Temel Parçacık

 1. Temel fermiyonlar - Antiparçacıklar - Temel bozonlar - Elektrozayıf bozonları - Temel Parçacık Nedir




  Temel Parçacık

  Temel taneciklerin Standart Modeli

  Temel parçacıklar bilinen hiçbir alt yapısı olmayan parçacıklardır. Bu parçacıklar evreni oluşturan maddelerin temel yapıtaşıdır. Standart Model'de kuarklar, leptonlar ve ayar bozonları temel taneciklerdir.


  Tarihsel olarak, hadronlar (proton ve nötron gibi mezonlar ve baryonlar) ve hatta bütün bir atom dahi temel tanecik olarak kabul ediliyordu. Temel tanecikler kuramındaki merkezi fikir, elektromanyetik radyasyonu ve onun beraberinde getirdiği kuantum mekaniğinin anlaşılmasında devrim yaratan kuantadır. Matematiksel anlamda temel tanecikler nokta parçacık olarak kabul edilir, buna rağmen sicim kuramı gibi bazı fizik kuramları fiziksel bir boyut önermektedirler.

  Genel bakış

  Temel ve kompozit parçacıkların çeşitli ailelerine ve onların etkileşimlerini açıklayan kuramlara genel bir bakış.

  Bütün temel tanecikler spinlerine bağlı olarak bozon veya fermiyondurlar. Spin istatistik kuramı fermiyonları bozonlardan ayıran kuantum istatistiklerini belirler. Bu metodolojiye göre: madde ile ilişkilendirilen parçacıklar fermiyondur. Bunlar yarım tamsayı spine sahiptirler ve on iki çeşniye ayrılırlar. Temel kuvvetlerle ilişkilendirilen parçacıklar bozondurlar ve bunlar tamsayı spine sahiptirler

  * Fermiyonlar:

  Kuarklar — yukarı, aşağı, tılsım, acayip, üst, alt
  Leptonlar — elektron nötrino, elektron, müon nötrino, müon, tau nötrino, tau

  * Bozonlar:

  Ayar bozonları — gluon, W ve Z bozonları, foton
  Diğer bozonlar — Higgs bozonu, graviton

  Standart Model


  Ana madde: Standart Model

  Parçacık fiziğinin Standart Modeli temel fermiyonların on iki çeşnisini, onlara karşılık gelen antiparçacıkları, kuvvetlere aracılık eden temel bozonları ve henüz keşfedilmemiş olan Higgs bozonunu içerir. Ancak Standart Model kati bir kuramdan ziyade geniş çapta geçici bir kuram olarak nitelendirilir ve Einstein'ın genel göreliliği ile uyumlu olup olmadığı bilinmemektedir. Kütleçekim kuvvetinin taşıyıcı parçacığı olduğu düşünülen graviton, sparçacıklar ve sıradan parçacıkların süpersimetrik eşleri gibi Standart Model'de açıklanmayan bazı hipotetik parçacıkların varlığı muhtemeldir.

  Temel fermiyonlar


  Ana madde: fermiyon

  12 temel fermiyonik çeşni, herbirinde dört parçacık bulunan üç nesile ayrılır. Bu parçacıkların altısı kuarktır. Geriye kalan altı parçacık leptondur, bunların üçü nötrinodur ve geriye kalanlar da -1 elektrik yüküne sahiptir: elektron ve onun kuzenleri müon ve tau.

   

   

  Nerissa-Su - 05.01.2011 - 21:53



Benzer Konular

 1. Kuarklar Temel Parçacık Fiziğinin Sınırları - Yoichiro Nambu
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Kitap Tanıtımı.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 25.02.2011, 11:14
 2. Parçacık Hızlandırıcı
  Konuyu Açan: Nerissa-Su, Forum: Elektrik - Elektronik.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 22.06.2010, 19:40
 3. Parçacık Fiziği ve Temel Kuvvetler
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Fizik.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 28.03.2010, 17:57
 4. Parçacık Hızlandırıcı
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Fizik.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 10.12.2009, 17:47

copyright

Soru Cevap