Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri İle İlgili Test Soruları 2

 1. Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri İle İlgili Test Soruları 2 - Divan Edebiyatı - Nazım Şekilleri - Test Soruları - Divan Edebiyatı Test Soruları - Nazım Şekilleri İle İlgili Test Soruları  01.
  I. Medhiye
  II. Hicviye
  III. Mersiye
  IV. Semai
  V. İlahi
  Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında kullanılan nazım türlerinden değildir?
  A) IV ve V B) III. ve IV C) I ve II D) II ve IV E) II. ve IIII

  02.
  I. Siham-ı Kaza - Nedim
  II. Leyla vü Mecnun – Baki
  III.Garipname – Aşık Paşa
  IV. Hüsn ü Aşk – Seyh Galip
  V. Şikayetname – Fuzuli
  Yukarıdaki eser- şair eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
  A)III ve V B) I. ve IV C) I ve II D) II ve V E) I ve IIII

  03.
  I. Şarkı
  II. Murabba
  III.Müstezat
  IV. Kaside
  V. Rubai
  Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında dörtlüklerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?
  A) II. ve V B) III. ve IV C) III ve V D) I ve IV E) II. ve IIII

  04.
  I. Her beyitin dizeleri kendi arasında uyaklıdır.
  II. Din, tasavvuf, kahramanlık, aşk… gibi konular işlenir.
  III. Beyit sayısı sınırlı değildir. Uzun ve manzum öyküdür.
  IV.Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.
  Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gazel B) Müstezat C) Mesnevi D) Kaside E) Müsemmen

  05. Ölüm veya eleştiri konularında yazılır. Bu nazım türünde bent sayısı 7 ile 12 arasında değişir.Her bent 7 ile 10 beyit arasında değişebilir. Baki’nin, Kanuni’nin ölümü üzerine yazdığı “Kanuni Mersiyesi” bu türde yazılmıştır.Ziya Paşa’nın bu nazım şekliyle yazdığı şiirleri edebiyatımızda çok ünlüdür.
  Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Murabba B) Müstezat C) Tuyuğ D) Terkib-i Bent E) Şarkı

  06.
  Bent sayısı 2 ile 5 arasında değişir. Aşk ve güzellik konusunda özel bir ezgiyle söylenir. Türklere ait bu türü Nedim geliştirmiştir. Bentlerin sonunda nakarat adı verilen dize tekrarlanır.
  Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şarkı B) Murabba C) Mesnevi D) Kaside E) Gazel

  07.
  I. Hece ölçüsü kullanılması.
  II. İlk iki dizenin doldurma olması.
  III. Hep tunç uyak kullanılması.
  IV. Tek dörtlükten oluşması
  V. Anonim olması
  Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri “mani” ile “rubai”nin ortak özelliğidir?
  A)II ve V B) Yalnız I C) Yalnız IV D) III ve V E) I ve III

  08.
  I. Nedim
  II. Baki
  III. Şeyh Galip
  IV. Evliya Çelebi
  V. Katip Çelebi
  Yukarıda verilen sanatçılardan hangisi ya da hangileri şiir türünde eserleriyle tanınmamıştır?
  A)IV ve V B) Yalnız I C) Yalnız II D) II ve V E) I ve IV

  09. (I) Divan şiirinde müstezat, gazelin dizelerine yarım dize eklenerek oluşturulan nazım biçimidir. (II) Nazire, usta kabul edilen bir şairin beğenilen bir şiirine benzetilerek yazılan şiirdir. (III) Hamse, bir şairin beş kasidesinin bir araya getirilmesiyle oluşan eserlere denir. (IV) Gazelin ilk beyitine matla, son beyitine makta denir. (V) Gazelin en güzel beyitine “beytü’l-gazel” denir.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  10.
  I. Tevhid
  II. Fahriye
  III. Hicviye
  IV. Mersiye
  V. Girizgah
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konusuna göre kaside çeşitlerinden değildir?
  A)I ve V B) Yalnız II C) Yalnız V D) II ve V E) II ve III


  CEVAP ANAHTARI

  01. A 02. C 03. B 04. C 05. D 06. A 07. C 08. A 09. C 10. D

   

   

  MiSS-FENER - 28.01.2010 - 01:03Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.03.2010, 23:27
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 27.03.2010, 23:17
 3. Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri Test Soruları 2
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Edebiyat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 02.02.2010, 03:31
 4. Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri Test Soruları 1
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Edebiyat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 02.02.2010, 02:53
 5. Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri İle İlgili Test Soruları 1
  Konuyu Açan: MiSS-FENER, Forum: Edebiyat.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 28.01.2010, 01:01

copyright

Soru Cevap