Birleşik Kelime Nedir

 1. birleşik kelime nedir - birleşik kelime türleri - birleşik kelimelerin özellikleri - birleşik kelime hakkında bilgiler  BİRLEŞİK KELİMELER

  İki sözcüğün, yeni bir kavramı karşılamak için birleşmesine birleşik sözcük denir. Kelime yapma yollarından biri de sözcük birleştirmektir. Yeni bir kavramla birlikte o kavramı karşılayacak sözcük de kullanıma girer.ÖRNEK: “Gecekondu” sözcüğü “gece” adıyla “kon-” fiilinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Böylece kavram karşılanmış olur.Birleşik sözcükleri “Yazım Kuralları” konusunda geniş olarak işlemiştik. Burada da yeri gelmişken kısaca hatırlatma yapacağız.Birleşik sözcükler türüne göre ikiye ayrılır.

  A. BİRLEŞİK ADLAR

  Birleşik adlar çeşitli şekillerde oluşur.

  1. Anlam Kayması Yoluyla Birleşme:

  a. İlk sözcüğün gerçek anlamını yitirmesi yoluyla birleşik sözcük oluşur. Bu birleşik sözcük bitişik yazılır.

  ÖRNEKLER:

  Adamotu
  Sivrisinek
  Ateşböceği
  İçgüveyi

  b. İkinci sözcüğün gerçek anlamını yitirme-siyle birleşik sözcük bitişik yazılır.


  ÖRNEKLER:

  Mirasyedi
  Dizkapağı

  c. Her iki sözcüğün de gerçek anlamını yitirerek birleşik sözcüğün bitişik yazıldığını görüyoruz.

  ÖRNEKLER:

  Demirbaş
  Aslanağzı
  Samanyolu
  Açıkgöz

  2. Ses Düşmesi Yoluyla Birleşme:

  Bazı iki sözcük birleşirken ünlü bir ses veya hece düşmesinin olduğunu görürüz.

  ÖRNEKLER

  Kahve altı —> kahvaltı
  Pazar ertesi —> pazartesi
  Pek iyi —> peki

  3. Tür Değiştirmesiyle Meydana Gelen Birleşme

  Birleşme sırasında bazen her iki sözcük, bazen de biri tür değiştirir.

  ÖRNEKLER

  Gecekondu (gece ve kon-)
  Bilirkişi (bil- ve kişi)
  Kaptıkaçtı (kap- ve kaç-)

  UYARI:
  Birleşik sözcükler anlam yönünden oluşup kalıplaştığı gibi biçim vönünden birleşik sözcüklerin kalıplaştığını söyleyebiliriz.Biçim yönünden birleşik adların kalıplaşmasını şöyle sıralayabiliriz.

  1. Belirsiz ad tamlaması kalıbında birleşik adlar.


  ÖRNEKLER

  Rumeli
  Kadınhanı
  Akdağmadeni
  Hanımeli
  Ateşböceği
  Devekuşu
  Ayakkabı

  2. Takısız ad tamlamasıyla meydana gelen birleşik adlar.


  ÖRNEKLER:

  Demirbaş Anneanne Anayasa

  3. Sıfat tamlamasıyla meydana gelen birleşik adlar.


  ÖRNEKLER

  Karadeniz
  Yenişehir
  Çukurova
  İncesu
  Açıkgöz
  Delibaş
  Düztaban

  4. Bir adla bir fiilin birleşmesinden meydana gelen birleşik adlar.


  ÖRNEKLER

  Gecekondu
  İmambayıldı
  Kuşkonmaz

  B. BİRLEŞİK FİİLLER


  1. KURALLI BİRLEŞİK FİLLER

  a. Yardımcı Fiillerle Kurulan Birleşik Filler:

  1) Ad ve ad soylu bir sözcük (etmek, eylemek, olmak, kılmak) yardımcı fiillerinden biri siyle birleşirken ad veya ad soylu sözcükte ses tekrarı veya ses düşmesi olursa bitişik yazılır.

  af etmek — affetmek
  zan eylemek — zanneylemek
  red olmak — reddolmak
  seyir etmek — seyretmek
  kayıp olmak — kaybolmak
  emir etmek — emretmek

  2. Yardımcı fiillerle birleşen ad veya ad soylu süzcükte ses tekran veya ses düşmesi olmazsa ayn yazılır.

  ÖRNEKLER:

  söz etmek arz eylemek kul olmak yarış etmek nazar etmek deli olmak rica etmek

  b. Özel Birleşik Fiiller.

