Hızır Aleyhisselamın Okuduğu Vird

 1. Hızır Aleyhisselamın Okuduğu Zİkir - Hızır Aleyhisselamın Okuduğu Zikrin Sırrı - Hızır Aleyhisselamın Duası


  Sırları:
  1- Bu virde devam edenlerin Allah’ın izni ile zihni gücü ve anlayış kabiliyetleri artar.
  2- Okumaya devam edenler Allahü Teala’nın birçok lütfuna nail olur.
  3- Bu virde Allah Teala’nın bir çok ism-i şerifleri mevcuttur.Okuyanlar Allah Teala’nın tecellilerine mahzar olurlar.(M.Ahzab, Şazeli, 476)
  4- Okuyanlar her muradlarına bi iznillah nail olurlar.Tecrübe olunmuştur.

  Bismillahirrahmanirrahiym
  * La ilahe illellahül hayyül kayyum
  * La ilahe illellahül bakıd deymum
  * La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh
  * La ilahe illellahül evvelül ahir
  * La ilahe illellahüz zahirul batın
  * La ilahe illellahül azizül cebbar
  * La ilahe illellahül hakimül ğaffar
  * La ilahe illellahüs semiy’ul basiyr
  * La ilahe illellahül latiyfül habir
  * La ilahe illellahül ğafuruş şekur
  * La ilahe illellahül vehhabül kadir
  * La ilahe illellahül halimül alim
  * La ilahe illellahül cevadül kerim
  * La ilahe illellahül berrur rahiym
  * La ilahe illellahül azizül hakiym
  * La ilahe illellahül hafidur rafiu
  * La ilahe illellahül hafiyzul muğniy
  * La ilahe illellahül kerimül mu’tıy
  * La ilahe illellahül kaimüz zekiyy
  * La ilahe illellahül aliyyül behiyy
  * La ilahe illellahüş şehidür rakıyb
  * La ilahe illellahül karibül mucib
  * La ilahe illellahül fettahul aliym
  * La ilahe illellahül vekiylür razzak
  * La ilahe illellahül mütekebbirul halık
  * La ilahe illellahül evvelü min aded
  * La ilahe illellahül bakıy bi ğayrı meded
  * La ilahe illellahül vedudül meciyd
  * La ilahe illellahül mübdiül müiyd
  * La ilahe illellahül fe’alü lima yürid
  * La ilahe illellahül melikül varis
  * La ilahe illellahül bakıl bais
  * La ilahe illellahül bariul musavvir
  * La ilahe illellahül latiyful müdebbir
  * La ilahe illellahüs seyyidüd deyyan
  * La ilahe illellahül hannanül mennan
  * La ilahe illellahü zül fadli vel ıhsan
  * La ilahe illellahül hadil kaviyy
  * La ilahe illellahü zül ahdil vefiyy
  * La ilahe illellahül hakkul mübin
  * La ilahe illellahüt tevvabül müiyn
  * La ilahe illellahül kebiru zül in’amı vel ıhsani vel celal
  * La ilahe illellahü zül kerami vel ifdal
  * La ilahe illellahül ferdüs samed
  * La ilahe illellahül leyse lehu sahibeten ve la veleda
  * La ilahe illellahül basitul bediy’u
  * La ilahe illellahü zül hisabis seriy’ı
  * La ilahe illellahül vasiu zül ihsan
  * La ilahe illellahüs selamül mü’min
  * La ilahe illellahül kefiylül müheymin
  * La ilahe illallahül hakimül kerim
  * La ilahe illellahü rabbüs semavati vel erdı ve rabbül arşil azıym
  * Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn
  * Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn*

   

   

  ZELAL - 19.08.2011 - 14:05Benzer Konular

 1. Vird-i Settâr Duası
  Konuyu Açan: Şayeste, Forum: Dualar.
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj : 02.06.2012, 23:13
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 02.05.2012, 22:37
 3. Hızır Aleyhisselamın okuduğu dua
  Konuyu Açan: N.N., Forum: Dualar.
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj : 04.01.2012, 23:38
 4. Vird Nasıl Çekilir
  Konuyu Açan: Şayeste, Forum: İslami Sorular Ve Cevaplar.
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj : 18.05.2010, 09:34
 5. Hızır Aleyhisselamın Duası
  Konuyu Açan: Asiyan, Forum: Dualar.
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj : 07.05.2009, 02:40

copyright

Soru Cevap