Doğru Cümle Nasıl Kurulur

 1. cümle kurmanın özellikleri - iyi cümle kurmanın kuralları - cümle kurmanın nitelikleri - cümle kurarken nelere dikkat etmeli

  İyi ve doğru bir cümlenin ilk belirleyici niteliği dilbilgisi kurallarına
  uygunluktur. Bu uygunluk, cümlenin ögeler arasında tam bir uyumun
  bulunmasıyla, sözcüklerin yerli yerinde kullanılmasıyla sağlanır.
  Bunun için nelere özen göstermemiz gerektiğini yukarıda belirtmiştik.
  Bunların dışında iyi ve doğru bir cümleye ulaşabilmek için şu nitelikleri
  tanımalı, onları bozan etkenleri gidermeliyiz:
  Dilbilgisi Kurallarına Uygunluk ve Bu Uygunluğu Önleyen
  Etkenler: Düşünce, duygu ve isteklerimizi yargıya dönüştürüp
  cümleleştirme gelişigüzel olmaz. Belirli bir düzen içinde gerçekleşir.
  Bu düzeni biçimlendiren dil kurallarıdır. Dil kurallarını öğrenmek
  yetmez. Bu kurallara, uygulamalara işlerlik, canlılık kazandırmalıyız.
  Bunun için de şunlara dikkat etmeliyiz:

  1. Çok uzun cümleler kurmaktan kaçınmalıyız. Uzunluk hem
  anlaşılırlığı engeller hem de dilbilgisi kuralları yönünden birtakım
  yanlışlıklar yapmamıza yol açar. Şu cümleye bakalım:
  “Devrimlerle asırlardır özlemini çektiğimiz bir hukuk devletinin
  kurulacağına, bütün sosyal ve ekonomik kurumların da demokratik
  esaslara göre düzenleneceğine, bu topraklar üzerinde yaşayan insan
  olan hepimizin her şeyden önce hak ve onurumuzun demokratik
  yasalarla korunacağına inanıyor ve bekliyoruz.”
  Cümle oldukça uzun sayılır. İlk okuyuşta yazarının ne demek
  istediğini anlayamıyoruz. İkinci, üçüncü bir kez okumamız gerekir
  cümleyi. Ayrıca, dilbilgisi kurallarına da uygun değil bu cümle. Şöyle
  ki “… kurulacağına, düzenleneceğine, korunacağına inanıyoruz”
  diyebiliriz; ama “kurulacağına, düzenleneceğine, korunacağına
  bekliyoruz” diyemeyiz. Çünkü “bekliyoruz” geçişli bir eylemdir, -i’li
  nesne ister. Oysa burada -e’li tümlece bağlanıyor. Bu da dilbilgisi
  bakımından yanlıştır. Bu yanlışlıklara düşmemek için cümlelerimizin
  kısa olmasına özen göstermeliyiz.

  2. Türkçemizde sayı ve belgisiz sıfatlardan sonra gelen adlar
  çoğul eki almaz. Cümlelerimizde yaptığımız temel dilbilgisi
  yanlışlıklarından biri de budur. Yani, bu tür sıfatlardan sonra gelen
  adları çoğul biçimleriyle kullanırız. Şu örnekte olduğu gibi:
  “Kambiyo kaydının mevcut olmadığı dünyada müstesna birkaç
  memleketlerden biri de Lübnan’dır.”