  İki fiilin özel bir şekilde birleşmesiyle meydana gelir. İki fiil birleşirken aralarına (ı, i, u, ü, a, e) ünlülerinden birisini alarak kalıplaşır. Birleşme sırasında ikinci fiil gerçek anlamını yitirir. Böylece birinci fiil yeni anlam özellikleri kazanır.

  Özel birleşik fiillerin başlıcaları şunlardır:

  1. Yeterlilik fiili:
  Herhangi bir fiilden sonra getirilen “bilmek” fiiliyle yapılır. “Gücü yeterli olmak” anlam ayırtısını kazanır.

  ÖRNEKLER:

  seç-e-bilmek —- seçebilmek
  anla-y-a-bilmek —- anlayabilmek

  2. Tezlik fiili:
  Fiil tabanına “vermek” fiilinin getirilmesiyle oluşur. Hareketin çabuk yapılışını anlatır.

  ÖRNEKLER:

  çık-ı-vermek — çıkıvermek
  geç-i-vermek — geçivermek

  3. Süreklilik fiili:
  Hareketin sürmekte olduğunu anlatır, “kalmak, gelmek, durmak” filleri fiillerden birisine getirilerek yapılır.

  ÖRNEKLER:

  gid-e-durmak — gidedurmak
  uyu-y-a-kalmak —- uyuyakalmak
  sür-e-gelmek — süregelmek

  4. Yaklaşma fiili:
  Birleşik fiile “hemen hemen, az kalsın” anlamını katar. Herhangi bir fiile “yazmak” fiilinin getirilmesiyle kalıplaşır.

  ÖRNEKLER:

  düş-e-yazmak — düşeyazmak
  öl-e-yazmak — öleyazmak

  5. İsteklenme fiili:
  Herhangi bir fiile “-esi veya -eceği gelmek” fiili getirilerek kalıplaşır. Birinci fiile “isteklenme, arzulama” anlamı katar.

  ÖRNEKLER:

  gör-esi-gelmek —- göresigelmek
  yat-ası-gelmek —- yatasıgelmek
  yi-y-eceği-gelmek — yiyeceğigelmek

  2. ANLAMCA KAYNAŞMIŞ BİRLEŞİK FİİLLER:

  Ad ve ad soylu sözcüğün bir fiille birleşmesiyle meydana gelir. Anlamca kaynamış birleşik fiillere, yardımcı fiillerin (etmek, eylemek, olmak, kılmak) dışında fiiller kullanılır.Sözcüklerin her ikisi veya ad soylu sözcüğe gelen fiil gerçek anlamını kaybederek mecaz anlam kazanır. Böylece sözcükler deyimleşir.Deyimler iki yolla oluşur.

  a. Anlamca yarı kaynamış birleşik fiiller:

  Ad ve ad soylu sözcüğün anlamını koruyarak fiilin anlamını yitirmesiyle meydana gelen birleşik fiillerdir.

  ÖRNEKLER

  haber uçurmak
  birbirini yemek
  haber salmak
  yas tutmak

  b. Anlamca tam kaynamış (mecazlaşmış) birleşik fiiller:
  İster ad ve ad soylu sözcük olsun isterse fiil olsun gerçek anlamlarını kaybederek mecaz anlam kazanırlar. Yani deyimleşirler.

  ÖRNEKLER:

  burnunu sokmak
  yan çizmek
  ağzını aramak
  balon uçurmak
  baltayı taşa vurmak
  hesabını görmek

  alıntı

   

   

  papatya_28 - 23.09.2013 - 09:21Benzer Konular

 1. Türemiş Kelime Nedir
  Konuyu Açan: papatya_28, Forum: Edebiyat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 19.09.2013, 23:30
 2. Ramazanın Kelime Anlamı Nedir
  Konuyu Açan: ZELAL, Forum: Ramazan.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 19.07.2012, 21:43
 3. Kelime Nedir - Mantra Nedir
  Konuyu Açan: Ay Kız, Forum: Bunları Biliyormuydunuz.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 04.05.2012, 09:18
 4. Kelime Vurgusu Nedir
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: İlköğretim.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 05.12.2011, 13:12
 5. Kuran-ı kerimi kelime kelime tercüme etmek mümkün mü?
  Konuyu Açan: eskitoprak, Forum: İslam Genel.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 10.12.2008, 13:49

copyright

Soru Cevap