010 - 00:38
 6. paylasim icin tesekkurler ama
  bunlar benim icin cocuk oyuncagi diyebilirim basit seyler
  bilmeyenler icin guzel paylasim emeginize saqlik

   

   

  kalbim_SINEM - 15.02.2012 - 04:29Benzer Konular

 1. Farsa Öğrenelim - 6
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Diğer diller ve genel konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 23.11.2013, 01:41
 2. Farsa Öğrenelim - 5
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Diğer diller ve genel konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 23.11.2013, 01:36
 3. Farsa Öğrenelim - 4
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Diğer diller ve genel konular.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 23.11.2013, 01:31
 4. Elifba Öğrenelim
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Çocukça.
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj : 06.12.2009, 00:12
 5. Dualarımızı Öğrenelim
  Konuyu Açan: AYIŞIĞI, Forum: Çocukça.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 18.03.2009, 19:18

copyright

Soru Cevap