  3. Cümlenin kurulması için mutlaka gerekli olan ögelerine, temel
  ögeler deriz. Bu ögelerin yüklem ve özne adını aldığını biliyoruz.
  Cümlemizin tamlığı, bu ögelerin bulunmasına bağlıdır. Ancak,
  anlatıma çeşni katmak, deyişte bir değişiklik sağlamak amacıyla bu
  ögelerden biri bulunmayabilir. Böyle cümlelere eksiltili cümleler denir.
  Ne var ki eksiltili cümlelerde düşüncenin anlaşılırlığı kaybolmamalıdır.
  Şu örneğe bakalım:
  - İstanbul’a gidecek misiniz?
  - Hayır. (Bu cümlede hem özne hem de yüklem düşmüştür.
  Ama, sözün gelişinden cümlenin anlamı tam olarak anlaşılmaktadır.
  Bu cümlenin aslı: “İstanbul’a gitmeyeceğim”dir.)
  Bu tür örneklerin dışında, cümlemizden özne ve yüklem
  düşerse cümle bozulur, söylemek istediğimizi tam olarak anlatamayız.
  Aşağıdaki cümlede bu tür bir yanlışlık vardır:
  “Memlekette bulanıklık yok bugün. Tersine, alacakaranlıktan
  sıyrılmış durumda.”
  İkinci cümlede özne belirtilmemiş. Oysa, bu cümle birincinin
  devamı olduğuna göre, birinci cümlenin öznesi olan “bulanıklık”ı
  alması gerekirdi. Ama almıyor. “Alacakaranlıktan sıyrılmış olan
  memleket” sözüyle, “Memleket alacakaranlıktan sıyrılmış durumda”
  denmek isteniyor. Bunun tam belirtilmesi için özne olan “memleket”
  sözcüğünün cümlede bulunması gerekirdi.

  4. Birleşik bağlı cümleleri kurarken özellikle ögeler arasındaki
  uygunluğa dikkat etmeliyiz. En çok yaptığımız yanlışlıklardan biri de
  aynı özneyi almayan eylemleri birbirine bağlamadır. Şu cümleye
  bakalım:
  “Belediye tarafından inşa ettirilmekte olan dokuz katlı
  mağazanın inşaatı ekim ayında bitecek ve faaliyete geçecektir.”
  Bu söz, “Mağazanın inşaatı bitecek ve faaliyete geçecektir.”
  anlamına gelir. Bu yanlış anlam, iki eylemin tek eyleme
  bağlanmasından doğuyor. Oysa, bitecek olan “mağazanın inşaatı”,
  faaliyete geçecek olan “mağaza”dır. Bu nedenle ikinci cümlenin
  başına “mağaza” öznesini eklemek, cümleyi “Belediye tarafından inşa
  ettirilmekte olan dokuz katlı mağazanın inşaatı ekim ayında bitecek
  ve mağaza faaliyete geçecektir.” biçimine getirmek gerekir.

  5. Bir özneye bağlı birkaç yüklem aynı nesneyi almayabilir.
  Cümlelerimizde genellikle nesneleri ayrı ayrı belirtmeyerek yanlışlığa
  düşeriz. Şu cümledeki yanlışlık bu türdendir:“Çalışmak, onların şereflerine halel getirmez, bilakis yükseltir.”
  Birinci cümle için doğru olan “şerefine” tümleci ikinci cümle için
  yanlıştır. Çünkü “Bilakis şerefine yükseltir.” denemez. Bu bakımdan
  cümleyi doğru biçime sokmak için, “şerefine” sözcüğünü de ikinci
  cümleye katmak, cümleyi: “Çalışmak, onların şereflerine halel
  getirmez, bilakis şereflerini yükseltir.” biçimine sokmak gerekir.
  Şu birkaç örnek de gösteriyor ki cümlemizin sağlamlığı dilbilgisi
  kurallarına uyarlığı, bu yönden doğruluğu ile sağlanır. Cümlelerimiz
  üzerinde çalışırken bu noktadan onları değerlendirmemiz gerekir.

  alıntı

   

   

  BiR-DOST - 07.01.2012 - 22:26Benzer Konular

 1. Holding Nasıl Kurulur
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Üniversite.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 25.03.2012, 22:24
 2. Şirket Nasıl Kurulur
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Muhasebecilik.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 08.01.2012, 20:31
 3. Zeytin Nasıl Kurulur
  Konuyu Açan: BiR-DOST, Forum: Genel Bilgiler Ve Püf Noktaları.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 31.10.2011, 12:14
 4. Flashcast Nasıl Kurulur ?
  Konuyu Açan: harunkaratas, Forum: Script Zone.
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj : 24.11.2009, 19:46
 5. Turntable Nasıl Kurulur
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Enstrümanlar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 07.04.2009, 19:07

copyright

Soru Cevap